Урок 2 | АУДИО

   
  Песня - Áo Mới Cà Mau
   
 

Фразы:

 

Простые фразы

 

Как представиться

  Знакомство
 

Tiếng Việt

Русский

Phi Nhung - Áo Mới Cà Mau Обновка Ка Мау
Песня Видео  
Nghe nói Cà Mau xa lắm,
ở cuối cùng bản đồ Việt Nam.
Ngại chi đường xa không tới,
về để nói với nhau mấy lời.
Говорят, Ка Мау далеко очень
на последней/финальной карте Вьетнама.
Боятся путь дальний, не ходят (туда)
возвращаются когда - говорят
вместе сколько слов/выражений
Xuôi máy chèo sông ông Đốc,
đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau,
xuồng ghe ngày đêm không ngớt,
người Cà Mau dễ thương vô cùng.
Вниз мотор гребёт по реке мужчина Док
Ночью белой экипаж прибывает в Ка Мау,
шлюпки круглосуточно не останавливаются
люди Ка Мау
милы невероятно.
Về Cái Nước, Đầm Dơi,
nghe ai ru câu ơi hời,
thương em đừng để duyên lỡ thời,
tội nghiệp ghê nghe sắc se con tim tôi.
Возвращается из Cái Nước, Đầm Dơi,
послушай ка, эй, прибыльно
Любовь я
не упущу
Бедная слишком, лучшее - моё сердце
Chừng nào về Năm Căn,
nhớ nhau qua lại cũng gần,
một lần về U Minh,
nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau.
Поскольку возвращаюсь в Năm Căn
тоскуем друг по другу очень,
опять рядом
Один раз возвращаюсь в
U Minh,
слушать комаров визг
, вспоминать леса  Cà Mau.
Mai mốt Cà Mau em lớn,
tuy út mà "sửa soạn" đẹp hơn,
Cà Mau đường đi không khó,
mà chỉ khó có sông vắng đò.
Однажды Ка Мау, я вырасту
хотя меньше "подготовлена"
наилучше,
В Ка Мау маршрут не трудный,
но трудная река красноватая
 
Em đứng mình ên một hướng,
duyên dáng mời khách lạ ngàn phương,
Cà Mau mặc thêm áo mới,
về Cà Mau là thấy thương em rồi.
Я стою с тобой рядом
изящно приглашаю
гостей иностранных 1000 кв.
Ка Мау надел одежды новые
Опять Ка Мау
видит любви моей много.

Простые фразы.

Tiếng Việt

English

Русский

Комментарии/Букв.

Tữ ng thông thường

Everyday expressions

Простые фразы

"Лексикон общий/обычный"

       
Vâng. Yes Да  
Dạ. Yes Да  
Có. Yes Да "Быть, иметься"
Phải. Yes Да "Должно быть"
       
Không. No Нет "Нет, пусто"
Không có. No Нет "Не быть, не иметься"
Không phải. No Нет "Не должно, не будет"
       
Được. OK. Хорошо. Можно "Получить, обладать"
       
Thế à? Really? Правда, ну же?  
Thật hả? Really? Правда? + частица выражающая радость
       
Xin. Please. Пожалуйста, прошу.  
Làm ơn.

Please.

Пожалуйста, соблаговолите "Делать милость"
       
Cám ơn. Thank you. Спасибо, признателен.  
Cám ơn nhiều lắm. Thank you very much.

Спасибо большое очень.

 
       
Không dám. You are welcome. Пожалуйста.

"Не отважиться."

Không có chi. Don't mention it. Не за что.

"Не иметь расход."

       
Tôi không biết. I don't know. Я не знаю.  

Tôi không nghĩ thế.

I don't think so. Я не думаю так ("об, за").  
Ông nghĩ sao? What do you think? Ты как думаешь? "Мужчина думать как?"
Tại sao không? Why not? Почему нет?  
Bà chắc không? Are you sure? Ты уверена? "Женщина уверена не?"
Tốt rồi. It's fine. Все нормально, в порядке. "Удачно уже"
Tật nhiên rồi. Certainly. Наверняка.

"Понятно уже."

Chắc chắn rồi.

Certainly. Именно так.

"Определённо уже"

Có lẽ. Maybe.

Пожалуй, видимо

"Иметь причину"
Dĩ niên. Of course. Конечно  
Được không? Is it possible? Это возможно? "Возможно не?"
Rất cám ơn ông. I'm very grateful. Большое спасибо тебе! Очень признателен "мужчине".
Chúc ông may mắn. Good luck!

Желаю тебе удачи!

