Урок 50b

   
 

Стандартные фразы

 

  06.06

    06.07
 

  06.08

 

  06.09

 

Изучение языков

>

Языки востока

> Вьетнамский  
             

Стандартные фразы - 06.06

  những - некоторое количество (немного)
Những người này đang đua xe đạp. Люди эти едут/соревнуются на велосипедах.
Những người này đã đua xe đạp. Люди эти соревновались на велосипедах.
Người hề đang đội một cái mũ trên đầu. Клоун носит шляпу на голове.
Người hề đã đội một cái mũ trên đầu. Клоун носил шляпу на голове.
Thiếu nữ đang đọc. Девушка читает.
Thiếu nữ đã đọc. Девушка читала.
Em trai đang câu cá. Мальчик ловит рыбу.
Em trai đã câu cá. Мальчик ловил рыбу.
Em gái đang nhảy dây. Девочка скачет через верёвку.
Các em gái đã nhảy dây. Девочки скакали через верёвку.
Người đàn bà đang uống. Женщина пьёт.
Người đàn bà đã uống. Женщина пила.
Ông bố và các con trai của ông ấy đang đào đất. "Мужчина отец" с детьми его копает землю.
Ông bố và các con trai của ông ấy đã đào đất. Отец и дети его копали землю.
Con chó đang nhìn quyển sách. Собака рассматривает книгу.
Con chó đã nhìn quyển sách. Собака смотрела на книгу.
Người đàn ông đang mặc một cái áo nhỏ quá. Мужчина носит /одну шт./ одежду маленькую очень.
Người đàn ông đã mặc một cái áo nhỏ quá. Мужчина носил одежду маленькую слишком (для него)
Người đàn ông đang mặc áo sơ mi của ông ấy. Мужчина носит рубашку его ("принадлеж. мужчине тому").
Người đàn ông đã mặc cái áo sơ mi này
nhưng bây giờ em trai đang mặc cái áo ấy.
Мужчина носил рубашку ту,
но сейчас мальчик носит "/шт./ одежду ту".
Người đàn ông đang chơi đàn ghi-ta. Мужчина играет на гитаре.
Người đàn ông đã chơi đàn ghi-ta. Мужчина играл на /муз. инструмент/ гитаре.
Người đàn bà đang cầm đàn ghi-ta. Женщина держит гитару.
Người đàn bà đã cầm đàn ghi-ta
nhưng bây giờ em trai đang cầm cái đàn ấy.
Женщина держала гитару,
но сейчас мальчик держит /шт. муз. инструмент тот/.
Đèn giao thông đang đỏ. Светофор /сейчас/ красный.
Đèn giao thông đã đỏ. Светофор был красный.
Người đàn ông đang leo thang. Мужчина взбирается по лестнице.
Người đàn ông đã leo thang. Мужчина взобрался по лестнице.
Vài người đang lái xe ô-tô. Некто ведёт машину.
Vài người đã lái xe ô-tô
nhưng họ không còn lái nữa.
Некто вёл машину,
но они не /ещё/ ведут /более/.
Có người sắp lái xe ô-tô. Некто ("имеется человек") вскоре поведёт машину.
Những chìa khóa xe ô-tô. /Несколько/ ключи от машины.
Con chó này đang ngáp. Собака та зевает (-> эта собака зевает).
Con chó này đang ngậm cái đĩa bay. Собака та держит во рту летающую тарелку.
Thanh niên này đang ngáp. Юноша тот зевает.
Thanh niên này đang ăn. Юноша тот ест.
Đây là con chó đã ngáp. Это - собака, [которая] зевала.
Đây là con chó đã ngậm cái đĩa bay. "Вот быть" собака, [которая] держала во рту летающую тарелку.
Đây là người thanh niên đã ngáp. Это юноша, который зевал.
Đây là người thanh niên đã ăn. Это юноша, который ел.

