Изучение языков | Немецкий :: Региональные акценты :: Нидерландский / Голландский

Het is over - Liesbeth List
Взрослый вариант "Лучше быть богатым" 

 Урок 23 | АУДИО | Видео

Het is over - Liesbeth List Всё кончено

't Is over, hij zegt me niets meer
Ik ben vrij, 't is over
Hij doet me niets meer
En ik ben blij
Hij's voor mij zomaar een heer
En al die toestanden
Dat hoeft niet meer

Это завершено, он не говорит мне ничего больше
Я свободна, завершено
Он не делает мне больше ничего
И я рада
Он надо мной больше не властелин
И все обстоятельства
Это больше не требуется

Die man die thuis komt 's avonds laat
Zo moedeloos en prikkelbaar
Dat alles is m'n zorg niet meer
Da's nu allemaal voor haar
Ze mag 'm hebben
't Wachten in 't grote bed
Dat was 't ergste, oh m'n God
Het aldoor wachten op z'n tred
En op de sleutel in 't slot
Ze mag 'm hebben

Люди, которые домой приходят ночью поздно
Такие отчаявшиеся и раздражённые
Это всё - больше не моя тревога
Это теперь всё для неё
Она хотела это/их иметь
Просыпаться в большой кровать
Это было наихудшее, мой бог
Постоянное ожидание его поступи
И ключа в замке
"Она желает это/их иметь"
   

Z'n leugens en z'n draaierij
Z'n minderwaardigheidscomplex
Z'n sympathie voor Feijenoord
Z'n bril, z'n sokken en z'n seks
Ze mag 'm hebben
Z'n auto en z'n fotoboek
Z'n rothumeur, z'n romantiek
Z'n dia's en z'n schuldgevoel
En ook z'n whisky-erotiek
Ze mag hem hebben

Его враньё, его увёртки
Его комплекс неполноценности
Его симпатия к /команда футбольная/
Его очки, носки и секс
Она может это/их иметь
Его авто и его фотоальбом
Его плохое настроение и романтика
Его слайды и его чувство вины
И также его виски эротика (когда нажрётся)
Пусть она его забирает
   

Z'n politiek, z'n Elsevier
Z'n status en zijn overwerk
Z'n moppen over kapelaans
Z'n overhemden en z'n kerk
Ze mag 'm hebben
En al die reisjes naar Parijs

Его политика, его /научный журнал/
Его статус и его переработка
Его шутки о капеллане
Его (верхняя) рубашка и его церковь
Пусть она это забирает
И все поездки в Париж
   

Toen, lang geleden was 't fijn
Maar ja, toen waren we nog arm
Alleen wat stokbrood en wat wijn
We liepen zorgenloos en vrij
Te slent'ren op Mont Pernasse

Тогда, давно прошедшее, это было хорошо/мило
Но да, тогда были мы ещё бедны
Только немного хлеба и немного вина
Мы скакали без забот и свободно
Прогулка на гору Парнас

Maar later ging hij zonder mij
Kwam thuis met lipstick op z'n das
Ze mag hem hebben
Hij drinkt te veel, dat is haar zorg
Al drinkt 'ie hele emmers rum
Ik trek m'n handen d'r vanaf
Dan maar een fijn delirium
Ze mag 'm hebben

Но позже пошёл он без меня
Пришёл с губной помадой на его галстуке
Пусть она его забирает
Он пьёт слишком много, это её проблема
Хоть/пусть пьёт вёдра рома
Я умываю руки отныне
Затем однако утончённый бред
Она может забирать его
   

Het valt niet mee hoor, mooie poes
Je hebt er tact voor nodig, meid
Nu leef je in een roze roes
Maar dat gaat over met der tijd
Dan moet je tonen wat je kan
Dat wordt een hele zware test
't Is niet eenvoudig met die man
Ik hoop maar dat je het verpest

Это больше не стоит того, прекрасная кошечка
Тебе надо такта, барышня
Сейчас, ты живёшь в розовом угаре
Но это проходит со временем
Затем надо вам делать, что можете
Затем будет целый тяжёлый тест
Это не просто, с этим мужиком,
Я надеюсь однако, что это порушишь

