lib.mlm.ru | Türkçe
  Турецкий язык | АУДИО
  TRS  04/01 - 04/03

04.01  
Kadın yürüyor mu?
Evet, yürüyor.
Женщина идёт /ли/?
Да, идёт.
Oğlan gülümsüyor mu?
Evet, gülümsüyor.
Мальчик улыбается?
Да, улыбается.
Çocuklar oynuyorlar mı?
Evet, oynuyorlar.
Дети играют?
Да, играют.
Kadın gülümsüyor mu?
Evet, gülümsüyor.
Женщина улыбается?
Да, она улыбается.
Çocuklar atlıyorlar mı?
Evet, atlıyorlar.
Дети прыгают?
Да, они прыгают.
Çocuklar atlıyorlar mı?
Hayır, onlar oturuyorlar.
Дети прыгают?
Нет, они сидят.
Adam ata mı biniyor?
Evet, ata biniyor.
Мужчина на лошади едет?
Да, он на лошади едет.
Adam ata mı biniyor?
Hayır, o yürüyor.
Мужчина на лошади едет?
Нет, он идёт.
O keman mı çalıyor?
Evet, keman çalıyor.
Он на скрипке играет?
Да, на скрипке играет.
O keman mı çalıyor?
Hayır, o keman çalmıyor.
Он на скрипке играет?
Нет, на скрипке не играет.
Bisiklet ters mi duruyor?
Hayır, o düz duruyor.
Велосипед, перевёрнут ("инвертированный ли стоит")?
Нет, он ровно/правильно стоит.
Bisiklet ters mi duruyor?
Evet, ters duruyor.
Велосипед, перевёрнут (вверх ногами) стоит?
Да, перевёрнутый стоит.
Araba sarı mı?
Evet, sarı.
Машина жёлтая?
Да, жёлтая.
Araba sarı mı?
Hayır, o sarı değil.
Машина жёлтая?
Нет, не жёлтая.
Oğlanlar atlıyorlar mı?
Evet, atlıyorlar.
Мальчики прыгают?
Да, прыгают.
Oğlanlar atlıyorlar mı?
Hayır, onlar atlamıyorlar.
Мальчики прыгают?
Нет, не прыгают.
O ne yapıyor?
Koşuyor.
Она что делает?
Бежит.
Onlar ne yapıyorlar?
Yürüyorlar.
Они что делают?
Идут.
O ne yapıyor?
Bisiklete biniyor.
Он что делает?
На велосипеде верхом едет.
Onlar ne yapıyorlar?
Ata biniyorlar.
Они что делают?
На лошадях едут.
Oğlan ne yapıyor?
Babası ile oynuyor.
Мальчик что делает?
С отцом вместе играет.
Oğlan ne yapıyor?
Yürüyor.
Мальчик что делает?
Идёт.
Oğlan ne yapıyor?
Yatıyor.
Мальчик что делает?
Лежит.
Oğlan ne yapıyor?
Köpeği ile oynuyor.
Мальчик что делает?
С собакой вместе играет.
Adam ne yapıyor?
Su içiyor.
Мужчина что делает?
Воду пьёт.
Adam ne yapıyor?
Gitarını çalıyor.
Мужчина что делает?
На гитаре играет.
Adam ne yapıyor?
Kazağını giyiyor.
Мужчина что делает?
Свитер одевает.
Adam ne yapıyor?
Oğlu ile oturuyor.
Мужчина что делает?
С сыном вместе сидит.
O düşüyor mu?
Düşebilir.
Он падает?
Возможно упадёт ("падает /возможно/").
O düşüyor mu?
Evet, düşüyor.
Он падает?
Да, падает.
Oğlan düşüyor mu?
Hayır, düşmüyor.
Мальчик падает?
Нет, не падает.
Onlar düşüyorlar mı?
Hayır, düşmüyorlar.
Они падают?
Нет, не падают.
Oğlan gülümsüyor mu?
Evet, gülümsüyor.
Мальчик улыбается?
Да, улыбается.
Adam gülümsüyor mu?
Hayır, gülümsemiyor.
Мужчина улыбается?
Нет, не улыбается.
Kadın gülümsüyor mu?
Evet, gülümsüyor.
Женщина улыбается?
Да, улыбается.
Köpek gülümsüyor mu?
Köpekler gülümseyebilir mi?
Собака улыбается?
Собаки улыбаться /могут/?
O bir tay mı?
Evet, o bir tay.
Это пони?
Да, это пони.
O bir köpek mi?
Evet, o bir köpek.
Это собака?
Да, это собака.
O bir köpek mi?
Hayır, o bir kedi.
Это собака?
Нет, это кошка.
O bir köpek mi?
Hayır, o bir balık.
Это собака?
Нет, это рыба.

