Урок 43 | АУДИО

   
  Песня - Ông già Noel ơi
   
  Текст JPV08.01
 

Текст JPV08.02

  Текст JPV08.03
   
   
 

Стандартные фразы

 

  03.09

    03.10
 

  04.01

 

  04.02

 

Изучение языков

>

Языки востока

> Вьетнамский  
             

Tiếng Việt

Русский

Phương Thảo & Ngọc Lễ & Bé Na
Ông già Noel ơi

Песня Видео

Ông già Noel ơi!
Ông đang ở nơi nào?

Дед Ноэль, эй!
(-> Здравствуй дедушка Мороз)
Ты быть в место какое?
(-> Ты где?)

Con mơ ông đã bao đêm
Xa xa nơi tuyết rơi
ông đang về với con

Я сон о тебе видела ночью
В далёком месте снегопад
ты возвращаешься к нему/ребёнку

Đêm này đêm Noel!
Con sẽ không ngủ đâu

"Ночь та ночь Ноэль!"
(Ночь на кануне Рождества)
Я не засну
Con ôm một chiếc giầy to
chiếc giầy to
Я обнимаю туфель большой
туфель большой
 
Ông sẽ đến
cho con thật nhiều quà
Он прибудет
даст тебе вправду много подарков
   
Vì con ngoan vì con hiền
Vì con luôn vâng lời ba mẹ
Т.к. ты хороший т.к. ты добрый
Т.к. ты всегда слушаешься родителей
Vì ông ngoan vì ông hiền
Vì ông yêu thương trẻ em
Т.к. он хороший т.к. он добрый
Т.к. он любит детей
   

Đêm nay ông đến thăm
khắp mọi nhà
Quà Noel nhiều bánh kẹo

Этой ночью, он посетит
каждый дом
Подарки Ноэль - много сладостей
Nhiều ngôi sao
với nhiều gấu bông
Много звёзд
с множеством медведей хлопковых

Ông sẽ đến hôn con
Và sẽ múa hát chung với con

Он придёт поцеловать тебя
И будет танцевать петь вместе с тобой

Đêm nay mẹ cùng con thức nhé!
Chờ đón ông già Noel...Noel...Noel.. .

Этой ночью мама со мной бодрствует
Ожидая старика
Ноэль

Диалог 08.01 | JPV08_01.wav

Tiếng Việt

Русский

Nói về phương tiện đi lại

Говорить о средствах передвижения

   

Hoa và Ma-ri ở bến xe buýt.

Хоа и Мари на остановке автобуса.
   

Kia, xe buýt đã đến.

Вот, автобус уже прибыл.
Chúng ta lên xe đi ! Мы садимся в повозку, идём!
   
Trên xe đông người quá В "повозке" толпа людей "очень"/большая.
   
Ừ, giờ nài x
e buýt đông người lắm.

Да, в час этот (в это время)
автобус забит людьми очень.

   
Không có tắc-xi à? Нет ли такси, а?
   
Có, nhưng đắt. Есть, но дорогое.
Hay ta đi xích-lô vậy? Либо мы/я едем на "цикло" (вело повозка), раз так?
   

Ừ, mình cũng thích đi xích-lô
để được xem đường phố.

Угу, мне также нравится ехать на "цикло"
т.к./чтоб возможно видеть улицу.

Vào giờ này
trên đường phố có nhiều xe đạp

Во время это (в это время/час),
на улицах /имеется/ много велосипедов

và xe máy quá

и мопедов много/очень.
   
Xích-lô ! Цикло!
   

Hai cô đi đâu ạ?

"Две девушки" едут куда, а?
   
Chúng tôi đến khách sạn Tây Hồ. Мы направляемся/к отелю Tây Hồ.
   
Mời hai cô lên xe Прошу "две девушки" садитесь (на) повозку.

Текст 08.02 | JPV08_02.wav

Tiếng Việt

Русский

Xin mời ông xem

Пожалуйста, ты/мужчина посмотри

các chương trình tham quan, /карточка/ программу/расписание экскурсий,
du lịch của công ty chúng tôi. туризм/туры компании нашей.
   
Cảm ơn... Спасибо.

