Урок 38

   
  Песня - Đám cưới nghèo
   
 

Диалог JPV02.01

 

Фонетика 04.01

 

Диалог JPV02.02

  Фонетика  04.02
  Диалог JPV02.03
 

Текст JPV02.4

   
 

Стандартные фразы

 

  01.09

    01.10
 

  02.01

 

  02.02

 

Изучение языков

>

Языки востока

> Вьетнамский  
             

Tiếng Việt

Русский

Песня

Phi Nhung - Đám cưới nghèo Свадьба бедных

Ước mộng thật nhiều
nhưng khi duyên nợ
chợt đâu đưa đến

Желаний/устремлений так много
но в предопределённой связи/любви
внезапно куда приведёт

Ai có ngờ đâu
mình tay trắng tay
buồn ơi là buồn

Кто (Никто) не догадается
ты неимущий ("рука бедная")
тоска ой - тоскливая

Còn gì cho nhau
ngoài tình yêu thôi
làm sao lên đời
đã yêu nhau rồi

Ещё что каждому/партнёрам
"внешней" любви завершение
как поднимается судьба/жизнь
полюбила партнёра уже

Trước sau thôi đành
đựng lên đám cưới
cho có lệ mà thôi

До завершения
 свадьбы
все слёзы пролей, но прекрати
   

Sang đón đâu người đi ngoài phố
cũng không ai thèm nhìn
Rể mặc đơn sơ
còn cô dâu mới
tóc không cài hoa

Встреть/пригласи её/девушку где люди ходят по улице
и никто не смотрит
Жениха одежда простая
И она невеста новая
(В) волосы не прикреплён цветок

Đâu có bao nhiêu
đàng trai đàng gái
đếm hơn hai chục người

Где имеется сколько
порядочных
мальчиков хороших девочек
Считать больше 20 людей

Bạn bè tuy đông
nhưng đành dấu hết
không mời một ai

Друзей хотя толпа
Но вычеркни (всех)
Не приглашай никого
   

Chú rể ngậm ngùi
tay bưng khay trầu
mà nghe chua xót

Жених взволнован
Рука несёт поднос мякины
Но слышно горечь
   

Trong lễ hợp hôn
nào ai biết đâu
niềm đau trong đời

В церемонии женитьбы
кто знает где
чувство боли в жизни
   

Đừng buồn nghe em
mình còn đôi tay
mình lo tương lai

Не тужи (слышишь) девушка
ты и две руки
ты переживаешь о будущем
Biết đâu sau này
chúng ta sang giầu
Может быть позже
наша мякина (богатство)

ngồi ôm dĩ vãng
thấy càng gần nhau

сидеть обнимать прошлое
смотреть вместе рядом


Диалог 02.01 | JPV02_01.wav

Tiếng Việt

Русский

HỎI ĐỊA ĐIỂM

Спрашивать местонахождение

ĐI ĐÂU? Идти/Ехать куда?
   
Tắc-xì! Такси!
   
Thưa ông,
ông cần đi đâu?
/Ув./ мужчина (господин),
тебе надо ехать/идти куда?
Tôi cần đến ngân hàng. Мне надо /достичь/ банк.
   

Đây là đâu

"Здесь быть где" (где я, что это за место)

anh nhỉ?

ты знаешь?
   
Thưa bà, Госпожа,
đây là khách sạn Thống nhất, это/здесь - отель Объединение
kia là Ngân hàng

то/там - Банк

và đây là Nhà hát thành phố.

а это/здесь - Театр города (городской).

Фонетика 04.01 Звуки и тоны | jpv_phonetics_11.wav

Tiếng Việt

Русский

-anh : anh, thành, thành phố, nhanh, cảnh, quanh  
-ênh : bênh, vênh, bệnh, mệnh  
-inh : kính, Minh, mình, thình lình, xinh, đình  
   
-ach : cách, bách hóa, gạch, khách, khách sạn  
-êch : ếch, xếch, lếch thếch  
-ich: ích, thích, xích mích, xích-lô, du lịch  

Диалог 02.02 | JPV02_02.wav

Tiếng Việt

Русский

Đây là hồ gì anh nhỉ?

Это - озеро какое, ты знаешь?

   

Thưa bà, dây là Hồ Gươm.

