lib.mlm.ru | Türkçe
  Турецкий язык | АУДИО
  TRS 08/09 - 08/11

08.09  

banka

Банк

lokanta

Ресторан

hava alanı

Аэропорт

çocuk bahçesi

"Детский сад."
Игровая площадка.

Kütüphane bankanın yanında.

Библиотека, банка сбоку (рядом с банком).

Kilise bankanın yanında.

Церковь, банка сбоку

Hastane çocuk bahçesinin yanında.

Больница, детской площадки сбоку/рядом.

Benzin istasyonu çocuk bahçesinin yanında.

Бензоколонка, с детской площадкой рядом.

Sinagog lokantanın karşısında.

Синагога, ресторана напротив.

Ayakkabı dükkanı lokantanın karşısında.

Обувной магазин, (от) ресторана напротив
(
через дорогу).

Eczane benzin istasyonun karşısında.

Аптека, бензоколонки напротив.

Süpermarket benzin istasyonun karşısında.

Супермаркет, от бензоколонки напротив.

Otel hastanenin yanında.

Отель, госпиталя сбоку (рядом с больницей).

Otel hastanenin karşısında.

Отель, госпиталя напротив.

Çocuk bahçesi hastanenin yanında.

Игровая площадка, больницы сбоку/рядом.

Çocuk bahçesi hastanenin karşısında.

Игровая площадка, от больницы напротив.

Fırın bankadan köşeyi döndükten sonra.

"Пекарня, от банка угол повернуть затем."
Пекарня за углом от банка.

Sinema bankadan köşeyi döndükten sonra.

Кинотеатр (cinema), от банка за углом.

Fırın bankadan sonraki sokakta.

Пекарня, от банка следующая улица /на/
(через квартал).

Sinema bankadan sonraki sokakta.

Кинотеатр, от банка через квартал.

Metro durağı bankanın karşısında.

Станция метро от банка напротив.

Metro durağı bankanın yanında.

Станция метро, от банка сбоку/рядом.

Metro durağı bankadan köşeyi döndükten sonra.

Станция метро, от банка за углом.

Metro durağı bankadan sonraki sokakta.

Станция метро, от банка через квартал.

Kilise çocuk bahçesinden köşeyi döndükten sonra.

Церковь, от детской площадки - за углом.

Sinagog çocuk bahçesinin yanında.

Синагога, с детской площадкой рядом.

Cami, çocuk bahçesinin karşısında.

Мечеть, от детской площадки напротив 
(через дорогу).

Hint tapınağı,
çocuk bahçesinin
sokağından daha uzakta.

Индуистский храм,
  от детской площадки,
"по дороге более далеко"
(пройти по дороге прямо, дальше).

Fırın bankanın yanında.

Пекарня, с банком рядом.

Hapishane bankanın yanında.

Тюрьма, с банком рядом.

Karakol bankadan köşeyi döndükten sonra.

Полицейский участок, от банка за углом.

Karakol bankanın yanında.

Полицейский участок, с банком рядом.

Fabrika, tren istasyonunun yanında.

Завод, с Ж/Д станцией рядом.

Üniversite, çocuk bahçesinin yanında.

Университет с детской площадкой рядом.

Lokanta, tren istasyonunun yanında.

Ресторан, с Ж/Д станцией рядом.

Hastane, çocuk bahçesinin yanında.

Больница, с детской площадкой рядом.

Hava alanı fabrikanın yanında.

Аэропорт, с фабрикой рядом.

Fırın otelin karşısında.

Пекарня, от отеля напротив.

Fırın sinemanın karşısında.

Пекарня, от кинотеатра напротив.

Üniversite otelin karşısında.

Университет, от отеля напротив.

08.10  

Tren istasyonuna nasıl gidilir?
Bankaya kadar gidin ve sağa dönün.
Bir sokak gidin.

Как пройти к Ж/Д станции?
До банка иди, и направо поверни."
Одну улицу иди."

Tren istasyonuna nasıl gidilir?
Bankaya kadar gidin ve sola dönün.
Bir sokak gidin.

Как пройти к Ж/Д станции?
До банка иди, и налево поверни.
Один квартал пройди.

Tren istasyonuna nasıl gidilir?
Kütüphaneye kadar gidin ve sola dönün.
İki sokak daha gidin.