Tôi chọn chương trình số 4.

Я выбираю программу номер 4.
Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hà Nội - Huế - Đà Nẵng -
thành phố Hồ Chí Minh. город Hồ Chí Minh.
Và xin cô cho biết И прошу тебя/девушка проинформировать (меня)
vì sao đến Đà Nẵng
trước khi
đến Huế ?
отчего прибывать/до (в) Đà Nẵng
перед /прибывать/ (в) Huế ?
   
Thưa ông, vì máy bay đi Huế

Ув. мужчина, т.к. самолёт /идёт/ (в) Huế

mỗi tuần chỉ có một chuyến. еженедельно только один раз.
Do đó
khách thường đi máy bay Hà Nối - Đà Nẵng ,
Поэтому,
гости (туристы) обычно /едут/ самолётом Hà Nối - Đà Nẵng ,
rồi từ Đà Nẵng đi ô tô затем от Đà Nẵng едут (на) автомобиле
quay lại
một trăm ki lô mét
/повернуть/ прибыть (вернуться)
100 километров
qua đèo Hải Vân пересечь гору (дорога через гору) Hải Vân

để đến Huế.

/к/ прибыть Huế .
Đoạn đường ấy
cũng khá hấp đẫn.
Траектория/расстояние то
также весьма привлекательное.
   
Vâng, tôi nghe nói Да, я слыхал

phong cảnh đèo Hải Vân rất đẹp.

пейзаж горного ущелья Hải Vân  очень красивый.

Tôi sẽ chụp được nhiều ảnh. Я сделаю много фото.
("я буду щёлкаю делаю много картинка")
   
Và ở Huế chắc ông
cũng sẽ chụp được
nhiều cảnh đẹp.
А в Huế , ядрёный мужик (ты)
также /будет/ щёлкнет
много пейзажа красивого.
Ông sẽ di chơi Ты /будет/ поедешь "поиграть"
bằng thuyền trên sông Hương,

на (/посредством/) корабле на реке Hương,

tham quan chùa Thiên Mụ, экскурсия (на) пагоду Thiên Mụ,

cung điện và lăng
các vua triều Nguyển.

дворец и святыня/село
короля дома/династии Nguyển.
Ông sẽ ở lại Huế Ты останешься (в) Huế
một ngày một đêm. один день одну ночь.
Hôm sau ông trở lại Đà Nẵng

На следующий день, ты вернёшься (в) Đà Nẵng

đế đi máy bay
vào thành phố Hồ Chí Minh.

чтоб ехать самолётом
в город Hồ Chí Minh.

 

Текст 08.03 | JPV08_03.wav

Tiếng Việt

Русский

Từ Hà Nội vào Huế

Из Ханой в Хуэ

khách du lịch туристу
("гость туризм")
cò thể đi bằng máy bay, можно отправиться также самолётом,
xe lửa hoặc ôtô.

поездом либо машиной.

   
Đường xe lửa Hà Nội-Huế Путь поездом Ханой-Хуэ
dài 688 ki-lô-mét. длинной 866 км.
   
Nhiều khách du lịch
thích đi xe lửa
Много туристов
предпочитают ехать поездом

vì đi xe lửa

т.к. ехать поездом
cò thể chụp được
nhiều cảnh đẹp.
/можно/ /брать делать/
(быть подверженным)
много романтики.
   
Đến Huế khách cò thể По прибытию в Хуэ, гости могут
đi chơi идти погулять (развлечься)
bằng thuyền
trên sông Hương,
кораблём
плавать (по) реке Хыонг,

tham quan các cung diện

посетить экскурсией дворец
và lăng các vua triều Nguyễn, и гробницу короля /дома/ Нгуйэн.
thăm chùa Thiên Mụ побывать (на) пагоде Тхиен Му

và nhiều cảnh đẹp khác

и много край красивый (романтика) иной
của thành phố cổ kính này. города старинного того.