/Ув./ женщина, это - Озеро (возвращённой) Шпаги.

Kia là bưu điện. Там - почта.

Đây là cửa hàng bách hóa,

Это - магазин универмаг (разных товаров, "кипарис цветок").
còn kia là đền Ngọc Sơn. а там - храм Нефритовое Озеро.
   
Phong cảnh Hồ Gươm thật là đẹp. Пейзаж Озера Шпаги вправду красивый.
Tôi mướn đi quanh bờ hồ Я хочу пойти вокруг берега озера,
rồi đến bưu điến. затем /достичь/ почты.

Фонетика 04.02 | jpv_phonetics_12.wav

Tiếng Việt

Русский

đến đấy

туда, "достичь туда"
đá bóng

футбол

thống nhất унифицированный
chị thật đẹp ты/"сестра" очень красивая
tập đọc  
   
khách sạn отель
bưu điện почта
đi học посещать, идти учиться
làm việc работа
nhà hát театр
đi nhé до свидания

Диалог 02.03 | JPV02_03.wav

Tiếng Việt

Русский

Chào ông!

Привет мужчина!

   
Thưa bà, bà cần gì ạ? Ув. женщина, тебе надо что, а?
   
Tôi cần đánh điện đi Pa-ri. Мне надо "стучать электро" (отправить телеграмму) в/идти Париж.
   
Xin bà viết vào đây:

Пожалуйста, ты напиши /в/ здесь:

họ, tên, địa chỉ người nhận

фамилия, имя, адрес получателя,

và nội dung bức điện.

и содержание/текст телеграммы.

Текст 02.04  | JPV02_04.wav

Tiếng Việt

Русский

Ông Nam cần đến Ngân hàng,

Мужчине Нам надо в/достичь банк,

còn bà Liên muốn đi quanh bờ hồ а женщина Лотос хочет идти вокруг берега озера,
rồi đến bưu điện. затем идти (на) почту.
   
Bà Liên cần đánh điện về Pa-ri. Женщине Лотос надо отправить телеграмму в Париж.
   
Ông Nam và bà Liên còn muốn đến đền Ngọc Sơn. Мужчина Нам и женщина Лотос также хотят к/направиться храму Ngọc Sơn.
Phong cảnh Hồ Gươm thật là đẹp! Пейзаж Hồ Gươm вправду /быть/ красивый!

Стандартные фразы -   01.09

 

vài - несколько, немного (префикс множественного числа)

cái mũ trắng

/штука/ шляпа белая ( -> белая шляпа)

cái mũ đen шляпа чёрная
vài cái mũ đen несколько /штук/ шляп чёрных
vài cái mũ trắng несколько шляп белых
cái mũ đen và cái mũ nâu шляпа чёрная и шляпа коричневая ( -> чёрная и коричневая шляпы)

vài cái mũ xám

несколько шляп серых
cái mũ tím шляпа фиолетовая
cái mũ trắng

шляпа белая

Em gái đang mặc áo sơ mi trắng.

Девочка /сейчас/ носит/одета /одежда/ рубашку белую.
Người đàn bà đang mặc áo sơ mi xanh da trời. Женщина носит рубашку голубую.
Người đàn bà đang mặc áo sơ mi trắng. Женщина носит рубашку белую.
Người đàn bà đang đội mũ đen. Женщина носит на голове шляпу чёрную.
Em trai đang mặc quần trắng.

Мальчик носит штаны белые.

Các ông đang mặc quần bò xanh da trời. Мужчина носят джинсы ("штаны быка") голубые.
Các ông đang mặc áo sơ-mi màu sẫm và quần màu sẫm. Мужчины носят рубашки тёмные ("цвет тёмный") и штаны тёмные/чёрные.
Người đàn bà đang mặc áo sơ mi trắng và quần bò xanh da trời. Женщина носит рубашку белую и джинсы голубые.
Người đàn bà không mặc áo khoác. Женщина не носит пальто.
Một người đàn bà đang mặc áo mưa đỏ
và một người đàn bà đang mặc áo mưa tím.
Одна женщина носит плащ красный
и одна женщина носит плащ фиолетовый.
Một người đàn bà đang mặc áo mưa vàng và một người đàn bà đang mặc áo mưa xanh da trời. Одна женщина носит плащ жёлтый
и одна женщина носит плащ голубой.

