,

| VK | |

001 Vorbesc româneşte Je parle [le] roumain
002 La telefon Au (A) téléphone
003 Aveţi noroc ! Vous avez [de la] chance !
004 Unde este bricheta ? Où est le briquet ?
005 Bem o cafea? Nous prenons (buvons) un café?
006 Mi-e sete J''ai soif
008 Legume şi fructe Légumes et fruits
009 Părinţi şi copii Parents et enfants
010 O femeie normală Une femme normale
011 Un apartament confortabil Un appartement confortable
012 Aveţi o ţigară ? Vous avez une cigarette ?
013 La gară, repede ! A [la] gare, vite !
015 Sufăr ca un cîine ! Je souffre comme un chien !
016 O limbă uşoară Une langue facile
017 Mă doare gîtul J''ai mal à la gorge
018 Soţul meu scrie un roman Mon mari écrit un roman
019 Cu-atît mai bine ! Tant mieux !
020 Un cîine periculos Un chien dangereux
022 La restaurant Au (A) restaurant
023 Joc de cărţi în familie Jeu de cartes en famille
024 Nimic nou ! Rien [de] nouveau !
025 Prefer să mă odihnesc acasă ! Je préfère me reposer à la maison !
026 O căsnicie model Un ménage modèle
027 Dublă competenţă Double compétence
029 Joc de copii Jeu d''enfants
030 Cadou de aniversare Cadeau d''anniversaire
031 Cadou de aniversare (urmare) Cadeau d''anniversaire (suite)
032 Te ajut cu dragă inimă ! Je t''aide de bon cœur !
033 Tablouri dintr-o expoziţie Tableaux d''une exposition
034 Influenţe Influences
036 La ceasornicar Chez (A) [l'']horloger
037  In tren Dans [le] train
038 în tren (urmare) Dans [le] train (suite)
039 Vin şi eu cu tine ! Je viens moi aussi avec toi !
040 O meserie bănoasă Un métier lucratif
041 Un animal necunoscut Un animal inconnu
043 La hotel A [l'']hôtel
044 Bine-aţi venit ! Soyez les bienvenus !
045 Bine-aţi venit ! (urmare) Soyez les bienvenus ! (suite)
046 Oră de vîrf Heure de pointe
047 Soţia mea e formidabilă la volan ! Ma femme est formidable au (à) volant !
048 Secretara ideală La secrétaire idéale
050 Ziarul e de neînlocuit ! Le journal est irremplaçable !
051 Relieful României Le relief de la Roumanie
052 Totul merge bine ! (Le) Tout va bien !
053 Plecare în vacanţă Départ en vacances
054 Cum poţi fi român ? Comment peut-on être Roumain ?
055 Harta Europei La carte de l''Europe
057 Nu uit niciodată nimic ! Je n''oublie jamais rien !
058 Un nume de botez Un nom de baptême
059 Adevărul şi minciuna La vérité et le mensonge
060 Cafeaua turcească are zaţ ! Le café turc a [du] marc !
061 Limba română La langue roumaine
062 Mai dă-i o şansă ! Donne-lui encore une chance !
064 N-am voie ! Je n[''en] ai pas {la] permission !
065  Muntenia La Valachie
066 Sete de lectură Soif de lecture
067 O cheltuială neprevăzută Une dépense imprévue
068 Moldova La Moldavie
069 Vă cer mîna ! Je (vous) demande [votre] (la) main !
071 Ce să schimb ? Que changer ?
072 Transilvania La Transylvanie
073 Unde ai fost ? Où as-tu été ?
074 A scăpat trenul ! Il a manqué (échappé) le train !
075 Puţin folclor Un peu de folklore
076 O vizită neaşteptată Une visite inattendue
078 Ştii să găteşti ? Tu sais cuisiner ?
079 Poftiţi la masă ! Passez à table !
080 Nu te plictiseşti ? Tu ne t''ennuies pas ?
081 Ce vă doare ? Qu''est-ce qui vous fait mal ?
082 Ce film ai văzut ? Quel film as-tu vu ?
083 Simple dialoguri Simples dialogues
085 Vacanţă Ia munte Vacance[s] à [la] montagne
086 Pasiunea sportului La passion du sport
087 Să nu ne enervăm ! Ne nous énervons pas !
088 Sînt în sfîrşit eu însumi ! Je suis enfin moi-même !
089 Un vînător de zestre cinstit Un chasseur de dot honnête
090 Viaţa de toate zilele La vie de tous les jours
092 Sînt pierdut fără maşină ! Je suis perdu sans voiture !
093 Românul prin proverbele sale Le Roumain à travers ses proverbes
094 O scrisoare anonimă Une lettre anonyme
095 Mîncare de ciuperci Plat de champignons
096 De voie, de nevoie ! Bon gré, mal gré !
097 Anecdote Anecdotes
099 La vînătoare şi la pescuit A [la] chasse et à [la] pêche
100 Util de ştiut ! Utile à savoir !
101 învaţă mai departe ! Continue à apprendre !