Языки :: Каталан
 
 
 

     
131 Lliçó 55 (cinquanta-cinc) Lección 55
  A la perruqueria (1). En la peluquería
     
1 Poden rentar-me i marcar-me el cabell ? No tinc tanda però he de sortir de viatge i anar tant escabellada fa molt deixat (2). ¿ Pueden lavarme y marcarme el pelo ? No tengo cita pero tengo que salir de viaje e ir tan despeinada hace muy descuidado.
2 Passi, passi. Li ho arreglarem ben aviat. No se'l vol tallar ? Pase, pase. Pronto se lo arreglaremos. ¿ No se lo quiere cortar ?
3 No, no, ja el porto prou curt m'agrada així si no més curt o més llarg no me'l sé pentinar (3). No, no, ya lo llevo bastante corto, me gusta así, sino más corto o más largo no me lo sé peinar.
4 Vol que li facin la manicura ?
—Si no he de tardar més, sí. Mentrestant doni'm una revista per distreure'm una mica (4).
¿ Quiere que le hagan la manicura ?
—Si no he de tardar más, sí. Entretanto déme una revista para distraerme un poco.
5 Senyora, posi's el pentinador, aquesta noia que és aprenenta li rentarà el cap.
—Faci'm un xampú ben suau i no grati massa fort si li plau, tinc mal de cap (5).
Señora póngase el peinador, esta chica que es aprendiza le lavará el pelo.
—Hágame un champú muy suave y no rasque demasiado por favor, me duele la cabeza.
6 Té el cap moll, ara li dono una tovallola. Li va bé? Tiene la cabeza mojada, ahora le traigo una toalla. ¿ Le está bien ?
7 Perfecte. Posi'm una loció abans de marcar, resistirà més el pentinat però que no em quedi massa encarcarat. Perfecto. Póngame una loción antes de marcar, aguantará más el peinado pero que no me quede demasiado tieso.
8 Vol la clenxa al mig?
—No, no vull ratlla però talli'm el serrell.
¿ Quiere la crencha al medio ?
—No, no quiero pero córteme el fleco.
9 No em posi agulletes que em quedarà massa arrissat. Faci'm un pentinat llis. Al cap d'uns dies se'm fan les ondes. No me ponga pinzas pequeñas que me quedará demasiado rizado. Hágame un peinado liso. Al cabo de unos días se me marcan las ondas.
10 ...A la manicura :
—No em talli massa les ungles, un xic polides només, m'agrada de dur-les llargues.
A la manicura :
—No me corte demasiado las uñas, sólo límelas un poco, me gusta llevarlas largas.
11 Pinti-me-les amb un esmalt més rosat, aquest és massa vermell fosc... Píntemelas con un esmalte más rosado, éste es demasiado rojo oscuro...
12 Ja ho té sec. Que li sembla ? Miri's al mirall, vol un poc de laca ?
—No ho veig bé, estic a contraclaror. Girant el silló és més fàcil.
Ya lo tiene seco. ¿ Que le parece ? Mírese en el espejo, ¿quiere un poco de laca ?
—No lo veo bien estoy a contraluz. Girando el sillón es más fácil.
13 Tenen venda de perfumeria?
—Sí, senyora de tot però no totes les marques. Què volia?
—Una ampolla de colònia no molt perfumada per al meu marit i fulles d'afaitar.
¿ Tienen venta de perfumería ?
—Sí señora, de todo pero no todas las marcas. ¿ Qué deseaba ?
—Una botella de colonia no muy perfumada y hojas de afeitar para mi marido.
14 Per a mi vull un pot de crema, un raspallet per a les dents i un maquillatge compacte, bastant clar, voldria que càpigues (6) en aquesta polvorera.
—Aquest recanvi hi cabrà.
Para mí quiero un tarro de crema, un cepillito de dientes y un maquillaje compacto, bastante claro quisiera que cupiera en esta cajita de polvos.
15 Aquí li he preparat el compte : rentar i marcar, loció, manicura, articles de perfumeria i el tant per cent del servei que és inclòs.
—Molt bé i gràcies.
Este recambio cabrá. Aquí le he preparado la cuenta : lavar y marcar, loción, manicura, artículos de perfumería y el tanto por ciento del servicio que está incluido.
—Muy bien y gracias.

  EJERCICIOS  
1 1 He d'anar a la barberia per rentar-me i tallar-me els cabells.
2 Aprofitaré l'avinentesa perquè m'afaitin, queda més bé que amb máquina elèctrica.
3 No em posi laca si li plau (o per favor).
4 L'assecador no funciona, és fred.
5 No badem, jove! que m'afaita a repèl.
Traducir : 1 Tengo que ir a la barbería a lavarme y cortarme el pelo.
2 Aprovecharé el tiempo para que me afeiten, queda mejor que con la maquinilla eléctrica.
3 No me ponga laca por favor.
4 El secador no funciona, está frío.
5 ¡Ojo! ¡joven que me afeita a contrapelo!
     
2

Completar con la palabra adecuada entresacada de la lista :
brotxa / llisos / pintar-Íes / curt / sabó / tant per cent / llimar.
1 M'agrada de dur el cabell ..., no llarg.
2 Els pentinats ... són de moda no els tirabuxons
(tirabuixons).
3 Per a afaitar el barber escampa el ... amb la ....
4 Quan es fa la manicura cal primer ... les ungles abans de ....
5 EI preu marcat inclou el ... del servei.

 
     
3 1 M'agrada de dur el cabell curt, no llarg.
2 Els pentinats llisos són de moda no els tirabuxons.
3 Per a afaitar el barber escampa el sabó amb la brotxa.
4 Quan es fa la manicura cal primer llimar les ungles abans de pintar-les.
5 El preu marcat inclou el tant per cent del servei.
Traducción : 1 Me gusta llevar el pelo corto no largo.
2 Los peinados lisos están de moda no los bucles.
3 Para afeitar el barbero escampa el jabón con la brocha.
4 Cuando se hace la manicura primero hay que limar las uñas antes de pintarlas.
5 El precio marcado incluye el tanto por ciento del servicio.
   

Notas :
(1) Perruqueria : botiga de perruquer.
Se dice también saló : «un saló elegant i luxós».
Perruquer = que fa o ven perruques/el que té per ofici tallar els cabells, afaitar...
(2) Deixat, deixada es adjetivo sinónimo de descurós, negligent anar molt deixat = ésser descurós en el vestir.

(3) pentinar = agençar el cabell amb la pinta
pinta = estri de metall fusta
(madera) os (hueso) vori (marfil) que serveix per a desembullar (desenmarañar) i pentinar el cabell
pentinador = que pentina
tela lleugera que es posen les dones per pentinar-se.

(4) una mica = un poc = un xic.
(5) Tinc mal de cap o em fa mal el cap traduce el verbo doler = me duele la cabeza.
Así:
tinc mal de queixal = me duelen las muelas
la cama em fa mal = me duele la pierna.
(6) Càpigues, verbo caber o cabre.
Se construye como el verbo caber castellano :
El recanvi no cap a la polvorera = no cabe en...
no hi cap = no cabe en (con uso de hi adverbio).
La flexión en subjuntivo presente es :
càpiga, càpigues, càpiga, capiguem, capigueu, càpiguen.