Стандартные фразы - 03.09

  cánh tay - "крыло рука" - рука (с предплечьем)
bàn tay - "стол рука" - кисть, ладонь
một cánh tay Одна /крыло/ рука (с предплечьем).
hai cánh tay Две руки.
ba cánh tay Три руки.
bốn cánh tay 4 руки.
Có sáu ngón tay, phải không? Không phải, có bốn ngón tay. Имеется 6 пальцев, не так ли?
Нет, имеются 4 пальца.
Có ba cánh tay, phải không? Không phải, có bốn cánh tay. /Имеются/ 3 руки, не так ли?
Нет, имеются 4 руки.
Có bốn chân, phải không?
Vâng, có bốn chân.
Имеются 4 ступни (ноги), не так ли?
Да, тут 4 ноги.
Có sáu ngón tay, phải không? Không phải, có năm ngón tay. /Тут/ 6 пальцев, не так ли?
Нет, /тут/ 5 пальцев.
những chân ngựa Несколько ног лошади.
những cánh tay người Несколько рук человека.
những chân voi Несколько ног слона.
những chân người Несколько ног человека/человеческих.
Ông ấy gối đầu trên cánh tay. Он положил/"подушка" голову на руки.
Bà ấy chống hai tay trên đầu gối. Она опирает две руки на колени.
Ông ấy để bàn tay trên cánh tay ông ấy. Он помещает руку/кисть на руку/предплечье его.
Em bé ấy đang che mắt bằng hai bàn tay. Ребёнок тот закрывает/"прячет" глаза посредством двух рук/ладоней.
Cái mũ ở trên đầu ông ấy. Шляпа на голове его ("мужчины того").
Cái mũ ở trên chân con ngựa. Шляпа на ноге лошади.
Cái mũ ở tay ông ấy. Шляпа в руке мужчины того (его).
Cái mũ ở miệng con chó. Шляпа во рту (в пасти) собаки.
Các bông hoa này là bông hoa thật. Цветы те - цветы настоящие.
Đây là ảnh các bông hoa. "Тут является"/это картинка цветов.
Đây là một người đàn bà thật. Это - /одна/ женщина настоящая.
Đây là ảnh một người đàn bà. Это - картинка /одной/ женщины (рисунок женщины).
một người đàn ông thật Один /человек/ мужчина настоящий.
một bức tranh người đàn ông Картина (полотно)/портрет мужчины.
một cái tượng người đàn ông Статуя мужчины.
một con thỏ thật Кролик настоящий/живой.
Các bức tranh ở trên tường. /Все/ картины на стене (висят).
Các bức tranh ở dưới sàn. Картины на полу ("в снизу пол").
Bức tranh ở trên tường. Картина на/"сверху" стене.
Một bức tranh ở dưới sàn. Одна картина на полу.
Có một cái hình các con mèo ở trên cái áo này. /Имеется/ одно изображение кошек на майке той.
Có một cái hình con gấu ở trên cái áo này. Имеется одно изображение медведя на майке той (на этой майке).
Có một cái hình cái mặt cười ở trên cái áo này. Имеется одно изображение лица смеющегося на майке той .
Không có hình ở trên cái áo này. Нет рисунка на этой майке ("поверх майки той").
Người nào trên con ngựa là người thật? Человек который на/поверх лошади /является/ человеком настоящим?
Người nào trên con ngựa là cái tượng? Человек который на лошади (который человек на лошади) является статуей?
Đầu nào không phải là đầu thật? Голова которая не есть голова настоящая?
Đầu nào là đầu thật? Голова которая /является/ голова настоящая?

