ПРЕМИУМ-САЙТ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА :: Тайский | Форум!

Аудио R22 | Фразы 07.02-07.04 | Песня
См также: FSI Thai 22

พี สะเดิด - ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า

Видео

ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า

Я представитель чей

วันนี้ฉันสำคัญ กับใจเธอหรือเปล่า
ก็เหมือน เธอยังคิดถึงเขาทุกนาที
รักที่ได้จากเขา เธอก็ยังเก็บเอาไว้อย่างดี
เหมือนเธอยังมี เยื่อใยใจให้เขาอยู่เลย

Сегодня, я важный, и с тобой или нет
То/тогда как Ты скучаешь по нему каждую минуту
Любовь от него уходит, То ты тоже откладываешь хорошенько
Как ты имела Связь с ним какую-либо

ตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้ เธอมีฉันเอาไว้ทำไม
ช่วยบอกทีได้ไหม บอกใจที่มันค้างคา

От свиданий до сейчас, "Ты иметь меня место какое" (я у тебя где)
Помоги, скажи Скажи что покидаешь

ว่าฉันกำลังเป็นตัวแทน ของใครหรือเปล่า
ยิ่งรักทำไมมันยิ่งเหงา เรายิ่งห่างไกล
หากฉันไม่ใช่คนที่เธอ อยากให้มาอยู่ในหัวใจ
ช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหม
จะได้หายข้องใจว่าเธอ รักฉันจริงหรือเปล่า

Что я сейчас вместо кого Чей-то или нет
Чем больше люблю тем одиночества больше Мы всё больше отдаляемся
Если я не человек твой, Желаю быть в сердце
Помоги, скажи слова
Исчезнет подозрение о тебе, Люблю я вправду

หากฉันนั้นมันเป็น ได้ก็เพียงแค่เงา
กลบเกลื่อน ความเหงาที่เกิดจากเขาคนนั้น
ก็ไม่รู้ว่าเรา จะเสียเวลาไปทำไมกัน
เพราะต่อให้ฉัน ดียังไงก็ไม่ได้ใจเธอ

Если я - это, То только тень
Уменьшить/похоронить Одиночество, рождённое людьми (из-за людей)
То/тогда не знаем мы, Будет потерянное время отчего
Т.к. хотя я Хорошенько не могу к тебе
ตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้ เธอมีฉันเอาไว้ทำไม
ช่วยบอกทีได้ไหม บอกใจที่มันค้างคา
 
ว่าฉันกำลังเป็นตัวแทน ของใครหรือเปล่า
ยิ่งรักทำไมมันยิ่งเหงา เรายิ่งห่างไกล
หากฉันไม่ใช่คนที่เธอ อยากให้มาอยู่ในหัวใจ
ช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหม
จะได้หายข้องใจว่าเธอ รักฉันจริงหรือเปล่า
 
ตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้ เธอมีฉันเอาไว้ทำไม
ช่วยบอกทีได้ไหม บอกใจที่มันค้างคา
 
ว่าฉันกำลังเป็นตัวแทน ของใครหรือเปล่า
ยิ่งรักทำไมมันยิ่งเหงา เรายิ่งห่างไกล
หากฉันไม่ใช่คนที่เธอ อยากให้มาอยู่ในหัวใจ
ช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหม
จะได้หายข้องใจว่าเธอ รักฉันจริงหรือเปล่า
จะได้หายข้องใจว่าเธอ รักฉันจริงหรือเปล่า
 

Тайский 07.02

Русский

 
หงส์ กำลัง กระพือ ปีก Лебедь машет крыльями.  
นก เหล่า นี้
ได้ กาง ปีก แล้ว
Птицы эти
/имеют/сделали/ развёрнуты (в стороны) крылья /уже/.
птицы с расправленными крыльями
นก ที่ อยู บน มือ
ของ ผู้ชาย
ได้ กาง ปีก แล้ว
Птица, которая на руке,
/принадлеж./ мужчины
расправила крылья /уже/.
 
