(2017) ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА | КИТАЙСКИЙ


Тест китайского как иностранного языка.

Это часть тайваньского теста, конвертированного в упрощённые символы. Предназначен для самостоятельной оценки собственного уровня знаний.

高阶级 - gāo jiē j - Высокий уровень (4), 2500 слов

 


Уровень 4, 2500 слов (часть 3)


词汇

chu

Словарь 1001-1100

 
竞争 jìngzhēng    
纠正 jiūzhèng  
酒会 jiŭhuì  
jiù  
就是 jiùshì  
就是说 jiùshìshuō  
就业 jiùyè  
救火 jiùhuŏ  
究竟 jiūjìng  
居民 jūmín  
居然 jūrán  
 
鞠躬 jūgōng  
巨大 jùdà  
 
 
具备 jùbèi  
具体 jùtĭ  
俱乐部 jùlébù  
聚集 jùjí  
距离 jùlí  
剧场 jùchăng  
剧烈 jùliè  
剧院 jùyuàn  
据说 jùshuō  
juān  
捐款 juānkuăn  
捐款 juānkuăn  
juăn  
juăn  
决/绝 jué/ jué  
决心 juéxīn  
决心 juéxīn  
绝不 jué bù  
绝大部分 jué dà bùfen  
绝对 juéduì  
觉悟 juéwù  
jūn  
军事 jūnshì  
 
 
卡通 kătōng  
kāi  
开除 kāichú  
开刀 kāidāo  
开发 kāifā  
开户 kāihù  
开课 kāikè  
开明 kāimíng  
开设 kāishè  
开拓 kāituò  
开演 kāiyăn  
看家 kānjiā  
kăn  
kàn  
看得起 kàn děi qĭ  
看看(ㄎㄢ�Ι�) kàn kàn(ㄎㄢ�Ι�)  
看来 kànlai  
看样子 kànyàngzi  
抗议 kàngyì  
考察 kăochá  
考卷 kăojuàn  
考虑 kăolǜ  
考取 kăoqŭ  
kào  
靠近 kàojìn  
 
科目 kēmù  
 
可是 kěshì  
可喜 kěxĭ  
可笑 kěxiào  
客房 kè fáng  
客观 kèguān  
客户 kèhù  
课外 kèwài  
kōng  
空前 kōngqián  
空中 kōngzhōng  
恐怖 kŏngbù  
空/空儿 kōng/ kòngr  
控制 kòngzhì  
kŏu  
口才 kŏucái  
口号 kŏuhào  
口红 kŏuhóng  
口气 kŏuqì  
口试 kŏu shì  
口试 kŏu shì  
口水 kŏushuĭ  
口音 kŏuyīn  
口语 kŏuyŭ  
kòu  
夸奖 kuājiăng  
kuà  
会计 kuàijì  
宽度 kuāndù  
喇叭(ㄅㄚ�Ι�) lăba(ㄅㄚ�Ι�)  
蜡烛 làzhú  
辣椒 làjiāo 1100
       

词汇

chu

Словарь 1101-1200

 
lái  
来回 láihuí  
来临 láilín  
来往 láiwăng  
来信 láixìn  
来源 láiyuán  
来自 láizì  
篮子 lánzi  
lăn  
懒得 lănde  
làn  
滥用 lànyòng  
láng  
làng  
浪费 làngfèi  
lāo  
láo  
牢骚 láosāo  
劳动 láodòng  
劳工 láogōng  
劳力 láolì  
唠叨(ㄉㄠ�Ι�) láodao(ㄉㄠ�Ι�)  
lăo  
老百姓 lăobăixìng  
老板娘/老板娘 lăobăn niáng/ lăobăn niáng  
老大 lăodà  
老家 lăojiā  
老实说 lăoshi shuō  
老太太 lăotàitai  
乐意 lèyì  
类似 lèisì  
冷静 lěngjìng  
冷饮 lěngyĭn  
梨(子) lí( zĭ)  
 
