Греческий язык

Главная : Греческий : Вводный курс Греческого 11

 

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

1982 Φοβάμαι

Φοβάμαι

Στίχοι

Боюсь

Μπροστά σου τα φώτα μιας πολιτείας
που περιμένει τις ανασκαφές
και τα κλουβιά με τα καναρίνια
που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά
κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι,
ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική
κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα
για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει,
έτσι που τα σίδερα του κλουβιού
να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

Перед тобой - огни города,
который ожидает раскопок
И клетки с канарейками,
которые спят, размещённые рядами
И я не узнал пока что, кем являюсь,
Одна усталая душа, без перспективы
И ты вскоре потушишь один из тех огней
чтобы спать с кем-то, кто на меня похож
Так, решётка клетки
исчезнет на один момент, в темноте

Φοβάμαι όλα αυτά, που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.

Боюсь всех их, кто станет мною без меня
   

Τα ρούχα μου παλιώσανε και δεν αντέχουν,
τρύπες στα γόνατα από τις υποκλίσεις,
τσέπες ξηλωμένες απ' τα κέρματα,
χαλασμένα φερμουάρ χάσκουν χρεοκοπία.
Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σα λάθος,
που δεν το παραδέχεται κανένας,
γερνάει και ζητάει τη ζεστασιά σου.

Одежды мои старые, что не выдерживают
дыры на коленях от сгибов
Карманы разодранные от монет
Сломанная застёжка дыры банкротства
Тело моё в синяках среди холода как ошибки
которые не признает никто
старение и просьбу тепла твоего

Φοβάμαι όλα αυτά, που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.

Боюсь всех их, кто станет за меня без меня

   

Τα τσιμέντα σου καινούρια
μ' έπιπλα λοστραρισμένα
και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει
και δε σ' αφήνει χώρο να σταθείς.
Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα
σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο,
σκεύη παραστάσεις, βρέθηκαν εκεί
εκτός από εμένα,
που σε κρύπτη μυστική
ψάχνω ακόμη να σε βρω να μ' αναστήσεις.

Постройка твоя новая
с мебелью сияющей
И мрамора белого глянец что ослепляет
и не оставляет места (где) стоять
И только я во всём этом внутри
разлагаюсь как в древней могиле
Приборы (посуда) представления находились там
Кроме как для меня
Не как тайное место мистическое
 ищу ещё найти чтоб воскреснуть
Φοβάμαι όλα αυτά, που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Боюсь всех их, кто станет за меня без меня
   

Τα ρούχα μου παλιώσανε και πέφτουν
σαν χρεοκοπημένες κυβερνήσεις,
γέρασα μ' ένα παιδικό παντελονάκι
και το πλοίο δε φάνηκε ακόμη.
Σε σφίγγω πιο πολύ γιατί κρυώνω,
το κορμί μου δρόμος
που εκτελούνται δημόσια έργα,
κομπρεσέρ μ' ανοίγουν και με κλείνουν.

Одежда моя старая что спадает
как развалившееся правительство
опять в детских штанишках
и корабль не появился всё ещё
Обнимаю (себя) всё крепче, потому что мёрзну
тело моё - путь
что выполнило общественную работу
компрессор меня открывают и меня закрывают

Τράβα λίγο την κουρτίνα να με δεις,
έγινα διάδρομος για στρατιωτικά αεροπλάνα
και το μυαλό μου αποθήκη για ραδιενεργά κατάλιπα.
Μέτρα ασφαλείας πήρανε για την αναπνοή μου
και σε πολυεθνικό μονόδρομο
το μέλλον μου δώσαν αντιπαροχή.

Потяни немного занавеску, чтоб меня увидеть
стал аэродромом для военного самолёта
И ум мой - склад для радиоактивных отходов
Меры безопасности приняли, для вздоха моего
И многонациональное шоссе
будущего моего, наводят на размышления
Φοβάμαι όλα αυτά, που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Боюсь всех их, кто станет за меня без меня
   

Έτσι ζω προκαταβολικά το παρελθόν μου
και με δυο γυμνά καλώδια για χέρια
αγκαλιάζω τα ψηλά σου βολτ
για στερνή φορά. Φοβάμαι.