Người đàn bà đang mặc áo khoác đen.

Женщина носит пальто чёрное/тёмное.
Một em trai đang mặc áo sơ mi xanh da trời
và một em trai đang mặc áo sơ mi đỏ.
Один мальчик носит /одежда/ рубашку голубую
и один мальчик носит рубашку красную.

Cả hai người đàn bà mặc áo sơ mi xanh da trời.

Обе женщины носят рубашки голубые.

Người đàn bà đang mặc áo sơ mi trắng và váy đen.

Женщина носит рубашку белую и юбку чёрную.

Người đàn bà đang mặc áo sơ mi trắng và quần bò xanh da trời. Женщина носит рубашку белую и джинсы голубые.
Người đàn ông và người đàn bà đang mặc quần áo tắm.

Женщина и мужчина носят купальники ("штаны сорочка купаться").

Người đàn ông và người đàn bà không mặc quần áo tắm. Женщина и мужчина не носят купальники.

Người đàn bà đang đeo kính.

Женщина носит/одеты очки.

Người đàn bà không đeo kính. Женщина не носит очки.

Em gái đang đi một chiếc giày.

Девочка носит/"идёт" /одна штука/ туфель ( -> девочка в одной туфле).

Em gái đang đi hai chiếc giày.

Девочка носит двое туфель.

Em trai đang đội một cái mũ.

Мальчик носит на голове ("колонна") одну /шт./ шляпу.

Em trai đang đội hai cái mũ.

Мальчик носит две шляпы.

Các em gái đang mặc áo sơ mi trắng và váy đen.

Девочки носят рубашки голубые и юбки чёрные.

Một em gái đang mặc áo đầm trắng
và một em đang mặc áo đầm đỏ trắng.

Одна девочка носит платье белое
и /одна/ /ребёнок/ носит платье красно-белое.

Các em gái đang mặc áo đầm và đội mũ.

Девочки носят /одежда/ платье и шляпы.

Các em gái đang mặc quần đen. Девочки носят штаны чёрные.
Em gái không đi bít tất. Девочка не носит ("не идёт") носки.
Em gái đang đi bít tất trắng. Девочка носит носки белые.
Em trai không đi giày. Мальчик не носит туфли.
Em trai đang đi giày. Мальчик /сейчас/ носит туфли.

Стандартные фразы -   01.10

 

ai - кто?
cái gì - что?, "штука какая"

Ai đang đọc?
Người đàn bà đang đọc.

Кто читает?
Женщина читает.

Ai đang múa?
Người đàn ông đang múa.
Кто танцует?
Мужчина танцует.

Ai đang bơi?
Em trai đang bơi.

Кто плывёт?
Мальчик плывёт.

Ai đang chạy?
Con ngựa đang chạy.

Кто бежит?
Лошадь бежит.

Ai đang ngồi?
Em bé đang ngồi.
Кто сидит?
Ребёнок сидит.
Ai đang ăn?
Người đàn ông đang ăn.
Кто ест?
Мужчина ест.
Ai đang uống sữa?
Em gái đang uống sữa.
Кто пьёт молоко?
Девочка пьёт молоко.
Ai ở dưới cái bàn?
Em trai ở dưới cái bàn.
Кто под /шт./ столом?
Мальчик под столом.

Ai đang ăn cà rốt?
Con ngựa đang ăn cà rốt.

Кто ест морковку?
Лошадь ест морковку.
Ai đang ăn bánh mì?
Em trai đang ăn bánh mì.

Кто ест хлеб?
Мальчик ест хлеб.

Cái gì đang bay?
Máy bay đang bay.

Что летит?
Самолёт летит.

Cái gì đang bay?
Chim đang bay.
Что летит?
Птица летит.
Các bà đang mặc gì?
Họ đang mặc áo sơ mi xanh da trời.
Женщины носят что?
Они носят рубашки голубые.
Các bà đang mặc gì?
Họ đang mặc áo sơ mi trắng.
Женщины носят что?
Они носят рубашки белые.

Đồ ăn gì đây?
Đây là dâu tây.

Еда ("предмет еды") какая тут (это какая еда)?
Это /является/ клубника.

