Урок 57 | АУДИО

   
  Песня Lâu Đài Tình Ái
   
 

Текст JPV24.01

   
 

Стандартные фразы

 

  08.10

 

Изучение языков

>

Языки востока

> Вьетнамский  
             

Tiếng Việt

Русский

Đàm Vĩnh Hưng - Lâu Đài Tình Ái

Видео

Любовный Дворец
Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.
Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.
Đợi chờ một đêm trăng nào tới,
Я буду, потому что ты делаешь поэзию романтическую
Я соберу облака сплету форму дворца
Подожди одну ночь, луна в которой появится
đợi chiều vàng hôn lên làn tóc,
đợi một lần không gian đổi mới,
đón hai đứa chúng ta mà thôi...
Подожди утра золотого поцелуй волос,
Подожди один раз пространства
нового,
Приглашает двоих нас, и только
Tinh tú trời cao thành vương miện sáng.
Khai lễ đăng quan vũ trụ chong đèn.
Hoàng hậu về cao sang quyền quí,
Звезды неба высокого как корона ясная
Открытия торжества знак вселенной
горит свет
Королева возвращается высокую позицию занимает
đẹp nụ cười quân vương vừa ý,
lâu đài mang tên Tình Ái
đón hai đứa chúng ta mà thôi...
Прекрасной улыбкой король доволен
И дворец, именуемый "Любовь"
Приглашает двоих нас, и только
Đ.K.:  
Em ơi lâu đài tình ái đó
chắc không có trên trần gian,
Anh đưa em vào bằng tiếng hát
chắp đôi cánh nhung thiên thần.
Крошка эй, дворец любви тот
вовсе не на (бренной) земле
Я веду тебя, с песней
Сложенные два крыла вельветовых, как ангел
Em ơi lâu đài tình ái đó
sáng trong ánh tinh cầu xa
cho nên cho dù nghìn năm qua,
còn vấn vương đôi hồn hoa.
Крошка эй, дворец любви тот
Свет в сиянии звёзд далёких
Поэтому, пусть даже
1000 лет пройдёт
Всё же кружится королевская пара духовные цветы
Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái,
cho mắt em xanh đến tận muôn đời.
Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối,
Я сплетаю башню цветов из стихов любовных
/Даю/ глазам твоим синим /вплоть до/ навеки
История любовная твоя всё ещё слушать не фальшивое
lời hẹn đầu chưa đi vào tối,
thì lâu đài mang tên Tình Ái,
đón hai đứa chúng ta mà thôi...
Слова обещания (о встрече) ещё не завершились
Так этот дворец именуется Любовь
Приглашает двоих нас, и только

Текст JPV24.01 | JPV24_01.wav

Tiếng Việt

Русский

Bài thứ hai mươi bốn (24)  
XIN THỊ THỰC NHẬP XUẤT CẢNH Просить визу входную (и) выездную (визу в страну)
   
NÓI VỀ VIỆC XIN CẤP VISA Выражения касательно просьбы заявки на визу
(THỊ THỰC NHẬP XUẤT CẢNH) (Процедура въезда и выезда)
[1] Đọc hiểu bài sau đây : (1) Читай и пойми урок следующий:
Thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam. Процедура выезда и въезда во Вьетнам.
   
Người nước ngoài và người Việt Nam Иностранцы и вьетнамцы
sống ở nước ngoài  живущие за рубежом
muốn vào Việt Nam du lịch желающие /попасть во/ Вьетнам путешествовать
phải làm 3 đơn xin Visa должны сделать 3 просьбы (заявки) на визу
(thị thực nhập xuất cảnh) (процедура въезда и выезда)
theo mẫu in sẵn, согласно формуляру,
kèm theo 3 ảnh
cỡ 4cm x 6cm,
сопроводить 3-мя фото
форматом 4 на 6 см,
chụp nửa người, "верхняя половина" человека (фото "бюст"),
mặt nhìn thẳng, "лицо смотрит прямо" (в лицо фото),
đầu để trần "голова помещать раздетая" (без шляпы)
(ảnh chụp trước khi làm thủ tục không quá 1 năm). (фото верха - до "делать формальность" не более 1 год (фото не более 1 года давности).
   
Một đơn kèm một ảnh, Одно заявление с фото,
khách du lịch gửi cho Đại sứ quán Việt Nam "гость путешествия" (турист, заявитель) направляет в посольство Вьетнама.
ở nước ngoài. зарубежное.
Hai đơn kèm hai ảnh còn lại, Два заявления и два фото оставшиеся,
khách du lịch mang theo vào Việt Nam турист увозит во Вьетнам
đưa cho người của cơ quan du lịch и подаёт человеку /принадл./ учреждению туристическому
tại sân bay. в аэропорту.
   
Để việc xét cấp Visa Чтобы выдать визу
(thị thực nhập xuất cảnh) (удостоверение въезда и выезда)
được nhanh chóng, возможно было (получилось) быстро,
khách du lịch gửi trước турист отсылает ранее/сначала
cho du lịch Việt Nam bằng Télex к "туризм Вьетнам" по Телексу
hoặc điện tín
những nội dung sau :
либо телеграмму
/некое/ содержание следующее:
1) Họ và tên 1) Фамилия и имя
2) Ngày và nơi sinh 2) Дата и место рождения
3) Quốc tịch (gốc và hiện nay) 3) Страна/Национальность (-> Гражданство) (исходная и теперешняя)
4) Nơi ờ hiện nay 4) Место (проживания) текущее
5) Nghề nghiệp cụ thể 5) Профессия "определённая"
6) Thời gian và cửa khẩu 6) Время и "дверь" (место) въезда
(sân bay, bến cảng, nhà ga...) (аэродром, порт, вокзал...)
xuất nhập cảnh. иммиграции (въезда-выезда).
   
Riêng đối với người Việt Nam "Особенно к" (а для) вьетнамцев,
sống ở nước ngoài живущих за границей,
muốn về nước du lịch, желающих приехать для туризма,
kết hợp thăm quê hương, "комбинировать" (и в то же время) посетить родину,
gía đinh,
ngoài 6 nội dung trên,
семью,
помимо 6-ти пунктов предыдущих,
cần thêm : требуется дополнительно:
7) Ngày và số giấy phép xuất cảnh 7) Дата и номер разрешения выезда
(nếu có) (если есть)
hoặc thời gian, lí do либо время, причина
hình thức xuất cảnh. и форма/формальность выезда
8) Họ tên, địa chỉ những người 8) Полное имя, адрес людей
đang sống ở Việt Nam живущих во Вьетнаме
người nhà của khách. которые родственники гостя (туриста).
   
Sau 3 ngày Спустя 3 дня,
đối với khách  касательно "гостя" (к туристу)
quá cảnh kết hợp du lịch, транзит в то же время туризм,
(кто транзитом, тому ответ за 3 дня)
sau 5 ngày dối với khách через 5 дней для гостей
chỉ vào du lịch только туризма
và sau 15 ngày и через 15 дней
đối với khách vào du lịch для гостей чтоб путешествовали
kết hợp thăm quê hương, в то же время посещали родину,
gia đình семью
(kể từ khi nhận được giấy khai đầy đủ (начиная с получения заполненного формуляра полного
những nội dung trên) с содержанием вышеуказанным)
cơ quan du lịch đón khách sẽ trả lời. организация туристическая приглашающая клиента (гостя) отвечает.
   
Sau đó, khách đến Đại sứ quán Việt Nam Затем, клиент/гость (в) посольстве Вьетнама
để lấy Visa идёт забрать визу
(thị thực nhập xuất cảnh). (удостоверение для въезда и выезда).