Итак, живу, забегая вперёд, прошлое моё
И с двумя "голыми проводами" в руках
Обнимаю "высокий твой вольт" (высокое напряжение)
В последний раз. Боюсь.
Ελληνικά

Русский

English

και

и

and
αλλά но but
επειδή потому что because
όμος однако however
αν если if
ή или or
πλην минус, за исключением except
κατά /согласно/, по according to
δηλαδή т.е., это значит that is to say
μολονότι несмотря на, хотя although
λόγω по причине /чего/ because of
     
το πουκάμισο рубашка the shirt
φορώ носить, одевать to wear
η φούστα юбка the skirt
το μπλουζάκι футболка the t-shirt
η γραβάτα галстук the tie

η κάλτσες

носки the socks
η μπλούζα блузка the blouse
το πανταλόνι штаны the trousers
τα ρούχα одежда, одеяния the clothes
τα παπούτσια туфли the shoes
     
στις δέκα в 10 (часов) at ten
Είναι οχτώ το πρωί 8 утра it's 8 am
Είναι οχτώ το βράδι 8 вечера it's 8 pm
Είναι σχεδόν έξι почти 6 it's almost six
Είναι πέντε ακριβώς 5 (часов) точно it's exactly five

Είναι τέσσερις και πέντε

/является/ 4 (часа) и 5 (минут) it's five past four

Είναι τεσσεράμιση

4 с половиной
:30

it's half past four
Είναι μία η ώρα

/является/ "одна /эта/ часа"
1 час (время сейчас)

it's one o'clock
Είναι τέσσερις και τέταρτο

4 и четверть
4:15

it's quarter past four
Είναι τέσσερις παρά τέταρτο

4 без четверти

it's quarter to four
τι ώρα είναι Который час /является/? what time is it
     
εκατό 100 one hundred
εκατόν ένα 101 one hundred and one
διακόσια 200 two hundred
τριακόσια 300 three hundred
χίλια 1000 one thousand
δύο χιλιάδες 2000 two thousand
τρεις χιλιάδες 3000 three thousand
ένα εκατομμύριο

/одно/ миллион

one million
εκατοστός сотый hundredth
χιλιοστός тысячный thousandth
34:05

Фразы для жизни

ένα
ένας

1
1 (муж.р.)

δύο 2
τρία
τρεις
3
3 (муж.р.)
τέσσερα
τέσσερις
4
4 (муж.р.)
πέντε 5
έξι 6
επτά 7
οκτώ 8
εννέα 9
δέκα 10
έντεκα 11
δώδεκα 12
δεκατρία 13
δεκατέσσερα 14
δεκαπέντε 15
είκοσι 20
είκοσι ένα 21
είκοσι δύο 22

είκοσι τρία

23
τριάντα 30
σαράντα 40
πενήντα 50
εξήντα 60
εβδομήντα 70
ογδόντα 80
ενενήντα 90
εκατό 100
χίλια 1000
   
Τι χρώμα είναι αυτό;

Какой цвет это?

Είναι κόκκινο.

/Является/ красный.
κίτρινο жёлтый
γαλανό голубой, "молочный"
άσπρο белый
μαύρο чёрный
πράσινο зелёный
ρόδινο фиолетовый
γκρι серый
καφέ коричневый, кофейный
   
ταχυδρομείο почта
ταχυδρόμος почтальон
Που είναι το ταχυδρομείο?

Где почта?

Που μπορώ να ταχυδρομήσω αυτό? Где могу отослать почтой это?
   

Θέλω να το στείλω συστημένο.

Хочу /это/ отослать заказным письмом ("регистрированное").

αεροπορικώς самолётом, авиапочтой
κατεπείγον срочное

ως ταχυδρομικό δέμα

как почтовый пакет (бандероль)
ως κανονικό γράμμα как обычное письмо (1-й класс)
ως έντυπο как издание/газета (2-й класс)
ασφαλισμένο застрахованное
   

Παρακαλώ, δώστε μου γραμματόσημα.

Пожалуйста, дайте мне марки.

αεροπορικά επιστολάρια

"авиа письмо" (конверт)

ταχυδρομικά δελτάρια почтовая открытка
   

Πόσα είναι τα ταχυδρομικά για αυτό το γράμμα?

Сколько "почта"/расценка для этого письма?
το δέμα пакет (бандероль)
  

Αυτό το δέμα περιέχει βιβλία.

Эта посылка содержит книги.
παιχνίδια игрушки, игры

ζαχαρωτά

сладости, конфеты
τρόφιμα еда
ρούχα одежда
τρόφιμα, που καταστρέφονται еда, которая портится
εύθραυστα αντικείμενα хрупкие вещи/предметы

40:10