(2017) ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА | КИТАЙСКИЙ


Тест китайского как иностранного языка.

Это часть тайваньского теста, конвертированного в упрощённые символы. Предназначен для самостоятельной оценки собственного уровня знаний.

流利级 - lil j - Беглый уровень (5), 3000 слов

 


Уровень 5, 3000 слов (часть 2)


词汇

chu

Словарь 0501-0600  
度量衡 dùliànghéng 501  
端正 duānzhèng    
短缺 duănquē    
短暂 duănzàn    
断绝 duànjué    
堆积 duījī    
队伍 duìwu    
兑现 duìxiàn    
对比 duìbĭ    
对照 duìzhào    
对峙 duìzhì    
dùn    
dùn    
顿时 dùnshí    
多寡 duōguă    
多亏 duōkuī    
多媒体 duōméitǐ    
多元 duō yuán    
夺魁 duókuí    
躲避 duŏbì    
堕胎 duòtāi    
额外 éwài    
ě    
恶化 èhuà    
恶性 èxìng    
恶意 èyì    
恩爱 ēn ài    
恩情 ēnqíng    
恩人 ēnrén    
恩怨 ēnyuàn    
ér    
而是 ér shì    
而言 ér yán    
儿女 érnǚ    
耳光 ěrguāng    
   
发电 fādiàn    
发疯 fāfēng    
发掘 fājué    
发誓 fāshì    
发炎 fāyán    
发音 fāyīn    
发育 fāyù    
发展 fāzhăn    
发作 fāzuò    
法定 fădìng    
法官 făguān    
法令 fălìng    
法人 fărén    
法则 făzé    
法制 făzhì    
法治 fă zhì    
翻脸 fānliăn    
翻身 fānshēn    
翻新 fānxīn    
繁多 fánduō    
繁体 fán tĭ    
藩篱 fān lí    
凡/凡是 fán/ fánshì    
făn    
反击 fănjī    
反射 fănshè    
反省 fănxĭng    
反之 fănzhī    
犯规 fànguī    
贩毒 fàn dú    
贩卖 fànmài    
方位 fāngwèi    
方向盘 fāngxiàngpán    
方针 fāngzhēn    
方正 fāngzhèng    
妨碍 fángài    
防备 fángbèi    
防��τ� fángτ�    
防水 fángshuĭ    
防卫 fángwèi    
防御 fángyù    
防治 fángzhì    
仿冒 făngmào    
仿造 făngzào    
纺织 făngzhī    
放荡 fàngdàng    
放宽 fàngkuān    
放款 fàngkuăn    
放任 fàngrèn    
放松 fàngsōng    
放映 fàngyìng    
放逐 fàngzhú    
非凡 fēifán    
非洲 fēizhōu    
飞弹 fēidàn    
飞快 fēikuài    
飞翔 fēixiáng    
飞行 fēixíng    
肥料 féiliào    
fèi    
废除 fèichú    
废弃 fèiqì    
废墟 fèixū    
废止 fèizhĭ    

词汇

chu

Словарь 0601-0700  
费力 fèilì 601  
沸腾 fèiténg    
肺炎 fèiyán    
分贝 fēn bèi    
分辨 fēnbiàn    
分寸 fēncun    
分担 fēndān    
分发 fēnfā    
分割 fēngē    
分化 fēnhuà    
分级 fēn jí    
分家 fēnjiā    
分解 fēnjiě    
分离 fēnlí    
分裂 fēnliè    
分泌 fēnmì    
分明 fēnmíng    
分享 fēnxiăng    
分子 fēnzĭ    
坟墓 fénmù    
粉红 fěnhóng    
粉刷 fěnshuā    
分量 fènliàng    
fèn    
fēng    
封闭 fēngbì    
封锁 fēngsuŏ    
封条 fēng tiáo    
风暴 fēngbào    
风潮 fēngcháo    
风光 fēngguāng    
风光 fēngguāng    
风化 fēnghuà    
风力 fēng lì    
风尚 fēngshàng    
风水 fēngshuĭ    
风行 fēngxíng    
锋面 fēng miàn    
丰盛 fēngshèng    
丰收 fēngshōu    
féng    
奉献 fèngxiàn    
奉养 fèng yăng    
佛经 fójīng    
佛像 fóxiàng    
否决 fŏujué    
肤浅 fūqiăn    
敷衍 fūyan    
俘虏 fúlŭ    
俘虏 fúlŭ    
浮动 fúdòng    
服从 fúcóng    
服饰 fú shì    
服务 fúwù    
服刑 fúxíng    
幅度 fúdù    
福气 fúqì    
辐射 fúshè    
斧头 fŭtou    
抚养 fŭyăng    
抚育 fŭyù    
腐烂 fŭlàn    
腐蚀 fŭshí    
腐朽 fŭxiŭ    
   