Как пройти к Ж/Д станции?
До библиотеки иди, и налево поверни.
Два квартала ещё пройди.

Tren istasyonuna nasıl gidilir?
Kütüphaneye kadar gidin ve sağa dönün.
Bir sokak daha gidin.

Как пройти к Ж/Д станции?
До библиотеки иди, и направо поверни.
Один квартал ещё пройди.

Karakola nasıl gidilir?
Kiliseye kadar gidin ve sağa dönün.
Dört sokak daha gidin.
Karakol orada.

К полицейскому участку как пройти?
Иди до церкви, и направо поверни."
Затем, 4 квартала ещё иди.
Там полицейский участок.

Karakola nasıl gidilir?
Kiliseye kadar gidin ve sola dönün.
Dört sokak daha gidin.
Karakol orada.

Как пройти к полицейскому участку?
Иди до церкви, и налево поверни.
4 квартала ещё иди,
Там полицейский участок.

Karakola nasıl gidilir?
Kiliseye kadar gidin ve sağa dönün.
İki sokak daha gidin.
Karakol orada.

Как пройти к полицейскому участку?
Иди до церкви, и направо поверни.
Два квартала ещё иди.
Там полицейский участок.

Karakola nasıl gidilir?
Kiliseye kadar gidin ve sola dönün.
İki sokak daha gidin.
Karakol orada.

Как мне пройти к полицейскому участку?
Иди до церкви, и налево поверни.
Два квартала ещё иди.
Там полицейский участок.

Hastaneye nasıl gidilir?
Lokantaya kadar iki sokak gidin ve sağa dönün.
Üç sokak daha gidin.
Hastane orada.

Как пройти к больнице?
До ресторана, два квартала иди, и направо поверни.
3 квартала ещё иди.
Там госпиталь.

Hastaneye nasıl gidilir?
Lokantaya kadar dört sokak gidin ve sağa dönün.
Bir sokak daha gidin.
Hastane orada.

Как пройти к больнице?
До ресторана, 4 квартала иди, и направо поверни.
Один квартал ещё иди.
Там госпиталь.

Hastaneye nasıl gidilir?
Lokantaya kadar üç sokak gidin ve sola dönün.
Üç sokak daha gidin.
Hastane orada.

Как мне пройти к больнице?
До ресторана, 4 квартала иди, и налево поверни.
3 квартала ещё иди.
Там госпиталь.

Hastaneye nasıl gidilir?
Lokantaya kadar dört sokak gidin ve sola dönün.
Bir sokak daha gidin.
Hastane orada.

Как мне пройти к больнице?
До ресторана, 4 квартала иди, и налево поверни.
1 квартал ещё иди.
Там госпиталь.

Metro durağına nasıl gidilir?
Fırına kadar iki sokak gidin ve sola dönün.
İki sokak daha gidin.
Metro durağı solunuzda.

Как пройти к метро станции?
До булочной, 2 квартала иди и налево поверни.
2 квартала ещё иди.
Станция метро -
слева от тебя (будет).

Metro durağına nasıl gidilir?
Fırına kadar iki sokak gidin ve sola dönün.
İki sokak daha gidin.
Metro durağı sağınızda.

Как мне пройти к станции метро?
До булочной, 2 квартала иди и налево поверни.
2 квартала ещё иди.
Станция метро - справа от тебя (будет).

Metro durağına nasıl gidilir?
Otele kadar üç sokak gidin ve sağa dönün.
İki sokak daha gidin.
Metro durağı sağınızda.

Как мне пройти к станции метро?
До отеля, 3 квартала иди и направо поверни.
2 квартала ещё иди.
Станция метро - справа от тебя (будет).

Metro durağına nasıl gidilir?
Otele kadar üç sokak gidin ve sağa dönün.
İki sokak daha gidin.
Metro durağı solunuzda.

Как мне пройти к станции метро?
До отеля, 3 квартала иди и направо поверни.
2 квартала ещё иди.
Станция метро - слева от тебя (будет).

Çocuk bahçesine nasıl gidilir?
Camiye kadar iki sokak gidin ve sola dönün.
Üç sokak daha gidin.
Çocuk bahçesi sağınızda.

Как пройти к детскому саду?
До мечети, 2 квартала иди и налево поверни.
3 квартала ещё иди.
Игровая площадка - справа от тебя (по правую руку).

