11 Phi Nhung - Cây đàn bỏ quên

TY 04
Словарь
7.1. Фрукты
7.2. Словарь
7.3. Хоа
8.1. Проспал

12 Trường Vũ, Như Quỳnh - Đừng Nói Xa Nhau
Phi Nhung, Mạnh Quỳnh - Đừng nói xa nhau

TY 05
9.1. В посольство
9.2. Поиск музея
10.1. Аренда дома
10.2. В новом доме

13 Trang Mỹ Dung - Em là vì sao sáng

TY 06
11.1-3. Болезни
12.1. В ресторане
12.2. Прогноз погоды

14 Vũ Khanh & Ngọc Lan - Chiều Phi Trường TY 07
14.1-2. В театр
1
5.1. На почте
1
5.2. Нет письма
15 Một con vịt TY 08
16.2. На концерт
17.1. Аэропортные дела
17.2. Обмен денег
16 Mẹ yêu không nào TY 09
18.2. Вьетнам сегодня
KL02
Xin chào!
17 V.Music - Anh Vẫn Còn Yêu KL04. Как ты?
KL05-06. Дорога. Отель
KL07-12. Еда, боль
18 Như Quỳnh & Mạnh Đình - Lá Diêu Bông KL13
EV01-EV02
19 Như Quỳnh & Trường Vũ - Hành Trang Giã Từ EV03-EV07
20 Nguyễn Văn Hiên - Tốp Ca - Dậy Sớm

EV08-EV09

21 Dậy Mà Đi

EV13-EV14