 
理由 lĭyóu  
里/里头 lĭ/ lĭtou  
 
礼品 lĭpĭn  
力气 lìqi  
 
立场 lìchăng  
立即 lìjí  
 
利润 lìrùn  
利息 lìxī  
例外 lìwài  
 
联合 liánhé  
联合国 liánhéguó  
lián  
连接 liánjiē  
连忙 liánmáng  
连续 liánxù  
脸色 liănsè  
liáng  
粮食 liángshi  
liă  
liàng  
谅解 liàngjiě  
le  
liè  
liè  
lín  
lín  
临时 línshí  
凌晨 língchén  
灵活 línghuó  
零件 língjiàn  
零售 língshòu  
零下 língxià  
领带 lĭngdài  
领导 lĭngdăo  
领土 lĭngtŭ  
领先 lĭngxiān  
领袖 lĭngxiù  
lìng  
另外 lìngwài  
另外 lìngwài  
liū  
流动 liúdòng  
流利 liúlì  
留念 liúniàn  
lóu  
lōu  
lòu  
路灯 lùdēng  
路线 lùxiàn  
陆军 lùjūn  
陆续 lùxù  
录用 lùyòng  
轮船 lúnchuán  
轮流 lúnliú  
轮子 lúnzi  
lùn  
论文 lùnwén  
luò  
落後 luò後  
落实 luòshí 1200
       

词汇

chu

Словарь 1201-1300  
落伍 luòwŭ  
旅行社 lǚxíngshè  
绿豆 lǜ dòu  
lüè  
 
麻雀 máquè  
马虎(ㄏㄨ�Ι�) măhu(ㄏㄨ�Ι�)  
mái  
买单 măi dān  
买卖 măimài  
馒头 mántou  
满/蛮 măn/ mán  
漫画 mànhuà  
忙碌 mánglù  
盲目 mángmù  
矛盾 máodùn  
毛巾 máojīn  
mào  
méi  
梅花 méihuā  
美观 měiguān  
美妙 měimiào  
魅力 mèilì  
mén  
门票 mén piào  
门诊 ménzhěn  
měng  
梦到 mèng dào  
梦想 mèngxiăng  
梦想 mèngxiăng  
 
迷糊 míhu  
迷失 míshī  
迷信 míxìn  
迷信 míxìn  
 
蜜蜂 mìfēng  
秘/秘书 bì/ mìshū  
mián  
棉被 miánbèi  
棉花 miánhua  
免得 miănde  
勉强 miănqiăng  
miàn  
面对 miànduì  
面临 miànlín  
面貌 miànmào  
面子 miànzi  
面粉 miànfěn  
miào  
灭亡 mièwáng  
民间 mínjiān  
民谣 mínyáo  
民众 mínzhòng  
民主 mínzhŭ  
民主 mínzhŭ  
míng  
míng  
名称 míngchēng  
名单 míngdān  
名牌 míngpái  
名片 míngpiàn  
明白 míngbai  
明亮 míngliàng  
明明 míngmíng  
明确 míngquè  
mìng  
命令 mìnglìng  
命令 mìnglìng  
命运 mìngyùn  
 
模仿 mófăng  
模糊 móhu  
模型 móxíng  
模样 múyàng  
 
目标 mùbiāo  
目的地 mùdìdì  
目录 mùlù  
哪怕 năpà  
奶粉 năifěn  
耐心 nàixīn  
耐用 nàiyòng  
难道 nándào  
难得 nándé  
难受 nánshòu  
难以 nányĭ  
男性 nánxìng  
脑袋 năodai  
脑筋 năojīn  
nào  
闹区 nàoqū  
内部 nèibù  
内地 nèidì  
内行 nèiháng  
内科 nèikē  
能干 nénggàn  
能源 néngyuán  
 
泥土 nítŭ 1300
       

词汇

chu

Словарь 1301-1400  
nián  
nián  
nián  
尿 niào  
尿 niào  
niē  
宁可 nìngkě  
宁愿 nìngyuàn  
钮扣 niŭ kòu  
农场 nóngchăng  
农产品 nóngchănpĭn  
农村 nóngcūn  
农民/农夫 nóngmín/ nóngfū  
农药 nóngyào  
nóng  
浓厚 nónghòu  
nuăn  
暖和 nuănhuo  
暖气 nuănqì  
女性 nǚxìng  
偶然 ŏurán  
pái  
pái  
排斥 páichì  
排列 páiliè  
排球 páiqiú  
pài  
pān  
pán  
判断 pànduàn  
pào  
bāo  
bāo  
péi  
赔偿 péicháng  
陪同 péitóng  
佩服 pèifú  
pēn  
pén  
膨胀 péngzhàng  
pěng  
碰见 pèngjiàn  
 
