Урок 51

   
 

Стандартные фразы

 

  06.10

    06.11
 

  07.01

 

  07.02

 

Изучение языков

>

Языки востока

> Вьетнамский  
             

Стандартные фразы - 06.10

  một mình - "один ты" - сам, в одиночку
Em bé gái đứng một mình. Девочка одна/сама.
Em bé gái với các bạn của em ấy. Девочка с друзьями её.
Em bé gái với mẹ và bố của em ấy. Девочка с мамой и папой её ("/принадлеж./ ребёнок тот").
Em bé gái với con chó con của em ấy. Девочка со щенком её.
Người ca sĩ cầm máy vi âm màu đỏ
đang hát một mình.
Певица держит микрофон красный
[и] поёт одиночно/сама.
Người ca sĩ đang hát với một người bạn. Певица поёт с одним другом/подругой.
Ca sĩ đó đang hát với một ban hát. Певица та (-> эта певица) поёт в одиночку.
Người đàn bà đang hát một mình
trong khi
chơi dương cầm.
Женщина поёт сама,
в то время как играет на пианино.
Các bông hoa bao quanh người đàn bà. Цветы окружают женщину.
Các bụi cây bao quanh người đàn bà. Кустарник/кусты окружают женщину.
Các quyển sách bao quanh người đàn bà. Книги окружают женщину.
Người ta bao quanh người đàn bà. Другие люди (народ) окружают женщину.
Người đàn bà bị các bông hoa bao quanh. Женщина посредством цветов окружена (пассив -> окружена цветами).
Người đàn bà bị các bụi cây bao quanh. Женщина посредством кустов окружена.
Người đàn bà bị các quyển sách bao quanh. Женщина посредством книг окружена.
Người đàn bà bị người ta bao quanh. Женщина посредством людей окружена.
Cái lâu đài đứng một mình
trên một ngọn đời,
cách xa các tòa nhà khác.
Замок/дворец стоит одиноко/сам
на одной горе/вершине,
вдалеке
от построек иных.
Cái lũy đứng một mình ở bãi sa mạc,
cách xa các tòa nhà khác.
Крепость/стена стоит одна/сама в /площадка/ пустыне,
вдалеке от построек иных.
Cái lâu đài bị các tòa nhà khác bao quanh. Замок /посредством/ построек иных окружён.
Cái nhà thờ bị các tòa nhà khác bao quanh. Церковь посредством зданий иных окружена.
Người đàn bà đứng một mình. Женщина стоит сама/одна.
Người đàn bà đứng với một người khác. Женщина стоит с одним человеком иным (с другим человеком).
Người đàn bà bị người ta bao quanh. Женщина /посредством/ людьми иными окружена.
Cái bàn bị các cái ghế bao quanh. Стол стульями окружён.
một người đứng một mình Один человек стоит сам/один.
một hai người Одна пара.
"Один два человека"
vài người Несколько человек.
một đám đông người Одна группа/масса людей.
Em gái đang đọc một mình. Девочка читает сама/одна.
Em gái đang chơi với một người bạn. Девочка играет с другом.
Em gái đang chơi với cô giáo của em. Девочка играет с учительницей её.
Em gái đang đi với cô giáo của em
và người bạn của em.
Девочка идёт с учительницей её
и другом её ("/принадл./ ребёнок").
Có người đang đi xuống bậc thang một mình. /Имеется человек/ (некто) идёт вниз по лестнице сам/один.
Vài nguời đang đi xuống bậc thang. Несколько человек спускаются по лестнице.
Tất cả đám đông người đang đứng trên bậc thang. /Все/ толпа людей стоят на лестнице.
Tất cả đám đông người đang đứng trên vỉa hè. /Вся/ толпа людей стоит на тротуаре.
Một đám rất đông người đang chạy đua. Одна большая группа ("группа очень толпа") людей бегут соревнование.
Vài người đang chạy đua với nhau. Несколько людей бегут/забег вместе (друг против друга).
Hai người này đang chạy đua
nhưng họ không đua với nhau.
Двое людей тех "бегут состязание",
но они не состязаются друг против друга.
Người này đang chạy một mình
nhưng ông ấy không chạy đua.
Человек этот бежит один.
Но человек тот (он) не соревнуется в беге.