"Желать мужчине удачи!"
Cẩn thận. Be careful! Осторожно! Внимательно!  
Xem đây này. Look at this! Посмотри-ка.
Посмотри вот это.
 
Nghe đây náy. Listen to this! Послушай это.  
Đi với tôi. Come with me! Пойдём со мной.  
Cái này là cái gì? What is this? Что это? "Штука эта быть что?"
Nó giống cái gì? What is it like? На что это похоже? "Он похож/как что?"
Ông thích nó không? Do you like it? Тебе это нравится?

"Мужчине нравится "оно", нет?"

       
Cái này đẹp lắm. It's beautiful. Это прелестно. "Штука эта прекрасна очень".
ngon delicious вкусно  
tuyệt wonderful прекрасно  
hay interesting интересно, красиво  
lý thú exciting занимательно, пикантно  
khó tin unbelievable невероятно, неправдоподобно  
       

Ông làm sao thế?

What's the matter? Что/зачем ты это делаешь?

"Мужчина делать как для?"

Ông không sao chứ? Are you all right? С тобой всё в порядке?  
       
Tôi lạnh. I'm cold. Мне холодно.  
nóng hot жарко  
đói hungry голодно  
khát nước thirsty жажда "жажда воды"
mệt tired уставший  
giận angry злой  
không sao cả fine хорошо, не плохо  
vui happy счастливый, радостный  
buồn sad печальный  
       
Xin để tôi yên. Please do not disturb me.
"Please leave me alone."

Не тревожьте меня.
Пожалуйста, оставьте меня в покое.

 
Buồng tắm ở đâu? Where is the bathroom? Ванная комната где? "Кабинет купания в где?"

Как представиться.

Tiếng Việt

English

Русский

Комментарии/Букв.
Giới thiệu

Introductions

Знакомство, представляться  
       
Tôi tên là Tâm. My name is Tam. Моё имя (есть) Там.  
Ông tên gì? What is your name? Какое твоё имя? "Мужчина имя что?"
Ông ấy his name, "man that"

его имя, того мужчины

"мужчина тот"
Bà ấy her name, "woman that" её имя "женщина та"
       
Ông biết bà Xuân không? Do you know Mrs. Xuan? Ты знаешь "женщину Суан" ли?  
Cô là cô Thu phải không? Are you Miss Thu? Ты - "женщина Тху", не так ли?  
Tôi xin giới thiệu ông Nam. Let me introduce Mr. Nam. Разрешите мне представить господина Нам. "Я хочу представить..."
đồng nghiệp của tôi my colleague коллегу/знакомого моего  

bạn tôi

my friend друга моего  
       
Hân hạnh gặp ông. I'm pleased to meet you. Рад/честь встретить тебя.  
Ông mạnh không? How are you? Как ты? "Мужчина энергичен ли"?
Tôi mạnh, cám ơn, còn ông? I'm fine, thanks, and you? Я здоров, спасибо. А ты?  
Ông quê quán ở đâu? Where are you from? Ты откуда родом, где родился?  
       
Tôi là người Mỹ. I'm from the USA. Я - американец. "Я есть человек Америки."
Anh Great Britain Великобритания  
Canada Canada Канада  
Úc Australia Австралия  
       
Ông ở đâu? Where do you live? Где ты живёшь, находишься? "Мужчина где"?
Tôi ở Niu-óoc. I live in New York. Я живу в Нью-Йорке.  
       
Ông nói tiếng Anh được không? Do you speak English? Ты говорить по-английски? Ты "говорить слова английский" можешь ли?
tiếng Việt Vietnamese Вьетнамский язык  
       
Toi nói được một ít. Yes, a little. Немного говорю. "Я говорить могу немного."
Xin nói chậm hơn. Please speak more slowly. Пожалуйста, говори медленнее.  

Ông hiểu không?

Do you understand? Понимаешь ли?  
Tôi không hiểu. I don't understand. Я не понимаю.  
Xin lỗi. I'm sorry. Извини, извинения.  
Xin ông nhắc lại. Could you please repeat it? Пожалуйста, повтори.  

Tiến Việt nói như thế nào?

How do you say it in Vietnamese? По-вьетнамски произносится это как? "... как каковое?"
Xin lỗi ông. Excuse me. Извини, мужчина.  

Знакомство.