Çocuk bahçesine nasıl gidilir?
Camiye kadar üç sokak gidin ve sola dönün.
İki sokak daha gidin.
Çocuk bahçesi sağınızda.

Как пройти к детской площадке?
До мечети, 3 квартала иди и налево поверни.
2 квартала ещё иди.
Игровая площадка - справа от тебя.

Çocuk bahçesine nasıl gidilir?
Buradan doğru dört sokak gidin.
Çocuk bahçesi solunuzda.

Как пройти к детской площадке?
Отсюда, прямо/именно четыре квартала иди.
Игровая площадка - слева от тебя.

Çocuk bahçesine nasıl gidilir?
Buradan doğru dört sokak gidin.
Çocuk bahçesi sağınızda.

Как пройти к детской площадке?
Отсюда, прямо/именно четыре квартала иди.
Игровая площадка - справа  от тебя.

Tren istasyonuna nasıl gidilir?
Bu sokaktan dümdüz gidin,
okulu geçin.
Polis karakoluna gelince
sağa dönün.
İki sokak daha gidin,
tren istasyonu orada.

Как пройти к Ж/Д станции?
По этой дороге прямо иди,
школу
проходя (мимо школы).
Полицейский участок когда достигнешь ("относительно"),
направо поверни.
Два квартала ещё иди,
Ж/Д станция - там.

Tren istasyonuna nasıl gidilir?
Bu sokaktan dümdüz gidin, okulu geçin.
Polis karakoluna gelince sola dönün.
İki sokak daha gidin, tren istasyonu orada.

Как пройти к Ж/Д станции?
По этой дороге прямо иди, школу проходя.
До полицейского участка дойдя, налево поверни.
Два квартала ещё иди, Ж/Д станция там.

Tren istasyonuna nasıl gidilir?
Bu sokaktan dümdüz gidin, hastaneyi geçin.
Polis karakoluna gelince sağa dönün.
İki sokak daha gidin, tren istasyonu orada.

Как пройти к Ж/Д станции?
По этой дороге прямо иди, госпиталь проходя.
До полицейского участка дойдя, направо поверни.
Два квартала ещё иди, Ж/Д станция там.

Tren istasyonuna nasıl gidilir?
Bu sokaktan dümdüz gidin, hastaneyi geçin.
Polis karakoluna gelince sola dönün.
İki sokak daha gidin, tren istasyonu orada.

Как пройти к Ж/Д станции?
По этой дороге прямо иди, госпиталь проходя.
До полицейского участка дойдя, налево поверни.
Два квартала прямо иди,
Два квартала ещё иди, Ж/Д станция там.

Üniversiteye nasıl gidilir?
Bu sokaktan dümdüz gidin,
soldaki kiliseyi geçin.
Benzin istasyonuna kadar gidin ve sola dönün.
İki sokak daha gidin.
Üniversite sağınızda.

Как пройти к университету?
По этой дороге прямо иди,
 слева церковь мимо проходя.
До бензоколонки иди и налево поверни.
Два квартала ещё иди.
Университет - справа от тебя (по правую руку будет).

Üniversiteye nasıl gidilir?
Bu sokaktan dümdüz gidin,
sağdaki kiliseyi geçin.
Benzin istasyonuna kadar gidin ve sola dönün.
İki sokak daha gidin.
Üniversite sağınızda.

Как пройти к университету?
По этой дороге прямо иди,
справа церковь (мимо) пройди.
До бензоколонки иди и налево поверни.
Два квартала ещё иди.
Университет - справа от тебя.

Üniversiteye nasıl gidilir?
Bu sokaktan dümdüz gidin,
soldaki hastaneyi geçin.
Benzin istasyonuna kadar gidin ve sola dönün.
İki sokak daha gidin.
Üniversite sağınızda.

Как мне пройти к университету?
По этой дороге прямо иди,
слева госпиталя мимо проходи.
Бензоколонки до дойдя, и налево поверни.
Два квартала ещё иди.
Университет - справа от тебя.

Üniversiteye nasıl gidilir?
Bu sokaktan dümdüz gidin,
sağdaki hastaneyi geçin.
Benzin istasyonuna kadar gidin ve sola dönün.
İki sokak daha gidin.
Üniversite sağınızda.

