lib.mlm.ru | Türkçe
  Турецкий язык | АУДИО
  TRS  04/10 - 05/02

04.10  
O sırık ile atlıyor. Он, c шестом прыгает.
O mikrofon ile şarkı söylüyor. Она, с микрофоном, песню поёт.
Kırmızı kazaklı oğlan oynuyor.
O arkadaşları ile oynuyor.
Мальчик в красном свитере, играет.
Он, с друзьями играет.
O ellerini kullanarak bisiklete biniyor. Он, руки используя [на] велосипеде едет.
(едет на велосипеде, держась за руль)
O sırıksız atlıyor. Он, без шеста прыгает.
O mikrofonsuz şarkı söylüyor. Она, без микрофона, песню поёт.
O arkadaşsız oynuyor. Он, друга без, играет.
O ellerini kullanmadan biniyor. Он, руки не используя, [на велосипеде] едет.
O sırık ile atlıyor. Он, с шестом прыгает.
O sırıksız atlıyor. Он, без шеста прыгает.
O mikrofon ile şarkı söylüyor. Она, микрофон используя ("с"), песню поёт.
O mikrofonsuz şarkı söylüyor. Она, без микрофона, песню поёт.
O arkadaşları ile oynuyor. Он, с друзьями играет.
O arkadaşsız oynuyor. Он, друзей без играет.
O ellerini kullanmadan bisiklete biniyor. Он, "руки не используя", на велосипеде едет.
O ellerini kullanarak bisiklete biniyor. Он, руки используя, на велосипеде едет.
Adam paraşütsüz atlıyor. Мужчина, без парашюта, прыгает.
Adam paraşütle atlıyor. Мужчина, с парашютом, прыгает.
O iple tırmanıyor. Он, с верёвкой (используя), взбирается (на гору).
O ipsiz tırmanıyor. Он, без верёвки, взбирается,
Tişörtsüz adam koşuyor. Без футболки мужчина, бежит.
Tişörtlü adam koşuyor. В футболке мужчина бежит.
Güneş gözlüklü kadın oturuyor. Солнцезащитные очки [носящая] женщина сидит.
Güneş gözlüksüz kadın oturuyor. Без солнцезащитных очков женщина сидит.
Şemsiyeli insanlar yürüyor. Зонт /носящие/ люди ("зонтовые люди") идут.
Şemsiyesiz insanlar yürüyor. Без зонтов люди идут.
(Люди, которые не носят зонты, идут.)
Kasklı bir insan
bisiklete biniyor.
Шлем [носящий] (в шлеме) /один/ мужчина/"персона"
на велосипеде едет.
Kasksız bir insan bisiklete biniyor. Без шлема /один/ человек на велосипеде едет.
Şapkalı kadın yürüyor. Шляпу носящая женщина идёт.
Şapkasız kadın yürüyor. Без шляпы женщина идёт.
Şapkasız adam
kutunun üstünde oturuyor.
Без шляпы мужчина
коробки поверх/на сидит.
Şapkalı adam
kutunun üstünde oturuyor.
Шляпу носящий мужчина
коробке /на/ сидит.
Kasketli adam yazıyor. Шляпу носящий ("шапка -ный") мужчина пишет.
Şapkalı adam işaret ediyor. Шляпу носящий мужчина указывает.
Şapkasız adam işaret ediyor. Без шляпы мужчина указывает
Kasketsiz adam yazıyor. Без шляпы мужчина пишет.
Kazaklı oğlan
kumda oynuyor.
Свитер носящий мальчик 
в песке играет.
Kazaksız oğlan
kumda oynuyor.
Без свитера мальчик
в песке играет.
Kazaklı oğlan
çimde oynuyor.
Свитер носящий мальчик
на лужайке ("трава в") играет.
Kazaksız oğlan
çimin üstünde.
Без свитера мальчик
на траве.

