lib.mlm.ru | Türkçe
  Турецкий язык | АУДИО
  TRS  04/04 - 04/06

04.04  
Gorbaçev konuşuyor. Горбачёв говорит.
Üç adam konuşuyor. Три мужчины говорят.
Sarı tişört adam konuşuyor. Жёлтую футболку /носящий/ мужчина говорит.
Kadın konuşuyor. Женщина говорит.
Bu adam konuşuyor. Этот мужчина говорит.
Bu adam satranç oynuyor. Этот мужчина в шахматы играет.
Bu oğlan konuşuyor. Этот мальчик говорит.
Bu oğlan yatıyor. Этот мальчик лежит.
Oğlan adamla konuşuyor. Мальчик с мужчиной ("мужчина с") говорит.
Adam oğlanla konuşuyor. Мужчина с мальчиком говорит.
Mavili kadın
kırmızı kadınla konuşuyor.
"/В/ синем женщина
красное /носящая/ женщина /с/ говорит."
Женщина в синем говорит с женщиной в красном.
Kadın adamla konuşuyor. Женщина с мужчиной говорит.
Oğlan adamla,
uçak hakkında
konuşuyor.
Мальчик с мужчиной
самолёта касательно (о самолёте)
говорит.
Adam oğlanla,
uçak hakkında
konuşuyor.
Мужчина с мальчиком
о самолёте
говорит.
Adam el telsiziyle
konuşuyor.
Мужчина по "ручная радиостанция" (walky-talky, микро радиостанция)
говорит.
Adam cep telefonuyla
konuşuyor.
Мужчина по мобильному/"карманному" телефону
говорит.
Kadın kızla,
kitap hakkında konuşuyor.
Женщина, с девочкой
о книге говорит.
Bu iki kadın
bitkiler hakkında konuşuyor.
Эти две женщины
о растениях говорят.
Bu kadın konuşmuyor,
gülüyor.
Эта женщина не говорит,
смеётся.
Bu iki kız
hiç konuşmuyor.
Эти две девочки
совершенно не говорят.
Bu kadın konuşmuyor. Эта женщина не говорит.
Bu adamlar konuşmuyorlar. Эти мужчины не говорят.
Bu adamlar konuşuyorlar. Эти мужчины говорят.
Bu kadın konuşuyor. Эта женщина говорит.
Adam telefonda. Мужчина телефон /с/ (телефонирует).
Kadın telefonda. Женщина звонит.
Adam telefonda değil. Мужчина не звонит ("телефон при не есть").
Kadın telefonda değil. Женщина не звонит.
Hangi adam konuşabilir? Который мужчина говорить способен/может?
Bu kadınlar konuşabilir. Эти женщины говорить ("говор") могут.
Hangi adam konuşamaz? Который мужчина говорить не может?
Bu kadınlar konuşamaz.
Onlar mankendir.
Эти женщины говорить не могут.
Они - манекены.
Adam şimdi konuşamaz,
çünkü o içiyor.
Мужчина сейчас говорить не может,
потому что он пьёт.
Adam konuşabilir,
çünkü o içmiyor.
Мужчина говорить может.
Потому что он не пьёт.
Oğlan konuşamaz,
çünkü o suyun altında.
Мальчик сейчас говорить не может.
Потому что он под/внизу водой.
Oğlan konuşabilir,
çünkü o suyun altında değil.
Мальчик говорить может.
Потому что он "воды под"  не есть.
Hangi adam konuşamaz? Который мужчина говорить не может?
Hangi adam konuşabilir? Который мужчина говорить может?
Hangi oğlan konuşabilir? Который мальчик говорить может?
Hangi oğlan konuşamaz? Который мальчик говорить не может?

04.05  
Kadınlar geliyorlar. Женщины приходят (сюда идут).
Kadınlar gidiyorlar. Женщины уходят (отсюда идут).
Atlar geliyor. Лошади приходят сюда.
Bu çift gidiyor. Эта парочка (мужчина и женщина), уходит отсюда.
O duvara çıkıyor. Он, по стене взбирается/"покидает".
O basamaklardan çıkıyor. Он, по лестнице ("лестница посредством") взбирается.
O basamaklardan iniyor. Он, по лестнице спускается.
O merdivene çıkıyor. Он, по стремянке взбирается.
Kedi uyuyor. Кошка спит.
Kedi uyumuyor. Кошка не спит.
Bebek uyuyor. Младенец спит.
Bebek uyumuyor. Младенец не спит.
Kedi uykuda. Кошка спящая.
Kedi uyanık. Кошка бодрствующая.
Bebek uykuda. Младенец спящий.
Bebek uyanık. Младенец бодрствующий.
Bu çift geliyor. Парочка, прибывает (сюда идут).
Bu çift gidiyor. Парочка, уходит.
Parktaki çift öpüşüyor. Парочка в парке целуется.
Parktaki çift öpüşmüyor. Парочка в парке не целуется.
At minibüse giriyor. Лошадь, в грузовичок ("мини-автобус") входит.
At minibüsten çıktı. Лошадь, из грузовика вышла.
Bu oğlan suya giriyor. Этот мальчик, в воду входит.
Bu oğlan sudan çıkıyor. Этот мальчик, из воды выходит.
Kadın yürüyen merdivenle çıkıyor. Женщина, на эскалаторе (движущаяся лестница) поднимается/"выходит".
Kadın yürüyen merdivenle iniyor. Женщина, эскалатором спускается.
Adam basamaklardan çıkıyor. Мужчина по лестнице поднимается/"выходит".
Adam basamaklardan iniyor. Мужчина по лестнице спускается.
Bu insanlar yürüyen merdivenle çıkıyorlar. Эти люди, эскалатором поднимаются.
İnsanlar basamaklardan çıkıyorlar. Люди по лестнице поднимаются.
Bu insanlar yürüyen merdivenle iniyorlar. Эти люди, эскалатором спускаются.
İnsanlar basamaklardan iniyorlar. Люди по лестнице спускаются.
Adam uçağa biniyor. Мужчина, "самолёт в садится" (в самолёт входит, посадку осуществляет).
Adam uçaktan iniyor. Мужчина, из самолёта выходит.
Adam kamyondan iniyor. Мужчина, из грузовика выходит.
Adam kamyona biniyor. Мужчина, в грузовик входит/садится.
Bu çift binaya giriyor. Эта парочка, в здание входит.
Bu çift binadan çıkıyor. Парочка, здания /из/ выходит.
Adam atlı arabaya biniyor. Мужчина, в карету ("лошади повозка /в/") садится.
Adam atlı arabadan çıkıyor. Мужчина, из кареты выходит.

