Урок 47b

   
 

Стандартные фразы

 

  05.05

    05.06
 

  05.07

 

  05.08

 

Изучение языков

>

Языки востока

> Вьетнамский  
             

Стандартные фразы - 05.05

  cho - давать (глагол)
cho - к (предлог)
Người đàn ông đang đẩy cái xe đạp. Мужчина толкает велосипед.
Người đàn ông đang đẩy cái xe đẩy. Мужчина толкает тележку.
Người đàn bà ấy đang đẩy các thùng. Женщина та толкает коробку.
Các ông đang đẩy cái đệm. Мужчины толкают матрац (спортивный мат).
Người đàn ông đang kéo cái xe đẩy. Мужчина тянет тележку.
Con ngựa nhỏ đang kéo cái xe. Лошадь маленькая (пони) тянет повозку.
Họ đang kéo cái đệm. Они тянут матрац.
Họ đang đẩy cái đệm. Они толкают матрац.
Ông ấy đang kéo cái xe đẩy. Мужчина /тот/ тянет тележку.
Ông ấy đang đẩy cái xe đẩy. Мужчина /тот/ толкает тележку.
Họ đang đẩy cái đệm. Они толкают матрац.
Họ đang kéo cái đệm. Они тянут матрац.
Người đàn ông đang chữa xe đạp. Мужчина ремонтирует велосипед.
Người đàn ông đang đi xe đạp. Мужчина едет на велосипеде.
Người đàn bà đang dắt chó của bà ấy đi dạo. Женщина ведёт собаку её прогуливает.
Người đàn bà đang chơi với chó của bà ấy. Женщина играет с собакой её.
Em gái đang đội mũ trên đầu. Девочка носит шляпу на/поверх голове.
Em gái đang cầm cái mũ. Девочка держит шляпу.
Người đàn ông đang cầm một cốc nước.
Ông ấy không uống.
Мужчина держит стакан воды.
Он не пьёт.
Người đàn ông đang uống một cốc nước. Мужчина пьёт один стакан воды.
Người đàn bà đang đi lên cầu thang. Женщина идёт поднимает лестницей.
Người đàn bà đang đẩy các thùng. Женщина толкает коробку.
Người đàn ông đang cõng em bé. Мужчина несёт ребёнка.
Người đàn ông đang đẩy xe đẩy. Мужчина толкает тележку.
Người đàn bà đang cho em trai tiền. Женщина даёт мальчику деньги.
Người đàn ông đang cho người đàn bà uống thuốc. Мужчина даёт женщине "пить лекарство"
Người đàn bà đang cho em trai cái đàn ghi-ta. Женщина даёт мальчику /музыкальный инструмент/ гитару.
Người đàn ông đang cho em gái cái đàn ghi-ta. Мужчина даёт девочку гитару.
Em trai đang lấy tiền của người đàn bà cho. Мальчик берёт деньги /которые/от/ женщина даёт.
Em trai đang lấy đàn ghi-ta của người đàn bà cho. Мальчик берёт гитару у женщины ("от женщина даёт").
Em gái đang lấy đàn ghi-ta của người đàn ông cho. Девочка берёт гитару /от/ мужчина даёт.
Người đàn bà đang uống thuốc của người đàn ông cho. Женщина пьёт лекарство /от/которое/ мужчина даёт.
Em gái đang lấy một cái đĩa. Девочка берёт одну тарелку.
Một người nào đó đang đưa cho người đàn ông một đĩa đồ ăn. /Один человек/ кто-то подаёт мужчине одну тарелку еды.
Một người nào đó đang đưa cho người đàn bà một đĩa đồ ăn. Кто-то передаёт женщине тарелку еды.
Người đàn ông đang đưa cái đàn ghi-ta cho em gái. Мужчина передаёт гитару даёт/к девочке.
Người đàn bà đang đưa tiền cho em trai. Мужчина передаёт деньги даёт/к мальчику.
Một người nào đó đang đưa một cái gì cho người đàn bà. Некто передаёт "одно что-то" к женщине.
Người đàn ông đang lấy một cốc sữa. Мужчина берёт один стакан молока.
Người đàn ông đã đưa một cốc sữa cho người đàn bà. Мужчина /было/ передал стакан молока к женщине.

