Языки :: Каталан
Аудио
 
 
   

     
95 Lliçó 43 (quaranta-tres) Lección 43
  Cap a la victòria ? Encara un triomf de l'equip blau-grana. ¿ Hacia la victoria ? Otro triunfo más del equipo azul-grana
     
1 Havia començat la temporada (1) de futbol i l'amic Joan no volia deixar d'assistir a un partit entre dos clubs importants. Había empezado la temporada de fútbol y mi amigo Juan no quería dejar de asistir a un partido entre dos clubs importantes.
2 Li digui (2) que podria venir a veure el triomf de l'equip blau-grana el diumenge següent. Le dije que podría ir a ver conmigo el triunfo del equipo azul-grana el domingo siguiente.
3 Un dels davanters (3), absent dels camps des de feia temps a causa d'una lesió prou greu tornava a l'estadi. Uno de los delanteros, ausente de los campos desde hacía tiempo a causa de una lesión bastante grave volvía al estadio.
4 Cal dir també que teníem una bona línia mitjana i uns atacants que podien batre l'equip contrari sense massa dificultat : anàvem a veure futbol i del bo. Hay que decir también que teníamos buena línea de medios y unos atacantes que podían vencer el equipo contrario sin gran dificultad : íbamos a ver fútbol y fútbol de verdad.
5 Seria un partit formidable que a cop segur (4) s'acabaria per una victòria. Els nostres anaven a assolir un triomf merescut. Quina il·lusió! Sería un partido destacado que seguramente se acabaría por una magnífica victoria. Los nuestros iban a conseguir un triunfo merecido. ¡ Qué ilusión!
6 Les entrades s'havien començat a despatxar a bon ritme : obtinguí (5) dues tribunes, a meitat de preu com és lògic per als socis. Habían empezado a despachar las entradas a buen ritmo : conseguí dos tribunas, a medio precio como es lógico para los socios.
7 Quan arribàrem, l'estadi era ple de gom a gom. Com l'havien anunciat l'entrada era molt bona. Cuando llegamos, el estadio estaba llenísimo. Como lo habían anunciado había gran entrada.
8 Els afeccionats esperaven tots la victòria de llur equip. Seria llur pròpia victòria, com si ells mateixos juguessin el partit. Los aficionados esperaban todos la victoria de su equipo. Sería su propia victoria, como si ellos mismos jugasen el partido.
9

A penes encetat el partit l'atac incisiu dels nostres davanters, llur domini extraordinari de la pilota crearen (6) un constant perill per als defensors de la porteria contrària.

Apenas empezado el partido el ataque incisivo de nuestros delanteros, su dominio extraordinario de la pelota crearon un constante peligro para los defensores de la portería contraria.

10 Els davanters estigueren (7) sovint a punt de fer gol però cal reconèixer que els defenses de l'adversari saberen (8) resistir almenys durant el primer temps. Muchas veces los delanteros estuvieron a punto de marcar un gol pero hay que reconocer que los defensas del adversario supieron resistir al menos durante el primer tiempo.
11 Els nostres, dosificant llur esforç, feren (9) la prova d'una tècnica molt encertada. Los nuestros, dosificando su esfuerzo, dieron prueba de una técnica muy acertada.
12 Què podia fer l'adversari contra xuts tan potents malgrat una línia de reraguarda homogènia? Poca cosa ben segur. ¿ Qué podría hacer el adversario contra tiros tan potentes a pesar de una línea de retaguardia homogénea ? Poca cosa por supuesto.
13 Doncs el Barcelona dominà tot el partit el centre del camp i sovint arribà a l'àrea de penal. Quins xuts els dels davanters! El Barcelona dominó pues durante todo el partido el centro del campo y muchas veces llegó al área de castigo. ¡ Qué tiros los de los delanteros!
14 Amb el 3-1 que assenyalava el marcador en acabar l'encontre (l'únic gol advers aconseguit desprès d'una falta castigada amb xut directe) els afeccionats conservaren esperances per l'obtenció de la Lliga. Con el 3-1 que anunció el marcador al acabar el encuentro (el único gol adverso conseguido después de una falta castigada con tiro directo) los aficionados conservaron esperanzas de obtener el primer puesto de la Liga.