Стандартные фразы - 03.10

  giờ - час
năm 5
mười 10
mười lăm 15
hai mươi 20
Bây giờ là hai giờ. Сейчас - 2 часа.
Bây giờ là bốn giờ. Сейчас - 4 часа.
Bây giờ là sáu giờ. Сейчас - 6 часов.
Bây giờ là tám giờ. Сейчас - 8 часов.
Bây giờ là ba giờ rưỡi. Сейчас - 3 часа [с] половиной.
Bây giờ là năm giờ rưỡi. Сейчас - 5 часов [с] половиной.
Bây giờ là bảy giờ rưỡi. Сейчас - 7 часов [с] половиной.
Bây giờ là chín giờ rưỡi. Сейчас - 9 часов [с] половиной.
Bây giờ là sáu giờ. Сейчас - 6 часов.
Bây giờ là sáu giờ rưỡi. Сейчас - 6 часов [с] половиной.
Bây giờ là bảy giờ. Сейчас - 7 часов.
Bây giờ là bảy giờ rưỡi. Сейчас - 7 часов [с] половиной.
Bây giờ là hai giờ. Сейчас - 2 часа.
Bây giờ là hai giờ mười lăm. Сейчас - 2 часа 15 [минут].
Bây giờ là hai giờ rưỡi. Сейчас - 2 часа с половиной.
Bây giờ là ba giờ kém mười lăm. Сейчас - 3 часа без 15-ти.
Bây giờ là tám giờ. Сейчас - 8 часов.
Bây giờ là tám giờ mười lăm. Сейчас - 8 часов 15.
Bây giờ là tám giờ rưỡi. Сейчас - 8 часов [с] половиной.
Bây giờ là tám giờ kém mười lăm. Сейчас - 8 часов без 15-ти..
Bây giờ là năm giờ. Сейчас - 5 часов.
Bây giờ gần năm giờ. Сейчас почти 5 часов.
Bây giờ mới quá năm giờ. Сейчас "новое сверх" 5 часов (5 часов с небольшим).
Bây giờ là năm giờ rưỡi. Сейчас - 5 часов с половиной.
Bây giờ là hai giờ. Сейчас - 2 часа.
Bây giờ gần hai giờ. Сейчас почти 2 часа.
Bây giờ là hai giờ rưỡi. Сейчас - 2 часа с половиной.
Bây giờ quá hai giờ một tí. Сейчас /сверх/ 2 часа "одно немного" (2 часа с минуткой).
Bây giờ là bảy giờ. Сейчас - 7 часов.
Bây giờ là bảy giờ mười lăm. Сейчас - 7 часов 15.
Bây giờ là bảy giờ rưỡi. Сейчас - 7 часов с половиной.
Bây giờ là bảy giờ bốn mươi lăm. Сейчас - 7 часов 45 [минут].
Bây giờ gần mười giờ rưỡi.
Bây giờ là buổi sáng.
Сейчас почти 10 часов с половиной.
Сейчас - утро.
Bây giờ gần mười một giờ rưỡi sáng. Сейчас - почти 11 часов с половиной утра.
Bây giờ quá năm giờ một tí.
Bây giờ là buổi chiều.
Сейчас /сверх/ 5 часов "минутка".
Сейчас вечер.
Bây giờ là chín giờ kém mười lăm.
Bây giờ là buổi tối.
Сейчас 9 часов без 15.
Сейчас ночь.