Стандартные фразы - 05.06

  trời - небо, погода
khi trời - "на небе", воздух, атмосфера
lửa огонь
mặt trời солнце
tuyết снег
nước đá лёд
Lửa nóng. Огонь горячий.
Mặt trời nóng. Солнце горячее.
Tuyết lạnh. Снег холодный.
Nước đá lạnh. Лёд холодный.
cái cây và các bông hoa màu tím /шт./ растение/дерево и /шт./ цветы фиолетовые.
cây nến свечка
Tuyết che phủ các cây. Снег покрывает деревья.
Tuyết che phủ các núi. Снег покрывает горы.
Lửa đang đốt cháy các cây. Огонь сжигает деревья.
Lửa đang đốt cháy cây nến. Огонь сжигает свечку.
Mặt trời ở đằng sau cây. Солнце за/позади деревьями.
Mặt trời ở đằng sau các đám mây. Солнце за облаками ("группа облаков").
Đám cháy đang gây ra khói đen. Пожар ("группа огня") создаёт ("причиняет выходит") дым чёрный.
Đám cháy đang gây ra khói trắng. Пожар создаёт дым белый.
Cái bếp ga nhỏ có ngọn lửa xanh. Печка газовая маленькая имеет пламя синее.
Cây diêm có ngọn lửa vàng. Спичка имеет пламя жёлтое.
Về mùa hè trời nóng. /Когда?/ летом погода жаркая.
Về mùa đông trời lạnh. Зимой погода холодная.
Bánh mì nóng. Хлеб горячий.
Bánh mì không nóng. Хлеб не горячий.
Trời lạnh và các người này đội mũ
và quấn khăn phu-la.
Погода холодная и люди эти носят шляпы
и "свёрток платок шарф".
Trời nóng và các người này đang ngời ngoài nắng. Погода жаркая и люди эти "сидят снаружи солнце" (загорают).
Khi trời nóng người ta chơi ở dưới nước. "На небе" (атмосфера) горячая, люди  играют в воде.
Khi trời lạnh người ta chơi trên tuyết. Воздух холодный, люди играют на снегу.
ngày nóng День жаркий
ngày lạnh День холодный
đồ ăn lạnh Еда холодная
đồ ăn nóng Еда горячая
Trời nóng. Погода жаркая.
Trời lạnh. Погода холодная.
Nước uống lạnh. Напиток холодный.
Nước uống nóng. Напиток горячий.
Ông ấy nóng. "Мужчина тот" горячо (ему жарко).
Ông ấy lạnh. Ему холодно.
Mặt trời chiếu vào bà ấy. Солнце светит/"проецирует" на женщину ту.
Mặt trời chiếu vào cỏ. Солнце светит на траву.

Стандартные фразы - 05.07

  loại - вид, тип, разновидность
Hoa là một loại thực vật. Цветок - одна разновидность/тип растения.
Cỏ là một loại thực vật. Трава - разновидность растения.
Các cây là một loại thực vật. Деревья - разновидность растения.
Các bụi cây và các bông hoa là các loại thực vật. Кустарник и цветы - разновидность растения.
hai loại hoa Два вида цветов.
một loại hoa Один вид цветов.
nhiều loại trái cây Много видов фруктов.
một loại trái cây Один вид фруктов.
Nho là một loại trái cây. Виноград - один вид фруктов.
Chuối là một loại trái cây. Бананы - один вид фруктов.
Táo là một loại trái cây. Яблоки - один вид/разновидность фруктов.
Lê là một loại trái cây. Груши - один вид/разновидность фруктов.
Chó là một loại động vật. Собака - разновидность животного.
Mèo là một loại động vật. Кошка - разновидность животного.
Cừu là một loại động vật. Овца - разновидность животного.
Vịt là một loại động vật. Утка - разновидность животного.
hai loại vịt Два вида уток.
một loại vịt Один вид уток.
hai loại chó Два вида собак.
một loại chó Одна порода собак.
Thịt là một loại đồ ăn. Мясо - разновидность еды.
Trái cây là một loại đồ ăn. Фрукты - разновидность еды.
Bánh mì là một loại đồ ăn. Хлеб - разновидность еды.
Kem là một loại đồ ăn. Крем (мороженное) - разновидность еды.
Nho là đồ ăn. Виноград - еда.
Chuối là đồ ăn. Бананы - еда.
Táo là đồ ăn. Яблоки - еда.
Lê là đồ ăn. Груши - еда.
hai loại động vật Два вида животных.
một loại động vật Один вид животных.
một loại thực vật Один вид растений.
nhiều loại thực vật Много видов растений.
Các con chó là động vật. Собаки (собирательное) - животное.
Các bông hoa là thực vật. Цветы - растения.
Ngựa và trâu bò là động vật. Лошадь и буйвол - животные.
Vịt là động vật. Утка - животное.
nhiều loại đồ ăn Много видов еды.
nhiều loại thực vật Много видов растений.
một thực vật và một động vật Одно растение и одно животное.
hai loại động vật Два вида животных.