  EJERCICIOS  
1 —Per què practicar esport ?
Perquè permet el desenvolupament de qualitats físiques i morals.
—Fonamentat primer en l'amateurisme ara l'esport ha derivat cap el professionalisme.
—L'atleta contemporani és una mena de superhome admirat per molts : per això l'esport actual necessita espectadors als estadis.
—¿ Por qué practicar deporte ?
Porque permite desarrollar cualidades físicas y morales.
—Basado primero en los aficionados el deporte ha derivado ahora hacia el profesionalismo.
—El atleta contemporáneo es una especie de superhombre admirado por muchos : por eso el deporte moderno necesita espectadores en los estadios.
2 —Als Països Catalans Barcelona fou des del segle passat l'avant-guarda esportiva.
—Els afeccionats al futbol formaren el primer club amb el nom de Futbol Club de Barcelona, l'any 1899 i l'any següent fou creat l'Espanyol.
—Recordem també la creació dels gimnasos, de l'escola d'equitació, del tir de coloms i dels esports nàutics.
—Però naturalment el rei dels esports populars és el futbol que atreu els espectadors als seients de l'estadi.
—No oblidem pas els altres esports : el basquetbol (o bàsquet), handbol, tennis, esquí, atletisme, la natació i el rugby sobretot als antics comtats catalans (Catalunya-Nord).
—En los Países Catalanes Barcelona fue desde el siglo pasado la vanguardia deportiva.
—Los aficionados al fútbol crearon el primer club bajo el nombre de Fútbol Club de Barcelona, el año 1899 y el año siguiente fue creado el Español.
—Recordemos también la creación de los gimnasios, de la escuela de equitación, del tiro de pichón y de los deportes náuticos.
—Pero claro el rey de los deportes populares es el fútbol que atrae a los espectadores a la gradería del estadio.
—No dejemos de mencionar los otros deportes : el baloncesto, balonmano, tenis, esquí, atletismo, natación y el rugby sobre todo en los antiguos condados catalanes (Cataluña-Norte).
  El ciclisme i l'automobilisme també tenen llurs afeccionats. —El ciclismo y el automovilismo también tienen sus aficionados.
3 —Els afeccionats no volien deixar de veure aquest partit tan important.
—Assoliren un triomf merescut.
—En arribar trobaren l'estadi ple de gom a gom.
No s'hi hauria pogut ficar una agulla.
—Els defenses saberen resistir durant els dos temps.
—Felicitem també l'entrenador que sabé presentar una alineació tan vàlida.
—El resultat demostra com fou d'aferrissada la lluita.
Traducir al catalán : —Los aficionados no querían dejar de ver este partido tan importante.
—Consiguieron un triunfo merecido.
—Al llegar encontraron el estadio llenísimo.
No se hubiera podido meter una aguja.
—Los defensas supieron resistir durante los dos tiempos.
—Felicitemos también al entrenador que supo presentar una alineación tan válida.
—El resultado demuestra lo encarnizada que fue la lucha.

Notas :
(1) espai de temps que es distingeix per alguna cosa de la resta de Pany, durant el qual es fa habitualment alguna cosa : als països mediterranis la primavera i la tardor són la temporada de les pluges (las lluvias).
(2) pretérito absoluto de «dir» : digui, digueres, digué, diguérem, diguéreu, digueren.
(3) els jugadors de futbol : el porter, dos defenses, tres mitjos i cinc davanters.
(4) a cop segur, segurament, immancablement.
(5) pretérito perfecto absoluto de « obtenir » : obtinguí, obtingueres, obtingué, obtinguérem, obtinguéreu, obtingueren.
(6) pretérito perfecto absoluto de «crear» : creí, creares, creà, creàrem, creàreu, crearen.
(7) pretérito perfecto absoluto de «estar» : estiguí, estigueres, estigué, estiguérem, estiguéreu, estigueren.
(8) pretérito perfecto absoluto de «saber» : sabí, saberes, sabé, sabérem, sabéreu, saberen.

(9) pretérito perfecto absoluto de «fer» : fiu, feres, féu, férem, féreu, feren.