Премиум-Сайт | Иврит

HEBREW A100 | ИВРИТ A100 | עברית

Песня, Урок

חוה אלברשטין - פרידה מתיבת נח Когда расставание: Видео When separation
 
זוגות זוגות יורדים מן התיבה
זוגות זוגות
ומנידים שוורים לנח בראשם נוגות
היה נעים
Пары пары, выходят/спускаются из ящиков
Пары пары
И трясут (качают) на Ноя головами печально
Было приятно.
Pairs, pairs go down from the boxes
Pairs, pairs
And shake at Noah their heads sadly bulls
It was nice
שפנים את קצה אפם מנענעים תודה
פרוות האריות רועדת כמפל חיטה
העכברים והסנאים קדים קידה
פורחים תוכים פלמינגו סנוניות
Кролики кончиками носов трясут - спасибо
Льва грива дрожит, падает (с неё) пшеница
Мыши и белки кланяются с уважением
Вылетают попугаи фламинго ласточки
Rabbits by the end of their noses shaking - Thanks
Lions fur shaking, cascading the wheat
Mice and squirrels bow
Fly out Parrots Flamingos Swallows
כל עוף במעופו נוצות צבעוניות
צונחות לנוח על כתפו
כל עוף במעופו נוצות צבעוניות
צונחות לנוח על כתפו
Каждой птицы на ветру оперение красочное
Падают на Ноя плечи
 
Each bird in flight (at the wind) feather colorful
Falls on Noah's shoulder
והוא עומד ומסתכל
כיצד זוגות זוגות
הם נבלעים
בג'ונגלים בתוך ההר על הפסגות
על צמרות עצים
И он стоит и смотрит
как пары пары
они поглощаются
Джунглями, между гор на пиках,
на вершинах деревьев
He stands and looks
How pairs pairs
They are swallowed
By jungles, in the mountain peaks
on the tops of trees
גבוהים גבוהים
נעלמים במחילות
קופצים את תוך הים
וגוחנים אל החולות
Высоко высоко
Исчезают в дырах (в земле)
Прыгают внутрь моря
И погружаются в песок
High High
Disappear in burrows (tunnels)
Jump to the sea
And going into the sands
שלום, קופיף אחרון נופף לו בידו
וכך נותר לו נוח לבדו.
שלום, קופיף אחרון נופף לו בידו
וכך נותר לו נוח לבדו.
Шалом, обезьянка последняя машет ему рукой
И так остался он уютно сам
Hello, last monkey waved his hand
And he was left so conveniently alone.

113

שיעור מאה (100) Урок 100 CENTIÈME LEÇON
  בעתיקות קיסריה "Древности цезарьские", Руины империи Les vestiges (fém..) de Césarée
1 יעל: עמודי השיש האלה
הם כנראה שרידים מן התקופה הביזנטית (1).
Колонны мраморные эти,
они вероятно обломки (останки) эпохи Византийской.
Yaël: Ces colonnes (masc.) de marbre
 sont probablement des vestiges de l'époque byzantine.
  נתקרב. Приблизимся. Approchons-nous.
2 מה כתוב עלי השלט? Что написано на плите? Qu'y a-t-il de marqué sur l'écriteau?
  בתי־מגורים ... (2) מענין ... Дом жилой... Интересно... Maisons d'habitation ... intéressant ...
  החדרים גדולים ומרווחים. Комнаты большие и просторные. les pièces (masc.) sont vastes et spacieuses.
3 והמבנה הגדול שם ... И здание большое там... Et ce grand bâtiment là-bas ...
  בודאי זה היה השוק של הרחבה המרכזית, Вероятно, это был базар площади центральной, C'était probablement le marché de la place centrale,
4 אחרת לא היו מעמידים בו שני פסלים. в противном случае, не поставили бы на ней две статуи. sinon (autrement) on n'y aurait pas mis deux statues (masc.).
5 קראתי במדריך
שגילו פה גם
Читала в путеводителе,
что открыли (обнаружили) там также
J'ai lu dans le guide
que l'on a découvert également ici
  שירידי בית־כנסת יהודי (3)
מן המאה החמישית.
остатки синагоги
5-го века.
les vestiges d'une synagogue (masc.)
du cinquième siècle.
6 איפה הוא נמצא לפי דעתך? Где она /имеется/, по твоему мнению? Où se trouve-t-elle, à ton avis?
  מענין לראות את השרידים. Интересно посмотреть, развалины. C'est intéressant de voir les vestiges.
7 העתיקות האלה מענינות מאוד. Эти античности очень интересные. Ces ruines sont passionnantes.
  זה ממש אתר (4) נפלא
לחובבי ארכיאולוגיה והיסטוריה.
Это вправду место замечательное
для любителей археологии и истории.
C'est un lieu merveilleux
pour les amateurs d'archéologie et d'histoire.
  על כל פנים ...
אבל אני מדברת אל עצמי!
Как бы то ни было...
Однако я говорю сама с собой!
De toutes façons ...
mais je [me) parle à moi-même!
8 עו־זי! או־הו! איפה אתה?
לאן נעלמת פתאום?
Узи! О-о! Где ты?
Куда (ты) исчез внезапно?
Ou - zi! O - ho! Où es-tu?
Où as-tu disparu soudain?
  זה לא הזמן לשחק איתי במחבואים.
עו־זי, ענה לי!
Это не время играть со мной в прятки.
Узи, Ответь мне!
Ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache avec moi
Ou - zi. Réponds-moi!
9 עוזי: י־ע־ל! אני פה על החומה. Яэль! Я тут, на валу. Ouzi: Ya-ël! Je suis là sur les remparts.
  נחשי מה אני רואה
מנקודת־התצפית (5) שלי?
Угадай, что я вижу
с пункта наблюдательного моего?
Devine ce que j'aperçois
(du haut) de mon point d'observation (fém.)?
10 מה אתה עושה שם למעלה? Что ты делаешь там наверху? Que fais-tu là-haut?
  אולי אתה רואה את הלגיונות הרומיים
הצועדים בסך?
Вероятно, ты видишь легионеров романских
шагающих в строю (строями)?
Tu y vois peut-être les légions (masc.) romaines
qui défilent en nombre?
       
