Языки :: Каталан
Аудио
 
 
   

     
117 Lliçó 50 (cinquanta) Lección 50
  Compres per la Rambla Compras por la rambla
  l) La Rambla de les Flors... I. La Rambla de las Flores.
1 Aquests quioscs (1) són els que donen el seu nom a la Rambla almenys en aquesta part que es diu Rambla de les flors. Estos quioscos son los que dan su nombre a la Rambla, por lo menos a esta parte que se llama la Rambla de las flores.
2 Veig molta varietat de flors i plantes molt ben arranjades, per què no encarregaríem el ram per l'aniversari (2) de casament dels avis? Podem preguntar si el portarien a casa. Veo mucha variedad de flores y plantas muy bien compuestas ¿por qué no encargaríamos el ramo para el cumpleaños de casamiento de los abuelos ? Podemos preguntar si lo llevarían a casa.
3 La venedora que ho ha sentit :
—El dia i a l'hora que li convinguin, senyora. Només cal que em deixin una targeta amb el nom i l'adreça del destinatari. Què voldrien? un pomell de roses ?
La vendedora que lo ha oído : —El día y en la hora que a usted le convengan señora, sólo tienen que dejarme una tarjeta con el nombre y la dirección del destinatario. ¿Qué querrían ? ¿ Un ramo de rosas ?
4 M'estimaria més un pom un mica elaborat.
Tenen camèlies ? No es podria fer una composició amb llessamí? és la flor predilecta de la meva mare.
Preferiría un ramo un poco elaborado. ¿ Tienen camelias ? ¿No podría hacerse una composición con jazmín? es la flor de predilección de mi madre.
5 Posem camèlies roses i blanques barrejades ? (3) i aquest ram que té moltes poncelles de llessamí li sembla bé ? Ponemos camelias rosas y blancas ? y este ramo que tiene muchos capullos de jazmín, ¿le parece bien ?
6 Perfecte, molt millor que no pas (4) una planta amb test, oi ?
—vostè mateixa. Si s'ho volen mirar també trobaran molta varietat. Tenim de tot un poc :
Perfecto, mucho mejor que una planta en maceta ¿verdad? —usted misma. Si se lo quieren mirar también hallarán mucha variedad. Tenemos de todo un poco :
7 begònies de colors varis, alfàbrega molt olorosa, geranis de tota mena segons que ho volguin per dintre o, per a jardí... o qualsevol altra planta
—No, prenguem (5) el ram, és més fi!
Begonias de color variado, albahaca muy olorosa, geranios de toda clase según si quieren para dentro o para jardín... o cualquiera otra planta —no, tomemos el ramo, ¡ es más fino!
  II) A l'estanc on venen objectes de regal... II. En el estanco donde se venden objetos de regalo.
8 Espereu-me una estona. Ací veig un estanc i vull anar a comprar algunes coses. Esperadme un rato. Aquí veo un estanco y quiero ir a comprar algunas cosas.
9 No pares de fumar! No tens prou tabac? què més vols ? ¡No paras de fumar! ¿No tienes bastante tabaco? ¿Qué más quieres?
10 No és per a mi, dona. Espereu-me i ja veureu. No es para mí mujer, esperadme y ya veréis.
11 Torna al cap d'un moment, tot cofoi amb els braços carregats de paquets. —Mireu! tots són regals! Al cabo de un momento vuelve, ufano con los brazos cargados de paquetes. —¡Mirad! ¡todos son regalos!
12 He comprat una capsa de cigars de cuir repussat.
Ja sé que ho trobaràs una mica xaró però és plena de cigars havans i penso regalar-la al meu cosí que s'està a França.
He comprado una caja de cigarros de cuero repujado. Ya sé que te parecerá un poco de mal gusto pero está llena de puros y pienso regalarla a mi primo que vive en Francia.
13 També un cendrer de butaca de cuiro per al teu pare.
—i els altres bolics què són ?
También un cenicero de butaca de cuero para tu padre —y los otros envoltorios ¿ qué son ?
14 Poca cosa! un encenedor de gas i un tallacigars de butxaca...
—com el que vas perdre l'altre dia! doncs ja no pregunto per a qui són... queda prou clar!
¡ Poca cosa! un mechero de gas y un corta-puros de bolsillo... —como el que perdiste el otro día... pues ya no pregunto para quién son... ¡queda bastante claro!
15 Acabo amb una tabaquera de pell i una pipa per a l'avi Josep i perquè no t'enfadis et regalo un portaclaus amb una moneda autèntica d'argent (6) i aquesta capsa de llumins, obsequi de la casa! —que n'ets de manyós! (7) Acabo con una tabacalera de piel y una pipa para el abuelo José y para que no te enfades te regalo un llavero con auténtica moneda de plata, y una cajetilla de fósforos, ¡ obsequio de la casa! —¡ qué mañoso eres!

