(2023) ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА | КИТАЙСКИЙ | 二百五十

258

韩宝仪-你是否还记得我 (风格唱片)

 

你是否还记得我

Ты всё ещё помнишь?
Mandarin Pinyin  
弯弯的小河 Изогнутый ручей
wān-wān de xiăohé  
慢慢的流过 Неторопливо тёк
mànmàn de liú guò  
你是否还记得 Ты да/нет /всё ещё/ помнишь
nĭ shìfŏu hái jìde  
   
青色的山坡 Зелёно-голубой склон горы
qing1se4de shānpō  
盛开的花朵 Великолепные раскрываются цветы
sheng4 kāi de huāduŏ  
你是否还记得 Ты да/нет всё ещё помнишь
nĭ shìfŏu hái jìde  
   
欢乐时光 Радостное время
huānlè shíguāng  
就像那条小河 /Именно/ подобно тот /прутик/ ручей
jiù xiàng nà tiáo xiăohé  
匆匆流过匆匆流过 Спешил тёк, спешил тёк
cōngcōng liú guò cōngcōng liú guò  
我还依然记得 Я всё ещё по-прежнему помню
wŏ hái yīrán jìde  
   
你说你爱我 Ты говоришь ты любишь меня
nĭ shuō nĭ ài wŏ  
不愿离开我 Не хочешь покидать меня
bù yuàn líkāi wŏ  
你是否还记得 Ты да/нет всё ещё помнишь
nĭ shìfŏu hái jìde  
南台灣小姑娘-愛作夢的查某囡仔
王秀琪-痴情

 

王秀琪-痴情

Глупая страсть

Taiwan Chinese

Mandarin Pinyin
孤单徘徊路头 Одиноко брожу по дороге
gūdān páihuái lù-tóu  
心茫茫醉茫茫无伴 Сердце безбрежное пьянь безграничная, нет партнёра
xīn mángmáng zuì mángmáng wú bàn  
想要恨你恨袂落去 Хочу ненавидеть тебя, ненавидеть-не-опадает
xiăngyào hèn nĭ hèn mèi luò-qù  
冷风伴阮归暝 Холодный ветер, партнёр наш вернувшаяся темнота
lěng fēng bàn ruăn guī míng  
   
为何你拢无惜这份情 Отчего ты никогда-не-жалеть эту /часть/ чувств
wéi-hé nĭ lŏng wú xī zhèi fèn qíng  
偷偷离开无消息 Украдкой покинул, не известил
tōutōu líkāi wú xiāoxi  
为何心情拢袂平静 Отчего настроение никогда-не-спокойствие
wéi-hé xīnqíng lŏng mèi píngjìng  

爱你恨你分袂清

Любить тебя, ненавидеть тебя, ясно-не-различить

ài nĭ hèn nĭ fēn-mèi-qīng  
   
为何对你这呢痴情 Отчего к тебе эта ведь /глупая страсть/
wéi-hé duì nĭ zhèi ne chi1qing2  
恨我自己无路用 Ненавижу себя саму, нет пути-дороги
hèn wŏzìjĭ wú lù yòng  
南台湾小姑娘-06 含泪跳恰恰
想欲抱你抱甲紧紧紧 不通抱我抱甲这为难
甭问甘是有人有人乎我失恋 无爱无恨无怨叹
虽然今嘛吐甲这凄惨 虽然脚步踏甲这呢乱
我嘛犹原不惊不惊人情冷暖 阮的双手有你牵

惦在你的身边
惊乎人知影
是含着珠泪跳恰恰
偏偏我是一个一个袂醉的人
因为总有一天
啊...最爱的人换无情的人
阿...梦啊空啊 茫茫茫茫轻轻松松
我甘愿孤单一个人
 
南台湾小姑娘-07 放捨你我心嘸甘
https://www.youtube.com/watch?v=iOcw7p6xW4A
自咱熟識一直到相愛
寂寞的滋味是無人知
想欲離開薄情的所在
還是擱再回頭等未來

日日怨嘆阮的運命
夜夜思念是你的形影
放捨你我心嘸甘
若無你我心孤單

啊...愛你愛甲目眶紅
啊...想你想甲心沈重
咱是無緣的人
情愛戀夢一場空
放捨你我心嘸甘
 
南台湾小姑娘-尤姿涵-08 放阮一個人
https://www.youtube.com/watch?v=RR4KKuyiHW0

https://www.youtube.com/watch?v=Uq5Jasb9ViI

無情風雨潑樓窗 又擱懷念彼一暗 希望你會知甘願為你忍耐
時間一站過一站 起落完全無由人 什麼輕重外多美夢敢是空

你放阮一個人 茫茫的世間 對你的思念聲聲怨
你放阮一個人 找無人疼痛 早日返來乎阮擱再見著你的人

堅心等待你的人 嘸管痛苦千斤重 因為你是我寄望一生的夢
無耐命運創治人 花開花謝嗯後冬 什麼期待外多悲哀放心內

你放阮一個人 茫茫的世間 對你的思念聲聲怨
你放阮一個人 找無人疼痛 早日返來乎阮擱再見著你的人
 
南台湾小姑娘-10 再見車站
不知火車何時開 兩人雙手放袂離
看你目眶紅支支 心肝親像針塊威

茫茫月台邊 惜別心愛的你
茫茫月台邊 傷心珠淚滴

不知火車已經開
不知何時再相見
想要大聲來叫你
火車已經出城市
 
南台湾小姑娘-11 深情的所在
你惦我心内这深的所在 连运命拢抹冻阻碍
有你的时拵欢喜自在 无你的日子怎样忍耐
你惦我心内这深的所在 教阮按怎讲乎你了解
放阮一人踏入感情的海 乎风吹向茫茫的未来

想你 想思 想起当时
贪恋着 情爱的滋味
又期待你 又放不开
心事不知飞往叨位
面前是乌云黯淡的天
 
南台湾小姑娘-12 感謝你的愛
感谢你的爱 你总是置阮身边
因为知影你的好 阮希望陪你行人生的路
感谢你的爱 千言万语放底心内
无论是风还是雨 阮总是跟着你的脚步

一生的爱拢乎你 只要你过着好日子
因为你乎阮勇气 加添人生的意义
一生的爱拢乎你 只要你疼惜阮的心
你是阮永远的春天

Словарь (уровень 1)

汉语

hànyŭ

English

Перевод

 

1b/M-E/16-17

1279

486383

486399  

假裝

jia3zhuang1de sham поддельный

ТьЖьЙА-ДЖУАНГ-да

用久了的

yòng jiŭ le de well-worn изношенный, "использовать долго -ный" ЙОУ ТьЖьЙОУ ла да

方的

fāng de square квадратный  
有些,任何

yŏuxiē, rènhé

some, any

некоторые; любой, любые

 
真诚的 zhēnchéng de truthful

искренний

 
危险的 wēixiăn de dangerous опасный  
不小心的 bùxiăoxīn de careless беспечный, неосторожный  
时髦的 shímáo de stylish модный, стильный  
古怪的 gu3guai4de

weird

чудной, странный КУ КвУАЙ да
车上 zài chēshàng

aboard

на борту автомобиля  
结束 jiéshù

finishing, ending

завершение, финал  
古典的 gu3dian3 de classical классический  
每个 měigè each каждый  
量大的

liàng dà de

generous

большой меры, щедрый

 
可笑的 kěxiào de ridiculous смешной, смехотворный  
吵闹 chăonào de noisy, wrangle шумный, скандальный  
金发 jīnfà blond

блонди, "золотые волосы"

ТьЖИНь-ФА
336  

Mandarin 2008-2018-2023