Греческий язык

Главная : Греческий : Вводный курс Греческого 05

 

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

1982 Φοβάμαι

Χαράματα Ομόνοια

Στίχοι

Рассвет Согласия

Στις τρεις χαράματα Ομόνοια,
σαν σ' ένα όνειρο θολό,
γωνιά και στέκεις, ακούς κυνηγητό,
κάτι σαν τρέχτε, φονικό.
Γωνιά και στέκεις, κάτι σαν φονικό
ή γύρνα πίσω, σ' αγαπώ.

В три утра Согласие,
как одна мечта/сон туман,
угол и стойки, слушаешь погоню,
кто-то будто бежит, убийца.
Угол и стойки, кто-то как убийца
или вернись назад, полюблю.

Στις τρεις χαράματα Ομόνοια,
Ελλάς χοτέλ στην Αθηνάς,
για πόσο πάει κι όχι πως θες να πας
κι όμως ρωτάς, ξαναρωτάς.
Για πόσο πάει κι όχι πως θες να πας,
έτσι με κάποιον να μιλάς.

В три утра Согласие,
Греция, отель в Афинах,
Как много идти, что не хочешь идти
но однако спрашиваешь, опять спрашиваешь.
Как много идти, но не хочешь идти
Чтоб с кем-то говорить.

Στις τρεις χαράματα Ομόνοια
την ώρα που όλα είναι κλειστά,
σαν φως αστράφτει κι ας μην υπάρχει πια,
εκείνη σου χαμογελά.
Σαν φως αστράφτει κι ας μην υπάρχει πια,
εκείνη γίνεται αγκαλιά.

В три утра Согласие,
(В) это время,  всё /есть/ закрыто.

Как свет сверкает, что/и давай не будем здесь более,
она тебе улыбается.
Как свет свернёт, что/и давай
не будем здесь более,
она "становится объятие" (обнимает).
Ελληνικά

Русский

 
η Δευτέρα

понедельник ("эта вторая")

η - определённый артикль женского рода - "эта/она/данная"

η Τρίτηвторник ("эта третья") 
η Τετάρτη

среда

 
η Πέμπτηчетверг 
η Παρασκευήпятница 
το Σάββατο

суббота ("оно суббота")

το - определённый артикль среднего рода - "тот/оно/данное"

η Κυριακήвоскресенье 
αύριοзавтра 
χτες, χθες вчера 
σήμεραсегодня 
το μπάνιο

баня, ванна

 
το υπνοδωμάτιοспальня 
το ταβάνιпотолок 
η τραπεζαρίαстоловая 
η πόρταдверь 
το πάτωμαпол 
η κουζίναкухня 
το σαλόνιсалон, гостиная 
ο τοίχοςстена

ο - определённый артикль мужского рода, "он/данный стена"

το παράθυροокно 
   

Общие выражения

00:00

Καλημέρα κύριε Τζόνς.

Доброе утро, господин Джонс.

 

Χαίρετε κύριε Τζόνς.

"Радуете"/Добрый день, господин Джонс.

 

Καλησπέρα κύριε Τζόνς.

Добрый вечер, господин Джонс.

 

 

 

 

Πως είσθε κύριε?

Как Вы ("Как являетесь"), господин?

 

κυρία

госпожа

 

κυρίες και κύριοι

господа и дамы

     
 

Χαίρω πολύ που σας γνωρίζω.

Рад очень, что "вас знаю/узнаю" (что познакомился).

 

Ευχαριστώ.

Спасибо.

 

Παρακαλώ.

Пожалуйста.

 

Χαίρετε.

До свидания/"Радуете".

     

01:07

Τον γνωρίζετε?

Его знаете?
     
  Επιτρέψατε να σας τον συστήσω.

Позвольте /чтоб/ вам его представить/"представляю".

  να σας την συστήσω /чтоб/ вам её представить
  να αυτοσυστηθώ /чтоб/ себя представить
     
  Μπορώ να ρωτήσω ποιός είσθε? Могу спросить, кто Вы/"являетесь"?
 

Ιδού το επισκεπτήριο μου.

Вот визитная карточка моя.
  Πως είσθε? "Как являетесь?"
Как дела?
  Χαίρω που σας γνωρίζω. Рад, что "вас узнаю" (что познакомился).
  Είσθε ο κύριος Τζόνες? Вы/"являетесь" господин Джонс?
  Από που είσθε? Откуда Вы?
"От где являетесь?"
  Είμαι από την Νέα Υόρκη. Я из Нью-Йорка.
  Που μένετε? Где живёте?
  Μένω μόνος μου. Живу один ("один моё").
     
  Πως είναι ο γιός σας?

Как ваш сын?

  η κόρη σας дочь ваша
  η οικογένεια σας семья ваша
  ο πατέρας σας отец ваш
  η μητέρα σας мать ваша
  ο σύζυγος σας муж ваш
  η σύζυγος σας жена ваша
     
 

Μιλάτε αγγλικά?

Говорить по-английски?

 

Ναι, λίγο.

Да, немного.
  Δεν μιλώ την γλωσσά σας καλά. "Не говорю /этот/ язык ваш хорошо".
Я не говорю хорошо на вашем языке.
 

Παρακαλώ μιλάτε αργά.

Пожалуйста, говорите медленнее.
 

Παρακαλώ επαναλάβατε.

Пожалуйста, повторите.
 

Συγγνώμην που διακόπτω.

Извинение, что прерываю.
     
 

Έρχεσθε παρακαλώ στο σπίτι μου την Κυριακή?

Приходите пожалуйста в дом мой [в] воскресенье.

  πρόγευμα

завтрак

  γεύμα обед
  καφές кофе
  τσάι чай
  κοκτέιλ коктейль
  δείπνων ужин
  μπριτζ бридж (в карты поиграть)
     

04:58

Είναι στο σπίτι η κυρία Τζόνς?

/Является/ дома госпожа Джонс?

 

Πότε θα επιστρέψει?

Когда вернётся?
  Ελατέ μέσα, παρακαλώ. Входите внутрь, пожалуйста.
  Καθίστε, παρακαλώ. Садитесь, пожалуйста.
  Θέλετε ένα σιγαρέτο? Желаете /одну/ сигарету?
 

Είσθε ευπρόσδεκτος.

Вам рады ("являетесь принимаемыми").
     
  Μπορώ να σας προσφέρω κάτι να πιείτε? Могу вам предложить что-то выпить?
  φάτε съесть
     
  Σας αρέσει το τσάι? Вам нравится чай?
  Μου αρέσει ο καφές. Мне нравится кофе.
     
  Πέρασε πολύς καιρός από τότε που σας είδα τελευταία.

Прошло много времени, с тех пор как вас видел в последний раз/время.

     
  Δώστε παρακαλώ τους χαιρετισμούς μου στην οικογένεια σας.

(Пере)Дайте пожалуйста приветствия мои /к/ семье вашей.

     
  Παρακαλώ να έλθετε πάλι. Пожалуйста, приходите вновь.
 

Χαίρετε, πέρασα θαυμάσια.

До свидания, я провёл замечательно (время).

06:57