Премиум-Сайт | Иврит

HEBREW A047 | ИВРИТ A047 | עברית

Алфавит, Песня, Урок | Аудио A047

עוזי חיטמן - היורה Титан: Песня Titan
 
גשם, גשם, משמיים
קול המון טיפות המים
טיף-טיף-טף, טיף-טיף-טף
מחאו כף אל כף
טיף-טף, טיף-טף
טיף-טיף-טף, טיף-טיף-טף
מחאו כף אל כף!
Дождь, дождь, с неба
"Звук много" (рокот) капель воды
тиф тиф таф
Постучи ладонь об ладонь (похлопай)
Rain falls, rain falls from the sky,
Drops of water all day long
("many sound", dribbling),
Drip, drip, drop, Drip, drip, drop,
Clap your hands together ("clap palm by palm").
להב אש חוצה שמים
מעוור את העיניים
בריק-וברק, בריק-וברק
זה הבריק הברק
בריק, ברק, בריק, ברק
זה הבריק הברק
בריק, בריק, ברק
בריק, בריק, ברק
Вспышка/клинок пламени разрезает небо
Слепит глаза
Брик-у-врак
Это - молния
Blade/glitter of fire splits heavens
Blinding the eyes
Brick - u - Vrak
This is a lightning
קול אדיר מן השמיים
מחריש את האוזניים
רם-רעם, רם-רעם
זה הרעם ירעם
רם רם, רם רם
זה הרעם ירעם
Голос/звук сильный с небес
Оглушает уши
Рам-раАм
Это - гром раздаётся (начинает грохотать)
A great sound/voice from heavens
Deafening the ears
Ram - raAm
It's a thunder starting to boom

  שיעור ארבעים ושבע (47) Урок 47 QUARANTE-SEPTIÈME LEÇON
  בחצי־חינם ... Наполовину даром (Почти даром...) Pour presque rien ... (A moitié gratuit)
1 לא ביוקר גברת! הזדמנות מיוחדת!
בחצי־חינם ...
Не дорого, мадам! Возможно особая!
Почти даром ("/при половина/ даром").
Pas cher, madame, [c'est une] occasion unique !
Pour presque rien (à moitié gratuit)...
  רק מאה ושלושים שקל! Только 130 шекелей! seulement cent trente chékels !
2 בשביל שטיח קטן כזה?
זה נקרא (1) לא ביוקר?
За ковёр маленький такой?
Это называется "не дорого"?
Pour un si petit tapis ?
C'est [ce qui] s'appelle "pas cher" ?
3 אבל בחיי, (2) גברת,
זה שטיח טוב, מצמר.
Однако "при жизнь" (клянусь), мадам,
это ковёр хороший, из шерсти.
Mais je vous jure (sur ma vie), madame,
que c'est un bon tapis, en laine (masc).
4 אולי, אבל בשבילי, זה ביוקר... Возможно, однако для меня это дорого... Peut-être, mais pour moi, c'est cher...
5 כמה את רוצה לשלם?
תגידי מחיר ...
המחיר שלך זה המחיר שלי!
Сколько ты хочешь заплатить?
Скажи мне цену...
Цена твоя станет ценой моей!
Combien voulez-vous payer?
Dites un prix ...
Votre prix sera le mien!
6 אני יכולה לתת רק חמישים שקל. Я могу дать только 50 шекелей. Je ne peux donner que cinquante chékels.
7 תני לי מאה שקל, גברת,
והשטיח שלך.
Дай мне 10 шекелей, мадам,
и ковёр твой.
Donnez-moi cent chékels, madame,
et le tapis est à vous ...
8 מה פתאום מאה?
הלא אמרנו חמישים ...
Отчего вдруг 100?
Не сказала ли я 50?
Pourquoi donc cent?
Nous avons dit cinquante ...
9 מי אמרנו, מה אמרנו?
השטיח הזה היא מצמר גמלים טהור!
Кто сказал, что сказал?
Ковёр этот , "она" из шерсти верблюда чистой!
Qui a dit quoi?
Ce tapis est en pure laine de chameau!
  שמונים, בסדר? 80, устроит (в порядке)? Quatre-vingts, d'accord?
10 חמישים ...
לא רוצה, לא צריך!
אני אמצא במקום אחר,להתראות!
50...
Не хочешь - не надо!
Я найду в месте получше, до свидания!
Cinquante ...
Vous ne voulez pas, tant pis!
Je trouverai ailleurs, au revoir!
11 גברת, קחי את השטיח, הוא שלך ...
תתחדשי!
 (3) בחיי,אני מפסיד...
Мадам, бери ковёр, "она" твоя...
Поздравления!
(Клянусь) жизнью, я "теряющий"
(в убыток себе продаю)...
Madame, prenez le tapis, il est à vous ...
Bonne étrenne!
Je vous jure (sur ma vie), je suis perdant ...
12 נו גברת, את לוקחת אותו,
או את לא לוקחת?
Ну мадам, "ты берущая" (берёшь) его
или ты не берёшь?
Alors, madame, vous le prenez
ou vous ne le prenez pas?
13 (האישה הולכת.
איש עובר ומסתכל על השטיח).
(Женщина уходит.
Мужчина проходит и смотрит на ковёр.)
(La femme s'en va.
Un homme passe et regarde le tapis).
14 כן אדוני, בבקשה, הזדמנות נהדרת!
בחצי־חינם, תאמין לי:
Да, мужчина, прошу. Возможность изумительная!
Наполовину даром, верь мне:
Oui monsieur, je vous en prie, une occasion formidable!
Pour presque rien (à moitié gratuit), croyez-moi;
  רק מאתים (4) שקל!
איפה תמצא שטיח כזה במחיר כזה ?
только 200 шекелей!
Где найдёшь ковёр как этот за цену как эта?
deux cents chékels seulement!
Où trouverez-vous un tapis pareil à un prix pareil?
15 הזדמנות מיוחדת - הזדמנות נהדרת. Возможность особая. Возможность изумительная. Une occasion spéciale - une occasion magnifique.
16 לא רוצה, לא צריך! Не хочешь - не надо! Tu ne veux pas, tant pis!
       
  תרגיל: ענה על השאלות Упражнение/практика
Ответь на вопросы
EXERCICE
1 כמה כסף מבקש המוכר בשביל השטיח? Сколько денег просит продавец за ковёр? Combien d'argent le vendeur demande-t-il pour le tapis?
- Il demande cent trente chékels pour le tapis.
2 כמה מוכנה האישה לתת לו? Сколько готова женщина дать ему? Combien d'argent la femme est-elle prête à lui offrir (donner)?
- Elle n'est prête à lui offrir (donner) que cinquante chékels.
3 האם היא קונה בסוף את השטיח? /Ли/ она покупает, в итоге, ковёр? Achète-t-elle le tapis en fin de compte? (à la fin).
- Non, elle ne l'achète pas en fin de compte (à la fin).
4 מה המחיר שמבקש המוכר מן האיש? Какую цену желает (просит) продавец у/от мужчины? Quel prix le vendeur demande-t-il au passant? (à l'homme qui passe)
- Il lui demande deux cents chékels.
5 האם זה יותר יקר או יותר זול
מן המחיר הראשון?
/Ли/ это дороже или дешевле
от цены прежней (чем цена начальная)?
Est-ce plus cher ou moins cher
que le premier prix?
- C'est plus cher que le premier prix.