Tiếng Việt

English

Русский

Комментарии/Букв.
Làm quen Getting acquainted

Встречаться, знакомиться

 
       
Ông đang ở đâu? Where are you staying? Где ты пребываешь, проживаешь сейчас? "Мужчина быть/на где?"
Tôi đang ở khách sạn Độc Lập. I am staying at the Doc Lap Hotel. Я пребываю в отеле Док Лап.  
Ông đến Việt Nam lần nào chưa? Have you been to Vietnam before? Ты уже был/который раз во Вьетнаме? "Мужчина прибывать Вьетнам раз который /уже ли/?"
Đây là lần đầu tiên tôi ghé thăm Hà nội. This is my first visit to Hanoi. Это первый раз я в Ханое. "Это раз первый я заезжаю Ханой."

Ông có gia đình chưa?

Are you married? Ты женат, семейный? "Мужчина имеет семью /уже ли/?"
       
Vợ ông có khỏe không? How is your wife? Как твоя жена? "Жена мужчины /иметь/ [не] здорова ли"?
chồng bà husband муж "муж женщины"
mẹ ông mother мать "мужчины"  
ba ông father отец  

con gái ông

daughter дочь

"младшая девочка мужчины"

con trai ông son сын  
chị ông older sister (старшая) сестра  
anh ông older brother (старший) брат  
em gái ông younger sister младшая сестра  
em trai ông younger brother младший брат  
       

Xin chúc gia đình bà những điều tốt đẹp nhất.

My best wished to your family. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего. "Пожалуйста желаю семье женщины несколько пунктов хорошего наиболее."
       

Ông muốn đến nhà tôi thứ bảy này không?

Would you like to come to my house on Saturday? Не хочешь ли в субботу ко мне зайти?

"Ты хочешь прибыть в дом мой в день семь этот не?"

ăn trưa không? for lunch на полдник, обед  
ăn tối không? for dinner на ужин "еда тёмная"
       

Ông đang làm gì đấy?

What are you doing? Ты чем занят, что делаешь?  
Ông đi đâu đấy? Where are you going? Ты куда идёшь, "вот"?  
       
Tôi đi làm. I'm going to work. Я иду работать (на работу).  
đi mua hàng shopping

иду покупать товары

 
       

Tôi đi với ông được không?

Could I go with you? Я могу с тобой пойти? "Я идти с мужчиной, хорошо ли/не?"
Tôi phải trở về trước bảy giờ. I have to be back by seven o'clock. Я должен вернуться до семи часов.  

Chúng tôi đi ngay bây giờ đây.

We're leaving right now. Мы выходим немедленно сейчас "здесь".  
Ông sẵn sàng chưa? Are you ready? Ты готов? Мужчина готов (не так ли) /уже ли/?
Xin đợi tôi được không? Could you please wait for me? Пожалуйста, подожди меня, хорошо ли?  
Chúng tôi đang vội. We are in a hurry. Мы спешим, в (в процессе) спешке.  
Xin đợi một tí. One moment please. Пожалуйста, пожди немного (один момент).  
Ông Bắc có nhà không? Is Mr. Bac at home? Господин Бак дома?  
       
Ông ấy không có nhà. He's not in. Его нет. "Мужчина тот не в доме".
Bà ấy không có nhà. She's not in. Её нет.  
Chừng nào ông ấy về? When will he return?

Когда он ("мужчина тот") возвращается?

 
Chừng nào bà ấy về? When will she return? Когда она возвращается?  
Ai đó? Who is it? Кто это, кто там?  
Mời ông vào. Please come in. (Пожалуйста) Входи! "Приглашаю мужчину входи".
Mời ông ngồi. Please sit down. (Пожалуйста)Садись!  

Xin ông cứ tự nhiên như ở nhà.

Make yourself at home.

Чувствуйте себя свободно как дома.

"Пожалуйста мужчина себе несвязанно как/похоже в доме."
       
Ông muốn ăn chút gì không? Would you like something to eat? Хочешь ли немного поесть (что-то съесть)? "Мужчина хочет съесть немного что-то, не?"
uống to drink? выпить  
       
Ông có hút thuốc không? Do you smoke? Ты куришь ли?  
Tôi hút thuốc không làm phiền gì ông chứ? Do you mind if I smoke? Не помешаю, если закурю? курить, не мешать/надоедать (что) мужчине (ведь).
Ông có diêm không? Have you got a light? У тебя есть спички?  
Tôi không hút thuốc. I don't smoke. Я не курю.  
Xin ông đừng hút thuốc. Would you mind not smoking, please? Пожалуйста, не кури.  

Tôi vui thích lắm.

I've had a wonderful time. Я хорошо провёл время. удовольствие очень."
Mai mốt mời ông đến chơi. Come again soon. Приходите/приезжайте ещё раз. "Завтра ещё раз приглашаю мужчина приходить."