::

Languages :: Swedish for non-Swedish

 

  Svenska

Français

  SEXTIOÅTTONDE lektionen SOIXANTE-HUITIÈME LEÇON
  En demonregissör (1) Un metteur en scène inspiré
     
1 Pricka in lördag kväll i din almanacka !
Men jag är upptagen just då.
Coche samedi soir dans ton agenda !
Mais je suis occupé juste à ce moment-là.
2 Se till att du blir ledig !
Det är genrep (generalrepetition) på Dramaten, och jag har fått två inbjudningskort. (2) (3)
Arrange-toi pour devenir libre !
Il y a répétition générale à Dramaten , et j'ai obtenu deux cartes d'invitation.
3 Vad för slags föreställning skall det vara ?
Fröken Julie av Strindberg, i regi av Ingmar Bergman.
Qu'est-ce que ce sera comme genre de
représentation ?
Mademoiselle Julie, de Strindberg, dans une mise en scène d'Ingmar Bergman.
4 Jaså minsann !
Strindberg och Bergman tackar man inte nej till.
Jag gör mitt bästa för att befria mig just den kvällen.
Ah diable !
On ne peut dire non à Strindberg et Bergman.
Je fais [de] mon mieux pour me libérer ce soir-là.
5 Efter framförandet får du tillfälle att träffa skådespelarna och hela laget.
Så spännande !
Men jag trodde att Bergman enbart hade sysslat med film. (4) (5) (N 4)
Après la représentation (exécution), tu auras
(obtiens) l'occasion de rencontrer les comédiens et toute l'équipe.
Comme c'est passionnant !
Mais je croyais que Bergman ne s'était occupé que de cinéma (film).
6 Inte alls.
Ofta har han svarat för regin på Dramaten och även på Operan.
Trots alla internationella engagemang har han alltså hunnit arbeta i Stockholm.
Pas du tout.
Il a souvent été chargé (a répondu) de la mise en scène à Dramaten et aussi à l'Opéra.
Malgré tous [ses] engagements internationaux, il a donc trouvé le temps de travailler à Stockholm.
7 Det har han också gjort i Göteborg.
Vet du att 1946 regisserade han den mycket uppmärksammade svenska premiären av Camus Caligula där ?
Men han var inte alls berömd på den tiden. (6) (7) (8)
Il l'a fait aussi à Göteborg.
Sais-tu qu['en] 1946,
il a mis en scène la première suédoise très remarquée du (de) Caligula de Camus dans cette ville (là) ?
Mais il n'était pas du tout célèbre à cette époque.
 
8 Till skillnad från nu !
Han är så känd och erkänd i hela världen att man nästan kan tro att han är den enda i svensk filmbransch.
A la différence de maintenant !
Il est si connu et reconnu dans le monde entier qu'on pourrait (peut) presque croire qu'il est le seul dans la branche cinématographique suédoise.
9 Vilket ju inte stämmer !
Svensk film hade sin storhetstid under stumfilmstiden.
Sedan dess har det alltid funnits duktiga regissörer som har fått internationellt erkännande. (9) (N 3)
Ce qui n'est pas exact !
Le cinéma suédois a eu son heure de gloire (grandeur) à l'époque du film muet.
Depuis lors, il y a toujours eu des metteurs
en scène de talent (capables) qui ont obtenu [la] consécration internationale.
10 På tal om Bergman föredrar jag hans äldre filmer i allmänhet,
och Det sjunde inseglet i synnerhet.
A propos de Bergman, je préfère ses vieux films
en général,
et Le septième sceau en particulier.
11 Det är en smaksak.
Länge filmade han bara i svart-vitt, för han ansåg att färgfilm inte kunde återge färgerna här uppe i Norden.
C'est une question de goût.
Longtemps, il s'est contenté de filmer en noir [et] blanc, car il estimait que la pellicule couleur ne pouvait rendre les couleurs ici dans le Nord.
  Men sen har han gått över till färgfilm. (10) Mais ensuite il est passé au film en couleurs.
12 Hur förklarar du den dragningskraft hans filmer utövar på publiken ?
De är så genomtänkta !
I varje film har han ju gjort nästan allt själv :
har skrivit manus, noggrant valt skådespelarna, instruerat och regisserat. (11)
Comment expliques-tu l'attirance que ses films
exercent sur le public ?
Ils sont tellement pensés dans le détail !
Dans chaque film, il a fait presque tout lui-même :
[il] a écrit le scénario et les dialogues (le manuscrit), a choisi avec soin les acteurs, [les] a dirigés et a mis en scène
13 Man har sagt om honom, att han var en stor personinstruktör.
Han kunde visa vänlighet och ilska om vartannat,
men hade alltid ett järngrepp över sitt lag ! (12)
On a dit de lui qu'il était un grand directeur
d'acteurs (instructeur de personnes).
Il pouvait faire preuve de gentillesse et de fureur à tour de rôle,
mais il avait toujours une poigne de fer sur son équipe !
14 Och hans ständigt återkommande teman,
som människans ensamhet, hennes rädsla för döden,
livets och konstens mening i en gudlös värld,
är ju alltid lika gripande. (13)
Et ses thèmes qui reviennent (revenant) constamment, comme la solitude de l'homme, sa peur de la mort, le sens de la vie et de l'art dans un monde sans Dieu, sont toujours aussi émouvants.

