Языки :: Каталан
Аудио
 
 
   

     
61 Lliçó 30 (trenta) Lección 30
  Quina carrera escollir ? ¿ Qué carrera escoger ?
     
1 La Montserrat, la filla de la veïna, ha acabat el batxillerat enguany.
Va obtenir l'examen sense cap dificultat.
Montserrat, la hija de la vecina, ha acabado el bachillerato este año.
Fue aprobada sin ninguna dificultad.
2 És aquella noia prima que vam veure l'altre dia quan sortíem a passeig (1), et recordes? Es aquella chica delgada a quien vimos el otro día cuando salíamos de paseo, ¿te acuerdas ?
3 Sí, la vaig remarcar perquè és molt bonica amb el seu cabell negre i els seus ulls blaus.
Es una noia molt galana (2).
Sí, reparé en ella porque es muy guapa con su pelo negro y sus ojos azules.
Es una muchacha muy graciosa.
4 La seva mare és francesa, saps, i ella se li assembla.
Encara que també tingui molt del seu pare.
Su madre es francesa, sabes, y se parece a ella.
Aunque también tiene mucho de su padre.
5 Em fa l'efecte d'ésser molt intel·ligent i desperta, oi ?
Penso que reeixirà a fer el que voldrà (3).
Da la impresión de ser muy inteligente y despierta, ¿ verdad ?
Pienso que conseguirá lo que quiera.
6 És clar. Sempre ha treballat bé, des de petita.
Va començar els estudis a les escoles franceses i després va anar al liceu francès, ací a Barcelona.
Claro. Siempre ha trabajado bien, desde niña.
Empezó los estudios en las escuelas francesas y después fue al liceo francés, aquí en Barcelona.
7 Ara té el doble batxillerat, francès i espanyol i això li dóna més possibilitat per a escollir un ofici o una professió interessant. Ahora tiene el doble bachillerato, francés y español y eso le da más posibilidad para escoger un oficio o una profesión interesante.
8 Podria seguir una carrera estudiant idiomes perquè parla perfectament el català, el castellà i el francès. Podría seguir una carrera estudiando idiomas porque habla perfectamente el catalán, el castellano y el francés.
9 A més d'això va aprendre l'anglès i l'alemany, llengües que sap molt bé. Además estudió el inglés y el alemán, lenguas que domina.
10 Però no voldria ser intèrpret.
Tampoc no li agradaria de trobar feina en una empresa de turisme.
Pero no quisiera ser intérprete.
Tampoco le gustaría encontrar trabajo en una empresa de turismo.
11 És encara massa jove, té només disset anys.
Es difícil d'escollir (4) una professió que agradi en aquesta edat.
Es aún demasiado joven, sólo tiene diecisiete años.
Es difícil escoger una profesión que interese a esta edad.
12 Sobretot que sa (5) mare, que té idees antiquades i passades de moda, pensa que seria millor que estigués a casa.
Potser, tot esperant un marit...
Sobre todo que su madre, que tiene ideas anticuadas y pasadas de moda, piensa que sería mejor que se quedara en casa.
Quizá, esperando a un marido...
13 No es va adonar, la pobre dona, que havíem canviat d'època.
Ara, afortunadament, com més va, més drets i més igualtat tindran les dones.
No se dio cuenta, la pobre señora, de que habíamos cambiado de época.
Ahora, afortunadamente, mientras más adelantamos, más derechos y más igualdad tendrán las mujeres.
14 A mi, si tenia una filla, m'agradaria (6) que fos metgessa (7) o enginyer, si tenia qualitats per a l'estudi. Si tuviera una hija, me gustaría que fuera médico o ingeniero, si tuviera posibilidades para el estudio.
15 El meu fill té més talent per a la mecànica : li agrada de muntar i desmuntar tot el que li cau a les mans.
És possible que sigui mecànic.
Mi hijo tiene más talento para la mecánica: le gusta armar y desarmar todo lo que puede encontrar.
Es posible que sea mecánico.

  EJERCICIOS
Traducir del castellano al catalán
 
1 El fill retira a la seva mare i la filla al seu pare.
Tothom la mira de tan bonica que és.
Com més va més cal estudiar per a trobar un lloc de treball.
Com que no volia aprendre les lliçons, el van excloure de l'institut.
Va ingressar a l'escola d'enginyers l'any que se li va morir el pare.
Em sap greu que el nen no parli l'anglès tan bé com el català.
EI curs que més l'interessava era el de química: ara és un químic molt conegut.
He sentit dir que volia treballar en un taller.
L'any passat va fer feina en un despatx però no li va venir de gust.
Com que no tenia beca per a fer estudis quan era estudiant va treballar dos mesos de vacances per poder tirar endavant.
Li calia fer de grum en un hotel de la costa per guanyar-se la vida (familiar: guanyar-se les garrofes).
El hijo se parece a su madre y la hija a su padre.
Todos la están mirando de tan guapa que es.
Hay que estudiar cada día más para encontrar un puesto de trabajo.
Como no quería estudiar las lecciones lo excluyeron del instituto.
Ingresó en la escuela de ingenieros el año en que se le murió el padre.
Siento que el niño no hable el inglés tan bien como el catalán.
El curso que más le interesaba era el de química, ahora es un químico muy conocido.
He oído decir que quería trabajar en un taller.
El año pasado trabajó en un despacho pero no le gustó.
Como no tenía beca para seguir sus estudios cuando era estudiante trabajó dos meses de vacaciones para ir tirando.
Tenía que estar de botones en un hotel de la costa para ganarse la vida (familiar : ganarse las algarrobas).

Notas :
(1) « sortir a passeig », « anar a passeig ». No se admite «anar a donar un passeig» que es la traducción de «ir a dar un paseo ».
Se usa también : « fer una passejada », « fer un passeig » y «donar un tomb ».
(2) gala, galana, bonic, bonica, bell, bella.
(3) ya hemos visto que era más genuino emplear el futuro de indicativo, aunque se admite : el que vulgui (presente de subjuntivo).
(4) cuidado con el uso de la preposición « de»:
és difícil de fer això = es difícil hacer eso;
és útil de conèixer l'anglès = es útil saber el inglés.
(5) delante de un nombre se puede utilizar también los posesivos inacentuados (sobre todo con pare, mare, germà, germana, etc.):
mon, ma, mos, mes;
ton, ta, tos, tes;
son, sa, sos, ses.

En ciertas regiones del dominio catalán se usan las formas meua, teua, seua, en vez de meva, teva, seva.
(6) Como lo dijimos en una lección anterior es preferible «si tenia... m'agradaria» a «si tingués... m'agradaria».

(7) Note : el metge, la metgessa (mujer médico o mujer del médico).