Урок 18 | АУДИО

   
  Песня - Lá Diêu Bông
   
  Фразы
    Мне надо
    Крики о помощи
  Простые диалоги
    Диалог 1
    Диалог 2

 

Tiếng Việt

Русский

Như Quỳnh & Mạnh Đình - Lá Diêu Bông

Листок неверности цветок
Песня

Lời ru buồn nghe
  mênh mang
mênh mang
Sau lũy tre làng
  khiến lòng tôi xôn xao

Лои Зу тоску слышно
  необъятную

После стены бамбуковой деревни
  наводит в душу мою тревогу

Ngày lấy chồng em đi qua con đê
Con đê mọc lối cỏ về

В день замужества ты пересекла дамбу
На дамбе восходит трава

Có chú bướm vàng bay theo em

/Имеется/ бабочка жёлтая летит к тебе

Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi

Бабочка жёлтая села не видя /уже/

Lấy chồng sớm làm gì,
  để lời ru thêm buồn
Ru em thời thiếu nữ xa xôi

Взяла супруга рано для чего,
 
чем Лои Зу более печально
Зу была когда девушкой давно

Còn đâu bao đêm trăng thanh
Tát gàu sòng, vui bên anh

Где укутывает ночь луну хрустальную
Бьёт черпак прямо, радость рядом с
ним

   
Ru em thời con gái kiêu sa
Em đố ai tìm được
  lá diêu bông
Em xin lấy làm chồng
Зу когда девочка милая
Ты завидовала кто искал

  листок неверного цветка
Ты просишь "взять сделать мужа" (будет муж тогда)

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi
  đi tìm lá cho em tôi

Зу была когда девушкой давно
Я скитался желал место
  разыскать тебя

Ru em thời con gái hay quên
Thương em tôi tìm được
  lá diêu bông
Diêu bông hỡi, diêu bông!
Sao em nỡ vội đi lấy chồng ?

Зу была когда девушкой забывчивой
Любовь мою искал
  лист неверности цветка
неверности цветок милая, н-ц!
Как ты решилась торопливо пойти замужество?

Мне надо

Tiếng Việt

Русский

Комментарии/Букв.
Tôi cần gọi điện thoại.

Мне надо позвонить по телефону.

110

Tôi cần gọi đến thành phố...

Я должен позвонить в город...

đến - прибывать, достигать

Có phải qua tổng đài không?

Нужно ли чтобы проходил [телефонный звонок] через [этот] телефонный узел?

tổng đài - коммутатор (телефонный узел)

Phải quay thêm số bao nhiêu?

Надо набирать/"крутить" дополнительно номер/число какое? т.е. "какой-то код надо набирать?"

Số điện thoại của sân bay Tân Sơn Nhất là bao nhiêu?

Номер телефона /чей?/ аэродрома Tân Sơn Nhất какой?

là - есть, быть, являться

A-lô! Ai đấy?

Алло! Кто это? "кто там?"
A-lô, ... đây. Алло, ... здесь.  
Tôi là... đang nói đây.

Я /есть/... /сейчас/ говорю /здесь/.

Это говорит...

Tôi đang nghe ông nói.

"Я /сейчас/ слушаю мужчина говорить."

Я слышу/слушаю, что ты говоришь.

Xin nói to hơn một chút.

Пожалуйста, говори громче немного.

to hơn - больше свыше
một chút - один чуток

Không thấy họ trả lời. "Не чувствую /его/ ответ." т.е. "никто не отвечает"
Máy đang bận. Устройство /сейчас, в процессе/ занято.  
     
Tôi không ý. Я не понимаю.  
Tôi không đồng ý.

Я не согласен.

 

Hay lắm.

Замечательно, отлично.

 

Rất tốt.

Чудесно, очень хорошо.  
Rất vui lòng. Очень охотно (радует сердце). т.е. "что-то сделаю с радостью /душа/"
Tuyệt vời! Шикарно! "особенно, роскошно"
Điều này không thể được. Это не пойдёт. "вещь эта не возможно"
Không nên. Не уместно (лучше не делать).  

Rất tiếc là tôi không thể...

Очень жаль, я не могу... là - быть, являться
Rất tiếc, tôi bận. Очень жаль, я занят.  
Không, xin cảm ơn. Нет, большое спасибо.  
Có lẽ. Может быть (или не быть).  
Tôi chưa biết.

Я (всё ещё) не знаю.

 
Điều đó chưa chắc. Это не однозначно (ещё не известно).

"Штука та не определённая/крепкая".

     
Anh có hiểu tôi nói không?

Ты понимаешь, [что] я говорю /ли/?

 
Tôi không hiểu. Я не понимаю.  
Xin nhắc lại. Пожалуйста, повтори.  
À thế à. Bây giờ tôi hiểu.

А, вот как. Теперь я понял/понимаю.

 
Từ này phát âm như thế nào? Слово это произносится как?

như thế nào - как что, каким способом

Chữ này viết như thế nào? Слово это записывается как?  
Cái này tiếng Việt là cái gì? Это по-вьетнамски как называется? "есть штука какая"

Xin ghi hộ cho tôi chữ này.