นก ตัว นี้ ไม่ ได้ กาง ปีก Птица эта не расправила крылья.  
อูฐ มี ขา สี่ ข้าง Верблюд имеет ноги, 4 /шт./.
У верблюда 4 ноги.
ข้าง - /сторона, часть/
คน มี ขา สอง ข้าง Верблюд имеет ноги, 2 /шт./.  
เป็ด มี ขา สอง ข้าง Утка имеет ноги, 2 /шт./.  
ช้าง มี ขา สี่ ข้าง Слон имеет ноги, 4 /шт./.  
นักบินอวกาศ ใส่ ชุด อวกาศ Космонавт носит "костюм космоса" (скафандр). นัก บิน อวกาศ - /деятельность/ летать космос
บางครั้ง, เด็กๆ ผู้หญิง ใส่ กระโปรงชุดติดกัน Иногда, девочки носят платье.  
เครื่องบิน มี ปีก Самолёт имеет крылья.  
นก มี ปีก Птица имеет крылья.  
นาฬิกา มี เข็ม Часы имеют стрелки. เข็ม - игла, стрелка
จักรยาน มี ล้อ Велосипед имеет колёса.  
ทหารเรือ อยู่ ใน เรือ Матрос на корабле. ทหาร เรือ - солдат лодки
ทหาร ถือ ปืน Солдат несёт/держит оружие.  
ใคร ใส่ ชุดอวกาศ? Кто носит скафандр?  
ใคร ใส่ กระโปรงชุดติดกัน? Кто носит платье?  
ใคร ถือ ปืน? Кто держит ружьё?  
ใคร อยู่ ใน เรือ? Кто /живёт/ на корабле? อยู่ - /быть/, жить
สัตว์ ตัว ไหน
มี ขา แค่ สอง ข้าง?
Животное /оно/ какое
имеет ноги только 2 /части/?

У какого животного только две ноги?

 
สัตว์ ตัว ไหน
ที่ มี ขา สี่ ข้าง
อยู่ บน พื้น?
Животное какое,
которое имеет ноги, 4 шт.,
на земле.

Какое животное стоит 4-мя ногами на земле?

 
สัตว์ ตัว ไหน
ที่ มี ขา สอง ข้าง
อยู่ บน พื้น
และ อีก สอง ข้าง อยู่ เหนือ พื้น?
Животное какое,
которое имеет ноги, 2 шт.,
на землёй,
и другие две ноги - над землёй?
 
สัตว์ ตัว ไหน
ที่ ขา ทั้ง สี่ ข้าง
อยู่ เหนือ พื้น?
Животное которое/какое,
которое имеет ноги, 4 шт.,
над землёй ("выше земли")?
 
คนๆ นี้ ขาย ขนมปัง Человек это продаёт хлеб  
คนๆ นี้ ขาย แว่นตา กัน แดด Человек это продаёт очки от солнца. แว่นตา กัน แดด - очки заслонять солнечные лучи
คนๆ นี้ ขาย มะเขือเทศ Человек это продаёт помидоры.  
คนๆ นี้ ขาย ต้นไม้ Человек это продаёт растения.  
ม้า บรรทุก คน,
แต่ ม้า ตัว นี้
ไม่ ได้ บรรทุก ใคร
Лошадь возит людей,
но лошадь /шт./ эта
не везёт никого.
 
ม้า ตัว นี้ กำลัง บรรทุก คนๆหนึ่ง Лошадь эта везёт кого-то.  
เครื่องบิน บิน,
แต่ เครื่องบิน ลำ นี้
ไม่ ได้ บิน อยู่
Самолёт летает (самолёты обычно летают),
но самолёт /корпус/ этот
не летит.
 
เครื่องบิน บิน
และ เครื่องบิน ลำ นี้
กำลัง บิน อยู่
Самолёт (обычно) летает
и самолёт /корпус/ этот 
/в процессе/ летит.
 
คนงาน ใส่ หมวกกันน็อค Рабочий носит каску.  
ปรกติ คนงาน ใส่ หมวกกันน็อค,
แต่ ตอนนี้ เขา
ไม่ ได้ ใส่ หมวกกันน็อค
Обычно, рабочие носят каски,
но сейчас он
не носит каску.
ตอน นี้ - /время/ это
ทหาร ถือ ปืน,
แต่ ทหาร เหล่า นี้
ไม่ ได้ ถือ ปืน กัน อยู่
Солдаты (обычно) носят оружие,
но солдаты эти
не носят оружие.
 
