lib.mlm.ru | Türkçe
 

Турецкий язык | Аудио в пред. уроке

   
 

Ebru Gündeş - Çingenem | Видео

 

Урок 14

  Текст 14

 


Ebru Gündeş - Çingenem

Цыганка моя

 
Kapkara gözlerle, yaktın sineden
Aşkınla tutuşup, yandım çingenem
Ruhumu koparıp, aldın bedenden
Uğruna sararıp, soldum çingenem
Чёрные глаза, сожжённые в груди
Любовью горишь, я
горел цыганка моя
Душу мою сломала, забрала из тела
Стал бледный, покинул цыганку мою
with pitch black eyes,you burnt from heart
blazing with your love,i burnt my gypsy
breaking off my soul,you took from my body
turnig pale for you, i faded away my gypsy
Karanlık gecede, ateşin başında
Takınır zilleri, oynar çingenem
Savurur saçlarını, esen rüzgarla
Bir deli sevdaya, salar çingenem
Тёмной ночью, огня около
Присоедини звонки/кольца,
играй цыганка моя
Развевает (в ветре) волосы, работает ветер
Одна безумная любовь, излучает цыганка моя
in dark nights,your fire in your head
attached bells,my gypsy plays
blows out her hair,that whiffels with the wind
to a crazy love,my gypsy binds off
 
     
Çingenem, çingenem
Kara gözlü çingenem
Aşkınla tutuşup
Yandım çingenem
Цыганка цыганка
Чёрных глаз цыганка
Любовью горишь
Сгорел цыганка моя
my gypsy my gypsy
my black eyed gypsy
blazing with your love,
i burnt my gypsy
Çingenem, çingenem
Kara gözlü çingenem
Uğruna sararıp soldum çingenem
Цыганка цыганка
Чёрных глаз цыганка
Побледнел,
ушёл, цыганка моя
my gypsy my gypsy
my black eyed gypsy
turnig pale for you, i faded away my gypsy

On dördüncü ders 14-й урок
Çarşıda Bir Gezi На базар /одна/ прогулка
Bugün arkadaşımla beraber Сегодня, с друзьями моими вместе
yaya çarşıya gidiyoruz. пешком на базар идём.
   
Yolda elarabasıyla
satış yaparak giden
По дороге ручная тележка
"продажу делающий гид"
(торговец с тележкой)
satıcılara rastlıyoruz. торговца встретили
(нашли случай
но).
Yol kenarında
küçük küçük dükkânlar var.
На обочине,
маленький киоск /имеется/.
Dükkânların kapılarının üzerinde  Киоска над дверью /над/
demirci, kalaycı, кузнец, лудильщик,
hurdacı, kuruyemişçi, старьёвщик, сухими растениями торговец,
turşucu,
emlâkçı . . .
маринованными продуктами торговец,
недвижимости агент...
diye yazıyor. так написано.
   
Bu dükkânların içinde ve dışında Этого магазинчика внутри и снаружи
alışveriş yapan
müşterileri görüyoruz.
"торговля делать" (покупают)
покупателей видим.
Müşteriler alışveriş yaparlarken Покупатели покупки делая
fiatı pazarlık ediyorlar. цену "торг делают" (торгуются).
İki seyyar satıcıyı Двух передвижных торговцев
konuşurlarken duyuyoruz: разговаривающими слышим:
- Babalık kolay değil, Отцовство не простое (дело),
pazarcılık yaparak yedi çocuğa торгуя на рынке, семеро детей
ve hanıma bakıyorum. и за женой смотреть.
   
- Alıcılar ucuz ve iyi mal isterlerken Покупатели, дешёвые и хорошие товары хотят
para kazanmak zor oluyor. зарабатывать деньги трудно становится.
Benim büyük oğlum on yaşında. Мой старший сын (ему) 10 лет.
O da, daha orada pazarcılık yapıyor. Он, уже там продажу на рынке делает.
Öyle olduğu halde
zor geçiniyoruz. -
"Такое быть состояние" (хотя так, такое дело, но)
трудно жить (надо продолжать).
   
Biz anîden temiz bir caddeye giriyoruz, Мы неожиданно на чистую одну улицу входим,
bu cadde kuyumcular caddesidir. эта улица - ювелиров улица.
İki kuyumcu dükkânı arasında Между двумя ювелиров киосками /между/
sandığıyla bir boyacı oturuyor: на коробке один маляр сидит:
- Boyacı: Boyarız! Parlatırız!
diye bağırıyor.
Маляр: Красим! Полируем!
кричит.
   
Biz orada bir halıcı dükkânına giriyoruz. Мы там, в один драпировщика (с коврами) магазинчик входим.
Bu dükkân halılarla dolu. Этот киоск, ковров полон.
   
Satıcı:
- İyi günler, hoş geldiniz efendiler.
Добрый день, добро пожаловать господа.
Ne emredersiniz ? Что желаете?
   
- İyi bir Isparta halınız var mı, beyefendi? Хороший /один/ Ыспарта ковёр есть ли, господин?
   
- Çok güzel Isparta halılarımız var efendim. Очень милые с Ыспарта ковры, барин.
İşte burada bakınız. Вот здесь смотрите.
   
- Aaa . . . güzelliklerine paha biçilmez! А... Красота цену превосходит!
   
- Bu halının yüz yıllık mazisi vardır. Этот ковёр сто лет прошлого имеет.
Bakınız hâlâ yeni gibi. Видите, всё ещё новый будто.
   
- Bu halı çok güzel. Этот ковёр очень красивый.
Biz bu halıyı satın almak istiyoruz. Я это ковёр купить хочу.
Bu halının fiatı kaç liradır? Этого ковра стоимость сколько лир?
   
- Onbin lira. 10 тысяч лир.
   
- Bir az ucuza olmaz mı? "Один меньше дёшево станет ли?"
(Возможно ли немного подешевле?)
Örneğin sekiz bine. Например, 8 тысяч.
   
- Sekiz bin az. 8 тысяч мало.
Dokuz bin olsun. 9 тысяч - нормально/станет.
   
- Tamam, halıyı dokuz bine satın alıyoruz. Ладно, ковер за 9 тысяч покупаю.
   
- Güle güle kullanınız, beyefendiler. Счастливого использования, господа.
   
- Siz de güle güle harcayınız, Вам также счастливо проводить (время),
beyefendi. Allaha ısmarladık. господин. До свидания.
   
- Güle güle, beyefendiler. "Смех улыбка", господа.
Gene buyurunuz. Вновь заходите/приглашаю.