  ÖVNINGAR EXERCICE
1 Ingmar Bergman har regisserat Fröken Julie av Strindberg som nu ska spelas på Dramaten. Ingmar Bergman a mis en scène Mademoiselle Julie de Strindberg qui va maintenant être joué à Dramaten.
2 Vilken gripande föreställning !
Publiken gav regissören och skådespelarna sitt erkännande.
Quelle représentation émouvante !
Le public a rendu hommage (donné sa reconnaissance) au metteur en scène et aux comédiens.
3 Det är svårt att återge det nordiska ljuset och naturens färger på film. Il est difficile de rendre la lumière nordique et les couleurs de la nature dans des films (en film).
4 På lördag kväll är jag tyvärr upptagen. Samedi soir, je suis malheureusement occupé.
5 Människans rädsla för döden och hennes ensamhet är teman som återkommer i Bergmans filmer. La peur de la mort et la solitude de l'être humain sont des thèmes qui reviennent dans les films de Bergman.
6 Hinner vi till föreställningen klockan åtta ? Arriverons-nous à temps pour la représentation de huit heures ?
 

1 Le démon dont il est question dans l'expression demonregissör n'est pas le diable, mais le démon (daimon) de Socrate auquel celui-ci attribuait ses plus hautes pensées.
2 Generalrepetition-en, familièrement abrégé en genrep-et.
Le g de general et de gen se prononce j.
3 Dramaten (Kungliga dramastika teatern) est à Stockholm ce que la Comédie Française est à Paris.
4 Framförande-t : [l'] exécution, a à peu près le même sens que föreställning-en : [la] représentation (cf. phr. 3).
5 Trodde : prétérit de tro (tro-trodde-trott) ;
hade sysslat : plus-que-parfait de syssla, prétérit : sysslade.
6 Gjort : supin de göra (göra-gjorde-gjort).
7 Dans l'expression Camus Caligula, Camus est génitif, mais sans désinence particulière puisque le nom est déjà terminé par un s.
Autrefois, on aurait écrit : Camus' Caligula, mais l'usage de l'apostrophe comme substitut au s du génitif est tombé en désuétude.
8 Notez que nous avons accentué Caligula comme le font les Suédois, avec accent sur le i.
9 Vilket : ce que. Cf. note 7, leçon 65.
10 Ansåg : prétérit de anse (anse-ansåg-ansett).
11 Manus-et : forme abrégée de manuskript-et.
12 Om vartannat : à tour de rôle, est ici au neutre.
La forme non neutre serait : om varannan.
13 Gudlös : le suffixe lös indique l'absence.
   
  p64 (118)