lib.mlm.ru | Türkçe
  Турецкий язык | АУДИО
  TRS 05/09 - 05/11

05.09  
İki kişi bir bisikletin üstünde. Двое людей на одном велосипеде.
Bir kişi, bisikletli iki kişinin arasında
duruyor.

Один человек, "велосипедных двух человек" между
(между двух людей на велосипедах)
стоит.

Bir kişi bisikletin üstünde,
iki kişi de yürüyor.
Один человек на велосипеде поверх,
два человека же идут.
Pek çok insan bisikletli. Весьма много людей на велосипедах.
Masalardan daha çok iskemleler var. "Столов чем, больше стульев."
Стульев больше, чем столов.
Kırmızı elmalardan daha çok yeşil elmalar var. Зелёных яблок, красных яблок чем, больше.
Kadının bardağıyla,
kızın bardağında
aynı miktarda süt var.
Женщины в стакане,
девочки в стакане по сравнению,

равное количество молока.

Равное кол-во молока в стаканах женщины и девочки.

Adamın sol elinde,
sağ elinden
daha çok şeker var.
Мужчины в левой руке,
с правой рукой по сравнению,
больше конфет.
İskemlelerden daha az masalar var. "Стульев чем, меньше столов /быть/."
Столов меньше чем стульев.
Yeşil elmalardan
daha az kırmızı elmalar var.
Зелёных яблок /чем/,
меньше красных яблок /имеется/.
Her iki bardakta
aynı miktarda süt var.
В обоих чашках/стаканах,
равное кол-во молока.
Adamın sağ elinde,
sol elinden
daha az şeker var.
Мужчины в правой руке,
с левой рукой по сравнению,
меньше конфет.
Bu tepsinin üstünde
az yiyecek var.
На этом подносе /поверх/,
мало
еды.
Bu tepsinin üstünde
çok yiyecek var.
На этом подносе /поверх/,
много
еды.
Bu resimde
karadan daha az su var.
На этой картинке,
с землёй по сравнению, меньше воды.
Bu resimde
karadan daha çok su var.
На этом фото,
с землёй по сравнению, больше воды.
Bu resimde
çimden daha çok kum var.
На этом фото,
с травой по сравнению, больше песка.
Bu resimde
çimden daha az kum var.
На этом фото,
с травой по сравнению, меньше песка.
Kızın bardağında
kadının bardağından
daha çok süt var.
Девочки в стакане,
женщины в стакане /сравнительно/
больше молока.

У девочки в стакане больше молока чем у женщины

Kızın bardağında
kadının bardağından
daha az süt var.
Девочки в стакане,
женщины в стакане /сравнительно/
меньше молока.

У девочки в стакане меньше молока чем у женщины

Biz oğlanları sayabiliriz:
bir, iki, üç.
Мы, мальчиков посчитать можем:
1, 2, 3.
Biz oğlanları sayabiliriz:
bir, iki, üç, dört.
Мы, мальчиков посчитать можем:
1, 2, 3, 4.
Biz oğlanları sayabiliriz:
bir, iki, üç, dört, beş, altı.
Мы, мальчиков посчитать можем:
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Biz mumları sayabiliriz:
bir, iki, üç, dört, beş.
Мы, свечи посчитать можем:
1, 2, 3, 4, 5.
Sayılamıyacak kadar çok bozuk para var. "Счёта ради/до, много (слишком) монет /есть/."
Слишком много монет, чтобы пересчитать.
Sayılamıyacak kadar çok kuş var. Слишком много птиц, чтобы пересчитать.
Sayılamıyacak kadar çok çiçek var. Слишком много цветов, чтобы пересчитать.
Sayılamıyacak kadar çok balon var. Слишком много (воздушных) шариков, чтобы пересчитать.
birkaç balon Несколько шариков.
sayılamıyacak kadar çok balon Слишком много шариков, чтобы пересчитать.
birkaç insan Несколько людей.
sayılamıyacak kadar çok insan Слишком много людей, чтобы пересчитать возможно будет.
Sayılamıyacak kadar çok insan var. Слишком много людей, чтобы пересчитать.
Sayılamıyacak kadar çok insan yok. "Счёта ради, много людей не есть."
Людей не слишком много, можно пересчитать будет.
Sayılamıyacak kadar çok şapka var. Слишком много шляп, чтобы пересчитать.
Sayılamıyacak kadar çok şapka yok. "Пересчитать чтоб, много шляп нет."
Шляп не слишком много, можно их пересчитать.
Çok, çok çiçekler var. Много очень ("много, много") цветов /есть/.
Yalnız birkaç çiçek var. Лишь несколько цветов.
Sayılamıyacak kadar çok hayvan var. Чтоб пересчитать возможно будет, много животных.
Yalnız birkaç hayvan var. Лишь несколько животных.