Стандартные фразы - 06.07

  em - я/мне (скромная, "детская" форма)
tôi - я/мне (обычная, "взрослая" форма)
hai người đàn ông và một người đàn bà Двое мужчин и одна женщина.
bốn người đàn ông 4-ро мужчин.
một người đàn ông Один мужчина.
ba người đàn ông và một người đàn bà Трое мужчин и одна женщина.
Người đàn ông bên trái là Hoàng tử Charles. Мужчина слева - принц Чарльз.
Người đàn ông bên trái là ông Ronald Reagan. Мужчина слева - "мужчина" Рональд Рейган.
Người đàn ông đang nói là ông Mikhail Gorbachev. Мужчина [который] /сейчас/ говорит - Михаил Горбачёв.
Người đàn bà đứng với các ca sĩ là bà Nancy Reagan. Женщина, стоящая с певцами - "женщина" Нэнси Рейган.
Người đàn ông bên trái tên là Charles. Мужчина слева, имя - Чарльз.
Tên của người đàn ông bên trái là Ronald. Имя /принадлеж./ мужчины слева - Рональд.
Tên người đàn ông là Mikhail. Имя мужчины - Михаил.
Người đàn bà đứng đằng trước các ca sĩ tên là Nancy. Женщина, стоящая перед певцами, имя (её) - Нэнси.
Hoàng tử Charles đang bắt tay ông Ronald Reagan. Принц Чарльз жмёт руку Рональду Рейгану.
Ông Ronald Reagan đang đứng với ba người đàn ông khác. "Мужчина" Рональд Рейган стоит с 3-мя мужчинами /иными/.
Ông Mikhail Gorbachev đang nói. Михаил Горбачёв говорит.
Bà Nancy Reagan đang cười với các ca sĩ. Нэнси Рейган улыбается /к/ певцам.
Đây là Sandra. Em ấy là một em gái. Это Сандра. "Ребёнок тот" - девочка.
Đây là Jake. Em ấy là một em trai. Это - Джейк. Он - /один/ мальчик.
Đây là Melissa. Cô ấy là một người đàn bà. Это - Мелисса. "Девушка та" - женщина.
Đây là Pranav. Anh ấy là một người đàn ông. Это - Пранав. Он - мужчина.
Em gái nói: "Tên em là Sandra và em bốn tuổi." Девочка говорит: "Имя моё - Сандра, и я/мне 4 года."
Em trai nói: "Tên em là Jake và em mười tuổi." Мальчик говорит: "Имя моё - Джейк, и мне 10 лет."
Người đàn bà nói: "Tên tôi là Melissa và tôi hai mươi hai tuổi." Женщина говорит: "Имя моё - Мелисса, и мне 22 года."
Người đàn ông nói: "Tên tôi là Pranav và tôi hai mươi ba tuổi." Мужчина говорит: "Имя моё - Пранав, и я/мне 22 года"
Cô Melissa sắp đi lên bậc thang. Мелисса /вскоре/ поднимется по лестнице.
Cô Melissa đang đi lên bậc thang. "Девушка" Мелисса поднимается по лестнице.
Cô Melissa đang đi xuống bậc thang. Мелисса идёт вниз по лестнице.
Cô Melissa đã đi xuống bậc thang rời. Мелисса шла вниз (спустилась) по лестнице  /уже/.
Em Sandra đang cầm một quả bóng. "Ребёнок" Сандра держит шарик.
Em Jake đang cầm một quả bóng. Джейк держит /один/ шарик.
Anh Pranav đang đứng trên cây. Пранав стоит на дереве.
Cô Melissa đang đứng trên cây. Мелисса стоит на дереве.
Em Sandra nói: "Xem quả bóng của em này!" Сандра говорит: "Смотри [на] шарик мой!"
Em Jake nói: "Xem quả bóng của em này!" Джейк говорит: "Смотри, шарик /принадлеж./ я тот (шарик мой)!"
Anh Pranav nói: "Xem này, tôi đang đứng trên cây!" "Брат" Пранав говорит: "Смотри /то/, я стою на/поверх дереве!"
Melissa nói: "Xem này, tôi đang đứng trên cây!" "Сестра" Мелисса говорит: "Смотри сюда, я стою на дереве!"
Cô Melissa và anh Pranav đang bước lên tường. Мелисса и Пранав лезут /"восходят" на стену.
Cô Melissa và anh Pranav đang đứng trên tường. Мелисса и Пранав стоят на стене.
Cô Melissa và anh Pranav vừa nhảy từ tường xuống.
Chân họ chưa chạm đất.
Мелисса и Пранав только что спрыгнули/"прыгают" со стены вниз.
Ноги их пока что не касаются земли.
Cô Melissa và anh Pranav đã nhảy từ tường xuống.
Chân họ đã chạm đất rời.
Мелисса и Пранав спрыгнули со стены вниз.
Ноги из коснулись земли /уже/.