Стандартные фразы - 06.11

  tôi là - я являюсь (профессия, состояние)
Tôi là bác sĩ. Я - врач.
Tôi là y tá. Я - медсестра.
Tôi là thợ máy. Я - механик.
Tôi là học sinh. Я - школьник/ученик.
Tôi là cảnh sát. Я - полицейский.
Tôi là nha sĩ. Я - зубной врач.
Tôi là thợ mộc. Я - столяр/плотник.
Tôi là nhà khoa học. Я - учёный.
Tôi là thư ký. Я - секретарша/писарь.
Tôi là người nấu ăn. Я - повар ("человек варить еду").
Tôi là giáo viên. Я - учитель.
Tôi là người hầu bàn. Я - официант.
Tôi ngượng. Я стесняюсь (мне стыдно).
Bàn chân tôi đau. Ступня (ноги) моя болит.
Tôi không sợ.
Ông ấy sợ.
Я не боюсь.
Ему страшно.
Tôi bị ốm. Я болен.
Tôi lạnh. Мне холодно.
Tôi nóng và khát nước. Мне жарко и испытываю жажду воду.
Tôi sợ. Я боюсь.
Tôi là bác sĩ.
Tôi đang khám một bệnh nhân.
Я - врач.
Я осматриваю одного пациента.
Tôi hãnh diện về con trai tôi. Я горд за сына моего.
Tôi hãnh diện về chiếc xe ô-tô của tôi. Я горд за машину мою.
Tôi gầy. Я худой/тощий.
Tôi béo. Я толстый.
Tôi ở ngoài nhà băng. Я снаружи банка.
Tôi ở sở cảnh sát. Я в участке полицейском.
Tôi giàu. Я богатый.
Tôi ở trong nhà băng. Я внутри банка.
Trời ơi!
Cái đó làm bàn chân tôi đau.
Небеса, ой!
Это /делает/ ступне (ноге) моей больно (кто-то кирпич на ногу бросил).
Tôi đang đội một cái mũ. Я ношу шляпу.
Tôi đang mặc một cái áo sơ mi màu xanh da trời. Я ношу одну рубашку синюю.
Tôi ngượng. Мне стыдно.
Tôi bị ốm.
Cô không bị ốm.
Cô là y tá.
Я болен.
Девушка не больна.
Девушка - медсестра.
Tôi là bác sĩ.
Tôi không bị ốm.
Ông bị ốm.
Я врач.
Я не болен.
Мужчина болен.
Tôi đang chữa xe ô-tô. Я ремонтирую машину.
Tôi đang chữa răng của một người. Я чиню зубы одного мужчины.
Tôi đang nướng bánh mì. Я пеку хлеб.
Tôi đang đánh máy chữ. Я стучу по машинке (печатной).
Tôi đang dạy các học sinh. Я обучаю учеников.
Chúng tôi đang đọc. Мы читаем.

Стандартные фразы - 07.01

  sắp - рядом, вскоре - ближайшее будущее
Cô gái đang bước lên thuyền. Девушка садится в лодку.
Em trai đang ra khỏi nước. Мальчик выходит из воды ("покидает воду").
Em trai đã ra khỏi nước. Мальчик вышел из воды.
Em trai sắp ra khỏi nước. Мальчик вскоре выйдет из воды.
Người đàn ông và người đàn bà đang chỉ chỏ. Мужчина и женщина указывают (пальцем).
Cả hai người đàn bà đang chỉ chỏ. Обе женщины указывают (пальцем).
Em trai ở bên trái đang chỉ chỏ. Мальчик слева указывает/показывает.
Một người đàn bà đang chỉ chỏ,
còn người kia thì không.
Одна женщина указывает,
а человек другой/иной - "так нет" (другая - не указывает).
Người đàn ông đang thả diều. Мужчина "запускает" змея (воздушного).
Người đàn ông đang cố thả diều. Мужчина пытается запустить змея.
Có ba chiếc diều trên đất. Имеются 3 змея на земле.
Em trai đang thả diều. Мальчик запускает змея (делает, чтобы летал змей).
Em trai đang nhìn xuống. Мальчик смотрит вниз.
Em trai đang nhìn lên. Мальчик смотрит вверх.
Anh hề đang nhìn xuống. "Брат" клоун смотрит вниз.
Anh hề đang nhìn lên. Клоун смотрит вверх.
Em trai mặc áo sơ mi đỏ đang thả diều. Мальчик, носящий рубашку красную, запускает змея.
Em trai đang uống nước
và thả diều.
Мальчик пьёт воду
и запускает змея
Người đàn ông đang cố mở miệng con bò. Мужчина пытается открыть рот корове.
Một người đàn ông đang cố thả diều. Один мужчина пытается запустить змея.
Em trai mặc quần áo xanh
sắp bị trúng cục đất.
Мальчик, носящий рубашку синюю,
вскоре /подвергнется/ удару комком земли.
Em trai đã bị trúng cục đất. Мальчик был (пассив) ударен куском земли.
Người đàn ông đang làm việc. Мужчина работает.
Người đàn ông không đang làm việc. Мужчина не работает.
Người cha đang đọc cho các con của ông ấy. "Человек отец" читает /даёт/ детям его.
Người cha đang làm việc với các con của ông ấy. Отец работает с детьми его.
Người cha một tay cầm xẻng
và tay kia cầm quyển sách.
Отец одной рукой держит лопату
и рукой другой держит книгу.
Người cha đang đọc cho con chó. Отец читает /к/ собаке.
Những con ngựa đang làm việc. /Некоторое кол-во/ лошади работают.
Những con ngựa đang nghỉ. Лошади отдыхают/остановились.
Người cha đang chỉ chỏ. Отец указывает.
Người cha và các em trai đang làm việc. Отец и братья/сыновья работают.
Các em trai đang kéo cái cào. Мальчики тянут грабли.
Em trai đang đào. Мальчик копает.
Em trai mặc quần áo trắng
đang bắt cái cào.
Мальчик, носящий рубашку белую,
ловит грабли.
Em trai mặc quần áo xanh da trời
đang bắt cái cào.
Мальчик, носящий рубашку синюю,
ловит грабли.
Em gái sắp đưa rơm cho ngựa. Девочка вскоре передаст солому /к/ лошади.
Em gái đang đưa rơm cho ngựa. Девочка передаёт солому /даёт/ лошади.
Em gái đã đưa rơm cho ngựa. Девочка передала солому /к/ лошади.
Người chăn bò sắp đưa rơm cho bò. Ковбой вскоре даст сено корове.