Как мне пройти к университету?
По этой дороге прямо иди,
справа госпиталя мимо проходи.
Бензоколонки до дойдя, и налево поверни.
Два квартала ещё иди.
Университет - справа от тебя.

Kiliseye nasıl gidilir?
Bu sokaktan dümdüz kütüphaneyi geçip,
okula kadar gidin.
Oradan sağa dönün ve iki sokak daha gidin.
Kilise orada.

Как пройти к церкви?
По этой дороге прямо, библиотеки мимо проходя,
до школы иди.
Там, направо поверни, и два квартала ещё иди.
Церковь там.

Kiliseye nasıl gidilir?
Sokaktan aşağıya doğru
çocuk bahçesini geçip,
ayakkabı dükkanına kadar gidin.
Oradan sağa dönün ve iki sokak daha gidin.
Kilise orada.

Как мне пройти к церкви?
По дороге вниз прямо,
игровой площадки
мимо проходя,
до обувного магазина иди.
Там, направо поверни, и два квартала ещё иди.
Церковь там.

Kiliseye nasıl gidilir?
Sokaktan aşağıya doğru okulu geçip,
kütüphaneye kadar gidin.
Oradan sağa dönün ve iki sokak daha gidin.
Kilise orada.

Как мне пройти к церкви?
По дороге вниз прямо, школы мимо проходя,
до библиотеки иди.
Там, направо поверни, и два квартала ещё иди.
Церковь там.

Kiliseye nasıl gidilir?
Bu sokaktan dümdüz
ayakkabı dükkanını geçip
çocuk bahçesine kadar gidin.
Oradan sağa dönün ve iki sokak daha gidin.
Kilise orada.

Как мне пройти к церкви?
По этой дороге прямо,
обувного магазина
мимо проходя,
до "детского сада" иди.
Там, направо поверни, и два квартала ещё иди.
Церковь там.

Benzin istasyonuna nasıl gidilir?
Benzin istasyonuna giden yol kapalı.
Geri dönün ve sağa sapın.
Bir sokak gidin, sağa dönün.
Dört sokak daha gidin ve sağa dönün.
Bir sokak gidin, yine sağa dönün.
Benzin istasyonu orada.

Как пройти к автозаправочной станции?
К бензоколонке /идущая/ дорога перекрыта.
Назад вернись, и направо поверни.
Один квартал иди, направо поверни.
4 квартала ещё иди, и направо поверни.
Один квартал иди, опять направо поверни,
Бензоколонка - там.

Benzin istasyonuna nasıl gidilir?
Benzin istasyonuna giden yol kapalı.
Geri dönün ve sola sapın.
Bir sokak gidin ve sola dönün.
Dört sokak daha gidin ve sola dönün.
Bir sokak gidin ve sola dönün.
Sağınızda benzin istasyonu.

Как пройти к автозаправочной станции?
К бензоколонке /идущая/ дорога перекрыта.
Назад вернись, и налево поверни.
Один квартал иди, и налево поверни.
4 квартала ещё пройдя, и налево поверни.
Один квартал иди, и налево поверни,
Справа от тебя бензоколонка (будет).

Benzin istasyonuna nasıl gidilir?
Benzin istasyonuna giden yol kapalı.
Geri dönün ve sağa sapın.
Bir sokak gidin ve sağa dönün.
Dört sokak daha gidin ve sağa dönün.
Bir sokak gidin ve sola dönün,
benzin istasyonu orada.

Как пройти к автозаправочной станции?
К бензоколонке /идущая/ дорога перекрыта.
Вернись, и направо поверни.
Один квартал иди, и направо поверни.
4 квартала ещё иди, и направо поверни.
Один квартал иди, и налево поверни.
Бензоколонка - там.

Benzin istasyonuna nasıl gidilir?
Benzin istasyonuna giden yol kapalı.
Geri dönün ve sola sapın.
Bir sokak gidin ve sola dönün.
Dört sokak daha gidin ve sola dönün.
Bir sokak gidin ve sola dönün,
solunuzda benzin istasyonu.

Как пройти к автозаправочной станции?
К бензоколонке /идущая/ дорога перекрыта.
Назад вернись, и налево поверни.
Один квартал иди, и налево поверни.
4 квартала ещё иди, и налево поверни.
Один квартал иди, и налево поверни,
слева от тебя бензоколонка (будет).