Стандартные фразы - 04.01

  đàn - /музыкальный инструмент/ (спецификатор, счётное слово)
Bà ấy đang đi, phải không?
Vâng, bà ấy đang đi.
"Женщина та" (она) идёт, не так ли?
Да, она идёт.
Em trai đang cười, phải không?
Vâng, em ấy đang cười.
Мальчик смеётся, не так ли?
Да, он смеётся.
Các em đang chơi, phải không?
Vâng, các em ấy đang chơi.
Дети играют, не так ли?
Да, дети /те/ играют.
Người đàn bà đang cười, phải không?
Vâng, bà ấy đang cười.
Женщина смеётся, не так ли?
Да, она смеётся.
Các em đang nhảy, phải không?
Vâng, các em ấy đang nhảy.
Дети прыгают, не так ли?
Да, дети /те/ прыгают.
Các em đang nhảy, phải không?
Không phải, các em ấy đang ngồi.
Дети прыгают, не так ли?
Нет, они сидят.
Người đàn ông đang cưỡi ngựa, phải không?
Vâng, ông ấy đang cưỡi ngựa.
Мужчина едет верхом на лошади, не так ли?
Да, он едет на лошади.
Người đàn ông đang cưỡi ngựa, phải không?
Không phải, ông ấy đang đi.
Мужчина едет верхом на лошади, не так ли?
Нет, он идёт.
Em trai ấy đang chơi đàn vĩ cầm, phải không?
Vâng, em ấy đang chơi đàn vĩ cầm.
Ребёнок этот играет на скрипке, не так ли?
Да, он играет на скрипке.
Em trai ấy đang chơi đàn vĩ cầm, phải không?
Không phải, em ấy không chơi đàn vĩ cầm.
Ребёнок тот играет на скрипке, не так ли?
Нет, ребёнок тот (он) не играет на скрипке.
Xe đạp để lộn ngược, phải không?
Không phải, xe đạp ấy để đúng chiều.
Велосипед помещён наоборот, не так ли?
Нет, велосипед тот размещён верное направление (правильно, не вверх ногами).
Xe đạp để lộn ngược, phải không?
Vâng, xe đạp ấy để lộn ngược.
Велосипед помещён наоборот, не так ли?
Да, велосипед тот стоит вверх ногами
(наоборот, "спутан верх").
Xe ô-tô đó màu vàng, phải không?
Vâng, xe ô-tô đó màu vàng.
Машина эта жёлтая, не так ли?
Да, машина эта жёлтая.
Xe ô-tô đó màu vàng, phải không?
Không phải, xe ô-tô đó không phải màu vàng.
Машина эта жёлтая, не так ли?
Нет, машина эта не жёлтая.
Các em trai đang nhảy, phải không?
Vâng, các em ấy đang nhảy.
Дети прыгают, не так ли?
Да, они прыгают.
Các em trai đang nhảy, phải không?
Không phải, các em ấy không nhảy.
Дети прыгают, не так ли?
Нет, они не прыгают.
Bà ấy đang làm gì?
Bà ấy đang chạy.
Женщина /та/ /сейчас/ делает что?
Она /сейчас/ бежит.
Họ đang làm gì?
Họ đang đi.
Они что делают?
Они идут.
Em trai ấy đang làm gì?
Em ấy đang đi xe đạp.
Мальчик тот делает что?
Он едет на велосипеде.
Họ đang làm gì?
Họ đang cưỡi ngựa.
Они что делают?
Они едут на лошадях.
Em bé đang làm gì?
Em ấy đang chơi với bố.
Ребёнок делает что?
/Ребёнок тот/
играет с отцом.
Em bé đang làm gì?
Em ấy đang đi.
Ребёнок делает что?
Ребёнок тот идёт.
Em trai đang làm gì?
Em ấy đang nằm.
Мальчик делает что?
Мальчик тот лежит.
Em trai đang làm gì?
Em ấy đang chơi với con chó của em ấy.
Мальчик делает что?
Мальчик тот играет с собакой его
("/принадлежать/ ребёнок тот").
Người đàn ông đang làm gì?
Ông ấy đang uống nước.
Мужчина делает что?
Мужчина тот пьёт воду.
Người đàn ông đang làm gì?
Ông ấy đang chơi đàn ghi-ta.
Мужчина делает что?
Мужчина тот играет на /муз. инструмент/ гитаре.
Người đàn ông đang làm gì?
Ông ấy đang mặc áo len.
Мужчина делает что?
Мужчина тот носит/одевает свитер.
Người đàn ông đang làm gì?
Ông ấy đang ngồi với con trai.
Мужчина делает что?
Мужчина тот сидит с мальчиком.
Ông ấy đang ngã, phải không?
Ông ấy có thể đang ngã.
Мужчина тот падает, не так ли?
Мужчина тот вероятно/возможно падает (упадёт).
Ông ấy đang ngã, phải không?
Vâng, ông ấy đang ngã.
Мужчина тот падает, не так ли?
Да. Мужчина тот падает.
Em trai đang ngã, phải không?
Không phải, em ấy không ngã.
Мальчик падает, не так ли?
Нет, мальчик тот не падает.
Họ đang ngã, phải không?
Không phải, họ không ngã.
Они падают, не так ли?
Нет, они не падают.
Em trai đang cười, phải không?
Vâng, em ấy đang cười.
Мальчик смеётся, не так ли?
Да, он смеётся.
Ông ấy đang cười, phải không?
Không phải, ông ấy không cười.
Мужчина смеётся, не так ли?
Нет, он не смеётся.
Bà ấy đang cười, phải không?
Vâng, bà ấy đang cười.
Женщина та смеётся, не так ли?
Да, она смеётся.
Con chó đang cười, phải không?
Chó có cười được không?
Собака смеётся, не так ли?
Собаки /быть/ смеяться могут ли?
Đó là con ngựa nhỏ, phải không?
Vâng, đó là con ngựa nhỏ.
Это лошадь маленькая, не так ли?
Да, это лошадь маленькая.
Đó là con chó, phải không?
Vâng, đó là con chó.
Это собака, не так ли?
Да, это собака.
Đó là con chó, phải không?
Không phải, đó là con mèo.
Это собака, не так ли?
Нет, это кошка.
Đó là con chó, phải không?
Không phải, đó là con cá.
Это собака, не так ли?
Нет, это рыба.

