lib.mlm.ru | Türkçe
  Турецкий язык | АУДИО
  TRS 05/03 - 05/05

05.03  
Kız atlıyor. Девочка прыгает.
Kız yürüyor. Девочка идёт.
Kız biniyor. Девочка верхом (на пони) едет.
Kız gülüyor. Девочка смеётся.
Oğlan atlayacak. Мальчик прыгнет.
Oğlan düşecek. Мальчик упадёт.
Oğlan yiyecek. Мальчик собирается есть (съест).
Oğlan binecek. Мальчик будет (на велосипеде) ехать.
Kadın atladı. Женщина прыгнула.
Kadın çekmeceyi açtı. Женщина ящик (выдвижной) открыла.
Kadın topu attı. Женщина мяч бросила.
Kadın uykuya daldı. Женщина заснула ("в сон углубилась").
Adam ve kadın sarılacaklar. Мужчина и женщина обнимутся.
Adam ve kadın sarılıyorlar. Мужчина и женщина обнимаются.
Bu eser Picasso tarafından yapılmış. Эта работа - Пикассо /посредством/ сделана.
(картина Пикассо)
Bu eser Picasso tarafından yapılmamış. Это работа - Пикассо /посредством/ не сделанная.
(не Пикассо написал).
Kuş yüzüyor. Птица плывёт.
Kuş uçuyor. Птица летит.
Kuş yürüyor. Птица идёт.
Kuş kanatlarını çırpıyor,
fakat uçmuyor.
Птица, крылья расправляет (в стороны разведены),
но не летит.
Köpek frizbiyi yakalıyacak. Собака фрисби (тарелку летающую) поймает.
Köpek frizbiyi yakaladı. Собака, фрисби/диск поймала.
Köpek şapkayı yerden alacak. Собака шляпу с земли поднимет.
Köpek şapkayı yerden aldı. Собака шляпу с земли подняла.
At atladı. Лошадь прыгнула.
At kovboyu sırtından attı. Лошадь, ковбоя, со спины сбросила.
At girdi. Лошадь вошла/поднялась.
At indi. Лошадь спустилась.
Çocuklar masadan atlayacaklar. Дети, со стола спрыгнут.
Çocuklar masadan atlıyorlar. Дети, со стола спрыгивают.
Çocuklar masadan atladılar. Дети, со стола спрыгнули.
Çocuklar masanın etrafında yürüyorlar. Дети, стола вокруг ходят.
Beyaz gömlekli adam
duvara tırmanacak.
Белую рубашку носящий мужчина
на стену будет взбираться.
Beyaz gömlekli adam
duvara tırmanıyor.
Белую рубашку носящий мужчина
на стену взбирается.
Deve ağzını açacak. Верблюд, его рот откроет.
Deve ağzını açtı. Верблюд, его рот открыл.
Adam cep telefonu kullanacak.
Onu cebinden çıkarıyor.
Мужчина, мобильный телефон использовать будет.
Его, кармана из, вытаскивает.
Adam cep telefonu kullanıyor. Мужчина, мобильный/"карманный" телефон использует.
Adam cep telefonu tutuyor,
fakat onu kullanmıyor.
Мужчина, мобильный держит,
однако, его не использует.
Adam kırmızı bir telefon kullanıyor. Мужчина, красный /один/ телефон использует.

