Языки :: Каталан
 
 
 

     
84 Lliçó 39 (trenta-nou) Lección 39
  Volem comprar un pis. Queremos comprar un piso
     
1 Ho porta el Diari, dóna el número de telèfon i tot,
parla de comprar uns apartaments amb una entrada de només dues-centes cinquanta mil pessetes (1).
Viene en el Diario, da el número de teléfono y todo, habla de comprar unos apartamentos con una entrada de sólo 250 000 pesetas.
2 Com que no podem pagar al comptat, hauríem de recórrer a un préstec, creus que ens obriran crèdit ? Como no podemos pagar al contado tendremos que recorrer a un préstamo, ¿crees que nos abrirán un crédito?
3 No costa res de sol·licitar-lo, jo crec que amb garantia immobiliària no serà cap problema. No cuesta nada solicitarlo, yo creo que con una garantía inmobiliaria no habrá ningún problema.
4 Has vist quelcom que pugui interessar ?
— Sí, mira, un pis espaiós. Interior tot confort i qualitat.
¿ Has visto algo que pueda interesar ?
—Sí, mira, un piso espacioso. Interior todo confort y calidad.
5 Consta de quatre cambres, dos banys, calefacció i sobretot parlen d'un terrat que em fa molta il·lusió. Consta de cuatro dormitorios, dos baños calefacción y sobre todo hablan de una azotea que me ilusiona mucho.
6 Si és ben assolellat podríem posar-hi geranis i els mobles de vímet en farien una saleta estiuenca! Si está bien soleada podríamos poner geranios y ¡ los muebles de mimbre harían de ella una salita veraniega!
7 i podríem tornar a tenir un gos. Als nens els fa molt de goig... i a mi també! Y podríamos volver a tener un perro. A los niños les gustaría mucho... y ¡ a mí también!
  — si no surten raons amb els altres propietaris ! hauria de ser un gos ben criat, poc cridaner, que no bordi tothora. —¡ Si no surgen discusiones con los otros propietarios! tendría que ser un perro bien educado, que no grite, que no ladre siempre.
8 A més és en un barri un mica excèntric.
— Això ja no és problema.
Altres avantatges deu tenir.
Además está en un barrio un poco excéntrico
—esto ya no es problema.
Otras ventajas tendrá.
9 — Ben segur. L'edifici és en un solar de trenta mil pams, inclou fins i tot tennis i piscina. Claro. El edificio está en un solar de 30 000 palmos, hasta incluye tenis y piscina.
10 I per a la compra ?
— Sembla que també ho han resolt, dins el mateix edifici han programat un supermercat, una galeria de botigues i un parvulari,
¿Y para la compra ?
—También parece que está solucionado, dentro del mismo edificio han programado un supermercado, una galería de tiendas y un parvulario,
11 pel col·legi, la parada dels autobusos és al davant mateix, així tampoc caldria acompanyar els nens al matí! (2), (3). para el colegio, la parada de los autobuses está delante mismo, así por la mañana tampoco habría que acompañar a los niños.
12 Haurem de fer un pensament... Si ens faciliten el préstec em sembla que ens tocarà prendre una decisió. Tendremos que pensarlo... Si nos facilitan el préstamo, me parece que nos tocará decidirnos.
13 S'haurà d'incloure també l'assegurança.
El Miquel que treballa en una companyia d'assegurances ens podria estudiar la millor pòlissa,
demà li demanaré el seu parer car com més rumio més crec que es mereix de fer un esforç.
También habrá que incluir el seguro.
Miguel que trabaja en una compañía de seguros nos podría estudiar la mejor póliza, mañana le pediré su parecer, pues cuanto más me lo pienso más creo que merece un esfuerzo.
14 Jo n'estic convençuda. Els nens es van fent grans i ara cada u (4) necessita la seva habitació. Yo estoy convencida que sí. Los niños se van haciendo mayores y ahora cada uno necesita su habitación.
15 A més la nena petita no els deixa estudiar, sempre es fica amb ells, si tingués més lloc a la seva cambra no els aniria sempre al darrera.
— La mainada s'ha fet gran i el pis s'ha quedat petit!
Además la pequeña no los deja estudiar siempre se mete con ellos, si tuviera más espacio en su cuarto no iría siempre detrás de ellos.
—Los chiquillos se han hecho mayores y ¡ el piso se ha quedado pequeño!

