Урок 47 | АУДИО

   
  Песня - Chú Ếch Con
   
 

Текст JPV12.01

 

Текст JPV12.02

  Текст JPV12.03
   
 

Стандартные фразы

 

  05.05-05.08

 

Изучение языков

>

Языки востока

> Вьетнамский  
             

Tiếng Việt

Русский

Chú Ếch Con

Видео

Kìa chú là chú ếch con
Có 2 là 2 mắt tròn
Chú ngối học bài một mình
Bên hố bom
  kề vườn xoan

Вот чу ла чу лягушонок
Имеет 2 ла 2 глаза круглых
Он сидит учит урок в одиночку
/Сторона/ яма бомба (возле воронки)
  рядом с садом кудрявым

Bao cô cá trê non
Cùng bao cô cá rô non
Tung tăng chiếc vây son
Nhịp theo trống ếch
  vang dồn.

Вот девушка сом
С её окунем молодым
Разбрасывает плавники
Ритму следует барабан лягушки
  звонкий играет
   

Kìa chú là chú ếch con
Bé ngoan là ngoan nhất nhà
Chú học thuộc bài xong rồi
Chú hát thi cùng hoạ mi

Вот лягушонок
Маленький хорошенький первый дом
Ты выучи урок заверши уже
Ты пой стих с соловьём

Bao nhiêu chú chim ri
Cùng bao cô cá rô phi
Nghe tiếng hát mê ly
Cùng vui thích chí cười khì.

Как много птиц ведь
С девушкой окунем
Слышишь песню чарующую
С радостью ты смеёшься /когда/

Текст 12.01 | JPV12_01.wav

Tiếng Việt

Русский

CÁCH NÓI VỊ TRÍ ĐỊA LÝ - SO SÁNH

Выражение позиции географической - сравнение

 
Nhìn trên bản đô,

Посмотри на карту,

nước Việt Nam có hình chữ S.

страна Вьетнам имеет форму буксы S.

   

Phía bắc giáp Trung Quốc,

На севере, вплотную (расположен рядом) Китай.
phía tây giáp Lào
và Càm-pu-chia,
на западе примыкает Лаос
и Кампучия.
phía đông và nam
giáp biển Đông.

"бок восток" и юг
примыкает "море Востока"
(Южно-Китайское море).


Текст 12.02 | JPV12_02.wav
 

Tiếng Việt

Русский

Đây là sông Hồng.

Это - река Красная.

Con sông này lớn nhất Река эта большая самая
và dài nhất ở miền Bắc. и длинная самая на Севере.
Kia là sông Mê Kông. То (вон там) - река Mê Kông.
Sông ấy dài hơn sông Hồng, Река та длиннее реки Хонг,
nối liền sáu nước Đông Nam Á :

соединяет 6 стран Южной Азии
(Река) :

Trung Quốc, Mi-an-ma, Lào,

Китай, Мианма (Бурма, Myanmar), Лаос,

Thái Lan, Cam-pu-chia, Việt Nam. Таиланд. Кампучия, Вьетнам.
Sông Mê Kông chảy qua Việt Nam Река Mê Kông протекает/пересекает Вьетнам

trước khi đổ ra biển.

до впадения входа/в море.
Người Việt gọi nó là sông Cửu Long, Вьетнамцы называют её /быть/ рекой Cửu Long (старое название провинции Вьетнама),
có nghĩa là chín con rồng. означает "Девять Драконов".


Текст 12.03 | JPV12_03.wav
 

Tiếng Việt

Русский

Dãy Trường Sơn chạy dài

Череда (гор) Trường Sơn простирается
từ bắc vào nam от сервера до юга
xương sống chung является "костью жизнь" (спинной хребет) общей
của ba nước Đông Dương.

стран Индокитайских.

   
Đây là thủ đô Hà Nội, Тут (там) столица Ханой,
đất nghìn năm văn vật. земля тысячелетней цивилизации.
   

Thật vậy,
ở đây có Văn Miếu,

На самом деле,
тут Стихов (литературы) Храм,

di tích của trường đại học
đâu tiên của Viêt Nam

обломки/памятники института первого Вьетнама.
cách đây gần một nghìn năm, назад/ранее примерно одну тысячу лет,

có hồ Gươm
và nhiều di tích lịch sử khác.

/быть/ озеро Сабля
и много руин/памятников исторических прочих.
   
Ở Trung tâm đồng bằng Nam bộ, В центре равнины Южная суша,
thành phố Hô Chí Minh

город Хо Чи Минь

nổi lên như một hòn ngọc.

поднимается/возвышается как жемчужина.

   
Đó là thành phố lớn nhất của Viêt Nam. То (это) - город наибольший Вьетнама.