05.10  
Çocuklar el sallıyorlar. Дети рукой машут.
Kız el sallıyor. Девочка рукой машет.
Adam el sallıyor. Мужчина рукой машет.
Kadın el sallıyor. Женщина рукой машет.
Palyaçolardan
biri el sallıyor.
Клоунов среди,
один рукой машет.
Palyaçolardan
birinin eli cebinde.
Клоунов среди,
одного (клоуна) рука в кармане ("за поясом").
Palyaçolar el sallıyorlar. Клоуны рукой машут.
Oturan palyaço el sallıyor. Сидящий клоун рукой машет.
Kadın öksürüyor. Женщина кашляет.
Adam hapşırıyor. Мужчина чихает.
Bu oğlan uçurtmanın ipini
ağzında tutuyor.
Этот мальчик, змея (воздушного) верёвку
во рту держит.
Bu oğlan dilini çıkartıyor. Этот мальчик, язык высовывает (показывает язык).
Oğlanın kolları kavuşuk. Мальчика руки сложены/перекрещены.
Oğlan esniyor. Мальчик зевает.
Adam hapşırıyor. Мужчина чихает.
Adam burnunu siliyor. Мужчина сморкается ("нос вытирает").
Bu adam pabucunu bağlıyor. Этот мужчина, ботинки (шнурки) завязывает.
Bu adam ensesini kaşıyor. Этот мужчина, затылок (шею) чешет.
Palyaço burnunu işaret ediyor. Клоун, на нос указывает.
Palyaço başını kaşıyor. Клоун, голову чешет.
Banktaki kadın yorgun. На скамейке (сидящая) женщина уставшая.
Adam yorgun. Мужчина уставший.
Oğlan esniyor,
çünkü yorgun.
Мальчик зевает,
потому что усталый.
Oğlan ağlıyor. Мальчик плачет.
Kadın çok üzgün. Женщина очень печальна.
Adam düşünüyor. Мужчина думает.
Bu adamlar yorgun değil. Эти мужчины не уставшие.
Bu adamlar yorgun. Эти мужчины уставшие.
Kadın üzgün.
O cenaze töreninde.
Женщина печальна.
Она, на похоронной церемонии.
Adam çok mutlu. Мужчина очень счастлив.
Bu adamlar yarışta koşmuşlar.
Onlar çok yorgun.
Эти мужчины в гонке бежали.
Они, очень устали.
Bu adam yarışta koşacak.
Vücudunu esnetiyor.
Мужчина в гонке бежать будет .
Тело растягивает (растяжку делает).
İki koşucu yarışı bitiriyor.
Kırmızı tişörtlü olan kazanacak.
Двое бегунов, гонку завершают.
Красную рубашку (носящий) тот (бегун) выиграет.
Adam çok mutlu.
O iki madalya kazandı.
Мужчина очень счастлив/рад.
Он, две медали, выиграл.
Bu kadın şarkı söylemekten mutlu. Эта женщина, поёт (потому что), счастлива/радуется.
Oğlan ağlıyor, çünkü o üzgün. Мальчик плачет, т.к. он печальный.
Adam alnını kaşıyor. Мужчина, его лоб чешет.
Adam düşünüyor. Мужчина, думает.
Çocuk yerden
birşey alıyor.
Девочка, с земли ("земля от"),
что-то поднимает/берёт.
Kadın yerden
birşey alıyor.
Женщина, земли с/от,
что-то поднимает.

05.11  
Benim saçlarım kızıl. Мои волосы - красные.
Ben şapka giyiyorum. Я - шляпу ношу.
Benim saçlarım siyah. Мои волосы - чёрные.
Ben saçsızım. Я - лысый ("волос без").
Biz üşüyoruz. Нам холодно.
"Мы холодимся."
Biz terliyoruz. Нам жарко.
Ben üşüyorum. Мне холодно.
Ben terliyorum. Мне жарко.
"Я горячусь."
Ben yorgunum. Я устала.
Ben yorgun değilim.
Ben atlıyorum.
Я не устала.
Я прыгаю.
Biz yorgunuz. Мы устали.
Biz yorgun değiliz. Мы не устали.
Ben güçlüyüm. Я сильный/здоровый.
Ben güçsüzüm. Я слабый.
"Я силы без /быть/."
Biz koşuyoruz ve yorgun değiliz. Мы бежим и не уставшие.
Biz koşuyoruz ve yorgunuz. Мы бежим, и уставшие.
Ben hastayım. Я болен.
Ben sağlıklıyım. Я здоров.
Ben mavi bir kuşum. Я - синяя /одна/ птица.
Ben kırmızı başlı bir kuşum. Я - с красной головой /одна/ птица.
Ben acıkmış olan adamım. "Я голодный тот мужчина."
Я тот мужчина, который голодный.
Ben doymuş olan adamım. Я мужчина, который сытый.
Ben acıkmış olan kadınım. Я голодная /та/ женщина.
Ben doymuş olan kadınım. Я сытая /та/ женщина.
Biz mutluyuz. Мы счастливы/рады.
Biz üzgünüz. Мы печальны.
Ben mutluyum. Я счастлив.
Ben üzgünüm. Я печальна.
Biz yorgunuz. Мы устали.
Ben yorgunum.
Çocuk yorgun değil.
Я устала.
Ребёнок не устал.
Biz yorgun değiliz.
O yorgun.
Мы не уставшие.
Он устал.
Ben yorgunum.
Kadın yorgun değil.
Я устал.
Женщина не уставшая.
Ben hastayım. Я болен.
Ben susadım. Я пить хочу.
Ben üşüyorum. Мне холодно.
Ben zenginim. Я богатый.
Ben içmiyorum.
Sen içiyorsun.
Я не пью.
Ты пьёшь.
Ben acıktım. Я голодный.
Biz üşüyoruz. Нам холодно.
Biz terliyoruz ve yorgunuz. Нам жарко и устали.