lib.mlm.ru | Türkçe
  Турецкий язык | АУДИО
  TRS 07/11 - 08/02

07.11  
Ben atlıyorum. Я прыгаю.
Ben süt içiyorum. Я молоко пью.
Ben düşüyorum. Я падаю.
Ben kağıdı kesiyorum. Я бумагу режу.
Ben atlıyorum. Я прыгаю.
Ben atladım. Я прыгнул.
Ben süt içiyorum. Я молоко пью.
Ben süt içtim. Я молоко выпил.
Ben düşüyorum. Я падаю.
Ben düştüm. Я упал/упала.
Ben kağıdı kesiyorum. Я бумагу режу.
Ben kağıdı kestim. Я бумагу разрезала.
Ben atlayacağım. Я прыгну.
Ben süt içeceğim. Я, молоко выпью.
Ben düşeceğim. Я, упаду.
Ben kağıdı keseceğim. Я, бумагу буду резать.
Ben suya atlayacağım. Я, в воду прыгну.
Ben suya atlıyorum. Я, в воду прыгаю.
Ben suya atladım. Я, в воду прыгнул.
Biz suya atlıyoruz. Мы, в воду прыгаем.
Biz atlamayacağız.
O atlayacak.
Мы, не прыгнем.
Он прыгнет.
Biz atlamıyoruz.
O atlıyor.
Мы не прыгаем.
Он прыгает.
Biz atlamadık.
O atladı.
Мы не прыгнули.
Он прыгнул.
Biz hep beraber atlıyoruz. Мы все, вместе, прыгаем.
Ben atlayacağım.
Onlar atlamayacak.
Я прыгну.
Они не прыгнут (не будут прыгать).
Ben atlıyorum.
Onlar atlamıyor.
Я прыгаю.
Они не прыгают.
Ben atladım.
Onlar atlamadı.
Я прыгнул.
Они не прыгнули.
Biz hep beraber atlıyoruz. Мы все, вместе прыгаем.
Ben düşeceğim. Я, упаду.
Ben düşüyorum. Я падаю.
Ben düştüm. Я упал.
Ben atlayacağım. Я прыгну.
Ben sütü içeceğim. Я, молоко буду пить.
Ben sütü içiyorum. Я, молоко пью.
Ben sütü içtim. Я, молоко выпил.
Ben ekmeği yiyeceğim. Я, хлеб есть буду.
Ben ekmeği yiyeceğim. Я, хлеб есть буду.
Ben ekmeği yiyorum. Я, хлеб ем.
Ben ekmeğin birazını yedim. Я, немного хлеба съел.
Ben şapka giyiyorum. Я, шляпу ношу.

08.01  

Birinci sayı iki.

Первая цифра - 2.

Birinci sayı bir.

Первая цифра - 1.

Birinci sayı dört.

Первая цифра - 4.

Birinci sayı dokuz.

Первая цифра - 9.

İkinci sayı dokuz.

Вторая цифра - 9.

İkinci sayı sekiz.

Вторая цифра - 8.

İkinci sayı beş.

Вторая цифра - 5.

İkinci sayı altı.

Вторая цифра - 6.

Üçüncü sayı üç.

Третья цифра - 3.

Dördüncü sayı yedi.

Четвёртая цифра - 7.

Dördüncü sayı dokuz.

Четвёртая цифра - 9.

Üçüncü sayı sıfır.

Третья цифра - 0.

Son sayı dokuz.

Последняя цифра - 9.

Son sayı üç.

Последняя цифра - 3.

Son sayı bir.

Последняя цифра - 1.

Son sayı yedi.

Последняя цифра - 7.

Birinci sayı sıfır.

Первая цифра - 0.

İkinci sayı sıfır.

Вторая цифра - 0.

Üçüncü sayı sıfır,
dördüncü sayı sıfır değil.

Третья цифра - 0
4-я цифра - не 0.

Üçüncü sayı sıfır,
dördüncü sayı da sıfır.

Третья цифра 0,
4-я цифра также 0.

Son iki sayı üç.

Последние две цифры - 3.

İlk iki sayı iki.

Первые две цифры - 2.

Son iki sayı sıfır.

Последние две цифры - 0.

Son üç sayı bir.

Последние три цифры - 1

İkinci sayı ve dördüncü sayı üç.

Вторая цифра и четвёртая цифра - 3.

Birinci sayı ve son sayı üç.

Первая цифра и последняя цифра - 3.

Üçüncü sayı ve son sayı bir.

Третья цифра и последняя цифры - 1.

Birinci sayı ve son sayı bir.

Первая цифра и последняя цифра - 1.

İlk iki sayı iki
ve son sayı altı.

Первые две цифры - 2,
и последняя цифра - 6.

İlk iki sayı iki
ve son sayı sekiz.

Первые две цифры - 2,
и последняя цифра - 8.

İlk sayı iki,
ikinci sayı beş,
üçüncü sayı sıfır
ve son sayı dokuz.

Первая цифра - 2,
вторая цифра - 5,
третья цифра - 0,
и последняя цифра - 9.