Đồ ăn gì đây?
Đây là bánh mì.
Еда какая тут?
Это
хлеб.
Em trai ở đâu?
Em trai ở dưới cái bàn.
Мальчик где?
Мальчик под столом.
Em trai ở đâu?
Em trai ở trên cái bàn.
Мальчик где?
Мальчик над столом (на столе, поверх).

Người đàn ông ở đâu?
Người đàn ông ở trên cái nhà cũ.

Мужчина где?
Мужчина на /шт./ доме старом.
Người đàn ông ở đâu?
Người đàn ông ở trên xe đạp.
Мужчина где?
Мужчина на велосипеде.
Chiếc xe ô-tô này màu gì?
Chiếc xe ô-tô này màu đỏ.
Машина та цвет какой?
Машина та - цвет красный.
Chiếc xe ô-tô này màu gì?
Chiếc xe ô-tô này màu vàng.

Машина та какого цвета?
Машина та жёлтая.

Chiếc xe ô-tô xanh da trời ở đâu?
Chiếc xe ô-tô xanh da trời ở đây.
Машина голубая где?
Машина голубая тут/здесь.
Chiếc xe ô-tô trắng ở đâu?
Chiếc xe ô-tô trắng ở đây.
Машина белая где?
Машина белая тут (вот она).
Chuối ở đâu? Бананы где?
Phó mát ở đâu? Сыр где?

Con ngựa nào đang chạy?
Con ngựa này đang chạy.

Лошадь которая бежит?
Лошадь та бежит.
Con ngựa nào đang nhảy?
Con ngựa này đang nhảy.
Лошадь которая прыгает?
Лошадь та прыгает.
Chiếc xe ô-tô nào màu xanh? Машина которая зелёная?
Chiếc xe ô-tô nào màu đỏ? Машина которая красная?
Người đàn bà nào đang mặc áo sơ mi xanh da trời?
Cả hai người đàn bà đang mặc áo sơ mi xanh da trời.
Женщина которая носит рубашку голубую?
Обе женщины носят рубашки голубые.
Em nào đang uống sữa?
Em gái đang uống sữa.
/Ребёнок/ который пьёт молоко?
Девочка пьёт молоко.

Ai có tóc dài?
Người đàn ông có tóc dài.

Кто /имеет/ волосы длинные?
Мужчина /имеет/ волосы длинные.

Em trai đang làm gì?
Em ấy đang bơi.

Мальчик делает что?
Ребёнок тот плывёт.

Em trai ở đâu?
Em trai đang cưỡi ngựa.

Мальчик где?
Мальчик едет верхом на лошади.

Em bé nào đang ăn bánh mì?
Em bé trai đang ăn bánh mì.

Ребёнок который ест хлеб?
Ребёнок мальчик ест хлеб.

Người đàn bà và em gái đang làm gì?
Họ đang uống sữa.
Женщина и девочка делают что?
Они пьют молоко.

Các em bé ở đâu?
Các em bé ở trong thuyền.

Дети где?
Дети в лодке.

Người đàn ông nào có tóc xanh da trời?

Мужчина который имеет волосы голубые?
Ai có tóc đỏ?  Кто имеет волосы красные?

Стандартные фразы -   02.01

 

đang mặc - /сейчас/ носит (одежду)
mặc - одет, носить, носящий

Em trai đang ném quả bóng.

Мальчик бросает/швыряет мяч.

Người đàn bà đang ném quả bóng. Женщина бросает мяч.
Người đàn ông đang ném quả bóng. Мужчина бросает мяч.
Người đàn ông đang tung em trai.

Мужчина толкает (кидает) мальчика.

Người đàn bà đang bắt quả bóng vàng. Женщина хватает/ловит мяч жёлтый.
Người đàn ông đang ném quả bóng. Мужчина бросает мяч.
Người đàn bà đang bắt quả bóng trắng. Женщина ловит мяч белый.
Em trai đang bắt cái cào. Мальчик ловит грабли.
Em trai đang ném quả bóng. Мальчик бросает мяч.

Em trai đang bắt quả bóng.

Мальчик ловит мяч.

Em trai mặc quần áo trắng đang đá quả bóng.

Мальчик носящий/одетый в одежду белую /сейчас/ пинает мяч.
Em trai mặc quần áo đỏ đang đá quả bóng. Мальчик, носящий одежду красную пинает мяч.
Em gái đang cưỡi ngựa. Девочка едет верхом на лошади.
Em trai đang đi xe đạp. Мальчик едет на велосипеде.