ทหาร ถือ ปืน
และ ทหาร เหล่า นี้
กำลัง ถือ ปืน กัน อยู่
Солдаты (обычно) носят оружие,
и солдаты эти
носят оружие /вместе/.
 
ชาย หนุ่ม ที่ ใส่ สูท สีฟ้า
กำลัง ร้องเพลง กัน อยู่
"Мужской парень" (парни) которые носят костюм синий
поют /вместе/.
ใส่ - suit, костюм
ชาย หนุ่ม ที่ ใส่ สูท สีฟ้า
  ร้องเพลง,
แต่ ตอนนี้ พวกเขา
  ไม่ ได้ ร้อง เพลง กัน อยู่
Парни, которые носят костюмы синие
  поют (вообще),
но сейчас они
  не поют песню.
 
ปรกติ สุนัข ไม่ ใส่ เสื้อผ้า
และ สุนัข ตัว นี้ ไม่ ได้ ใส่ เสื้อผ้า
Обычно, собаки не носят одежду.
И собака эта не носит одежду.
 
ปรกติ สุนัข ไม่ ใส่ เสื้อผ้า,
แต่ สุนัข ตัว นี้
  ใส่ เสื้อผ้า อยู่
Обычно, собаки не носят одежду.
Но собака эта
  носит одежду /является/.
 

Тайский 07.03

Русский

 
ผู้หญิง กำลัง วิ่ง เร็ว Женщина бежит быстро.  
ผู้ชาย กำลัง ขี่ จักรยาน เร็ว Мужчина едет на велосипеде быстро.  
เด็กผู้ชาย กำลัง เล่น สกี เร็ว Мальчик "играет лыжи" (едет на лыжах) быстро.  
ม้า กำลัง วิ่ง เร็ว Лошадь бежит быстро.  
ม้า ไม่ ได้ วิ่ง เร็ว,
มัน กำลัง เดิน อยู่ ช้าๆ
Лошадь не бежит быстро.
Лошадь идёт медленно.
 
รถ กำลัง เคลื่อน อยู่ ช้าๆ Машина движется медленно.  
รถ กำลัง เคลื่อน ที่ เร็ว Машина движется /которая/ быстро.  
ผู้หญิง กำลัง ขี่ ม้า เร็ว Женщина едет на лошади быстро.  
ม้า กำลัง วิ่ง เร็ว Лошадь бежит быстро.  
ม้า กำลัง วิ่ง อยู่ ช้าๆ Лошадь бежит медленно.  
ม้า ไม่ ได้ วิ่ง อยู่ เลย Лошадь не бежит вовсе.  
วัวกระทิง กำลัง วิ่ง เร็ว Бизон (бык) бежит быстро.  
ผู้หญิง กำลัง ว่ายน้ำ เร็ว Женщина плывёт быстро.  
นักว่ายน้ำ อยู่ ใน น้ำ,
แต่ ตอนนี้ เขา ไม่ ได้ ว่ายน้ำ อยู่
Пловец в воде,
но сейчас он не плывёт.
 
