lib.mlm.ru | Türkçe
  Турецкий язык | АУДИО
  TRS  03/05 - 03/07

03.05  
Yumurta ne renk?
Mavi.
Яйцо какого цвета?
Синее.
Yumurta ne renk?
Sarı.
Яйцо какого цвета?
Жёлтое.
Yumurta ne renk?
Kırmızı.
Яйцо какого цвета?
Красное.
Yumurta ne renk?
Pembe.
Яйцо какого цвета?
Фиолетовое.
Kız hangi atı fırçalıyor?
Kahverengi atı.
Девочка, какую лошадь щёткой чешет?
Коричневую лошадь.
Beyaz at hangisi? Белая лошадь - которая?
Hangi at yiyor?
Kır at yiyor.
Какая лошадь ест?
Серая лошадь ест.
Siyah at hangisi? Чёрная лошадь - которая?
siyah ve beyaz bir köpek Чёрно-белая собака.
siyah ve beyaz bir kedi Чёрно-белая кошка.
kahverengi bir köpek Коричневая собака.
kahverengi ve beyaz bir kedi Коричнево-белая кошка.
yeşil otlar ve yeşil kasket Зелёная трава и зелёная кепка.
sarı çiçekler Жёлтые цветы.
kırmızı tişört Красная футболка.
beyaz bina Белый дом.
At sarının üstünde. "Лошадь жёлтого поверх."
Лошадь на жёлтом фоне.
At morun üstünde. "Лошадь, фиолетового поверх."
At mavinin üstünde. "Лошадь, синего поверх."
At kırmızının üstünde. "Лошадь, красного поверх."
mavi su Синяя вода.
turuncu ve sarı Оранжевый и жёлтый.
sarı ve siyah Жёлтый и чёрный.
yeşil çim Зелёная трава.
iki kırmızı çiçek Два красных цветка.
iki beyaz ve sarı çiçek Два бело-жёлтых цветка.
bir sarı, bir kırmızı ve bir pembe çiçek Один жёлтый, один красный и один фиолетовый цветок.
pembe çiçekler Фиолетовые цветы.
üç 3
yedi 7
dokuz 9
dört 4
on 10
dokuz 9
beş top 5 мячей.
altı top 6 мячей.
bir top 1 мяч.
iki top 2 мяча.
sekiz parmak 8 пальцев.
beş 5

03.06  
İki gri balık yüzüyor. 2 серые рыбы плывут.
Bir gri balık yüzüyor. Одна серая рыба, плывёт.
Bir beyaz köpek yürüyor. Одна белая собака идёт.
Bir kedi yürüyor. Одна кошка идёт.
kanguru Кенгуру.
keçi sürü Коз стадо /чего/.
inek sürü Коров /из/ стадо.
İki inek koşuyor. Две коровы бегут.
Birçok koyun ayakta duruyor. Много овец стоят.
bir kaplumbağa Одна черепаха.
aslan Лев.
siyah kuğu Чёрный лебедь.
beyaz kuğu Белый лебедь.
Kuş oturuyor. Птица сидит.
zürafa Жираф.
Kuş uçuyor. Птица летит.
iki domuz Две свиньи.
bir ayı Один медведь.
iki inek Две коровы.
bir kaplan Один тигр.
koyun Овца.
fil Слон.
Deve üç ayak üstünde duruyor. Верблюд, [на] 3-х ногах на/поверх стоит.
Deve dört ayak üstünde duruyor. Верблюд, [на] 4-х ногах на стоит.
Bu at gerçek değil. Эта лошадь - не настоящая.
Bu at gerçek. Эта лошадь - настоящая.
Bu kuş gerçek değil. Эта птица - не настоящая.
Bu kuş gerçek. Эта птица - настоящая.
Bu iki inek gerçek değil. Эти две коровы не настоящие.
Bu iki inek gerçek. Эти две коровы настоящие.
Bu at gerçek. Эта лошадь - настоящая.
Sallanan at
gerçek at değil.
"Качающаяся лошадь" (лошадь-качалка, деревянная детская)
настоящая лошадь - не есть.
Hangi kedi gerçek? Какая кошка настоящая?
Hangi kedi gerçek değil? Какая кошка не настоящая?
Hangi koyun gerçek değil? Какая овца не настоящая?
Hangi koyun gerçek? Какая овца настоящая?
Beyaz kaplan yürüyor. Белый тигр идёт.
Beyaz kaplan yatıyor. Белый тигр лежит.
Beyaz kaplan tırmanıyor. Белый тигр поднимается/взбирается (в гору).
ejderha Дракон.

03.07  
Kadın acıkmış. Женщина голодная.
Adam acıkmış. Мужчина голодный.
Kadın doymuş. Женщина сытая.
Adam doymuş. Мужчина сытый.
Onlar üşüyor. Им холодно.
Onlar terliyor. Им жарко.
O üşüyor. Ему холодно.
O terliyor. Ему жарко.
O yorgun. Она устала.
(или) Он устал.
O yorgun değil. Она не устала.
Onlar yorgun. Они устали.
Onlar yorgun değil. Они не устали.
O güçlü. Он здоровый/сильный.
O güçsüz. Он слабый/хилый.
Onlar yorgun değil. Они не устали.
Onlar terli
ve yorgun.
"Они потные" (им жарко)
и усталые.
Adam hasta. Мужчина болен.
Adam sağlıklı. Мужчина здоров (не болен).
Bu kuş güzel. Эта птица красивая.
Bu kuş çirkin. Эта птица уродливая.
Adam doymamış. Мужчина не сыт.
Adam acıkmamış. Мужчина не голоден.
Kadın doymamış. Женщина не сыта.
Kadın acıkmamış. Женщина не голодная.
Oğlan ve köpek mutlu. Мальчик и собака весёлые/радостные.
Oğlan ve köpek üzgün. Мальчик и собака печальны.
Adam mutlu. Мужчина радостный.
Kadın üzgün. Женщина печальная.
Onlar yorgun. Они устали.
Kadın yorgun.
Çocuk yorgun değil.
Женщина устала.
Ребёнок не устал.
O yorgun.
Bunlar yorgun değil.
Он устал.
Они не устали.
Adam yorgun.
Kadın yorgun değil.
Мужчина устал.
Женщина не устала.
O hasta. Он болен.
O susamış. Он пить хочет.
O üşüyor. Ему холодно.
O zengin. Он богатый.
Birisi susamış. Некто/кто-то пить хочет.
Birisi acıkmış. Некто/кто-то голодный.
İnsanlar terlemiyor. Людям не жарко.
"Люди не потные."
İnsanlar terli ve yorgun. Людям жарко и усталые.