Изучение языков | Немецкий :: Региональные акценты :: Нидерландский / Голландский -> Африкаанс


Sarie Marais | АУДИО

Sarie Marais

   
My Sarie Marais is so ver van my hart,
Maar'k hoop om haar weer te sien.
Sy het in die wyk van die Mooirivier gewoon,
Nog voor die oorlog het begin.
My Sarie Marais is so far from my heart
But I hope to see her again
She lived in the area of Mooi-river
Before the war began

Моя Сари Марэ так далеко от моего сердца
Но я надеюсь её опять увидеть
Она жила в области Мууи-реки
/Ещё/ до войны начала

     

O bring my t'rug na die ou Transvaal,
Daar waar my Sarie woon.
Daar onder in die mielies
By die groen doringboom,
Daar woon my Sarie Marais.

Oh bring me back to the old Transvaal
Where my Sarie lives
There by the maize
By the green thorn tree
There my Sarie lives
О возьми меня назад в старый Трансвааль
Туда где моя Сарэ живёт
Там среди кукурузы
У зелёных "шиповых деревьев"
Там живёт моя Сари Марэ 
     

Ek was so bang dat die Kakies my sou vang
En ver oor die see wegstuur;
Toe vlug ek na die kant van die Upington se sand
Daar onder langs die Grootrivier.

I was so scared that the Kakhis would catch me
And send me far across the sea
So I fled to Upington there next to the Grootriver
Я так боялся что Каки меня поймают
И далеко за море отошлют
Так что я сбежал "на край" (к) Упингтон пескам
Там "среди вдоль" Груут-реки
Die Kakies is mos net soos 'n krokodillepes,
Hulle sleep jou altyd water toe;
Hul gooi jou op 'n skip vir 'n lange, lange trip,
Die josie weet waarnatoe.
The khakis are just like crocodiles
They always drag you to the water
They throw you on a ship for a long long trip;
Who knows where they're taking you
Каки ни что иное как крокодилы
Они тянут тебя всегда к воде
Они бросают тебя на корабль на долгое долгое путешествие
Они везут тебя кто знает куда
Verlossing het gekom
  en die huis toe gaan was daar,
Terug na die ou Transvaal;
My lieflingspersoon sal seker ook daar wees
Om my met 'n kus te beloon
Relief came
  and it was possible that we could go home
back to the old Transvaal
My love will probably also be there
to reward me with a kiss
Освобождение пришло
  и дом куда идти был (вернуться можно было)
Назад в старый Трансвааль
Моя "любимая персона" будет наверняка также там
Чтоб меня поцелуем отблагодарить

Счётчик