  EJERCICIOS  
1 He aquí dos anuncios publicitarios de compra/venta de pisos : tradúzcanlos y redacten otros utilizando el modelo.  
  —Torre a muntanya, clima sec, a cinc-cents metres d'altura, vint minuts de platja, supermercat, tennis, piscines, tres habitacions àmplia golfa, solar amb vint-i-sis mil quatre-cents seixanta-vuit pams quadrats.
Informi's en...
—A cinc quilòmetres de ... venda de cases típiques reconstruïdes, interiors tot confort i qualitat. Rao a ... finques «el Casal»...
—En montaña torre, clima seco, a 500 metros de altitud, 20 minutos playa, supermercado, tenis, piscinas, 3 habitaciones, amplio desván, solar de 26 468 palmos cuadrados.
Infórmese en...
—A 5 km. de ... venta de casas típicas reformadas, interiores con toda comodidad y calidad. Razón en ...
2

catorze / vint-i-dos / quaranta-set / cinquanta-cinc / vuitanta-nou/ cent un / dos-cents trenta-sis / cinc-cents noranta-set / set-cents vuitanta-tres / mil nou-cents setanta-vuit. cinc-centes trenta-dues pessetes, set-cents vuitanta-tres dòlars, nou-cents seixanta-un francs, el capítol quaranta-tres. la pàgina dues-centes trenta-quatre.

Escribir en letras : 14 / 22 / 47 / 55 / 89 / 101 / 236 / 597 / 783 /1978. 532 pesetas / 783 dólares / 961 francos / el capítulo 43 / la página 234.
3 Anuncio : Pisos en venda, carrer ... consta de tres dormitoris, menjador-living, gran escalfapanxes, parquet, moqueta, calefacció.
Bon preu. Informi's en... Àtics en venda per a estrenar, molt assolellats, grans terrasses.
Pisos en venta, calle... consta de 3 dormitorios, comedor-living, gran chimenea, parquet, moqueta, calefacción.
Buen precio. Infórmese en... Áticos en venta por estrenar, muy soleados, grandes azoteas.

Notas :
(1) Estudiamos ya los numerales en la lección 36. Podríamos ahora hacer un repaso general y completar nuestro estudio; intentaremos hacerlo en catalán : Numeráis.
A) Unitats un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou.
B) desenes : deu, vint, trenta, quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta.
C) de deu a vint : onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, disset, divuit, dinou, vint.
D) de desena en desena : I) vint-i-un, vint-i-dos, vint-i-tres...
II) trenta-un, trenta-dos, trenta-tres... quaranta-un...
E) Centenes : cent, dos-cents, tres-cents... cinc-cents... (però : Cents = n'hi ha a cents)
F) De centena a centena : cent un, dos-cents quaranta-tres...
G) Mil —invariable com a numeral : mil nou-cents, dos mil,
(però : a mils... milers de...)
—ús : tenen forma femenina : un, una/dos, dues/cent, centes.
una o dues pessetes, tinc dues peres, dona'm dues-centes pessetes.
Ordinals.
A) Primer, segon, tercer, (terç), quart, cinquè, sisè, setè, vuitè...
B) Poden tenir aquest valor els cardinals posats després del nom en forma masculina (Un = u) el quilòmetre u/Felip dos/ Alfons tretze/capítol cinc
C) Poden ésser substantius : el quart de vint és cinc/un cinquè del seu pes. Alerta! la meitat de sis és tres (meitat és substantiu) mig pa, mitja lluirà (mig, mitja és adjectiu).
(2) acompanyar els nens. Ya sabemos que cabe construir el complemento directo sin preposición, salvo muy pocos casos que veremos en el repaso.
(3) al matí. las locuciones por la mañana, por la tarde se traducen : al matí, a la tarda, pero : llevar-se de matí = temprano por la mañana.
(4) Cada u. La forma cada un, cada una puede escribirse cadascun, cadascuna. Cadascú es exclusivamente pronombre = cadascú fa el que vol/una habitació a cadascun dels nens.