Пожалуйста, запиши /сделай/ мне слово это.

hộ - помогать, делать мне
cho tôi - давать мне, мне, для меня

Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu?

Извини, "дом санитарный" (туалет) где?

 

Крики о помощи

Tiếng Việt

Русский

Комментарии/Букв.
Cứu với! "Спасение с", помогите! 118
Xin giúp tôi! Пожалуйста, помоги мне!  
Tôi bị rắn cắn. Меня змея укусила. "Я /подвергаться/ змея кусать."
Tôi bị tai nạn. Я /подвергся/ несчастью.

т.е. "несчастье/происшествие со мной произошло"

Tôi cần đến bác sĩ. Мне требуется /к/ врач.

đến - достигать

Tôi bị tấn công.

На меня напали.  
Tôi bị trộm cắp. Меня обворовали.  
Tôi là người Đức / Áo / Thụy sĩ. Я - немец, австриец, швейцарец.

người Đức - "человек Германии"

Xin đưa tôi đến bệnh viện.

Пожалуйста, помогите мне достичь (отвезите меня в) больницу.

 

Xin cho tôi uống nước / ăn một miếng.

Пожалуйста, дайте мне пить воды / поесть "кусочек".

 

Ở đâu có thể gọi điện thoại dược?

Где можно позвонить по телефону /возможно//?

 

Xin báo cho đại sứ quán Đức
biết đến chuyện này.

Пожалуйста, сообщите в посольство немецкое,
[чтобы] узнали о деле (происшествии) этом.

biết đến - знать достигать

     
1:55    
không, một, hai, ba, bốn, năm 0, 1, 2, 3, 4, 5  
sáu, bảy, tám, chín, mười 6, 7, 8, 9, 10  
mười một, mười hai 11, 12  
mười lăm 15  
hai mươi 20  
hai mươi một 21  
hai mươi hai 22  
hai mươi nhăm 25  
     
ba mươi 30  
bốn mười 40  
một trăm 100  
một trăm linh một 101  
một trăm linh hai 102  
một trăm mười 110  
một trăm hai mười 120  
hai trăm 200  
     
một nghìn / ngàn 1000  
một nghìn linh một 1001  
một nghìn một trăm 1100  
hai nghìn 2000  

mười nghìn, một vạn

10000  
hai vạn, hai mươi nghìn 20000  
mười vạn, một trăm nghìn 100 000  
một triệu 1 000 000  
một tỷ 1 000 000 000  

Простые диалоги

Tiếng Việt

Русский

Комментарии/Букв.
  Диалог 1.1 41
Chào chị! Привет, девушка! "старшая сестра"
Chào anh! Привет, мужик! "старший брат"
Chị có khỏe không? Как у тебя дела? "сестра иметь здоровье ли"
Vâng, cám ơn anh, tôi khỏe.
Còn anh thế nào?
Да, спасибо тебе, я здорова.
А ты как?
 
Cám ơn chị, tôi cũng khỏe.
Xin lỗi chị, chị tên là gì?
Спасибо, девушка, я также в порядке.
Извини, тебя как зовут?
"сестра имя есть какое"
Tên tôi là Mary.
Còn anh, tên anh là gì?
Меня зовут Мэри.
А ты, имя твою какое?
 
Tôi tên là Thắng. Я - Thắng.  
     
  Диалог 1.2  
Đấy có phải là anh Dũng không? Там/это должно быть, Dũng?

có phải... không - есть... ли?

Không phải, đấy là anh Hùng. Нет, это Hùng.  
Còn kia là ai? А вон та - это кто?  
Kia là chị Lan. Та/она - "сестра" Орхидея.  
     
 

Диалог 1.3

 
Anh có báo mới không? У тебя есть свежие/новые газеты?  
Không, tôi không có báo mới. Нет, у меня нет газет новых.  
     
  Диалог 2.1 49
Chào cô! Привет, девушка!  
Chào anh!

Привет, брат старший!

 
Xin lỗi cô, cô là người nước nào? Извини, ты из какой страны? "извини, сестра есть человек страна какая"
Tôi là người Việt.
Còn anh là người Mỹ, phải không?
Я вьетнамка.
А ты американец, не так ли?
 
Vâng, tôi là người Mỹ.
Cô là sinh viên à?

Да, я американец.
Ты студентка, да?

sinh viên - студент

Vâng, tôi là sinh viên. Да, я студентка.  
Tôi cũng là sinh viên. Я также /есть/ студент.  
Anh học ở đâu? Ты учишься где?  
Tôi học ở trường Đại học Harvard. Я учусь в "школа большое учение" (в университете) Гарвард.  
     
  Диалог 2.2  
Anh ơi! Мужчина! "Мужик, ей"
Tòa nhà cao kia
có phải là thư viện trường không?

Здание высокое то
ли /быть/ библиотека школы , не так ли?

trường - /место/, счётное слово для школ
     
Không phải. Не.  
Thư viện trường là ngôi nhà trắng gần đấy. Библиотека учебная - это /здание/ дом белый рядом там (недалеко).  

cần gì ở thư viện?

Ты что хочешь ("нуждаешься что") в библиотеке?  
     
Tôi muốn mượn mấy quyển sách. Я хочу взять/одолжить несколько книг.