付款 fùkuăn    
   
负面 fù miàn    
   
   
富贵 fùguì    
富有 fùyŏu    
妇人 fù rén    
附上 fùshàng    
复苏 fùsū    
复原 fùyuán    
赋予 fùyŭ    
该死 gāisĭ    
改编 găibiān    
改观 găiguān    
改良 găiliáng    
改选 găixuăn    
gài    
gài    
概括 gàikuò    
概况 gàikuàng    
盖章 gàizhāng    
尴尬 gāngà    
干扰 gānrăo    
干涉 gānshè    
乾燥 gānzào    
感触 gănchù    
感性 gănxìng    
赶忙 gănmàng    
纲领 gānglĭng    
刚强 gāngqiáng    
钢铁 gāngtiě    
岗位 găngwèi    
高见 gāo jiàn    
高压 gāoyā    

词汇

chu

Словарь 0701-0800  
告别 gàobié 701  
告状 gàozhuàng    
胳膊(ㄅㄛ�Ι�) gēbo(ㄅㄛ�Ι�)    
歌唱 gēchàng    
歌手 gēshŏu    
歌颂 gēsòng    
疙瘩 gēda    
鸽子 gēzi    
   
隔阂 géhé    
隔天 gé tiān    
格局 géjú    
格式 géshi    
格外 géwài    
革新 géxīn    
各界 gèjiè    
各自 gèzì    
个数 gè shŭ    
个体 gètĭ    
给予 gěiyŭ    
跟进 gēnjìn    
跟前 gēnqian    
根源 gēnyuán    
耕地 gēngdì    
更动 gēngdòng    
gōng    
工地 gōngdì    
工读 gōng dú    
工艺品 gōngyì pĭn    
公安 gōngān    
公费 gōngfèi    
公会 gōnghuì    
公民 gōngmín    
公认 gōngrèn    
公事 gōngshì    
公文 gōngwén    
公务 gōngwù    
公务员 gōngwùyuán    
公益 gōng yì    
公债 gōngzhài    
功劳 gōnglao    
功利 gōng lì    
gōng    
攻读 gōngdú    
攻击 gōngjī    
供给 gōngjĭ    
宫殿 gōngdiàn    
恭敬 gōngjìng    
恭维 gōngwei    
巩固 gŏnggù    
共产 gòngchǎn    
共和国 gònghéguó    
共鸣 gòngmíng    
供养 gōngyăng    
勾结 gōujié    
gōu    
gòu    
构想 gòuxiăng    
孤独 gūdú    
孤儿 gūér    
孤立 gūlì    
辜负 gūfù    
估价 gūjià    
古怪 gŭguài    
古迹 gŭjī    
古籍 gŭ jí    
古物 gǔwù    
   
股市 gǔshì    
鼓吹 gŭchuī    
鼓动 gŭdòng    
   
雇/雇 gù/ gù    
雇/雇用 gù/ gùyòng    
固然 gùrán    
固体 gùtĭ    
固有 gùyŏu    
固执 gùzhí    
顾全 gù quán    
蜗牛 wōniú    
寡妇 guăfu    
guăi    
怪不得 guàibude    
guān    
官司 guānsi    
棺材 guāncai    
guān    
观测 guāncè    
观感 guāngăn    
观光 guānguāng    
观看 guānkàn    
观摩 guānmó    
观望 guānwàng    
关税 guānshuì    
关切 guānqiè    
关怀 guānhuái    
关头 guāntóu    
关系 guānxi    
关照 guānzhào    
管教 guănjiao    

