ПРЕМИУМ-САЙТ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА :: Тайский | Форум!

Аудио R28 | Фразы 8.09| Песня
См также: FSI Thai 28

นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม - ฮักเจ้าของแหน่เด้ออ้าย

Видео
 

 

ฮักเจ้าของแหน่เด้ออ้าย

Любви хозяин Хен-Дуо Аи

ละยังฮักเขาซันบ่อ้าย
  คนที่เขาทำลาย
  อ้ายยังเว้ากับเขาต่อ

Так к любви орхидея Аи
  он её опозорил
  и погнул её форму

เขาหลอกอ้ายแม่นบ่
  เป็นหยังน้อต่าวโค้ง
  ไปโทรเว้าให้ทุกข์ใจ

Она притворялась Аи точно
  могла погнуться
  погнуться дать печаль

ดีกรีซอยบ่ได้
  อ้ายยังดื่มให้ซึมหมอง
  เช็ดน้ำตาที่เคยนอง
ฮักเจ้าของแหน่เด้ออ้าย

По краю идёт
Аи набрать воды угрюмой
Вытереть слезу переполняющую
Любви хозяин Хен-Дуо Аи

   

ทุ่มเทแค่ไหน ไม่เห็นเขาแคร์สักที
เขาไปได้ดี กับคนล่ะที่บ่แม่นอ้าย
อ้ายทำดีแล้ว ทั้งทุ่มสุดตัวหัวใจ
น้องห่วงหลาย หลาย
  เห็นอ้ายต้องแคร์แต่เขา

Верная какая, не видит она, забота только
Она идёт успешно, к нему она точно, Аи
Аи "делает хорошо"/согласна , старается её сердце
Она заботится очень, много,
  видит Аи должна заботься, но она

คนเคยหล่อเหลา เอาการเอางานกว่าใคร
สาวมีมากมาย ที่เคยนัดอ้ายกินข้าว
แต่อ้ายเลือกคน ที่มีใจลวงอย่างเขา
วันนี้จึงเหงา เมามายเสียคนโซเซ

но он раньше красивый, получает работы больше другого
Тянет чересчур много, чтоб было Аи что есть
Но Аи выбирает его, хотя сердце обманчивое
Сегодня тогда одиноко, пьяный в стельку он шатается
   

คนผู้เท่มาเดินเมาเซ นำฮั่วนำป่า
คนผู้เท่มาเดินเมาเซ นำฮั่วนำป่า
งานก็ลาบ่เฮ็ดบ่สู้ ให้คนฮู้ชูวัน

Кто идёт в пьяном шатании, ведёт Хоа ведёт Маон/лес
Кто идёт в пьяном шатании, ведёт Хоа ведёт Маон/лес
На работу тоже не идёт, ведёт Хоа ведёт Маон/лес

คนส่าลั่นว่าอ้ายคึดนำสาว
มีแต่เหงาบ่ชวงเซาลงได้
ห่วงเด้ออ้ายแนวใจแคร์พี่
เคยหย่างข้างพี่วันนี้เห็นใจ

Он шумно кричит, ведёт девушку
Но однако одиноко сонный падает
Заботится о нём Аи
Ранее развелась, теперь сочувствует
   

ให้ฮักเจ้าของแน่เด้อ เด้ออ้าย
คนเคยเคียงใกล้ ยังเป็นห่วงอ้ายบ่เซา
ให้ฮักเจ้าของแน่เด้อ เด้ออ้าย
เบอร์โทรเคยให้ โทรมาระบายถ้าเหงา
หรือให้ไปหา ไปนั่งปลอบใจคุยกันเบา เบา
ขอเพียงให้อ้ายลืมเขา น้องพร้อมจะช่วยเทคแคร์

Дай любви хозяину настоящее золото Золото Аи
Она ранее близко (была), чтоб заботиться
Дай любви хозяину настоящее золото Золото Аи
Номер телефона ранее дал,  испорчен порушен если одинок
Или дай найти, пойти сесть утешить разговором вместе,
  лучше (станет) / легонько
Прошу только, /дай/ Аи забыть её,   
  с ней будет помощь и забота

   

ดูแลเจ้าของแหน่อ้าย ดูแลเจ้าของแหน่อ้าย
กินข้าวหลาย หลาย ยังมีน้องเป็นหมู่
เงินซื้อสุรา มาซื้อน้ำเต้าหู้
ยิ้มสู้อย่าไปเหงา อยากเห็นพี่ชายล่ะสดใสคือเก่า

Забота хозяина, Аи,
Ест много, много, чтоб иметь "мл.сестра" быть в группе
Деньги купить алкоголь, прийти купить соевое молоко
Улыбки нет, одиночество, желает видеть "брата" весёлым

