Изучение языков | Нидерландский / ГолландскийMarco Borsato - Wit licht
Мужицкий вариант "Вдвоём на белом свете" 
 

 Урок 29

Wit licht

Белый свет

Weißes Licht

Ik ben een mens van vlees en bloed
Een druppel in de oceaan
Onherkenbaar in de golven

Я - мужик из плоти и крови
Одна капля в океане
Неузнаваемая в волнах

Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut
Ein Tropfen im Ozean
Nicht erkennbare in den Wellen

Een korrel zand in de woestijn
Zo slokt de menigte mij op
En raak ik telkens weer bedolven

Крупица песка в пустыне
Таким образом, поглощает меня толпа
И бьёт меня постоянно безумно
Ein Sandkorn in der Wüste
Also die Menge schluckt mich
Und ich bin ständig bombardiert
Maar gedragen door het witte licht
Stijg ik uit boven mijzelf
Ken ik even geen gewicht
Meer dan een schaduw in het witte licht
Met open ogen in de zon
Ontdek ik mijn gezicht

Но несомый (меня несёт) белый свет
Поднимаюсь я над собой
И нет веса ("не знаю даже никакой вес")
Более чем тень на белом свете
С открытыми глазами на солнце
Открываю/нахожу я моё лицо

Aber durch das weiße Licht getragen
Ich steige über mich selbst
Habe ich kein Gewicht
Mehr als ein Schatten im Weißlicht
Mit offenen Augen in der Sonne
Entdecke Ich mein Gesicht

Ik word geboren in de bergen
Draag het water naar de zee
Maar waarom ben ik vergeten

Я был рождён в горах
Несёт вода к морю
Но почему меня забыли

Ich bin in den Bergen geboren
Trägt das Wasser zum Meer
Aber warum bin ich vergessen

Ik zet mijn stappen in het zand
Maar word geruisloos weggespoeld
En vul mijn plek weer in de leegte

Я "помещал мои шаги" (следы делаю) в песке
Но меня бесшумно смыло прочь
И заполнило моё место/пятно опять в пустоте

Ich legte meine Schritte in den Sand
Aber wird stillschweigend gewaschen
Und füllen meinen Platz wieder in der Leere
Maar gedragen door het witte licht
Kom ik los van wie mij maakte
Knijpt de tijd zijn ogen dicht
Meer dan een schaduw in het witte licht
Met open ogen in de zon
Ontdek ik mijn gezicht
Но несомый (меня несёт) белый свет
Я вырываюсь от того, кто меня сделал
Закрывает время свои/его глаза плотно
Более чем тень на белом свете
С открытыми глазами на солнце
Открываю/нахожу я моё лицо
 

Aber durch das weiße Licht getragen
Ich komme unabhängig davon, wer mich gemacht
Drückt die Zeit die Augen geschlossen
Mehr als ein Schatten im Weißlicht
Mit offenen Augen in der Sonne
Entdecke Ich mein Gesicht

Ik voel dat deze kaars
Niet voor altijd zal blijven branden
Dus ik verdrink me in de schijn
Die dit licht voor even werpt

Я чувствую, что эта свеча
Не будет всегда оставаться горящей
И поэтому я топлюсь в свете
который свет /именно/ отбрасывает

Ich glaube, dass diese Kerze
Nicht für immer bleiben lit
So ich ertrinke ich in der Schein
der jetzt beleuchtet

Nog heel even en de waarheid
Slaat de leugen weer keihard uit mijn handen
Mijn ogen branden als de hel
Maar ik ben liever blind
Dan dat ik hier nu sterf

Ещё немного, и правда
Выбьет ложное опять /на огромной скорости/ прочь из моих рук
Мои глаза горят дьявольским огнём
Но я предпочту ослепнуть
и чтоб я тут сейчас умер

Ein wenig mehr und die Wahrheit
Speichert die Lüge hart zurück aus meinen Händen ab 
Meine Augen höllisch brennen
Aber ich würde lieber blind sein
Dann habe ich hier sterben jetzt