Стандартные фразы - 05.08

  để - чтобы
Cái bàn là một đồ đạc trong nhà. Стол - мебель в комнате (предмет мебели).
Cái ghế là một đồ đạc trong nhà. Стул - мебель в комнате.
Cái giường là một đồ đạc trong nhà. Кровать - мебель в комнате.
Cái ghế bành là một đồ đạc trong nhà. Кресло - мебель в комнате.
Cái bàn và cái ghế là đồ đạc trong nhà. Стол и стул - мебель в комнате.
Cái bàn giấy và cái ghế là đồ đạc trong nhà. "Стол бумаги" (письменный стол) и стул - мебель в комнате.
Cái giường là một đồ đạc để nằm ngủ. Кровать - мебель чтобы спать.
Cái ghế bành là một đồ đạc để ngời. Кресло - мебель чтобы сидеть.
Các bàn là đồ đạc trong nhà. Стол - мебель в доме.
Các ghế là đồ đạc trong nhà. Стул - мебель домашняя.
Cái ghế băng là một đồ đạc để ngời. Скамья - мебель чтобы сидеть.
Cái tủ áo là một đồ đạc để đựng quần áo. Комод ("шкаф одежды") - мебель, чтобы хранить одежду.
Áo đầm là một phần quần áo. Платье - /один сегмент/ одежда.
Áo bờ-lu-dông là một phần quần áo. Куртка - /один сегмент/ одежда.
Áo sơ mi và ca vát là quần áo. Рубашка и галстук - одежда.
quần áo trẻ con Одежда детская (детская одежда).
Người hề đang mặc quần áo. Клоун одевает одежду.
Người hề đã mặc quần áo rời. Клоун одел одежду уже.
Người đàn bà đang mặc quần áo. Женщина одевает одежду.
Người đàn bà đã mặc quần áo rời. Женщина одела одежду уже.
Các người này mặc quần áo đúng nghi thức. Люди те носят одежду "правильную" формальную.
Các người này mặc quần áo như các người chăn bò. Люди те носят одежду как ковбои (одежда ковбойская, одеты как ковбои).
Các người này mặc quần áo tắm. Люди те носят одежду купаться (купальники).
Các người này mặc quần áo như những người hề. Люди те носят одежду как /только/ клоуны (одеты как клоуны).
Ông ấy chơi đàn dương cầm
trong khi
ôm đàn xắc- xô-phôn.
Мужчина тот играет на /инструмент/ пианино
в то время как держит в руке саксофон.
Các đàn ghi-ta là nhạc cụ. Гитары - музыкальный инструмент.
Các đàn vĩ cầm là nhạc cụ. Скрипка - музыкальный инструмент.
Các ống sáo là nhạc cụ. Флейта - музыкальный инструмент.
Có người đang đánh đàn ghi-ta điện. Кто-то играет/бренчит на гитаре электрической.
Có người đang thổi sáo. Кто-то дует во флейту (играет на флейте).
Có người đang đánh đàn dương cầm điện. Кто-то играет на пианино электрическом.
Có người đang đánh trống. Кто-то барабанит (бьёт барабан).
Người cầm ống sáo đang thổi
và người chơi trống đang nghe.
Человек держащий флейту дует
и человек "играющий барабан" (барабанщик) слушает.
Ông ấy đang cầm hai cái đàn ghi-ta. Мужчина тот держит две /инструмент/ гитары.
Có người đang đánh đàn ghi-ta. Кто-то играет на гитаре.
Các em đang đánh đàn dương cầm. Дети играют /инструмент/ на пианино.
các đồ đạc trong nhà Мебель /в доме/ (домашняя).
quần áo Одежда.
các nhạc cụ Музыкальные инструменты.
một đồ đạc trong nhà /Один (предмет)/ мебель в доме.