Em gái đang nhảy.

Девочка прыгает/скачет.

Em trai đang chạy. Мальчик бежит.
Em trai đang cười. Мальчик смеётся.
Em trai đang uống. Мальчик пьёт.

Người đàn bà đang ngồi.

Женщина сидит.
Người đàn bà đang chạy. Женщина бежит.
Người đàn bà đang cười. Женщина смеётся/улыбается.
Người đàn bà đang chỉ chỏ. Женщина указывает (указывает пальцем на что-то).
Người đàn bà đang đọc. Женщина читает.
Người đàn bà đang nói điện thoại.

Женщина говорит по телефону.

Em bé gái đang cười. Ребёнок девочка смеётся.
Người đàn ông đang cười.

Мужчина смеётся.

Em gái đang viết. Девочка пишет.
Người đàn ông đang đi xe đạp.

Мужчина едет на велосипеде.

Em trai đang đá bóng.

Мальчик пинает мяч.

Con bò đang đá. Бык пинает/лягается.
Em trai đang cười. Мальчик смеётся.
Con bò đang chạy. Бык бежит.

Em gái đang nằm.

Девочка лежит.
Em gái đang chạy. Девочка бежит.
Em gái đang cười. Девочка смеётся.
Em gái đang cười mỉm. Девочка улыбается ("смеётся губы сжаты").
Các con chim đang bay. Птицы летят.
Các con chim đang bơi. Птицы плывут.

Các con ngan đang đi.

/Все/ утки идут.
Con chim đang bay. Птица летит.

Стандартные фразы -   02.02

 

là - быть, являться

Em ấy là em trai.

/Ребёнок/ этот - мальчик.

Em ấy là em gái. /Ребёнок/ этот - девочка.
Người ấy là đàn ông. /Человек/ этот - мужчина.
Người ấy là đàn bà. /Человек/ этот - женщина.
Em trai là trẻ con. Мальчик - ребёнок.
Em gái là trẻ con. Девочка - ребёнок.
Người đàn ông là người lớn.

Мужчина - взрослый ("человек большой").

Người đàn bà là người lớn. Женщина - взрослая.
hai người lớn Двое взрослых.

một người lớn và một đứa trẻ con

Один взрослый и один /тип/ ребёнок.
hai đứa trẻ con Двое детей.
ba đứa trẻ con Трое детей.
một người lớn và hai đứa trẻ con Один взрослый и двое детей.
hai người lớn Двое взрослых.
ba người lớn Трое взрослых.
hai đứa trẻ con Двое детей.
Con chó là con vật. /Животное/ собака - животное.
Con cá là con vật. Рыба - животное.
Em gái là con người. Девочка - человек.
Người đàn bà là con người. Женщина - человек.
Con chó không phải là con người.
Con chó là con vật.
Собака не есть человек.
Собака - животное.
Con cá không phải là con người.
Con cá là con vật.
Рыба - не человек.
Рыба - животное.
Em gái không phải là người lớn.
Em gái là trẻ con.
Девочка - не взрослый.
Девочка - ребёнок.
Người đàn bà không phải là trẻ con.
Người đàn bà là người lớn.
Женщина не является ребёнком.
Женщина взрослая.
một đứa trẻ con và một con vật Один /тип/ ребёнок и одно животное.
hai người lớn và một đứa trẻ con Двое взрослых и один ребёнок.
hai người lớn và hai con vật Двое взрослых и два животных.
một con vật Одно животное.
một người và một con vật Один человек и одно животное.
ba người Трое людей.
hai người và hai con vật Двое людей и два животных.
một con vật Одно животное.
một người không phải là đàn ông

Один человек [который] не является мужчиной (женщина).

một người không phải là đàn bà Один человек, который не женщина.
một con vật không phải là con ngựa Одно животное, которое не лошадь.
một con vật không phải là con voi Одно животное, которое не слон.
một người không phải là trẻ con Человек, который не ребёнок.
một người không phải là người lớn Человек, который не взрослый.
một con vật không phải là con mèo Животное, которое не кошка.
một con vật không phải là con chó Животное, которое не собака.