11 את כמעט צודקת. Ты "почти правильная". Tu as presque raison.
  שלושה אוטובוסים מלאים תיירים
חונים עכשיו ליד אמת־המים (6) העתיקה.
Три автобуса наполненные туристами
останавливаются сейчас рядом с акведуком древним.
Trois autobus remplis de touristes
stationnent à présent près du vieil aqueduc (fém.).
       
12 בואי מהר
אם את רוצה להגיע לנמל
Иди скорее,
если ты хочешь прибыть в порт
Viens vite
si tu veux que nous arrivions ai port
  לפניהם
כדי שנוכל להנות קצת מן הנוף.
до них / перед ними
чтобы мы могли насладиться немного пейзажем.
avant eux
pour pouvoir jouir un peu du paysage.
       
13 עוזי, אולי תזמין אותי לשתות משהו? Узи, возможно/"ли" приглашаешь меня выпить что-то? Ouzi, tu m'invites à boire quelque chose (masc.)?
  אני ״נורא״ צמאה
אחרי הטיול הזה בשמש ...
У меня ужасная жажда
после прогулки этой на солнце...
J'ai terriblement soif
après cette promenade (masc.) au soleil (fém.) ...
       
14 בית־מגורים - חדר מרווח Жилой дом. Просторная комната. Maison (d'habitation) - chambre spacieuse.
15 נקודת־תצפית - אתר מעניין. Наблюдательная точка. Интересное место. Point d'observation - lieu intéressant.
       
  תרגיל: חבר את המשפטים בעזרת  ״כנראה ש ...": Упражнение/практика
Соедините предложения с помощью "т.к."
EXERCICE
Formez des phrases à l'aide de "probablement" (kanir
'é ché ...)
  תשובות Ответы  
1 אם חובבי ארכיאולוגיה באים לאתר הזה,
כנראה שהוא אתר מעניין.
Если любители археологии приходят в это место,
наверное, что это интересное место.
Si les amateurs d'archéologie viennent sur ce site,
c'est probablement un lieu intéressant. (1+2)
2 בית־המגורים הזה הוא מרווח.
כנראה שגרים בו הרבה אנשים.
Этот жилой дом просторный.
Наверно, живут в нём много людей.
Cette maison (d'habitation) est spacieuse.
Des gens y habitent probablement. (2+4)
3 הרחבה היא גדולה ומרווחת.
כנראה שזאת היתה רחבת השוק.
Площадь большая и просторная.
Наверно, это была площадь рынка.
La place est grande et spacieuse.
C'était probablement la place du marché. (3+5)
4 יעל נעלמה פתאום.
כנראה שהיא משחקת איתי במחבואים.
Яэль исчезла внезапно.
Наверно, она играет со мной в прятки.
Yaël a soudain disparu.
Elle joue probablement à cache-cache avec moi. (4+3)
5 אם השם "קיסריה״ אינו מופיע במדריך,
כנראה שהוא לא מדריך טוב.
Если название/имя "Цезарь (-ское)" не "всплывает в проводнике"
(не фигурирует в путеводителе),
(то это) вероятно "что он" не хороший путеводитель.
Si Césarée ne figure pas dans le guide,
c'est probablement un mauvais guide. (pas bon) (5+1)
      p116 (224)