Урок 6

   
 

Песня - Phố Đêm

   
 

Фразы:

 

На почте

  В офисе
  Телефон
  Достопримечательн.


 

Tiếng Việt

Русский

Phố Đêm - Như Quỳnh - Trường Vũ

Улица ночью

Видео

Phố đêm đèn mờ giăng giăng
Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên
Phố đêm nhiều lần suy tư
Ghi nhớ còn trong đời
Những ngày thương tích lớn

Ночной улицы фонарь тускло качается
Белый цвет будто, отчего "подушки край спать спокойно"
Ночная улица многократно задумываюсь
Отмечает в судьбе/жизни
дату раны резкую

Mây đen làm úa trăng gầy
Cho nên còn tiéng say mềm
Trước thềm ngàn người vu vơ
Vì người hay mơ dòng đời như thơ

Тучи сверху блёклые, луна тощая
Поэтому голос пьяный податливый
Раньше на веранде тысяча людей, туманн
Чтобы люди во сна течении судьбу будто поэзию

Nhớ ngày nao hoa nắng ngủ trên cây
Thương lá vàng úa tan
Mây bơ vơ bay khắp nẽo vô tình
Cho người yêu ước mơ

Тоскливый день, цветок солнца спит дерево
Любви листья зачахли потухли
Облако одинокое летит подгоняемое холодом
Даёт человек любви стремление
/мечты
   

Người đi khai phá nét kiêu sa
Đi lính chiến xa nhà
  mà vẫn luôn yêu đời
Bằng câu ca tiếng cười
Tìm vui trong giấc mơ

Он уходит, проводит/рубит черту любовную
Уходит воевать далеко от дома
  
но беспрерывна любовь жизни
Также слова песни весёлые
Ищешь смех во сне
Dù bâng khuâng chữ ngờ Хотя тоска любовная слова, подозреваю
   

Phố đêm lạc loài thương yêu
Chìm đắm như hàng cây
  giá lạnh ướt thêm

Улица ночью чужая (земля) влюблённость
Тонут будто ряды деревьев
   ледяной холод намокло /дополнительно/

Phố đêm chờ người phong sương
Chinh chiến từ lâu rồi
Có niềm riêng hay ước

Улица ночью, поджидают человека трудности
Сражаться на войне издавна уже
Чувства особые и догадки
(свои убеждения)
   

Cho tôi mười ngón thiên thần
Cho tôi mười ngón thiên thần

Мне десяток трюков/пальцев ангельских
Даёт мне десяток уловок ангельских
Để rồi dìu người tôi yêu
Dìu người không yêu
Và người chưa yêu
Чтобы помочь ему/нам любить
Помочь не любить
И человек /уже не/ любит?

На почте

Tiếng Việt

English

Русский

Комментарии/Букв.
TẠI SỞ BƯU ĐIỆN AT THE POST OFFICE На почте "В отделение почтовое"
       

Gửi thư đi Mỹ tốn bao nhiêu tiền tem?

How much is it to send a letter to the United States? Чтобы отправить письмо в Америку, сколько марок нужно? "Слать послание в/уходить Америку платить как много денег марок."
Cái này cần bao nhiêu tem? How much is the postage for this? Это требует как много марок?  

Tôi bảo đánh điện gửi tiền tới đây cho tôi được không?

Can I have money wired to me here? Могут ли мне сюда переслать деньги?

"Мне /посылка/ телеграфировать слать деньги прибывать сюда /давать/ мне, делать ли?"

       
Làm ơn bán cho tôi vài con tem. I'd like some stamps please Пожалуйста, продайте мне немного марок.  
aérogramme an aerogram радиограмма, по радио сообщение  
một cái phong bì an envelope /одна штука/ конверт  
       
Tôi muốn gửi bảo đảm. I'd like to send this by registered mail. Я хочу отослать заказным письмом (с подтверждением доставки).  
máy bay air mail самолётом  
bưu kiện parcel post почтовая посылка  
hạng nhất first class сорт первый/"самый"  
       
Tôi muốn gửi tiền. I'd like to wire money. Я хочу отослать деньги. "отослать почтовым переводом" имеется ввиду
Tôi muốn gửi điện tín. I'd like to send a telegram. Я хочу послать телеграмму.  
Chừng nào điện tín đến nơi? When will it arrive? Когда телеграмма прибудет?  
       
Bao giờ thư đến? When will the mail arrive? Когда придёт почта? "Когда письмо приходит?"
người đưa thư the mailman почтальон "персона приносить письмо"
       
Ở đâu có hòm thư? Where is a mail box? Где почтовый ящик? "Где имеется сундук писем?"
Ở đâu có thùng thơ? * Where is a mail box? Где почтовый ящик?  
       