05.01  
altı 6
bir 1
yirmi 20
dokuz 9
iki 2
beş 5
on bir 11
sekiz 8
üç 3
dört 4
yedi 7
on 10
Bir artı bir eşittir iki. 1 плюс 1 равняется 2.
Bir artı iki eşittir üç. 1 + 2 = 3
Bir artı üç eşittir dört. 1 + 3 = 4
Bir artı dört eşittir beş. 1 + 4 = 5
Üç artı dört yedi. 3 + 4 = 7
Üç artı beş sekiz. 3 + 5 = 8
Altı eksi iki dört. 6 минус 2 [равняется] 4
Altı eksi dört iki. 6 - 4 = 2
Altı artı beş on bir. 6 + 5 = 11
Altı artı altı on iki. 6 + 6 = 12
Dört artı üç eşittir yedi. 4 + 3 = 7
Dört artı beş eşittir dokuz. 4 + 5 = 9
Sekiz eksi iki eşittir altı. 8 - 2 = 6
Sekiz eksi dört eşittir dört. 8 - 4 = 4
Yedi eksi üç eşittir dört. 7 - 3 = 4
Yedi eksi beş eşittir iki. 7 - 5 = 2
On iki eksi beş eşittir yedi. 12 - 5 = 7
On iki eksi altı eşittir altı. 12 - 6 = 6
On iki eksi yedi eşittir beş. 12 - 7 = 5
On iki eksi sekiz eşittir dört. 12 - 8 = 4
On iki bölü iki eşittir altı. 12 деление 2 равно 6
İki çarpı altı eşittir on iki. 2 умножение 6 равно 12
Altı bölü üç eşittir iki. 6 / 3 = 2
İki çarpı sekiz eşittir on altı. 2 * 8 = 16
On bölü beş eşittir iki. 10 / 5 = 2
On beş bölü beş eşittir üç. 15 / 5 = 3
Yirmi bölü beş eşittir dört. 20 / 5 = 4
Dört çarpı beş eşittir yirmi. 4 * 5 = 20

05.02  
oğlan Мальчик.
oğlan ve babası Мальчик и (его) отец.
oğlan ve köpeği Мальчик и собака.
Oğlanın köpeği, oğlanla beraber değil. "Мальчика собака, мальчика вместе не есть"
Собака мальчика без мальчика.
sarı saçlı kadın ve köpeği "Жёлтых волос" женщина, и собака.
(Женщина с жёлтыми волосами и её собака.)
adam ve köpeği Мужчина и собака.
koyu saçlı kadın ve köpeği Тёмных волос женщина и собака.
oğlan ve köpeği Мальчик и собака.
Kadın köpeğini yürütüyor. Женщина, собаку выгуливает.
Oğlan köpeğini yürütüyor. Мальчик, собаку выгуливает.
Birisi üç köpek yürütüyor. Некто, троих собак, выгуливает.
Kadınlar köpeklerini yürütüyorlar. Женщины, собак выгуливают.
Kadının şapkası siyah. Женщины шляпа чёрная.
Adamın kaskı beyaz. Мужчины каска белая.
Kadının atı atlıyor. Женщины лошадь прыгает.
Adamın atı direniyor. Мужчины лошадь "козлит"/скачет (бесится).
Kızın çorapları beyaz. Девочки носки белые.
Kızın bluzu beyaz. Девочки блузка белая.
Adamın köpeği küçük. Мужчины собака маленькая.
Adamın köpeği okuyor. Мужчины собака читает.
kadın kedisiyle женщина с кошкой
kadın atıyla женщина с лошадью
adam kedisiyle мужчина с кошкой
adam atıyla мужчина с лошадью
Adam kendi gömleğini giyiyor. Мужчина, (его) собственную рубашку носит.
Bu gömlek oğlanın gömleği değil.
O çok büyük.
Эта рубашка, мальчика рубашка не есть.
Она слишком большая.
Adamın gömleği masanın üstünde. "Мужчины рубашка стола поверх.
(Мужчины рубашка на столе.)
Bu gömlek adamın gömleği değil.
O çok küçük.
Эта рубашка, мужчины не есть (не его).
Она слишком маленькая.
kadın şapkası Женщины/женская шляпа.
erkek şapkası Мужская шляпа.
erkek eli Мужчины рука.
kadın eli Женщины рука.
çocuk arabası Детская машина.
yetişkin arabası "Взрослая" машина.
çocuk giysileri Детская одежда.
erkek giysileri Взрослых одежда.
kadın eldivenleri Женские перчатки.
erkek eldivenleri Мужские перчатки.
kadın bacakları "Женщина ноги."
Женские ноги.
bir kadının bacakları Одной женщины ноги.