, -

L4 -

01 Birinci ders
Türkiye'den Bir Mektup
02 İkinci ders
Mektuba Cevap
03 Üçüncü ders
Türkiye Haritası
04 Dördüncü ders
Seyahat Hazırlıkları
05 Beşinci ders
Türkiye'ye Yolculuk
06 Altıncı ders
Turgut Ailesine Misafir
07 Yedinci ders
İstanbul'da İlk Gün
08 Sekizinci ders
Lokantada
09 Dokuzuncu ders
Postanede
10 Onuncu ders
Adalarda Bir Gün
11 On birinci ders
Otobüs İstasyonunda
12 On ikinci ders
Bir Telefon Konuşması
13 On üçüncü ders
Otelde
14 On dördüncü ders
Çarşıda Bir Gezi
15 On beşinci ders
Türkiye'deki Tatil Evimiz
16 On altıncı ders
Giysi ve Değeri
17 On yedinci ders
Zıt Anlamlar
18 On sekizinci ders
Bankada
19 On dokuzuncu ders
Doktorda
20 Yirminci ders
Patlıcan Dolması
21 Yirmi birinci ders
Basit Makinalarla Tamir
22 Yirmi ikinci ders
Lastikçide
23 Yirmi üçüncü ders
Avrupa'ya Gelenler
24 Yirmi dördüncü ders
İki Lisanlı Çocuklar
25 Yirmi beşinci ders
Hamam Tellağı
26 Yirmi altıncı ders
Uğurlu Ayak
27 Yirmi yedinci ders
Gebe
28 Yirmi sekizinci ders
Geleceğe Güven
29 Yirmi dokuzuncu ders
Türkiye Cumhuriyeti
30 Otuzuncu ders
Avrupalılaşma Çabası