词汇

chu

Словарь 0801-0900  
管理 guănlĭ 801  
管线 guăn xiàn    
管子 guănzi    
贯彻 guànchè    
guàn    
guàn    
灌溉 guàngài    
灌输 guànshū    
光顾 guānggù    
光滑 guānghua    
光辉 guānghuī    
光芒 guāngmáng    
规��τ� guīτ�    
规格 guīgé    
规矩 guīju    
规则 guīzé    
guī    
guī    
归还 guīhuán    
归纳 guīnà    
轨道 guĭdào    
鬼怪 guĭguài    
guì    
贵宾 guìbīn    
棍子 gùnzi    
国产 guóchăn    
国防 guófáng    
国境 guójìng    
国君 guó jūn    
国民 guómín    
国营 guóyíng    
果断 guŏduàn    
果实 guŏshí    
果树 guŏshù    
果真 guŏzhēn    
过关 guòguān    
过量 guòliàng    
过敏 guò mĭn    
过目 guòmù    
过人 guòrén    
过失 guòshī    
过瘾 guòyĭn    
过重 guò zhòng    
海拔 hăibá    
海面 hăimiàn    
海啸 hăixiào    
海运 hăiyùn    
害虫 hàichōng    
hăn    
行号 xíng hào    
行列 hángliè    
航空信 hángkōng xìn    
航行 hángxíng    
毫不 háobù    
好比 hăobĭ    
好手 hăoshŏu    
好受 hăoshòu    
hào    
号子/证券行 hào zĭ/ zhèngquàn xíng    
合并 hébìng    
合同 hétóng    
合意 héyì    
合约 hé yuē    
   
何在 hézài    
和解 héjiě    
和睦 hémù    
和谐 héxié    
核定 hédìng    
核对 héduì    
核算 hésuàn    
核准 hézhŭn    
核子 hézĭ    
黑名单 hēi míngdān    
黑社会 hēi shèhuì    
hěn    
狠心 hěnxīn    
hēng    
hēng    
héng    
衡量 héngliang    
轰动 hōngdòng    
轰轰烈烈 hōnghōnglièliè    
红利 hónglì    
红烧 hóng shāo    
洪水 hóngshuĭ    
宏伟 hóngwěi    
hōng    
後辈 後 bèi    
後天 後 tiān    
候选人 hòuxuănrén    
呼吁 hūyù    
   
胡乱 húluàn    
狐疑 hú yí    
户口 hùkŏu    
互补 hùbŭ    
互动 hùdòng    
互惠 hùhuì    
   

词汇

chu

Словарь 0901-1000  
花瓣 huābiàn 901  
花朵 huāduŏ    
花卉 huāhuì    
花纹 huāwén    
花样 huāyàng    
划不来 huábulái    
划得来 huádeilái    
华裔 huáyì    
化工 huà gōng    
化石 huàshí    
话剧 huàjù    
画面 huàmiàn    
画展 huàzhăn    
划时代 huàshídài    
怀 huái    
怀疑 huáiyí    
欢送 huān sòng    
幻象 huànxiàng    
换取 huànqŭ    
huàn    
患者 huànzhě    
荒唐 huāngtang    
慌张 huāngzhang    
惶恐 huángkŏng    
恍惚 huănghu    
huī    
灰尘 huīchén    
辉煌 huīhuáng    
回合 huíhé    
回绝 huíjué    
回升 huíshēng    
回忆 huíyì    
�ο�δ�/回响 �ο�δ�/ huí xiăng    
huĭ    
毁损 huĭsŭn    
悔恨 huĭhèn    
huì    
汇票 huì piào    
会见 huìjiàn    
会谈 huìtán    
会意 huìyì    
绘画 huìhuà    
贿赂 huìlù    
彗星 huìxīng    
hūn    
浑身 húnshēn    
hún    
混淆 hùnxiáo    
混浊 hùnzhuó    
活/活儿 huó/ huór    
活期 huó qī    
火箭 huŏjiàn    
火力 huŏlì    
火焰 huŏyàn    
火药 huŏyào    
伙伴 huŏbàn    
huò    
货币 huòbì    
货品 huò pĭn    
豁达 huō dá    
   
基层 jīcéng    
基地 jīdì    
基督 jīdū    
基因 jīyīn    
机动 jīdòng    
机警 jī jĭng    
机率 jī lǜ    
机密 jīmì    
机器人 jīqìrén    
机制 jīzhì    
肌肤 jī fū    
饥饿 jīè    
畸形 jīxíng    
激增 jī zēng    
及早 jízăo    
吉利 jílì    
吉祥 jíxiáng    
汲取 jíqŭ    
   
   
即日 jírì    
即时 jíshí    
嫉妒 jídù    
极端 jíduān    
极端 jíduān    
极力 jílì    
极为 jíwéi    
集合 jíhé    
集结 jíjié    
集权 jíquán    
集体 jítĭ    
集团 jítuán    
急救 jíjiù    
急躁 jízào    
急诊 jí zhěn    
籍贯 jíguàn    
   
击落 jīluò    
   

511

Mandarin 2008-2017