นักสกีกำลัง เล่น สกี อยู่ เร็ว มาก Лыжник едет/"играет" на лыжах быстро очень.  
นักสกีกำลัง เล่น สกี อยู่ ช้า มาก Лыжник едет/"играет" на лыжах медленно очень.  
เด็กผู้หญิง กำลัง ใส่ รองเท้า สเก็ต Девочка одевает "ботинки skate" (коньки роликовые).  
เด็กผู้หญิง กำลัง เล่น สเก็ต Девочка "играет skate" (едет на роликовых коньках).  
นักสกี กำลัง เล่น สกี ลง ภูเขา Лыжник едет на лыжах вниз (с) горы.  
นักสกี ได้ กระโดด แล้ว Лыжник прыгнул.  
นักสเก็ต น้ำแข็ง "Конькобежец льда." на коньках на льду тётка
นักสกี Лыжник.  
นักว่ายน้ำ Пловец.  
นักวิ่ง Бегун.  
คน ขี่ จักรยาน กำลัง ขี่ อยู่ ช้าๆ Человек едущий на велосипеде, едет медленно. ขี่ - ехать верхом
นักว่ายน้ำ กำลัง ว่าย อยู่ ใน น้ำ Пловец плывёт в воде.  
รูปปั้น ไม่ เคลื่อน ที่ Статуя не движется /которая/.  
คนๆหนึ่ง กำลัง ข้าม ถนน เร็ว Некто пересекает дорогу быстро.  
ทหาร ที่ ใส่ ชุด สีแดง กำลัง ยืน นิ่ง Солдат, который носит рубашку красную, стоит неподвижно.  
ทหาร ที่ ใส่ ชุด สีดำ อยู่ นิ่ง Солдат, который носит рубашку чёрную, стоит неподвижно.  
นักบินอวกาศ กำลัง ยืน นิ่ง Космонавт(ы) стоит неподвижно.  
นักสเก็ต น้ำแข็ง อยู่ นิ่ง "Конькобежец льда" стоит неподвижно.  
นัก ขี่ จักรยาน กำลัง เคลื่อน ที่ เร็ว Велосипедист движется /который/ быстро. นัก ขี่ จักรยาน - /деятельность/ ехать верхом на велосипеде
คนขี่จักรยาน กำลัง เคลื่อน ที่ อยู่ ช้าๆ Велосипедист движется /который/ медленно.  
เครื่องบิน กำลัง เคลื่อน ที่ เร็ว Самолёт движется быстро.  
เครื่องบิน กำลัง เคลื่อน ที่ อยู่ ช้าๆ Самолёт движется медленно.  
นี่ ไม่ ใช่ สัตว์
และ มัน เคลื่อน ที่ ช้า
Это - не животное.
И оно движется /которое/ медленно.
 
นี่ ไม่ ใช่ สัตว์
และ มัน เคลื่อน ที่ เร็ว
Это - не животное.
И оно движется /которое/ быстро.
 
นี่ คือ สัตว์ ที่ เคลื่อน ที่ ช้า Это животное, которое движется медленно.  
นี่ คือ สัตว์ ที่ เคลื่อน ที่ เร็ว Это животное, которое движется быстро.  

Тайский 07.04

Русский

 
บ้าน หลัง นี้
อยู่ หน้า ต้นไม้ สีเขียว จำนวน มาก
Дом этот
перед деревьями зелёными (которых, деревьев), много очень.
หลัง - счётное слово для домов
รถ อยู่ บน ถนน
ระหว่าง ต้นไม้ สีเขียว
Машина на дороге,
(которая, дорога) между деревьев зелёных.
 
รถ อยู่ ใน ลานจอดรถ
ระหว่าง ต้นไม้ สีขาว และ สีชมพู
Машина на автостоянке
(которая) между деревьев белых и розовых.
ลาน จอด รถ - площадка парковки автомобиля
ต้นไม้ สีเขียว อยู่ หน้า ตึก สีขาว Дерево зелёное перед зданием белым.  
อากาศ ไม่ หนาว, ต้นไม้ สีเขียว Погода не холодная, деревья зелёные.  
อากาศ หนาว, ต้นไม้ มี หิมะ ปกคลุม Погода холодная, деревья /быть/ снег покрывает.  
อากาศ ไม่ หนาว,
มี ต้นไม้ สีชมพู อยู่ หน้า ตึก สีขาว
Погода не холодная,
/имеется/ дерево розовое перед зданием белым.
 
อากาศ อุ่น,
มี ต้นไม้ สีชมพู หนึ่ง ต้น
และ ต้นไม้ สีขาว หนึ่ง ต้น
Погода тёплая,
имеется дерево розовое, одно /дерево/
и дерево белое, одно /дерево/ .
 
มี หิมะ อยู่ บน ภูเขา
ด้านหลัง เครื่องบิน สีแดง
Имеется снег на горе,
позади самолёта красного.
ด้าน หลัง - /сторона/ задняя
ไม่ มี หิมะ อยู่ บน ภูเขา
ที่ ผู้ชาย
  ซึ่ง ใส่ เสื้อ สีแดง
กำลัง ยืน อยู่
Нет снега на горе,
которая (на которой, на горе), мужчина,
  который носит рубашку красную,
стоит.
 
