Премиум-Сайт | Иврит

HEBREW A041 | ИВРИТ A041 | עברית

Алфавит, Песня, Урок | Аудио A041

עוזי חיטמן - רוח רוח Ветер ветер: Песня 2 3 Wind, wind!
 
רוח, רוח! רוח, רוח!
למה לא תשכב לנוח?
מן הבוקר תשתולל,
והנה כבר בא הליל.
Ветер ветер!
Отчего не ляжешь отдохнуть?
С утра беснуешься
И сюда уже прибывает ночь
Wind, wind! Wind, wind!
Why don't you lie down?
You're raging from the morning
And night is coming.
מלאכים כבר מכניסים
לשמיים פנסים,
מדליקים נרות בלאט,
אין רואים אותם כמעט.
Ангелы уже поместили
Райские фонари
Зажгли свечи тайком
Не видно их почти
Angels have put
Sky lanterns,
Lighted candles secretly,
You do not see them almost.
רוח, רוח... Ветер ветер Wind, wind ...
ואתה הולך בטל
ושורק ומיילל,
מכופף את הוורדים
ומציק לילדים.
И ты идёшь лениво
Свистя и воя
Изгибая розы
И притесняя детей
And you are going lazy
And whistling and howling,
Bending the roses
And annoying children.
רוח, רוח... Ветер ветер Wind, wind ...
כל הגן רוצה לישון
גם הברוש, הקיקיון.
צר מאוד על הפרחים,
הם כולם נאנחים.
Весь сад хочет спать
И кипарисы и тыквы
Жалко очень цветы
Они все вздыхают
All garden wants to sleep
Even the cypress, the gourd.
I'm so sorry for the flowers,
They all sigh.

  שיעור ארבעים ואחד (41) Урок 41 QUARANTE ET UNIÈME LEÇON
  סיפורים קצרים Анекдоты
Истории короткие
Petites anecdotes
1 דיאלוג קצר מאוד: Диалог короткий очень: Un dialogue [très] bref :
2 דן: - נו ???
 גד: - נו ...
דן: נו!!!
Дан: Ну???
Гад: Ну...
Дан: Ну!!!
Dan: - Alors???
Gad: - Alors ...
Dan: - Alors!!!
3 הסבר:
דן שהלוה כסף לחברו גד
לפני חדש,
Объяснение:
Дан, кто одолжил денег другу Гаду
месяц назад,
Explication:
Dan, qui a prêté de l'argent il y a un mois à son ami Gad,
  מעונין (1) מאוד לקבל את הכסף
הזה בחזרה.
заинтересованный очень(хочет) получить деньги
эти назад (вернуть).
est très intéressé de récupérer (recevoir) cet argent (de retour).
4 הוא שואל את חברו בטלפון,
מתי הוא מתכונן(2) להחזיר לו את החוב.
Он спрашивает друга по телефону,
когда он намерен вернуть ему долг.
Au téléphone, il demande à son ami
quand il se prépare à lui rendre sa dette.
5 גד עונה לו שיחכה בסבלנות.
זה לא יקח (3) עוד זמן רב;
(4) בקרוב (5) יחזיר לו את הכסף
שהוא חיב לו.
Гад отвечает ему, чтоб ждал терпеливо.
Это не займёт ещё времени много.
Вскоре, вернёт ему деньги,
которые должен ему.
Gad lui répond d'attendre patiemment.
Cela ne prendra plus longtemps;
bientôt, il lui rendra l'argent
qu'il lui doit.
6 אבל לדן אין סבלנות לחכות
והוא אומר זאת לחברו:
Однако /у Дан/ нет терпения ждать,
и он говорит это другу:
Mais Dan n'a pas la patience d'attendre
et il le dit à son ami:
  נו !!! Ну!!! Alors!!!
  הוא מעונין לקבל את הכסף
מה שיותר מהר,
כמובן ...
Он заинтересованный вернуть деньги
как можно быстрее,
разумеется...
Il aimerait récupérer l'argent
au plus vite,
bien entendu ...
       
  לאור פנס (6) הרחוב В свете фонаря улицы A la lumière du réverbère
7 מה אתה מחפש פה לאור הפנס ?
אבדת משהו ?
Сто ты ищешь тут, в свете фонаря?
Потерял что-то?
Que cherchez-vous ici, à la lumière du réverbère?
Avez-vous perdu quelque chose?
8 כן, אבדתי את ארנקי. (7) Да, я потерял кошелёк мой. Oui, j'ai perdu mon porte-monnaie ...
9 אתה בטוח שאבדת אותו במקום הזה? Ты уверен, что потерял его в месте это? Êtes-vous sûr de l'avoir perdu à cet endroit là?
10 זאת אומרת ... לא בדיוק ... Это говорит (означает)... Не совсем ("не как раз"). C'est-à-dire ... Pas exactement ...

 

אבדתי אותו אתמול שם,
על המדרכה ממול.
Потерял его вчера там,
на тротуаре напротив.
Je l'ai perdu hier là-bas
sur le trottoir d'en face.
11 אז למה אתה מחפש פה
ולא שם?
Тогда почему/Отчего ты ищешь тут,
и не там?
Alors, pourquoi cherchez-vous ici
et non là-bas?
12 כי שם יותר מדי חושך ...
לא רואים כלום ...
Т.к. там /относительно/ больше темно (темнее гораздо),
не видно ("не видим") ничего...
Parce ce que là-bas c'est trop obscur...
On ne voit rien ...
       
  תרגיל: מה ההיפך של ? Упражнение/практика
Что противоположность для...?
EXERCICE
Quel est le contraire de?
1 פה יש חשך. Тут есть темнота.
Тут темно.
 
2 יש לי קצת בולים מברזיל. Есть у меня несколько марок из Бразилии.  
3 אבדתי את הארנק ברחוב. Потеряла (я) кошелёк на улице.  
4 הבחור הזה עמד בתור לפני האיש. Парень этот стоял в очереди перед мужчиной.  
5 הילד שואל את האיש
איפה הדרך.
Мальчик спрашивает мужчину,
"где дорога" (как пройти)?
 
6 אני מעונין
שהוא יקח ממני
קדם־כל
, את הכסף.
Я заинтересованный (я хотел бы),
/чтобы он/ взял /от меня/,
в итоге, деньги.