บ่อึดดอกสาวที่รอให้อ้ายมอง
ให้ฮักเจ้าของแหน่เด้ออ้าย แหน่เด้ออ้าย

Принеси цветы девушке Аи, чтоб Аи увидеть
Дай любви хозяину Хен-Дуо Аи

Тайский 08.09

Русский

 
ธนาคาร Банк  
ร้านอาหาร Ресторан  
สนาม บิน Аэродром "Поле летать"
สนามเด็กเล่น Игровая площадка "Поле дети играть"
ห้องสมุด อยู่ ข้าง ธนาคาร Библиотека рядом с банком. ห้อง สมุด - комната книг
โบสถ์ อยู่ ข้าง ธนาคาร Церковь рядом с банком.  
โรงพยาบาล อยู่ ข้าง สนามเด็กเล่น Больница рядом с (или "сбоку от") детской площадкой.  
ปั๊มน้ำมัน อยู่ ข้าง สนามเด็กเล่น Бензоколонка рядом с игровой площадкой. ปั๊ม น้ำมัน - "насос бензин"
วัดยิว
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ ถนน
จาก ร้านอาหาร
Синагога
/быть/ "ещё земля одной /принадлеж./ улицы"
от ресторана.

Синагога через дорогу от ресторана.

วัด ยิว - церковь иудейская
ร้าน รองเท้า
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ ถนน
จาก ร้านอาหาร
Магазин обуви
через дорогу
от ресторана.
 
ร้านขายยา
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ ถนน
จาก ปั๊มน้ำมัน
Аптека
через дорогу
от бензоколонки.
ร้าน ขาย ยา - магазин продавать лекарство
ตลาด
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ ถนน
จาก ปั๊มน้ำมัน
Рынок
через дорогу
от бензоколонки.
 
โรงแรม อยู่ ข้าง โรงพยาบาล Гостиница рядом с больницей.  
โรงแรม
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ ถนน
จาก โรงพยาบาล
Гостиница
через дорогу
от больницы.
 
สนามเด็กเล่น อยู่ ข้าง โรงพยาบาล Детская площадка с больницей.  
สนามเด็กเล่น
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ ถนน
จาก โรงพยาบาล
Детская площадка
через дорогу
от больницы.
 
ร้านขายขนม
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ หัวมุม
จาก ธนาคาร
Булочная
"быть ещё земля одного /принадлеж./ угла"
от банка.

Булочная за углом от банка.

ร้านขายขนม - магазин продавать хлеб/сладость
โรงหนัง
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ หัวมุม
จาก ธนาคาร
Кинотеатр
за углом
от банка.
 
ร้านขายขนม
อยู่ ถัด ลงมา จาก ธนาคาร
หนึ่ง ซอย
Булочная
"быть следующий ниже от банка
один квартал".

Булочная через квартал от банка.

 
โรงหนัง
อยู่ ถัด ลงมา จาก ธนาคาร
หนึ่ง ซอย
Кинотеатр
от банка - через
один квартал.
 
สถานี รถไฟ
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ ถนน
จาก ธนาคาร
Станция поезда
напротив (через улицу)
от банка.
 
สถานนี รถไฟ ใต้ดิน
อยู่ ข้าง ธนาคาร
Станция поезда подземного (метро)
рядом с банком.
 
สถานนี รถไฟ ใต้ดิน
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ หัวมุม
จาก ธนาคาร
Станция метро
за углом
от банка.
 
สถานนี รถไฟ ใต้ดิน
อยู่ ถัด ลง มา จาก ธนาคาร
หนึ่ง ซอย
Станция метро
от банка через
один квартал.
 
โบสถ์
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ หัวมุม
จาก สนามเด็กเล่น
Церковь
за углом
от детской площадки.
 
วัดยิว อยู่ ข้าง สนามเด็กเล่น Синагога рядом с детской площадкой.  
สุเหร่า
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ ถนน
จาก สนามเด็กเล่น
Мечеть
через улицу (напротив)
от детской площадки.
 
วัด ฮินดู
อยู่ ถัด ลงมา
จาก สนามเด็กเล่น
Храм индусский
"быть далее внизу" (пройти по дороге)
от детской площадки.
 
ร้านขายขนม อยู่ ข้าง ธนาคาร Булочная рядом с банком.  
คุก อยู่ ข้าง ธนาคาร Церковь рядом с банком.  
สถานี ตำรวจ
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ หัวมุม
จาก ธนาคาร
Участок полиции
за углом
от банка.
 
สถานี ตำรวจ อยู่ ข้าง ธนาคาร Участок полиции рядом с банком.  
โรงงาน อยู่ ข้าง สถานี รถไฟ Фабрика рядом со станцией Ж/Д.  
มหาวิทยาลัย อยู่ ข้าง สนามเด็กเล่น Университет рядом с детской площадкой.  
ร้านอาหาร อยู่ ข้าง สถานี รถไฟ Ресторан рядом со станцией Ж/Д.  
โรงพยาบาล อยู่ ข้าง สนามเด็กเล่น Больница рядом с детской площадкой.  
สนามบิน อยู่ ข้าง โรงงาน Аэродром рядом с фабрикой.  
ร้านขายขนม
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ ถนน
จาก โรงแรม
Булочная
через улицу (напротив)
от отеля.
 
ร้านขายขนม
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ ถนน
จาก โรงหนัง
Булочная
через улицу (напротив)
от кинотеатра.
 
มหาวิทยาลัย
อยู่ อีก ฝั่ง หนึ่ง ของ ถนน
จาก โรงแรม
Университет
через улицу (напротив)
от отеля.