Wacht even, waarom zeg ik dat
Wil ik 'm terug?
Voor geen miljoen
Ik hoef niet meer
Zij wou toch zo graag
Nou dan, laat ze het dan ook doen
Ze mag 'm hebben

Подожди ка, отчего я говорю это?
Хочу я его назад?
Ни за какой миллион
Я больше не нуждаюсь
Они хотели это так сильно
Ну тогда, пусть это делают
Пусть забирает
Ik geef haar bitter weinig kans
Ik weet niet of ze van 'm houdt
Nu wel, maar op de lange duur
Ook als hij ziek zal zijn en oud
Hij is een kwetsbare figuur
Zoals je er maar weinig vindt
Nu geef ik, net als in mijn jeugd
Mijn speelgoed aan een ander kind
Я даю ей горько небольшой шанс
Я не знаю, она его вытерпит ли
Сейчас - да, но в "длинное продолжение" (время долгое)
Также когда он заболеет и состарится
Он - уязвимая фигура
Которых однако мало найдёшь
Теперь даю я, прямо как в моей молодости
Мою игрушку другому ребёнку
   
Hier is 't, je mag 't hebben
't Is voor jou; pak aan dan
Je mag 't hebben
Want 't is niet meer van mij
En veel geluk
Maar een ding vraag ik je
Maak 't niet stuk
Вот оно, ты можешь это забирать/"иметь"
Это тебе, хватай тогда
Ты можешь это забирать
Потому что это больше не моё
И много (тебе) удачи
Но одну штуку спрашиваю я тебя
Не сломай ("делай это не кусок")

Текст и диалоги : nl_23_03_u1 : p18
  Диалог 1
Hoeveel kosten de bananen?

Сколько стоят бананы?

   
Hoeveel kosten de bananen? Сколько стоят бананы?
   
ƒ4 per kilo, mevrouw. 4 гюльдена за кило, моя фрау.
   
Een pond bananen dan graag. Один фунт бананов тогда, пожалуйста.
   
Alstublieft. Пожалуйста.
   
Dank u wel. Спасибо большое.
   

 

Числа
één 1
twee 2
drie 3
vier 4
vijf 5
zes 6
zeven 7
acht 8
negen 9
tien 10
   
elf 11
twaalf 12
dertien 13
veertien 14
vijftien 15
zestien 16
zeventien 17
achttien 18
negentien 19
twintig 20
   
eenentwintig 21
tweeëntwintig 22
drieëntwintig 23
vierentwintig 24
vijfentwintig 25
zesentwintig 26
zevenentwintig 27
achtentwintig 28
negenentwintig 29
dertig 30
veertig 40
vijftig 50
zestig 60
zeventig 70
tachtig 80
negentig 90
honderd 100
tweehonderd 200
driehonderd 300
honderd achtentwintig 128
tweehonderd tweeëntachtig 282
vierhonderd vijfenzestig 465
zevenhonderd zesenveertig 746
duizend 1000
   

 

Диалог 2
Wie is er aan de beurt? "Кто это на очереди?"
Кто следующий?
   

Ik. Twee paprika's graag.

Я. Две паприки (сладкий перец), пожалуйста.

   
Welke wilt u, de paprika's uit Holland
of de paprika's uit Spanje?
Какой желаешь ты, паприки из Голландии,
или паприки из Испании?
   
De paprika's uit Holland, graag. Паприки из Голландии, пожалуйста.
Mag ik ook twee kilo sinaasappels
en een bloemkool?
Могу я (получить) также два кило апельсинов,
и одну цветную капусту?
   

Alstublieft, mevrouw.
Anders nog iets?

Пожалуйста, моя фрау.
Ещё что-то? ("Другое ещё что-то?")

   
Ja, ik wil graag nog een pond tomaten. Да, я хочу /пожалуйста/ один фунт помидоров.
   

Alstublieft.
Dat was het?

Пожалуйста.
Это всё? ("То было/что это?")

   
Ja, dat was het. Да, это всё.
   
Dat is dan ƒ11, 30 bij elkaar. Это/"Оно" тогда 11 гюльденов 20, за всё.
   
Alstublieft. Пожалуйста.
   
Dank u wel. Спасибо большое.
   
Dag. Пока. ("День")
   
Tot ziens mevrouw. До встречи, моя фрау.
  23

Счётчик