Премиум-Сайт | Иврит

HEBREW A025 | ИВРИТ A025 | עברית

Алфавит, Песня, Урок | Аудио A025

גידי גוב - הילדה דניאל לוי - אני אוהב
משתתפי הכבש השישה עשר - אני אוהב
Я люблю (мне нравится): Видео 2 I love (I like)
   
אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה
וארטיק וסוכריות ותות גינה
אני אוהבת ימי הולדת ושקיות עם דברים טובים
ואת השמש ואת הירח וגם כמה כוכבים.
Я люблю шоколад, и пирожное сырное
И мороженое и конфеты и клубничный огород
Я люблю (жен.р.) дни рождения и мешки с "вещами товара"
И солнце и луну и несколько звёзд.
I love chocolate and cheesecake
And ice-cream and candy and strawberry garden
I love birthdays and bags with goodies
And the sun and the moon and a few stars.
אני אוהב את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו
ואת האביב ואת מה שעכשיו
אני אוהב את גלית בעיקר עם צמות
ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות.
Я люблю зиму и лето и осень
И весну,  то, что сейчас
Мне нравится "волнистая", большей частью, с косичками
и эта с веснушками и эта с ямочками
I love the winter and summer and autumn
And spring and what is now
I love the undulating
, mainly with pigtails
And one with freckles and the one with dimples.
אני אוהב את אמא ואת אבא גם
ואת שולה הגננת ואת הדודה מרים
אני אוהב את סבא ואת סבתא אני אוהב את אחותי
אבל הכי הכי הרבה אני אוהב אותי.
Я люблю маму и папу также
И Шула учителя, и тётю Мирьям
Я люблю дедушку и бабушку, я люблю сестру
Но наиболее много, я люблю меня
I love my mother and father also
And Shula the teacher and Aunt Miriam
I love Grandpa and Grandma, I love my sister
But the most much, I love me.
אני אוהב את החורף... Я люблю зиму... I love winter ...

  שיעור עשרים וחמש (25) Урок 25 VINGT-CINQUIÈME LEÇON
  כדי לראות יותר טוב Чтобы видеть более хорошо (лучше) Pour mieux voir
1 אמא, הנה הם, שם, רחוק ...
תראי, אני מראה (1) לך עם היד.
את רואה אותם ?
Мама, вот они. Вон там, вдалеке....
Гляди, я покажу тебе рукой.
Ты видишь их?
Maman, les voilà! Là-bas, loin ...
Regarde, je te montre avec la main.
Tu les vois?
2 אבל למה יש לסבא משקפים?
אין שמש עכשיו
Однако, отчего /есть/ у дедушки очки?
Нет солнца сейчас.
Mais pourquoi Papy a-t-il des lunettes?
Il n'y a pas de soleil maintenant!
3 אולי יש לו משקפים
כדי לראות אותך יותר טוב,
ילדתי ? (2)
Вероятно, /есть/ /ему/ очки,
чтобы видеть тебя более хорошо (лучше),
девочка моя?
Peut-être a-t-il des lunettes
pour mieux te voir,
mon enfant (ma fille) ?
4 לראות אותי יותר טוב
עם משקפי־שמש? (3)
Чтобы видеть меня лучше
в очках от солнца?
Mieux me voir
avec des lunettes de soleil?
5 אולי אלה גם משקפי־ראיה?
(4) עוד מעט, יעל,
תראי את סבא מקרוב,
ותשאלי אותו.
Вероятно, они также очки (для) зрения?
Ещё немного (вскоре), Яэль,
увидишь дедушку вблизи,
и спросишь его.
Peut-être sont-elles également des lunettes pour la vue?
Bientôt, Yaël,
tu verras grand-père de près,
et tu [le] lui demanderas.
6 אמא, למה אין להם מזודות?
רק לסבתא ביד יש תיק.
מה, הם באו בלי מזודות?
Мама, отчего нет у них сумок/чемоданов?
Только у бабушки в руке есть сумка.
Что? Они прибыли (были) без чемоданов?
Maman, pourquoi n'ont-ils pas de valises ?
Seule, Mamie a un sac à la main.
Quoi ? Sont-ils venus sans valises ?
7 אל תדאגי.
המזודות הגדולות והכבדות לא ״נוסעות״
יחד עם הנוסעים (5).
Не переживай.
Чемоданы большие и тяжёлые не "путешествуют"
вместе с пассажирами.
Ne t'inquiète pas.
Les grosses valises lourdes ne "voyagent" pas
avec les passagers (voyageurs).
8 הן נוסעות בבטן המטוס. Они путешествуют "/при живот/ самолёта"
(в утробе самолёта).
Elles voyagent dans la soute à bagages (le ventre de l'avion).
  בסוף הנסיעה,
כל נוסע לוקח את המזודה שלו.
В конце поездки,
каждый пассажир берёт чемодан его.
A la fin du voyage,
chaque voyageur prend sa valise.
9 אמא, אני לא בטוחה שזה הסבא.
הוא הולך עם אשה אחרת ...
Мама, я не думаю, что это дедушка.
Он идёт (уходит) с женщиной иной/другой...
Maman, je ne suis pas sûre que ce soit Papy.
Il s'en va avec une autre femme ...
       
  תַרגִיל Упражнение/практика EXERCICE
1 איפה המזוודות?
הן עדין לא הגיעו מהמטוס.
Где чемоданы?
Они /всё ещё/ не прибыли из самолёта.
Où sont les valises ?
Elles ne sont pas encore arrivées de l'avion.
2 הורים רבים באו אתמול למטוס
עם ילדיהם.
Родителей множество прибыли вчера самолётом
("для самолёт") с детьми их.
De nombreux parents sont venus hier en avion
avec leurs enfants.
3 אתה לא רואה טוב מרחוק?
אתה צריך בוודאי משקפי ראיה.
Ты не видишь хорошо издали?
Тебе надо наверняка очки (для) зрения.
Tu ne vois pas bien de loin ?
Il te faut sûrement des lunettes.
4 אם אתה רואה אותה,
תשאל אותה
איפה לשים את המזוודה הגדולה.
Если ты увидишь его,
спроси его,
куда поместить/положить чемодан большой.
Si tu la vois,
demande-lui
où mettre la grande valise ...
5 כמה זמן אני צריך להשאר
כך עם המזוודה ביד ?
Сколько времени я должен оставаться
так, с чемоданом в руке?
Combien de temps dois-je rester
ainsi avec la valise à la main ?
6 אתה רוצה לעזור לי? - ברצון! Ты можешь помочь мне? С удовольствием! Veux-tu m'aider ? — Volontiers !