04.02  
Araba kapısı açık. Машины дверца открыта.
Araba kapısı kapalı. Машины дверца закрыта.
Bu kadının gözleri açık. Этой женщины глаза открыты.
Bu kadının gözleri kapalı. Этой женщины глаза закрыты.
Gözler açık. Глаза открыты.
Gözler kapalı. Глаза закрыты.
Onun ağzı açık. Её рот открыт.
Onun ağzı kapalı. Её рот закрыт.
Adamın gözleri kapalı,
ağzı açık.
Мужчины глаза закрыты,
рот открыт.
Adamın gözleri açık,
ağzı kapalı.
Мужчины глаза открыты,
рот закрыт.
Kadının hem ağzı,
hem gözleri açık.
Женщины и рот,
и глаза открыты.
Kadının hem gözleri,
hem ağzı kapalı.
Женщины и глаза,
и рот закрыт.
Onun elleri kapalı. Его рука "закрыта"/сжата.
Onun elleri açık. Его рука "открыта"/разжата.
Bir el açık,
bir el kapalı.
Одна рука разжата,
одна рука сжата.
Onun ağzı açık. Её рот открыт.
dört kol 4 руки/локтя.
birçok bacak Много ног.
dört parmak 4 пальца.
beş ayak parmağı 5 ноги пальцев.
Eller yan yana. Руки "бок о бок" (рядом, вместе).
Eller yan yana değil. Руки не вместе (разведены/порознь).
Ayaklar yan yana. Ноги вместе.
Ayaklar yan yana değil. Ноги не вместе (разведены/раздельно).
Adamın bacakları yan yana. Мужчины ноги вместе.
Adamın bacakları yan yana değil. Мужчины ноги не вместе (порознь).
Oğlanın bacakları yan yana. Мальчика ноги вместе.
Oğlanın bacakları yan yana değil. Мальчика ноги не вместе.
Eller ve ayaklar yan yana değil. Руки и ноги порознь ("бок бока не").
Eller ve ayaklar yan yana. Руки и ноги вместе.
Eller yan yana,
ayaklar yan yana değil.
Руки вместе,
ноги не вместе.
Ayaklar yan yana,
eller yan yana değil.
Ноги вместе,
руки не вместе (порознь).
Adam ve kadın yan yana. Мужчина и женщина вместе/рядом.
Atlar yan yana. Лошади вместе/рядом.
Kadın ve adam yan yana değil. Мужчина и женщина не рядом (порознь).
Atlar yan yana değil. Лошади не рядом.
Kadının kolları düz. Женщины руки прямо/вытянуты.
Kadının kolları bükük. Женщины руки согнуты.
Adamın bacakları bükük. Мужчины ноги согнуты.
Adamın bacakları düz. Мужчины ноги прямые (вытянуты ровно).

04.03  
bir 1
iki 2
üç 3
dört 4
beş 5
altı 6
yedi 7
sekiz 8
dokuz 9
on 10
on bir 11
on iki 12
on üç 13
on dört 14
on beş 15
on altı 16
on yedi 17
on sekiz 18
on dokuz 19
yirmi 20
yirmi 20
otuz 30
kırk 40
elli 50
altmış 60
yetmiş 70
seksen 80
doksan 90
yetmiş beş 75
seksen beş 85
doksan beş 95
yüz 100
yirmi iki 22
otuz iki 32
kırk iki 42
elli iki 52
kırk altı 46
altmış altı 66
seksen altı 86
yüz 100