Премиум-Сайт | Иврит

HEBREW A023 | ИВРИТ A023 | עברית

Алфавит, Песня, Урок

עוזי חיטמן - במדינת הגמדים В стране карликов: Песня Видео In the country of dwarfs
   
במדינת הגמדים רעש מהומה
הצבא לבוש מדים יוצא למלחמה
ובראש הגדוד צועד אצבעוני המפקד,
הוא חבוש כובע פלדה ובידו סיכה חדה
לה לה לה לה...
В стране карликов шум бедлам
Армия в униформе отправляется на войну
И во главе полка марширует Мальчик-с-пальчик командир
Он одел шляпу стальную, и в руке шпилька острая
Ла ла ла ла...
In the country of dwarfs is noise turmoil
Army in uniform goes to war
In the head of the battalion marches Tom-Thumb Commander ,
He put on a steel cap, and in his hand a sharp pin
La la la la ...
אחריו הפרשים רכובים על פרעושים
ממלאים חלל אוויר בשריקות ובקול שיר
המתופף מכה בעוז על חצי קליפת אגוז
וישיר מה טוב ומה צאת יחדיו למלחמה.
לה לה לה לה...
Затем кавалеристы /едут верхом/ на блохах
Наполняют пространство-атмосферу свистом и громкой песней
Барабанщик бьёт ожесточённо по половине скорлупы ореха
И направляет "что хорошо" и что выход вместе на сражение
Ла ла ла ла...
Then/followed, cavalry riding the fleas
Filling the air space with whistles and loud song
Drummer beating furiously on a half of walnut shell
And direct "what is good" and for to go together to war.
La la la la ...
עם חשיכה העפיפון, טס ממש כאווירון
הוא מאיר לכל ננס את הדרך בפנס.
במדינת הגמדים תם עם ערב קול שאון
הצבא פושט מדים וכולם שוכבים לישון
לה לה לה לה...
С темнотой, воздушный змей, летит как самолёт
Он освещает всем карликам дорогу (как) фонарик
В стране карликов, с наступлением вечера, шум затихает
Армия снимает униформу и все ложатся спать
Ла ла ла ла...
With the darkness, kite, flying as a plane
He illuminates to all the dwarf the way (as a) lantern.
In the country of dwarves, with the evening, the noise is abating
Army takes of uniforms and everyone goes to bed
La la la la ...

  שיעור עשרים ושלוש (23) Урок 23 VINGT-TROISIÈME LEÇON
  נסיעה טובה Приятной поездки!
"Путешествия хорошая"
Bon voyage
1 מתי יוצא האוטובוס לאילת ? Когда отправляется автобус в Эйлат? Quand part l'autobus pour Eillat ?
2 אינני יודע אדוני,
תשאל שם, במודיעין. (1)
Мне не известно, господин.
спросите вон там, в "информации".
Je ne sais pas, monsieur;
demandez là-bas, aux renseignements.
3 שלום אדוני! Шалом, господин! Bonjour monsieur!
4 שלום וברכה!
(2) במה (3) אני יכול לעזור לך?
Шалом и благословение/счастья!
Чем я могу помочь вам?
Paix et bénédiction!
En quoi puis-je vous aider?
5 אני רוצה לדעת
מתי יוצא האוטובוס לאילת?
Я хочу знать,
когда отправляется автобус в Эйлат?
J'aurais voulu savoir
quand part l'autobus pour Eillat?
6 האוטובוס הראשון (4) של הבקר
כבר יצא בשבע וחצי.
Автобус первый "/что у/ утро"
(первый автобус утренний)
уже отправился в шесть с половиной.
Le premier autobus du matin
est déjà parti à sept heures et demie.
  עכשיו צריך לחכות
לאוטובוס השני
שיצא בעוד שעה.
Сейчас, надо ждать
(следующий) автобус второй,
который отправляется через час.
Maintenant il vous faut attendre
le second
qui partira dans une heure.
7 מה השעה עכשיו?
עשר (5) ...
אם האוטובוס יוצא רק בעוד שעה ,
Который час сейчас?
10...
Если автобус отправляющийся (отправится) только через час,
Quelle heure est-il maintenant ?
Dix [heures] ...
Si l'autobus ne part que dans une heure,
  זאת אומרת באחת־עשרה,
מתי הוא יגיע לאילת?
"это говорит" (это означает), в 11,
когда он будет в Эйлат?
c'est-à-dire à onze heures,
quand arrivera-t-il à Eillat ?
8 אם אין בעיות בדרך,
הוא יגיע אחרי הצהרים,
Если нет проблем в пути,
он прибудет после полудня,
S'il n'y a pas de problème en route,
il arrivera dans l'après-midi,
  בערך בשעה חמש או שש. примерно в /час/ пять или шесть. environ à cinq heures ou à six heures.
9 אני מבין ...
יש יותר משש שעות נסיעה.
Я понимаю...
/Есть/ больше (чем) шесть часов поездки/пути.
Je comprends ...
Il y a plus de six heures de route (de voyage).
10 אני חושב שאסע (6) במטוס.
זאת רק שעה נסיעה.
תודה רבה לך!
Я думаю, /что поеду/ самолётом.
Это - только час езды.
Спасибо великое вам!
Je pense que je prendrai (voyagerai dans) l'avion;
il y a seulement une heure de vol:
Je vous remercie beaucoup !
11 על לא דבר!
במטוס תגיע יותר מהר כמובן.
נסיעה טובה!
Не за что ("а не вещь")!
Самолётом, будет быстрее, разумеется.
"Езда хорошая!" (Приятной поездки).
 
De rien!
En avion vous arriverez plus vite, bien entendu ...
Bon voyage!
12 שלום וברכה -
תודה רבה - על לא דבר.
Шалом и благословение.
Спасибо огромное. Не за что.
Paix et bénédiction -
merci beaucoup - de rien.
       
  תַרגִיל Упражнение/практика EXERCICE
1 מתל־אביב לירושלים
יש בערך שעה,
שעה וחצי נסיעה.
От Тель-Авива до Иерусалима,
/есть/ примерно час,
час с половиной путешествия.
De Tel-Aviv à Jérusalem,
il y a environ une heure,
une heure et demie de voyage.
2 במודיעין יכולים לעזור לך;
שם הם יודעים הכל.
В "информации", могут помочь вам.
Там, они знают всё.
Aux renseignements on peut t'aider;
là-bas ils savent tout.
3 האוטובוס הראשון לאילת
יוצא בשש בבקר.
השני יוצא בשמונה.
Автобус первый в Эйлат
отправляется в шесть утра.
Второй - "отправляющийся" в восемь.
Le premier autobus pour Eillat
part (sort) à six heures du matin.
Le second part à huit heures.
4 באוטובוס נוסעים יותר משש שעות,
אבל במטוס מגיעים מהר מאוד;
יש רק שעה נסיעה.
Автобусом, едем более чем 6 часов,
но самолётом достигаем быстро очень.
/Есть/ только "часа" (жен.р.) поездка/езда.
On voyage plus de six heures en autobus,
mais en avion on arrive très vite,
il y a juste une heure de vol.
5 לאן נוסע האוטובוס הזה,
להרצליה או לנתניה?
Куда едет автобус этот?
В Херцелия или в Натанья?
Où va cet autobus,
à Hertséliya ou à Natanya?
6 זה אותו כיוון,
אבל זה לא אותו אוטובוס.
Это одинаковое (то же) направление,
но это не /тот же/ автобус.
C'est la même direction
mais pas le même autobus.