Стандартные фразы - 07.02

  thường  - обычно
thường thường - обычно/часто
Con thiên nga đang vỗ cánh. Лебедь хлопает/машет крыльями.
Những con chim này đã dang cánh của chúng. /Несколько/ птиц тех развернули (вширь) крылья их.
Con chim trong tay người đàn ông dang cánh. Птица на руке мужчины развёрнуты/расправлены крылья.
Con chim không dang cánh.
Con chim cụp cánh.
Птица - не расправлены крылья.
У птицы "поджаты"/сложены крылья.
Lạc đà có bốn chân. У верблюда 4 ноги.
Người có hai chân. У человека 2 ноги.
Vịt có hai chân. У утки 2 ноги.
Voi có bốn chân. Слон имеет 4 ноги.
Các phi hành gia mặc quần áo không gian. Космонавт/воздухоплаватель носит костюм космический (скафандр).
Thỉnh thoảng các em gái mặc áo đầm. Иногда, девочки носят платье.
Máy bay có cánh. Самолёт имеет крылья.
Chim có cánh. Птица имеет крылья.
Đồng hờ có kim chỉ. Часы имеют стрелки.
Xe đạp có bánh xe. Велосипед имеет колёса.
Thủy thư sống trên tàu. Матросы живут на корабле.
Binh sĩ mang súng. Солдаты носят оружие.
Ai mặc quần áo không gian? Кто носит скафандр?
Ai mặc áo đầm? Кто носит платье?
Ai mang súng? Кто носит оружие?
Ai sống trên tàu? Кто живёт на корабле?
Con thú nào chỉ có hai chân? Животное какое имеет две ноги?
Con thú nào có bốn chân đứng trên đất? Животное какое имеет 4 ноги стоящие на земле.
Con thú nào có hai chân đứng trên đất
và hai chân giơ lên trên không?
Животное какое имеет 2 ноги стоящие на земле
и две ноги
поднятые надземные (над землёй).
Con thú nào có cả bốn chân không ở dưới đất? Животное какое имеет /все/ 4 ноги не на/"поверх" земле?
Người này bán bánh mì. Человек тот продаёт хлеб.
Người này bán kính râm. Человек тот продаёт солнцезащитные очки.
Người này bán cà chua. /Человек тот/ продаёт помидоры.
Người này bán cây. Этот человек продаёт растения.
Ngựa chở người
nhưng con ngựa này không chở ai cả.
Лошадь возит людей,
но лошадь эта не перевозит кого-то/никого вовсе.
Con ngựa này đang chở một người nào đó. Лошадь эта перевозит одного человека того/какого-то.
Máy bay thì bay,
nhưng chiếc máy bay này không bay.
Самолёт обычно летает,
но /шт./ самолёт тот не летит.
Máy bay thì bay,
và chiếc máy bay này đang bay.
Самолёты обычно летают,
и самолёт этот /сейчас/ летит.
Người công nhân đang đội mũ cứng. /Человек/ рабочий носит "шляпу твёрдую" (каску).
Người công nhân thường đội mũ cứng,
nhưng bây giờ anh ấy không đội mũ cứng.
Рабочий обычно носит каску,
но сейчас он не носит каску.
Các binh sĩ thường mang súng,
nhưng những binh sĩ này không mang súng.
Солдаты обычно носят оружие,
но солдаты эти не носят оружие.
Các binh sĩ thường mang súng,
và những binh sĩ này đang mang súng.
Солдаты обычно носят оружие,
и /несколько/ солдаты эти носят оружие.
Những thanh niên mặc com lê xanh da trời đang hát. Юноши (которые) носят костюмы синие, поют.
Những thanh niên mặc com lê xanh da trời hát,
nhưng hiện giờ họ không hát.
Юноши (которые) носят костюмы синие, поют,
но теперь они не поют.
Chó thường thường không mặc quần áo
và con chó này không mặc quần áo.
Собаки часто/обычно не носят одежду
и собака эта не носит одежду.
Chó thường thường không mặc quần áo,
nhưng con chó này mặc quần áo.
Собаки часто/обычно не носят одежду
но собака эта носит одежду.