04.06  
Kız çiçek kokluyor. Девочка, цветок нюхает.
Oğlan televizyon izliyor. Мальчик, телевизор смотрит.
Oğlan çiçek kokluyor. Мальчик, цветок нюхает.
Kız televizyon izliyor. Девочка, телевизор смотрит.
Kadın arabayı kullanacak. Женщина, машину вести собирается (использовать будет).
Kadın ata biniyor. Женщина, на лошади едет.
Kadın atı öpüyor. Женщина лошадь целует.
Kadın atlı araba sürüyor. Женщина, "лошадиная повозка в" едет.
(каретой управляет)
Oğlan çiçeği kokluyor. Мальчик, цветок/"цветка" нюхает.
Oğlan çiçeği koklamıyor. Мальчик, цветок не нюхает.
Kız saçını fırçalıyor. Девочка, волосы чешет (щёткой).
Kız dans ediyor. Девочка танцует.
Kadın şapka giyiyor. Женщина, шляпу носит.
Adam atın nalına dokunuyor. Мужчина, лошади подкову трогает
Adam atın kulağına dokunuyor. Мужчина, лошади ухо трогает.
Adam eldivenleri giyiyor. Мужчина, перчатки носит.
Adam atlı arabaya çıkıyor. Мужчина, в карету взбирается.
Adam kamyona çıkıyor. Мужчина, в грузовик взбирается.
Kadın adamı öpüyor. Женщина, мужчину целует.
Kadın atı öpüyor. Женщина, лошадь целует.
Kız televizyon izlemiyor. Девочка телевизор не смотрит.
Kız şapka giyerek televizyon izliyor. Девочка, шляпу нося, телевизор смотрит.
Kız saçını fırçalayarak televizyon izliyor. Девочка волосы расчёсывая, телевизор смотрит.
Kız dans ederek televizyon izliyor. Девочка, танцуя, телевизор смотрит.
Kadın elektrikli piyano çalarak
şarkı söylüyor.
Женщина, на электро пианино играя,
песню поёт.
Kadın elektrikli piyano çalarak
içiyor.
Женщина, на электро пианино играя,
пьёт.
Kadın çantasını tutarak
saçlarını fırçalıyor.
Женщина, сумочку держа,
волосы чешет.
Kadın çantasını tutarak
yazı yazıyor.
Женщина, сумочку держа,
"писание пишет" (что-то пишет).
Adam kitap tutarak
küreğe doğru uzanıyor.
Мужчина, книгу держа,
лопате к, руку протягивает ("ровно протягивает").
Adam kürek tutarak
işaret ediyor.
Мужчина, лопату держа,
указывает (пальцем).
Adam kitap okurken
köpek bacaklarının arasında duruyor.
Мужчина, книгу читает /в то время как/,
собака ног между стоит.
Adam kitap okurken
oğlan dinliyor.
Мужчина, книгу читает /в то время как/,
мальчик слушает.
Bir kız şapkasını tutarak
yürüyor.
Одна девочка, шляпу её держа,
идёт.
Adam arabada oturarak
içiyor.
Мужчина, на карете сидя,
пьёт.
Adam bisikletin üstünde otururken
oğlan parmaklığa tırmanıyor.
Мужчина на велосипеде сидит /в то время как/,
м
альчик по изгороди взбирается.
Adam yazarken
çocuklar izliyorlar.
Мужчина пишет /в то время как/,
дети смотрят,
Oğlan basamakları çıkarken
adam izliyor.
Мальчик по стремянке взбирается /в то время как/,
мужчина смотрит (на него).
Oğlan basamakları çıkarken
hiç kimse izlemiyor.
Мальчик по стремянке взбирается /в то время как/,
никто не смотрит (не наблюдает).
Bu adamlar silah taşıyarak
suda yürüyorlar.
Эти мужчины, оружие нося,
в воде идут.
Bu adamlar silah taşıyarak
geçit töreninde yürüyorlar.
Эти мужчины, оружие нося,
на параде маршируют ("проход церемониальный идут").