Стандартные фразы - 06.08

  được - получать (вводит агента действия в пассивном предложении)
Người đàn ông sắp hôn vợ của ông ấy. Мужчина вскоре поцелует жену его.
Người đàn ông đang hôn vợ của ông ấy. Мужчина целует жену его.
Người đàn bà sắp tung quả bóng. Женщина вскоре бросит мяч.
Người đàn bà đã tung quả bóng rời. Женщина бросила мяч уже.
Em gái đang nói chuyện với người đàn ông. Девочка беседует с мужчиной.
Người đàn bà không nói chuyện với ai cả. Bà ấy đang làm cơm. Женщина не беседует [ни] с кем вовсе.
Она готовит еду ("делает рис").
Người đàn bà đang ngồi trên lưng người đàn ông. Женщина сидит на спине мужчины.
Người đàn bà đang ngồi trên cái ghế đu đưa. Женщина сидит на стуле качалке.
Người đàn bà đang cưỡi ngựa. Женщина едет верхом на лошади.
Không có ai đang cưỡi ngựa cả. Никто не едет на лошади вовсе.
Không có ai đang đi xe đạp cả. Никто не едет на велосипеде вовсе.
Có người đang đi xe đạp. Некто ("имеется человек") едет на велосипеде.
Con ngựa đang hôn người đàn bà. Лошадь целует женщину.
Không có ai đang được ngựa hôn. Никто [не] получает лошади поцелуй (лошадь никого не целует).
Quả bóng đang được em trai đá. Мяч посредством мальчика пинается ("получает мальчика пинок").
Không có ai đang đá quả bóng cả. Никто не пинает мяч вовсе.
Người đàn bà đang được ngựa hôn. Женщина лошадью целуется ("получает лошади поцелуй").
Không có ai đang hôn người đàn bà cả. Никто не целует женщину вовсе.
Em trai đang đá quả bóng. Мальчик пинает мяч.
Em trai không đá gì cả. Мальчик не пинает что-либо/ничего вовсе.
Em trai đang ngã. Мальчик падает.
Em trai đã ngã rời. Мальчик упал уже.
Người đàn ông đang leo thang. Мужчина взбирается по лестнице.
Người đàn ông đã leo thang rời. Мужчина взобрался по лестнице уже.
Các người đàn ông sắp chạy. Мужчины вскоре побегут.
Các người đàn ông đang chạy. Мужчины бегут.
Các người đàn ông đã chạy rời. Мужчины пробежали уже.
Các người đàn bà sắp chạy. Женщины вскоре побегут.
Người đàn bà sắp bế con mèo lên. Женщина вскоре возьмёт в руки кошку поднимет.
Người đàn bà đang bế con mèo lên. Женщина берёт в руки кошку поднимает.
Người đàn bà đã bế con mèo lên rời
và đang ôm nó trong tay của bà ấy.
Женщина взяла на руки кошку уже.
и обнимает её в руках "женщины той".
Người đàn bà đang đọc báo. Женщина читает газету.
Người đàn bà sắp mặc áo đầm. Женщина вскоре оденет платье.
Người đàn bà đang mặc áo đầm. Женщина /сейчас/ одевает платье.
Người đàn bà đã mặc áo đầm rời. Женщина одела платье уже.
Người đàn ông đang mặc áo sơ mi. Мужчина одевает рубашку.
Em gái sắp dội nước lên đầu em ấy. Девочка собирается поместить воду поднимает на голову её (налить воду на голову).
Em gái đang dội nước lên đầu của em ấy. Девочка помещает воду /сверху/ головы её.
Người đàn bà sắp đọc sách. Женщина собирается читать книгу.
Người đàn bà đang đọc sách. Женщина читает книгу.

Стандартные фразы - 06.09

  Счётные слова и спецификаторы
nhiều nải chuối Много связок бананов.
một nải chuối Одна гроздь бананов.
nhiều chùm nho Много кистей винограда.
một chùm nho Одна кисть/гроздь винограда.
một nải chuối Одна гроздь бананов.
một quả chuối Один /фрукт/ банан.
một chùm nho Одна гроздь винограда.
một quả nho Одна виноградина.
một cặp búp bê Одна пара кукол.
một nhóm búp bê Одна группа (много) кукол.
một vài bông hoa "Одно несколько" цветов.
nhiều bó hoa Множество пучков/букетов цветов.
một cặp nến Одна пара свеч.
nhiều cặp nến Множество пар свечей.
một đôi găng tay Одна пара перчаток.
nhiều đôi găng tay Много пар перчаток.
một bó hoa Один букет цветов.
một bông hoa Один /цветок/ цветок.
một cặp cờ Одна пара флагов.
nhiều cờ Много флагов.
nhiều quả bóng Множество шариков.
một vài quả bóng "Одно несколько" шариков.
một người đi xe đạp Один человек едет на велосипеде.
một nhóm người đi xe đạp Одна группа людей едет на велосипеде.
một cặp súc sắc Одна пара кубиков (костей игральных)
hai cặp súc sắc Две пары кубиков.
một người chạy đua Один человек бежит гонку (соревнуется).
một nhóm người chạy đua Одна группа людей бежит соревнуется.
một bộ dụng cụ Один набор инструментов (слесарных).
một bộ đồ đạc phòng ăn Один набор мебели столовой.
một bộ hành lý Один набор багажа/чемоданов.
một bộ dao Один набор ножей.
một bộ dao thìa nĩa bạc Один набор ножей ложек вилок серебряный.
một cặp bé sinh đôi Одна пара детей близнецов.
một bộ cờ Один набор шахмат.
một bộ đĩa Один набор тарелок.
một cặp vợ chồng đang đi xuống thang máy tự động Одна пара супругов идёт вниз (спускается) по эскалатору автоматическому.
hai cặp vợ chồng Две пары супругов.
một cặp vợ chồng búp bê Одна "пара супругов" куклы.
một bộ búp bê Nga Один набор кукол русских (матрёшки).