Премиум-Сайт | Иврит

HEBREW A048 | ИВРИТ A048 | עברית

Алфавит, Песня, Урок | Аудио A048

עוזי חיטמן - נומי נומי Спи спи: Песня 2 Sleep, Sleep
 
נומי, נומי, ילדתי
נומי, נומי נים.
נומי, נומי, חמדתי,
נומי, נומי נים.
Спи спи девочка моя
Спи спи сном
Спи спи красота моя
Спи спи сном
Sleep, Sleep, my child
Sleep, Sleep
sleeping.
Sleep, Sleep, my darling,
Sleep, Sleep sleeping.
אבא הלך לעבודה -
הלך, הלך אבא.
ישוב עם צאת הלבנה -
יביא לך מתנה.
Папа пошёл на работу
Ушёл ушёл папа
Когда выйдет луна
принесёт тебе подарок
Dad went to work -
Gone, gone father.
Your father will return with a gift when the moon rises
אבא הלך אל הכרמים
הלך הלך אבא
ישוב עם צאת הכוכבים
יביא לך ענבים
Папа пошёл на виноградник
Ушёл ушёл папа
Когда выйдет луна
принесёт тебе виноград
Dad went to the vineyards
Gone, gone father
when the moon rises
He'll bring you grapes

  שיעור ארבעים ושמונה (48) Урок 48 QUARANTE-HUITIÈME LEÇON
  הוא מוצא חן בעיני! "Это выходит красиво (нравится) глазам!"
Это мне нравится!
"Il me plaît!"
1 אריה, תראה איזה יופי (1) של תיק ...
הוא נורא מוצא תן בעיני! (2)
Арие, гляди какая красивая "/что у/" сумка!
Она ужасно нравится мне!
Regarde, Aryé, quel magnifique sac! ...
Il me plaît terriblement!
2 הוא אולי מוצא תן בעיניך,
אבל המחיר לא מוצא חן בעיני;
תשעים ותשעה שקל, כמעט מאה ...
Она ("он") вероятно нравится тебе ("глазам твоим"),
однако цена не нравится мне.
90 и 9 шекелей, почти 100...
Il te plaît peut-être,
mais le prix ne me plaît pas:
quatre-vingt-dix-neuf chékels, presque cent ...
3 זה נראה (3) לי מחיר גבוה מדי
בשביל תיק קטן כזה.
Это выглядит мне (кажется мне) цена высокая слишком
за сумку маленькую такую (всё в муж.р.).
Le prix me paraît trop élevé
pour un si petit sac.
4 אבל אם הוא מעור אמיתי,
אז זה לא יקר.
וחוץ מזה, אל תשכח
שיכולים לעמוד על המקח (4)
ולהוריד את המחיר עד החצי ...
Однако если/раз это кожа настоящая,
то это не дорого.
"И вне от то" (и кроме того), не забывай
что можем "стоять на торговля" (торговаться)
и уменьшить цену "до половина" (наполовину).
Mais s'il est en cuir véritable,
alors il n'est pas cher.
Et de plus n'oublie pas
qu'on peut marchander
et diminuer le prix de moitié.
5 אני שונא להתוכח על המחיר:
אני תמיד משלם מה שמבקשים.
Я, ненавижу обсуждать цену (торговаться)...
Я всегда плачу что у меня просят (требуют цену).
Moi, je déteste discuter le prix ...
Je paie toujours ce qu'on demande.
6 ואני, להיפך, אוהבת להתוכח.
זה נותן טעם ... זה משחק מענין, לא ?
А я, наоборот. Люблю торговаться.
Это придаёт вкус... Это игра интересная, не (так ли)?
Et moi, au contraire, j'aime [bien] marchander.
Ça donne du goût ... C'est un jeu intéressant, non?
7 אבל תחשבי רגע, שרה ...
האם את באמת צריכה את התיק הזה?
יש לך המון (5) תיקים בבית, 
ואת אפילו לא משתמשת בהם.
Однако, подумай момент, Сара...
/Ли/ тебе вправду нужна сумка эта?
Есть у тебя куча сумок дома,
И ты даже не используешь их.
Mais réfléchis un instant, Sarah ...
As-tu vraiment besoin de ce sac?
Tu en a plein à la maison
et tu ne t'en sers même pas.
8 זה לא אותו דבר, אריה ...
תגע בתיק הזה,
תריח (6) את הריח של העור...
Это не то же самое ("оно вещь"), Арие...
Потрогай сумку эту,
понюхай запах кожи...
Ce n'est pas la même chose, Aryé ...
Touche ce sac,
sens l'odeur (masc.) du cuir ..
9 תגיד לי אריה, מה דעתך ? (7) Скажи мне, Арие, какое мнение твоё? Dis-moi Aryé, quel est ton avis?
10 אה! אתן, הנשים,
(8) קשה לי להבין אתכן ...
במילא לא איכפת לך
מה דעתי,
אז למה את שואלת אותי ?
А, вы (жен.р.) женщины,
трудно мне понять вас...
В любом случае, не важно тебе (не заботит тебя)
"что мнение моё" (что я думаю),
тогда зачем ты спрашиваешь меня?
Ah! vous, les femmes,
j'ai du mal à vous comprendre ...
de toute façon tu ne te soucies pas
de mon avis,
alors pourquoi me [le] demandes-tu?
11 להתוכח על המחיר - לעמוד על המקח. Спорить о цене. "Оставаться на торговле".
(торговаться)
Discuter le prix - marchander.
12 להוריד את המחיר -
לשלם מה שמבקשים.
Снижать цену.
Платить что у меня просят.
Baisser le prix -
payer ce que l'on demande.
       
  תרגיל: ענה על השאלות Упражнение/практика
Ответь на вопросы
EXERCICE
1 מה אומרת שרה על התיק ? Что говорит Сара о сумке? Que dit Sarah [à propos] du sac?
- Elle dit qu'il lui plaît terriblement.
2 מה אומר אריה על המחיר? Что думает Арие о цене? Que pense Aryé du prix?
- Il pense que le prix est trop élevé pour un si petit sac
3 האם אריה אוהב להתווכח על המחיר? /Ли/ Арие нравится (любит ли Арие) торговаться? Aryé aime-t-il discuter le prix?
- Non, il déteste discuter le prix.
4 האם שרה באמת צריכה תיק חדש? /Ли/ Сара вправду нуждается в сумке новой (муж.р.)? Sarah a-t-elle vraiment besoin d'un nouveau sac?
- Non, elle n'en a pas vraiment besoin.
5 למה? Отчего/Почему? Pourquoi?
- Parce quelle en a plein à la maison.