Стандартные фразы - 04.02

  chạm nhau - вместе/рядом
xa nhau - раздельно
Cửa xe ô-tô mở. Дверь автомобиля открыта.
Cửa xe ô-tô đóng. Дверь автомобиля закрыта.
Mắt bà này mở. Глаза/"глаз" женщины той открыты.
Mắt bà này nhắm. Глаза женщины закрыты.
Các con mắt mở. Глаза открыты.
Các con mắt nhắm. Глаза закрыты.
Cái miệng bà ấy há. Рот женщины той открыт/"разинут".
Cái miệng bà ấy ngậm. Рот женщины той закрыт/"заткнут".
Mắt ông ấy nhắm
và miệng ông ấy há.
Глаза мужчины того закрыты/"целится"
и рот его "разинут".
Mắt ông ấy mở
và miệng ông ấy ngậm.
Глаза мужчины открыты
и рот его закрыт.
Miệng bà ấy há
và mắt bà ấy mở.
Рот женщины той открыт/"разинут"
и глаза её открыты.
Mắt bà ấy nhắm
và miệng bà ấy ngậm.
Глаза женщина та сомкнула,
и рот её "прикрыт".
Các bàn tay ông ấy nắm. Руки мужчины сжаты/"держат".
Các bàn tay ông ấy mở. Руки мужчины того открыты.
Một bàn tay mở
và một bàn tay nắm.
Одна рука открыта (разжата),
и одна рука сжата.
Miệng em gái ấy há. Рот девочки той "разинут".
bốn cánh tay 4 руки (с предплечьем)
nhiều chân много ног
bốn ngón tay 4 руки/кисти рук
năm ngón chân 5 пальцев ног
Hai bàn tay chạm nhau. Две руки соприкасаются ("ударяют" - руки вместе).
Hai bàn tay xa nhau. Две руки порознь (раздельно).
Hai bàn chân chạm nhau. Две ноги вместе/соприкасаются.
Hai bàn chân xa nhau. Две ноги раздельно.
Hai chân ông ấy chạm nhau. Две ноги его вместе.
Hai chân ông ấy xa nhau. Две ноги его порознь.
Hai chân em trai chạm nhau. Две ноги мальчика вместе/"ударяют".
Hai chân em trai xa nhau. Две ноги мальчика порознь.
Hai bàn tay xa nhau
và hai bàn chân xa nhau.
Две руки порознь
и две ноги порознь.
Hai bàn tay
và hai bàn chân chạm nhau.
Две руки
и две ноги вместе (сведены вместе).
Hai bàn chân xa nhau
và hai bàn tay chạm nhau.
Две ноги порознь
и две руки
вместе.
Hai bàn chân chạm nhau
và hai bàn tay xa nhau.
Две ноги вместе,
и две руки порознь.
Người đàn ông
và người đàn bà đứng sát nhau.
Мужчина
и женщина стоят рядом/"тесно"
.
Các con ngựa chạy với nhau. Лошади бегут вместе (рядом).
Người đàn ông
và người đàn bà đứng xa nhau.
Мужчина
и женщина стоят отдельно.
Các con ngựa chạy xa nhau. Лошади бегут раздельно.
Hai cánh tay người đàn bà duỗi thẳng. Две руки женщины вытянуты прямо.
Hai cánh tay người đàn bà gập lại. Две руки женщины согнуты.
Hai chân người đàn ông gập lại. Две ноги мужчины согнуты.
Hai chân người đàn ông duỗi thẳng. Две ноги мужчины вытянуты прямо.