Премиум-Сайт | Иврит

HEBREW A018 | ИВРИТ A018 | עברית

Алфавит, Песня, Урок | Аудио A018

Аин

ע

Ламед ל

Буква "аин", 16-я буква.
Произносится "аАин", звук "А" идёт из глубины горла.

Иврит Транскрипция Русский Аудио
אופנוע офано-А

мотоцикл

motorcycle.mp3

אוֹפַנּוֹעַ      
אמצע эмца середина, центр middle.mp3
אֶמצַע      
אצבע эцбА палец - пальцы finger.mp3
אֶצבַּע      
אֶצבָּעוֹת эцбАот (мн.ч. жен.р.)  

ברווזים Утки: Видео
לסבתא של אפרים
לסבתא ברווזיים
אחד לבן
(שני) אחד אפור
לסבתא ברווזיים
У бабушки Ифраима
У бабушки утки
Один белый
(Другой) Один серый
У бабушки утки
 
ובשלולית המים
רחצו את הרגליים
אחד לבן
אחד אפור
והסתתרו השניים.
И в луже воды
Мыли ноги
Один белый
Один серый
И спрятались двое
הושיטו צוואריים
הארוך משניים
אחד לבן
אחד אפור
מי הארוך משניים
Ушли длинношеии
Далеко вдвоём
Один белый
Один серый
Что далеко вдвоём
הסבתא של אפריים
קוראת לברווזיים
איה לבן ?
איה אפור ?
איה הברווזיים?
И бабушка Ифраима
Позвала уток
Где белый?
Где серый?
Где утки?
יצאו הברווזים
השתחוו אפיים
שלום לבן
שלום אפור
שלום לברווזיים.
Вышли утки
с опущенными головами (носами)
Шалом белый
Шалом серый
Шалом утки

  שיעור מספר שמונה עשרה (18) Урок номер 18 DIX-HUITIÈME LEÇON
  איזו הפתעה! Какая неожиданность (сюрприз)! Quelle surprise!
1 תגיד לי, אתם עוד גרים בבית הקטן, הישן ? Скажи мне, вы /всё ещё/ живёте в доме маленьком, старом? Dis-moi, vous habitez encore dans la vieille petite maison? (la petite, la vieille).
2 לא, עכשיו יש לנו בית חדש וגדול. Нет, сейчас есть у нас дом новый и большой. Non, à présent nous avons une grande maison neuve (une nouvelle et grande).
3 מזל טוב!
(1) זאת ההפתעה, מה ?
"Удача хорошая" (Поздравления)!
Это сюрприз, что (не так ли)?
Félicitations!
C'est cela la surprise, n'est-ce pas? (quoi)?
4 חכה, זה לא הכל.
אתה זוכר את משה (2), הבן הבכור שלנו ?
Подожди, это не всё.
Ты помнишь /с/ (пассивный объект) Моше, сын старший наш?
Attends, ce n'est pas tout.
Tu te souviens de Moché (Moïse), notre fils aîné?
5 בטח שאני זוכר!
הוא ועוזי, הבן שלי , למדו יחד כאותה כתה.
Разумеется что я помню!
Он и Узи, сын мой, учились вместе /в той же/ группе
(в том же классе).
Certainement que je m'en souviens!
Lui et mon fils Ouzi ont étudié ensemble dans la même classe.
  היום הוא צריך להיות בן...
תיכף אני אגיד לך בן כמה (3) משה ...
בן ארבע־עשרה וחצי. נכון?
Сегодня, он должен быть /сын/...
Немедленно я скажу тебе "от сколько" (сколько лет) Моше...
/Сын/... 14 и половина. Верно?
Aujourd'hui il doit être âgé de ...
je te dirai tout de suite quel âge a Moshé ...
Il a... quatorze ans et demi, exact ?
6 בדיוק; ואת הבת שלי אתה זוכר ? Точно. А дочь мою, ты помнишь? Exactement; et [de] ma fille, tu [t'en] souviens?
7 בודאי (4) שאני זוכר
את האחות הקטנה של משה!
Несомненно что я помню
сестру меленькую Моше!
Bien sûr que je me souviens
de la petite sœur de Moché!
  היום היא בטח ילדה גדולה.
בת (5) כמה היא ?
Сегодня, она наверняка девушка большая.
"Дочь сколько" она (сколько лет ей)?
Aujourd'hui, c'est certainement une grande fille.
Quel âge a-t-elle?
8 היא בת שתים־עשרה היום;
עכשיו יש להם אח קטן, חדש ...
Ей 12 сейчас.
Сейчас, есть у них брат маленький, новый...
Elle a douze ans à présent.
Maintenant ils ont un nouveau petit frère ...
9 מה, באמת?
זאת הפתעה גדולה!
מזל טוב!
Что, вправду?
Эта - неожиданность большая (это большой сюрприз)!
Поздравления!
Quoi, vraiment?
Ça c'est une grande surprise!
Félicitations!

10

בן כמה הוא ? -
בת כמה היא?
Сколько ему (лет)? / "Сын который он"?
Сколько ей лет? / "Дочь которая она?"
Quel âge a-t-il? -
quel âge a-t-elle?
11 "הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד״.
"Здесь как хорошо и как приятно
сидеть (с) братьями "также вместе" (вместе с)".
 - "(voici) comme il est bon et comme il est agréable
d'être assis (réunis) ensemble entre frères ... (Psaumes, 133, I)."
       
  תַרגִיל Упражнение/практика EXERCICE
1 הבן שלי בן ארבע־עשרה
והבת שלי בת שתיס־עשרה;
מי יותר גדול?
Сыну моему - "сын" 14 лет.
И дочь моя - "дочь" 12 лет.
"Кто более большой" (Кто старше)?
Mon fils a 14 ans
et ma fille en a 12 ;
qui est [le] plus grand ?
2 אתה זוכר את הבית הישן שלנו,
לא רחוק מהתחנה?
Ты помнишь дом старый/прежний наш?
Не далеко (недалеко) от вокзала?
Te souviens-tu de notre vieille maison
non loin de la gare?
3 חכה עוד קצת;
האוטובוס עוד לא בתחנה.
הוא בא בעוד שעה וחצי.
Подожди ещё немного.
Автобум ещё не на станции (не на вокзале).
Он прибудет через час с половиной.
Attends encore un peu,
l'autobus n'est pas encore en gare ;
il ne vient que dans une heure et demie.
4 תגיד לי, זאת המכונית החדשה שלך?
ממתי? מזל טוב!
Скажи мне, это машина новая твоя?
"От когда" (с какого времени)? Поздравления!
Dis-moi, (Daniel, ) c'est ta nouvelle voiture?
Depuis quand ? Félicitations !
5 איך! אתה לא זוכר? Как! Ты не помнишь? Comment ! Tu ne t'[en] souviens pas ?
  האח הגדול שלי למד באותה כתה
עם האחות הקטנה שלך.
Брат старший мой учился /в той же/ группе/классе
с сестрой младшей твоей.
Mon grand frère a étudié dans la même classe
(avec) [que] ta petite sœur.