มี หิมะ อยู่ บน ภูเขา
ด้านหลัง ผู้ชาย
  ซึ่ง ใส่ เสื้อ สีแดง
Имеется снег на горе,
позади мужчины,
  который носит рубашку красную. 
 
ไม่ มี หิมะ อยู่ บน ภูเขา
และ ไม่ มี ผู้ชาย อยู่ บน ภูเขา
Нет снега на горе,
и нет мужчины на горе.
 
ตอนนี้ ฤดู หนาว ,
หิมะ อยู่ บน ภูเขา
Сейчас - сезон холодный (зима),
снег на горе.
 
ตอนนี้ ฤดูหนาว,
หิมะ อยู่ บน ต้นไม้
Сейчас - зима,
снег на дереве.
 
ตอนนี้ ฤดู ใบไม้ ร่วง,
ต้นไม้ สีเหลือง
Сейчас - сезон листья падаю (осень),
листья жёлтые.
 
ตอนนี้ ฤดู ใบไม้ ผลิ,
ต้นไม้ สีชมพู และ สีขาว
Сейчас - сезон листья почки (весна),
(имеется) дерево розовое и белое.
 
ตอนนี้ ฤดูหนาว,
หิมะ อยู่ บน ต้นไม้
Сейчас - зима,
снег на дереве.
 
ตอนนี้ ฤดู ร้อน,
ต้นไม้ สีเขียว
Сейчас - сезон горячий (лето),
деревья зелёные.
 
ตอนนี้ ฤดูร้อน,
คน ทั้ง หลาย
  อยู่ ใน สระว่ายน้ำ
Сейчас лето,
люди /оба/ /много/
 в бассейне.
สระ ว่าย น้ำ - бассейн плавать вода
ตอนนี้ ฤดูใบไม้ร่วง,
ต้นไม้ สีเหลือง และ ใบไม้ อยู่ บน พื้น
Сейчас осень/листопад,
деревья жёлтые и листья на земле.
 
ฤดู หนาว Зима  
ฤดู ร้อน Лето  
ฤดู ใบ ไม้ ผลิ Весна  
ฤดู ใบ ไม้ ร่วง Осень  
ฤดูร้อน Лето  
ฤดูใบไม้ร่วง Осень  
ฤดูหนาว Зима  
ฤดูใบไม้ผลิ Весна  
พระอาทิตย์ กำลัง ตก,
เรา เรียก มัน ว่า
  พระอาทิตย์ ตกดิน
Солнце опускается,
мы именуем это /как/
  солнца заход.
ตก ดิน - "спускаться земля"
สะพาน ใน ตอนกลางคืน Мост в "/часть/ среди ночи" (ночью). ตอน กลาง คืน - часть средняя ночи, посреди ночи
กลาง วัน "Среди дня", день, дневная пора.  
เมือง ใน ตอนกลางคืน Город в ночи.  
พระอาทิตย์ กำลัง ขึ้น,
เรา เรียก มัน ว่า
  พระอาทิตย์ ขึ้น
Солнце поднимается
мы именуем это /как/
  солнца восход.
 
เรา เห็น พระจันทร์ ใน ตอนกลางคืน Мы видим Луну в ночи.  
อาคาร ใน ตอนกลางคืน Здание в ночи.  
อาคาร ใน ตอน กลาง วัน Здание в "/часть/ среди дня" (днём).  
ตอนนี้ ฤดู หนาว,
ตอนนี้ ตอน กลาง วัน
Сейчас зима,
сейчас день (пора дневная).
 
ตอนนี้ ฤดหนาว,
ตอนนี้ ตอน กลาง คืน
Сейчас зима,
сейчас ночь.
 
ตอนนี้ ฤดูร้อน,
ตอนนี้ ตอนกลางวัน
Сейчас лето,
сейчас день.
 
ตอนนี้ ฤดู ร้อน,
ตอนนี้ ตอนกลางคืน
Сейчас лето,
сейчас ночь.