05.04  
on yedi 17
yirmi yedi 27
otuz yedi 37
otuz sekiz 38
kırk üç 43
otuz dört 34
altmış üç 63
otuz altı 36
yetmiş sekiz 78
seksen yedi 87
doksan beş 95
elli dokuz 59
yüz kırk beş 145
yüz elli dört 154
iki yüz yetmiş sekiz 278
iki yüz seksen yedi 287
üç yüz yirmi beş 325
üç yüz elli iki 352
dört yüz yirmi beş 425
dört yüz elli iki 452
beş yüz kırk dokuz 549
beş yüz elli dokuz 559
altı yüz altmış dokuz 669
altı yüz doksan altı 696
yedi yüz otuz dört 734
yedi yüz kırk üç 743
sekiz yüz otuz dört 834
sekiz yüz kırk üç 843
dokuz yüz yirmi altı 926
dokuz yüz altmış iki 962
bin seksen yedi 1087
bin yetmiş sekiz 1078
bin sekiz yüz elli yedi 1857
iki bin sekiz yüz elli yedi 2857
bin sekiz yüz yetmiş beş 1875
iki bin sekiz yüz yetmiş beş 2875
üç bin yüz yirmi beş 3125
yedi bin yüz yirmi beş 7125
dokuz bin yüz yirmi beş 9125
on bin yüz yirmi beş 10125

05.05  
Adam bisikleti itiyor. Мужчина велосипед толкает.
Adam rafları itiyor. Мужчина тележку/"полочку" толкает.
Kadın kutuları itiyor. Женщина коробку толкает.
Adamlar yer minderini itiyorlar. Мужчины матрац ("земли подушка") толкают.
Adam rafları çekiyor. Мужчина, тележку тянет (за собой).
Tay arabayı çekiyor. Пони, тележку тянет.
Onlar yer minderini çekiyor. Они, матрац тянут.
Onlar yer minderini itiyor. Они, матрац толкают.
O rafları çekiyor. Он, тележку тянет.
O rafları itiyor. Он, тележку толкает.
Onlar yer minderini itiyor. Они, матрац толкают.
Onlar yer minderini çekiyor. Они, матрац тянут.
Adam bisikleti tamir ediyor. Мужчина, велосипед ремонтирует.
Adam bisiklete biniyor. Мужчина, на велосипеде едет.
Kadın köpeğini yürütüyor. Женщина, собаку выгуливает.
Kadın köpeğiyle oynuyor. Женщина, с собакой играет.
Kız şapka giyiyor. Девочка, шляпу носит.
Kız şapkayı tutuyor. Девочка, шляпу держит.
Adam bir bardak su tutuyor.
O içmiyor.
Мужчина, воды стакан, держит.
Он, не пьёт.
Adam bir bardak su içiyor. Мужчина, /один/ стакан воды пьёт.
Kadın merdivenden çıkıyor. Женщина, по лестнице поднимается.
Kadın kutuları itiyor. Женщина, коробку толкает.
Adam çocuğu taşıyor. Мужчина, ребёнка (на плечах) несёт.
Adam servis masasını itiyor. Мужчина, тележку ("сервисный столик") толкает.
Kadın oğlana para veriyor. Женщина, мальчику деньги даёт.
Adam kadına ilaç veriyor. Мужчина, женщине, лекарство даёт.
Kadın oğlana gitarı veriyor. Женщина, мальчику, гитару даёт.
Adam kıza gitarı veriyor. Мужчина, девочке гитару даёт.
Oğlan parayı kadından alıyor. Мальчик, деньги, женщины от, берёт/получает.
Oğlan gitarı kadından alıyor. Мальчик,  гитару, женщины от, принимает/берёт.
Kız gitarı adamdan alıyor. Девочка, гитару, мужчины от, получает.
Kadın ilacı adamdan alıyor. Женщина, лекарство, мужчины от, получает.
Kız tabak alıyor. Девочка, тарелку берёт.
Birisi adama
bir tabak yemek veriyor.
Некто, мужчине,
одну тарелку еды, даёт.
Birisi kadına
bir tabak yemek veriyor.
Некто, женщине,
одну тарелку еды, даёт.
Adam gitarı kıza veriyor. Мужчина, гитару, девочке даёт.
Kadın parayı oğlana veriyor. Женщина, деньги , мальчику  даёт.
Birisi kadına birşey veriyor. Некто, женщине, что-то даёт.
Adam bir bardak süt alıyor. Мужчина, один стакан молока берёт.
Adam kadına bir bardak süt verdi. Мужчина, женщине, один стакан молока дал.