 
 
批判 pīpàn  
 
 
疲倦 píjuàn  
疲劳 píláo  
脾气 píqi  
屁股(ㄍㄨ�Ι�) pìgu(ㄍㄨ�Ι�)  
piān  
偏/偏偏 piān/ piānpiān  
偏食 piānshí  
偏向 piānxiàng  
piàn  
片面 piànmiàn  
片子 piānzi  
piāo  
拼命 pīnmìng  
贫穷 pínqióng  
品德 pĭndé  
聘请 pìnqĭng  
píng  
平常 píngcháng  
平衡 pínghéng  
平静 píngjìng  
平均 píngjūn  
婆婆 pópo  
 
破烂 pòlàn  
破裂 pòliè  
迫切 pòqiè  
 
扑灭 pūmiè  
 
普及 pŭjí  
普通 pŭtōng  
普通话 pŭtōnghuà  
瀑布 pùbù  
欺骗 qīpiàn  
妻子 qīzi  
 
 
期限 qīxiàn  
 
其馀 qí yú  
 
 
齐全 qíquán  
旗袍 qípáo  
旗子 qízi  
歧视 qíshì  
 
 
起初 qĭchū  
起火 qĭhuŏ  
企图 qĭtú 1400
       

词汇

chu

Словарь 1401-1500  
企图 qĭtú  
汽油 qìyóu  
器材 qìcái  
器官 qìguān  
气氛 qìfèn  
气愤 qìfèn  
气候 qìhòu  
气味 qìwèi  
气息 qìxī  
气象 qìxiàng  
千万 qiānwàn  
qiān  
qiān  
qiān  
签订 qiāndìng  
签约 qiānyuē  
签字 qiānzì  
前方 qiánfāng  
前进 qiánjìn  
前头 qiántou  
前途 qiántú  
前往 qiánwăng  
前院 qián yuàn  
qiàn  
歉意 qiànyì  
qiāng  
jiàng  
强大 qiángdà  
强度 qiángdù  
强烈 qiángliè  
强迫 qiăngpò  
强人 qiángrén  
墙壁 qiángbì  
抢救 qiăngjiù  
qiāo  
qiáo  
qiăo  
巧妙 qiăomiào  
悄悄 qiāoqiāo  
qiē  
qiě  
亲爱 qīnài  
亲口 qīn kŏu  
亲戚 qīnqi  
亲人 qīnrén  
侵害 qīnhài  
侵入 qīnfù  
勤劳 qínláo  
寝室 qĭn shì  
qīng  
qīng  
清晨 qīngchén  
清除 qīngchú  
清楚 qīngchu  
清淡 qīngdàn  
清晰 qīngxī  
清醒 qīngxĭng  
轻伤 qīng shāng  
轻视 qīngshì  
倾向 qīngxiàng  
情书 qíngshū  
情绪 qíngxù  
秋季 qiūjì  
求婚 qiúhūn  
球队 qiú duì  
球鞋 qiúxié  
曲折 qūzhé  
区别 qūbié  
区别 qūbié  
区域 qūyù  
 
取得 qŭdé  
取笑 qŭxiào  
取消 qŭxiāo  
 
 
juān  
全家 quán jiā  
全面 quánmiàn  
全面 quánmiàn  
全体 quántĭ  
拳头 quántóu  
权利 quánlì  
quàn  
quē  
缺乏 quēfá  
缺少 quēshăo  
缺席 quēxí  
确实 quèshí  
qún  
群众 qúnzhòng  
然而 ránér  
燃料 ránliào  
燃烧 ránshāo  
răn  
ràng  
让步 ràngbù  
rào  
 
 
热爱 rèài 1500
       

518

Mandarin 2008-2017