Hastaneye nasıl giderim?
Yol ayırımına kadar gidin.
Orada sağ yapın.

Как пройти к больнице?
Дороги развилки до иди (иди до развилки дороги),
Там, направо поверни.

Hastaneye nasıl giderim?
Yol ayırımına kadar gidin.
Orada sol yapın.

Как пройти к больнице?
Иди до развилки на дороге.
Там - налево поверни.

Hastaneye nasıl giderim?
Sokağın sonuna kadar gidin.
Sola dönün.
Dört sokak gidin, hastane solunuzda.

Как пройти к больнице?
"Улицы конца до иди" (иди до конца улицы).
Налево поверни.
Четыре квартала иди, больница слева от тебя.

Hastaneye nasıl giderim?
Sokağın sonuna kadar gidin.
Sağa dönün.
Dört sokak gidin, hastane sağınızda.

Как пройти к больнице?
Иди до конца улицы.
Направо поверни.
Четыре квартала иди, больница справа от тебя.

08.11  

Biz bisiklet yarışındayız.

Мы соревнуемся на велосипедах.
"Мы велосипедной гонке /являемся/."

Biz bisiklet yarışındaydık.

Мы на велосипедной гонке были.

Başımda şapka var.

У меня на голове шляпа /есть/.

Başımda şapka vardı.

У меня на голове шляпа была.

Ben okuyorum.

Я читаю.

Ben okuyordum.

Я читала.

Ben balık tutuyorum.

Я рыбу ловлю.

Ben balık tutuyordum.

Я рыбу ловил.

Ben ip atlıyorum.
Oğlanlar ipi tutuyorlar.

Я на скакалке (верёвке) прыгаю.
Мальчики верёвку держат.

Biz ip atlıyoruz.

Мы, на скакалке/верёвке прыгаем.

Ben içiyorum.

Я пью.

Ben içiyordum.

Я пила.

Ben ve oğullarım kazıyoruz.

Я и сыновья (землю) копаем.

Ben ve oğullarım kazıyorduk.

Я и сыновья, копали.

Ben merdivene tırmanıyorum.

Я по стремянке взбираюсь.

Ben merdivene tırmandım.

Я по стремянке взобрался.

Ben çok küçük olan bir gömlek giyiyorum.

Я, слишком маленькую /быть/ /одну/ рубашку ношу.

Ben çok küçük olan bir gömlek giyiyordum.

Я, слишком маленькую рубашку носил.

Ben kendi gömleğimi giyiyorum.

Я, собственную рубашку мою ношу.

Benim giydiğim gömleği babam giyiyordu.

ношу, рубашку отец мой носил."
Я, ту рубашку ношу, которую мой отец носил.

Ben gitar çalıyorum.

Я на гитаре играю.

Ben gitar çalıyordum.

Я на гитаре играл.

Ben gitarı tutuyorum.

Я гитару держу.

Ben gitarı tutuyordum,
fakat şimdi oğlan tutuyor.

Я гитару держала,
однако, теперь мальчик держит.

Ben kediyi yerden alacağım.

Я кошку с земли подниму.

Ben kediyi yerden alıyorum.

Я кошку с земли поднимаю.

Ben kediyi yerden aldım
ve kollarımın arasında tutuyorum.

Я кошку с земли подняла,
и руках моих /между/ держу.

Ben gazete okuyorum.

Я, газету читаю.

Ben bu elbiseyi giyeceğim.

Я, это платье одену.

Ben bu elbiseyi giyiyorum.

Я, это платье одеваю.

Ben bu elbiseyi giydim.

Я, это платье одела.

Ben tişört giyiyorum.

Я, футболку одеваю.

Ben başıma
su dökeceğim.

"Я, голова моя на" (на мою голову),
воду лить буду .

Ben başıma su döküyorum.

Я, на мою голову, воду лью.

Ben kitabı okuyacağım.

Я, книгу читать буду.

Ben kitabı okuyorum.

Я, книгу читаю.

Biz koşacağız.

Мы бежать будем.

Biz koşuyoruz.

Мы бежим.

Biz koştuk.

Мы бежали/пробежали.

Ben koşuyorum.

Я бегу.