  EJERCICIOS  
1 1 No compris pas més tabac.
2 Que no torní pas a fumar ara.
3 Prenguem una dotzena de roses.
4 No en prengueu tantes, podem variar el ram.
5 No prengueu tantes flors.
6 Preneu aquesta planta.
7 Ja tinc tabac ros, compreu-me li de  negre.
8 Digueu-me el que heu comprat la l'estanc.
9 Però no ho digueu al vostre pare.
10 Beveu aigua de Canaletes, però no en begueu tant!
Traducir: 1 No se te ocurra comprar más tabaco.
2 Que no se le ocurra volver a fumar ahora.
3 Tomemos una docena de rosas.
4 No tomemos tantas, podemos variar el ramo.
5 No toméis tantas flores.
6 Tomad esta planta.
7 Ya tengo tabaco rubio, compradme tabaco negro.
8 Decidme lo que habéis comprado en el estanco.
9 Pero no lo digáis a vuestro padre.
10 Bebed agua de Canaletas, pero no bebáis tanta!
2 Contestar a las preguntas siguientes sin traducirlas:
1 Quines flors vols comprar ?
2 Per a qui vols un ram de roses?
3 Què hi posarem en aquest pomell ?
4 On podem encarregar les flors ?
5 Què necessites de l'estanc ?

1 ¿ Qué flores quieres comprar ?
2 ¿ Para quién quieres un ramo de rosas ?
3 ¿ Qué pondremos en este ramo ?
4 ¿ Dónde podemos encargar las flores?
 5 ¿Qué necesitas del estanco?
3 Respuestas : 1 Vull comprar clavells, camèlies i tarongina.
2 El ram de roses és per a la meva mare.
3 Podríem posar-hi tulipes i mimosa si n'hi ha.
4 Podem encarregar les flors als quioscs de la Rambla.
5 No necessito res, gràcies. Necessito tabac ros i una capsa de llumins i cigarretes angleses.
1 Quiero comprar claveles, camelias y azahar.
2 El ramo de rosas es para mi madre.
3 Podríamos poner tulipanes y mimosa si hay,
4 Podemos encargar las flores en los quioscos de la Rambla.
5 No necesito nada, gracias. Necesito tabaco rubio y una cajetilla de fósforos y cigarrillos ingleses.

Notas :
(1) Recuerden la formación del plural :
quiosc...... quioscos o quioscs (quioscos)
bosc........ boscos o boscs (bosques)
disc ........ discos o discs (discos).
(2) se dice pel dia de l'aniversari pero per l'aniversari. La contracción desaparece por tener el artículo forma elidida.

(3) Camèlies barrejades. Barrejat/barrejada del verbo barrejar, es sinónimo de mesclar.

(4) ...que no pas. Pas es adverbio negativo, se emplea para indicar una oposición rotunda a lo expuesto anteriormente :
demà vindré... no cal pas que vinguis
vendré mañana... no es necesario que vengas
Puede traducir la fórmula « no se te ocurra» :
no vinguis pas avui, no hi seré
no se te ocurra venir hoy, no estaré
Con interrogación negativa recalca la suposición expresada:
no tenen pas camèlies ?
¿no tienen (no tendrían) camelias?
Puede usarse sin verbo, para negar lo anteriormente expuesto :
tenen clavells ? no pas avui
¿tienen claveles? hoy no.
(5) Prenguem el ram. Es imperativo afirmativo.
En primera persona del plural el imperativo afirmativo o negativo se saca del subjuntivo, ambas formas son pues idénticas :
Prenguem-ne tomemos
no en prenguem no tomemos
pero en segunda persona del plural o del singular, la forma negativa sola se saca del subjuntivo, tenemos pues :
Preneu-ne tomad
no en prengueu no toméis
pren toma
no prenguis no tomes
diremos : beveu-ne més pero no en begueu tant (beber).
¡ Alerta! el verbo dir (decir) :
Digueu-ho y no ho digueu

(6) D'argent también existe la palabra plata.

(7) que n'ets de... Vimos en la lección 18 nota 7 el valor de la preposición de cuando va precedida de en, es valor de enfatización. Recuerden :
No en tenim de flors al jardí
es fórmula más expresiva que
no tenim flors al jardí (no tenemos flores en el jardín)
en castellano se tendría que recurrir a la inversión : flores, no las tenemos en el jardín.