İlk sayı iki,
ikinci sayı beş,
üçüncü sayı sıfır
ve son sayı yedi.

Первая цифра - 2,
вторая цифра - 5,
третья цифра - 0,
и последняя цифра - 7.

İkinci ve son kişi oturuyor.

Второй и последний человек - сидят.

İkinci ve üçüncü kişi oturuyor.

Второй и 3-й человек - сидят.

Birinci ve dördüncü kişi oturuyor.

Первый и 4-й человек - сидят.

Birinci ve ikinci kişi oturuyor.

Первый и 2-й человек - сидят.

Birinci ve üçüncü kişi ayakta duruyor.

Первый и 3-й человек - стоят.

Birinci ve son kişi ayakta duruyor.

Первый и последний человек - стоят.

İkinci ve üçüncü kişi ayakta duruyor.

2-й v 3-й человек - стоят.

Üçüncü ve dördüncü kişi ayakta duruyor.

3-й и 4-й человек - стоят.

08.02  

Ben ata biniyorum.

Я, на лошади еду.

Ben artık ata binmiyorum.

Я, уже, на лошади не еду.

Biz bisiklete biniyoruz.

Мы, на велосипедах верхом едем.

Biz artık bisiklete binmiyoruz.

Мы уже на велосипедах не едем.

Biz koşuyoruz.

Мы бежим.

Biz artık koşmuyoruz.

Мы уже не бежим.

Biz şarkı söylüyoruz.

Мы, песню поём.

Biz artık şarkı söylemiyoruz.

Мы уже песню не поём.

Biz şarkı söylüyoruz.

Мы, песню поём.

Biz artık şarkı söylemiyoruz.

Мы уже не песню поём.

Ben giyiniyorum.

Я, одежду одеваю.

Ben artık giyinmiyorum.

Я, уже, не одеваюсь.

Ben yiyorum.

Я ем.

Ben telefonla konuşuyorum.

Я, по телефону говорю.

Ben ne telefonla konuşan,
ne de yemek yiyen kadınım.

Я ни по телефону [не] говорю
ни /также/ еду не ем [такая] женщина.

Я женщина, которая не звонит и не ест (сейчас).

Ben ne telefonla konuşan,
ne de yemek yiyen erkeğim.

Я ни по телефону [не] говорю
ни /также/ еду не ем [такой] мужчина.

Ben şarkı söylüyorum
ve piyano çalıyorum.

Я песню пою
и на пианино играю.

Ben ne şarkı söylüyorum,
ne de piyano çalıyorum.

Я ни песню [не] пою,
ни /также/ на пианино [не] играю.

Biz davul çalıyoruz
ve gülümsüyoruz.

Мы, на барабане играем,
и улыбаемся.

Biz ne davul çalıyoruz,
ne de gülümsüyoruz.

Мы ни в барабан бьём/играем,
ни /также/ не улыбаемся.

Her ikimiz de şarkı söylüyoruz.

(Мы) вдвоём /также/, песню поём.

Her ikimiz de şarkı söylemiyoruz.

"(Мы) вдвоём /также/, песню не поём."
Мы обе не поём.

Sadece birimiz şarkı söylüyor.

Только один из нас песню поёт.

Altımız da şarkı söylüyoruz.

Вшестером мы /также/ поём.

Ben kaldırımda duruyorum.

Я, на тротуаре стою.

Ben artık kaldırımda durmuyorum.

Я уже на тротуаре не стою.

Biz şemsiye taşıyoruz.

Мы, зонт держим.

Hiçbirimiz ayakta durmuyor.

Никто из нас не стоит.

Dördümüz de yürüyoruz.

Вчетвером /мы/ идём.

Biz dört kişiyiz.
Hiçbirimiz yürümüyor.

Нас - 4-ро.
Никто из нас не идёт.

Üçümüz de yürüyoruz.

Мы, втроём идём.

Biz üç kişiyiz.
Hiçbirimiz yürümüyor.

Нас - 3-е /персон/.
Никто из нас не идёт.

Her ikimiz de şarkı söylüyoruz.

(Мы) вдвоём, песню поём.

Biz öpüşüyoruz.

Мы целуемся.

Her ikimiz de
öpüşmüyoruz
ve her ikimiz de şarkı söylemiyoruz.

Оба мы,
не целуемся
и оба мы /также/ песню не поём.

Ben ayakta duruyorum.
Benim arkadaşlarımın
hiçbiri ayakta değil.

Я стою.
Моих друзей среди,
никто не стоит.

Ben ve adam,
her ikimiz de şemsiye taşıyoruz.

Мужчина и я,
оба, зонт носим/держим (идём с зонтами).

Ne ben ne de adam
şemsiye taşıyor.

Ни я, и ни мужчина,
зонт [не] носит (мы без зонтов).

Ben ve oğlum,
her ikimiz de şapka giyiyoruz.

Мой сын и я,
вдвоём мы, шляпу носим.

Ben ve oğlum
şapka giymiyoruz.

Мой сын и я,
шляпу не носим.