Dio disse: "Sia luce" e luce fu

Бог сказал: "Да будет свет", и свет проявился

Gott sprach: "Es werde Licht" und es ward Licht
Gedragen door het witte licht
Kom ik los van wie mij maakte
Knijpt de tijd zijn ogen dicht
Meer dan een schaduw in het witte licht
Met open ogen in de zon
   

Gedragen door het witte licht
Stijg ik uit boven mijzelf
Ken ik even geen gewicht
Meer dan een schaduw in het witte licht
Met open ogen in de zon
Verlies ik mijn gezicht

Несомый белым светом
Поднимаюсь я над собой
И нет веса ("не знаю даже никакой вес")
Более чем тень на белом свете
С открытыми глазами на солнце
Теряю я моё лицо
Getragen von dem weißen Licht
Ich steige über mich selbst
Habe ich kein Gewicht
Mehr als ein Schatten im Weißlicht
Mit offenen Augen in der Sonne
Ich verliere mein Gesicht
Ik ben een mens van vlees en bloed
Een druppel in de oceaan
Ik ga ten onder in de golven

Я - мужик из плоти и крови
Одна капля в океане
Я "иду под низ" (погибаю в) волнах

Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut
Ein Tropfen im Ozean
Ich untergehe
in den Wellen


Текст и диалоги : nl_29_09_u1 : p47

 

Диалог 1

Ogenblikje,
ik verbind u even door

Минутку ("мгновение ока"),
я сейчас тебя соединю

Met Marijke Smit.

"С Марайкье Смит" (говоришь).

 

 

Hallo, met Linda.

Привет, "с Линдой".

 

 

O hallo, waar ben je?

О, привет, как ты?

 

 

Ik sta op het station
en neem straks de trein van half 6.

Я стою/встаю на станции
"и беру вскоре поезд от пол шесть"
(сажусь на поезд в полшестого).

De trein komt om vijf over zes in Amersfoort aan.

Поезд прибывает в 6 часов 5 минут в Амстердам.

Haal je me van het station op?

Ты меня заберёшь/подхватишь от станции?

 

 

Goed, ik kom je zo ophalen.

Хорошо, я приеду тебя "так подобрать"
(заеду за тобой).

 

 

Tot straks. Dag.

До скорого. Пока"День".

 

 

Ja, tot zo.

Да. До скорого.

   
 

Диалог 2

Hallo, u spreekt met kapsalon Leonard.

Привет, ты говоришь с парикмахерской Леонард.

 

 

Met mevrouw Houtman.

"С мадам Деревяшкина."

Ik heb een afspraak voor morgen
maar ik moet dat helaas afzeggen.

У меня договорённость на утро
но я должна её, к сожалению, отменить.

Kan ik voor een andere keer afspreken?

я могу договориться на другой раз?

 

 

Komt vrijdag u goed uit?

Пятница вас устроит?

   

Nee, dat komt mij niet zo goed uit.

Нет, это мне "не хорошо выходит".

Donderdag is beter.

Лучше четверг.

   

Om 10 uur?

В 10 часов?

   

Ja dat is goed.

Да. Это хорошо.

   

Dan spreken we donderdag om 10 uur af.

Тогда, договариваемся на четверг, 10 часов.

   
 

Примеры приветствия и прощания

Dag!

Привет!/"День!

Daag...

До свидания...

   
 

Диалог 3

Met Anja Heimans.

Я Аня Метёлкина.

   

Dag Anja, is Berend thuis?

Привет, Аня. Мишутка дома?

   

Hij is naar zijn moeder vandaag,

Он у своей матери сегодня,

maar hij is vanavond weer thuis.

но он вечером опять (будет) дома.

 

 

Goed, ik bel hem vanavond wel.

Хорошо, я позвоню ему вечером опять.

   
 

Диалог 4

Met de afdeling Personeelszaken.

(Вы говорите) с подразделение Отдел Кадров
("персональные вещи").

 

 

Kan ik met meneer de Haan spreken?

Я могу поговорить с господином Петух?

 

 

Ogenblikje, ik verbind u even door.

Секундочку, я вас соединяю.


Счётчик