Trong này có ấn phẩm. This contains printed matter. В этой посылке - литература/издание. "В этом имеется" /печатные материалы/.
vật liệu dễ vỡ fragile material Хрупкое! материал хрупкий
       
  * Southern dialect    

В офисе

Tiếng Việt

English

Русский

Комментарии/Букв.
TẠI VĂN PHÒNG At the office В офисе, в конторе  
       
Tôi có thể chụp bản sao ở dâu? Where can I make photocopies? Где я могу сделать ксерокопию?

"Я могу покрыть копию где?"

Tôi có thể chụp photocopy ở đâu? -//- Где я могу сделать фотокопию?  
       
Tôi dùng máy điện toán được không? May I use the computer? Я могу воспользоваться компьютером? использовать устройство электрический отряд получить ли?"
máy chữ a typewriter печатная машинка  
máy ghi âm a tape recorder магнитофон, диктофон "машина записи звука"
máy fax the fax machine факс  
       
Mỗi trang bao nhiêu tiền? How much do you charge per page? Каждая страница/бланк, сколько стоит/денег?  

Tôi có thư từ gì không?

Are there any messages for me? Мне есть сообщения?
Мне прислали сообщения?
"Я иместь сообщение какое-то ли"?
Tôi gửi bằng telex được không? Could I please send a telex? Я могу отослать телекс?

Я слать с/посредством телекс делать ли?

       
Văn phòng của ông ở đâu? Where is your office? Офис твой где?  
Văn phòng người giám sát the supervisor's office

офис "человека надзирателя", начальника

 
Văn phòng ông Nguyễn Mr. Nguyen's office офис "мужчины" Нгуйэн  
khu vực pháp lý the legal section адвокат, юридический отдел "сектор юридический"
khu vực hành chính the administrative section административный отдел, администрация  
       
Tôi cần ít giấy viết thư của cơ quan. I need some office stationery.

Мне нужны канцтовары для офиса (бумага, карандаши и т.д.).

"Мне надо немного бумага писать касательно учреждение/организация."

giấy viết thư thường plain letter paper писчая чистая бумага "бумага писать сообщение обычная"
một cuốn tự điển Anh-Việt an English-Vietnamese dictionary /один том/ словарь англо-вьетнамский  
       
Ông cần gì nữa không? Do you need anything else? Что тебе ещё нужно? "Тебе нужно что ещё ли?"
Đây là danh thiếp của tôi. Here is my business card. Это моя визитка.

Это карточка/визитка /принадлежащая/ моя.

Телефон

Tiếng Việt

English

Русский

Комментарии/Букв
ĐIỆN THOẠI The telephone Телефон  
       
Tôi dùng điện thoại được không? Mai I use the telephone, please? Я могу использовать телефон? "Я использовать телефон делать ли?"
Niên giám điện thoại đâu? Where is the phone directory? Телефонная книга где?

"Ежегодник телефонный где?"

Gọi diện thoại về Mỹ như thế nào? How do I make a call to the USA? Как позвонить в Америку?

"Звонить телефон в Америку как какой?"

       
Tôi muốn gọi điện thoại đường dây. I'd like to make a long-distance call. Я хочу сделать междугородний, международный звонок. "Я хочу позвонить по телефону дорога шнур (линия)."
đường dây quốc tế an international call международная (интернациональная) телефонная связь  
địa phương a local call местный звонок "региональный"
       
Mã số của Đà Lạt là số mấy? What is the area code for Dalat? Какой код Да-Лата? Код Да-Лата /быть/ число какое?

Đường dây điện thoại đang bận.

The line is busy. Линия телефонная занята.  
A-lô. Hello. Алло.  

Ai ở đầu dây đó?

Who is speaking, please. Кто говорит, кто у телефона?

"Кто где шнур этот?"

Cho tôi gặp ông Tài.

May I speak to Mr. Tai? Я могу поговорить с господином Тай?

"Мне встретить мужчину Тай?"

Ông ấy không có đây bây giờ. He is not here now. Он не /есть/ тут сейчас.  
Bà ấy không có đây bây giờ. She is not here now. Она не здесь сейчас.  
Cho tôi nhắn lại được không? Could you please take a message? Можно (ли) я передам/оставлю сообщение? "Мне оставить можно ли?"

Достопримечательности

Tiếng Việt

English

Русский

THẮNG CẢNH Places of interest  
     
Hà nội Hanoi Ханой
Văn Miếu the Temple of Literature Поэзии Храм
Chùa Một Cột the One Pillar Pagoda Пагода Одной Колонны
Hồ Hoàn Kiếm the Restored Sword Lake

Озеро Возвращённая Сабля

     
Huế Hue Вей, Хуэ
Sông Hương the Perfume River Река Благоухающая
Thành Nội The Citadel

Крепость, Стена-Поле

Lăng Minh Mạng Ming Mang's Tomb Гробница Минь Манг
     
Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City Город Хо Чи Минь
Chợ Bến Thành Cho Ben Thanh Market (Рынок) Чо-Бен
Chợ Lớn Cholon Чо-лон ("большой базар")
Đường hầm Củ Chi Cu Chi Tunnel Complex Тоннели Ку Чи